Tapahtumakalenteri

Sunnuntai  18.9.2016 - Sunnuntai 9.10.2016Poliittisen sarjakuvan kurssi
Perjantai  30.9.2016 - Sunnuntai 2.10.2016Vasemmisto Turun kirjamessuilla
Maanantai  17.10.2016Turun Asunnottomien yö
Lauantai  3.12.2016Vasemmisto liikkeellä!

Hae sivuilta

Yhteystiedot

Turun Vasemmistoliitto
Hakakatu 12
20540 Turku
puh. 045 852 3343
turunvasemmistoliitto-a-outlook.com

Lauri Simola
Kunnallissihteeri

Tervetuloa toimistollemme, muistathan ilmoittaa tulostasi etukäteen!

Blogeissa

Ladataan syötettä...

Facebookista

Ehdolle kuntavaaleihin!

Kiinnostaako sinua kuntavaaliehdokkuus? Älä emmi, vaan ota yhteyttä kunnallissihteeri Lauriin turunvasemmistoliitto@outlook.com tai 045 852 3343.

Liity sähköpostilistalle

Liity Turun Vasemmistoliiton tiedotuslistalle. Saat sähköpostiisi tietoa Turun Vasemmistoliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnasta. Lähetä liittymispyyntö osoitteeseen turunvasemmistoliitto@outlook.com niin osoitteesi lisätään listalle.

vasemmistologo.png

Taitettu indeksi kurittaa eläkeläisten ostovoimaa

Torstai 15.9.2016 klo 21:07

Eläkkeiden indeksiturvan tavoitteena oli varmistaa eläkkeelle siirtyneen henkilön aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä ja sen jälkeen eläkkeen ostovoiman säilyminen.

Nykyinen työeläkeindeksi, eli ns. taitettu indeksi, ei kykene ylläpitämään mainittua työeläkkeen ostovoimaa, vaan eläkkeensaajien tulot ovat jääneet ansiotulojen kehityksestä jälkeen.

Taitetun indeksin seurauksena eläkkeiden kasvu on ollut lähes puolet hitaampaa kuin palkkojen kehitys. Vuosina 1995 – 2014 palkkatason nousu oli 88 % ja työeläkkeiden 46 %. Kun vuonna 1995 keskimääräinen työeläke oli 60 % palkoista, niin vuonna 2014 se oli reaalisesti enää 47 %.

Turun Vasemmisto vaatii, että eläkkeensaajiin sovellettavasta ns. taitetusta indeksistä ja ikäkertoimista luovutaan ja siirrytään takaisin ennen vuotta 1996 voimassa olleeseen ns. keskiväli-indeksiin, jossa palkka- ja eläketuloindeksi ovat yhtä suuret.

Indeksin palauttamisella palkkatuloindeksiksi eläkeläisten ostovoima lisääntyisi ja sillä olisi myös kansantaloutta elvyttävä vaikutus kotimarkkinakysynnän lisääntyessä. Lisäksi valtion ja kuntien verotulot kasvaisivat, ja eläkkeensaajien asumistuki- ja toimeentulotukimenot vähenisivät.

Lisääntyvät eläkemaksut voidaan kustantaa eläkerahastojen sijoitustuotoista eikä niihin tarvita verovaroja. Palkkatasoindeksin käyttöönotto ei aiheuta työeläkemaksujen korotusta. Muutos ei nykytuotoin myöskään pienennä eläkerahastoja.

Viimeisen 20 vuoden aikana eläkerahastoihin kartutetut varat ovat yli viisinkertaistuneet. Eläkerahastoissa on varoja 183 miljardia euroa, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin valtion budjetti ja seitsemän kertaa enemmän kuin yhden vuoden kokonaiseläkemenot. Eläkerahastojen tuototkin ovat olleet vuositasolla yli 10 miljardin.

Rahastojen tuottoja olisi käytettävä siihen, mihin ne on alun perin tarkoitettu: eläkkeisiin.

 

Lisätiedot:

Anna Mäkipää
Turun Vasemmiston pj.
050 307 4423

2 kommenttia .

Vasemmisto sanoi jyrkän ein maksukorotuksille

Keskiviikko 7.9.2016 klo 11:19

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettiin 6.9.2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että Turussa otetaan käyttöön asiakasmaksukorotukset 1.12.2016 alkaen. Vasemmiston lautakuntaryhmä vastusti esitystä jyrkästi. Asiakasmaksukorotukset päätettiin hyväksyä äänestysten jälkeen.

”Asiakasmaksuja on jo Turussa korotettu ja nyt korotettiin vielä lisää. Pienituloisille maksut aiheuttavat jo todellisia esteitä hakeutua hoitoon”, sanoo lautakunnan jäsen Alpo Lähteenmäki (vas.).

Maksukorotukset lisäävät eriarvoisuutta ja kuntalaisten välisiä hyvinvointieroja, kun pienituloisin osa kuntalaisista jättää tarvitsemansa palvelut käyttämättä. Päätöksenteossa olisi pitänyt huomioida nimenomaan sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökulmat: yksittäisen päätöksen kohdalla tuijotettiin vain euroja, ei ihmisten hyvinvointia.

”Kun ihminen joutuu miettimään, valitseeko ruokakaupan vai lääkärin välillä, vastaus kallistuu usein ruokakaupan suuntaan. Silloin tarvittu hoito jää väliin ja oireiden kasautuessa myös hoidon kustannukset kasvavat, kun hoitoonpääsy pitkittyy”, toteaa lautakunnan jäsen Anna Mäkipää (vas.).

Talousarviokäsittelyn yhteydessä Vasemmiston lautakuntaryhmä esitti, että Turku selvittää käytäntönsä häätöuhan alla olevien lapsiperheiden tukemisen osalta. THL:n mukaan häädöt estämällä ja toimintaa uudelleen järjestelemällä on mahdollista karsia kustannuksia. Asia hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot:

Anna Mäkipää
050 307 4423 

Kommentoi kirjoitusta.

It-hankintojen ykköstavoite kaupunkilaisten paremmat palvelut

Torstai 1.9.2016 klo 19:42

Kunnissa on valtavat määrät it-järjestelmiä ja niitä hankitaan jatkuvasti lisää. Hyvin toimivat sähköiset järjestelmät parantavatkin toiminnan laatua, kun työnteko sujuvoituu.

Esimerkiksi sote-puolella siirtyminen vanhoista potilastietojärjestelmistä uusiin, hyvin toimiviin ja huolellisesti suunniteltuihin järjestelmiin parantaa palveluiden laatua, kun prosessit sujuvoituvat ja kevenevät.

”Usein kuulee julkishallinnon it-hankinnoista, joissa niin budjetit kuin aikataulutkin paukkuvat ja kustannukset ovat tähtitieteellisiä. Rahaa on mahdollista säästää vanhoista järjestelmistä luopumalla sekä määrittelemällä ja suunnittelemalla niitä korvaavat järjestelmät huolellisesti ja käyttäjäehtoisesti. Nyt meneillään oleva UNA-hanke vaikuttaa toteutuvan näillä ehdoilla”, toteaa Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää.

Turun kaupungin tulisi ottaa tavoitteekseen, että uudet it-järjestelmät rakennetaan lähtökohtaisesti avoimilla rajapinnoilla ja mieluiten avoimella lähdekoodilla, jolloin hankitut järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään ja niitä pystytään muokkaamaan sekä korjaamaan tarvittaessa ilman alkuperäistä järjestelmätoimittajaa. Tämä luo parhaimmillaan uutta pienyrittäjyyttä, työtä ja osaamista Suomeen, pitää kustannukset hallinnassa ja estää toimittajaloukkuja.

Kun Turku pitää ohjelmat ja niiden hallinnan itsellään, se saa myös päättää mitä niillä tehdään. ”Turun kaupunki ei saa ajaa itseään it-firmojen lypsylehmäksi. Avoimen lähdekoodin ja rajapintojen it-hankinnat varmistavat, että hyötyjä on kaupunki ja sen asukkaat, eivät voittoa tavoittelevat yritykset”, toteaa Mäkipää.

”Kaikkien järjestelmähankintojen kirkkaana johtoajatuksena tulee joka tapauksessa olla kaupunkilaisten palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen, sillä hehän palveluja käyttävät ja ne viime kädessä maksavat”, summaa Mäkipää.

Kommentoi kirjoitusta.

Työllisyys nousuun korjausvelkaa sulattamalla

Torstai 11.8.2016 klo 20:44

Turun Vasemmisto kehottaa hallitusta ja kuntia käymään korjausvelan kimppuun, jotta työllisyysaste kohenisi.

- Leikkauslinja ja yrityksille liukuhihnalta myönnetyt verohelpotukset eivät ole luoneet lisää työpaikkoja. Paikallaan junnaava työllisyysaste saataisiin nousuun, jos korjausvelkaa ryhdyttäisiin sulattamaan pois, Turun Vasemmiston puheenjohtajan Anna Mäkipää sanoo.

Turussa korjausvelkaa on päässyt syntymään muun muassa lähiöihin, joissa sijaitsee niin yksityisten kuin kaupungin omistamia kiinteistöjä. Turun kaupungin kaiken oman infran, kuten kiinteistöjen ja katualueiden, kunnostaminen toisi huomattavasti lisää työtä.

- Lukuisat saneerauskohteet tarkoittavat uusia työpaikkoja, ja kun ihmisillä työtä ja palkkaa, heillä on myös varaa kuluttaa. Korjausvelan hoitamisen edellyttämät investoinnit on tehtävä jossain vaiheessa joka tapauksessa. Nyt, kun työttömyys on korkealla ja korot matalalla, olisi paras mahdollinen ajankohta, Mäkipää arvelee.

Valtion olisi syytä panostaa tieverkon kuntoon aiottua voimallisemmin. Hyväkuntoiset liikenneyhteydet vaikuttavat välillisesti myös työllisyyteen.

- Toimiva julkinen infra vähentää yritysten kuluja, ja näin ollen yritysten paine irtisanoa työntekijöitä ja laskea palkkoja vähenee, Mäkipää arvioi.

 

Lisätiedot:

Anna Mäkipää
Turun Vasemmiston pj.
puh. 050 307 4423

1 kommentti .

Haku: Uusi päivä -lehden päätoimittaja

Keskiviikko 13.7.2016 klo 13:42

Turun Vasemmisto etsii Uusi päivä -lehden päätoimittajaa.

Päätoimittaja vastaa yhdestä neljään kertaan vuodessa ilmestyvän Turun Vasemmistoliiton Uusi Päivä –lehden suunnittelusta yhdessä työryhmän kanssa. Lisäksi päätoimittaja pyytää kirjoitukset, valokuvat ja piirrokset avustajilta, hioo ja editoi jutut valmiiksi, hoitaa jutut ajoissa taittajalle ja tekee yhteistyötä taittajan ja painon kanssa.

 

Päätoimittajalta toivomme innostusta lehden tekemiseen, journalistista kokemusta ja osaamista, sekä erinomaista suomen kielen taitoa. Lisäksi arvostamme vasemmistolaista maailmankatsomusta.

 

Lehden teosta maksetaan lehtikohtainen palkkio 200 euroa. 

 

Pyydämme vapaamuotoiset hakemukset ja lyhyet ansioluettelot sähköpostitse puheenjohtaja Anna Mäkipäälle osoitteeseen:anna.m.makipaa@gmail.com torstaihin 28.7. klo 16.00 mennessä. Viestin otsikoksi HAKEMUS PÄÄTOIMITTAJAKSI. Myöhässä lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta tekee asiasta päätöksen kokouksessaan 11.8.2016.

 

Tiedustelut:

Anna Mäkipää, puheenjohtaja

p. 050 3074423

anna.m.makipaa@gmail.com

 

Kommentoi kirjoitusta.

Sote-uudistus tehtävä ihmisten, ei yritysten hyvinvointi edellä!

Torstai 2.6.2016 klo 23:30

Tiistaina 31.5. julkistetussa selvitysmies Mats Brommelsin raportissa esitetään Suomeen samanlaista valinnanvapausmallia kuin Ruotsin sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä.

Turun Vasemmisto vaatii, että valinnanvapaus- ja yhtiöittämiskiihkoilun sijaan tulisi keskittyä sote-uudistuksen alkuperäiseen tavoitteeseen eli hoidon parantamiseen ja hoitoketjujen sujuvoittamiseen.  

Esitetty valinnanvapaus tarkoittaisi sitä, että potilas voi valita hoidon tarjoajaksi julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan ja raha seuraisi potilasta. Esimerkiksi Ruotsissa valinnanvapauden myötä on käynyt niin, että hoito saavuttaa ne, jotka jo valmiiksi voivat hyvin, tulevat hyvin toimeen ja pystyvät hakeutumaan hoidon piiriin. Syrjään ovat jääneet pienituloiset ja sairaat. Hyvätuloisille on annettu vapaus, mutta muiden terveyspalveluita tarvitsevien teille on pystytetty muureja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut määrittyvätkin siis kysynnän, eivätkä todellisen tarpeen mukaan.

”Nyt esitetty valinnanvapaus mahdollistaa voitontavoittelun ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. Liikeyritykset hyötyvät, mitä enemmän niiden palveluita käyttää, kun taas julkisella puolella on tavoitteena suunnata rahat niin, että hoitoa saavat eniten sitä tarvitsevat ja mieluiten ajoissa”, summaa Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää

”Hallituksen tulisi palata uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin eli sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen. Kyseessä on Suomessa ennennäkemätön ja perustavaa laatua oleva yhteiskunnallinen muutos, kun ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista tehdään kauppatavaraa”, Mäkipää muistuttaa.

Uudistuksen eri vaiheissa tulisi arvioida, onko uudistuksella todellakin saavutettu aiotut tavoitteet palveluiden laadun ja integraation osalta.

Lisätiedot

Anna Mäkipää
Turun Vasemmiston pj.
050 307 4423

Kommentoi kirjoitusta.

Eva-Liisa Raekallio: Savotasta selvitään voimat yhdistämällä

Sunnuntai 1.5.2016

Raekallion puhe toverihaudoilla 1.5.2016
Rakkaat toverit,

Tänään kunnioitetaan luokkataistelun uhreja. Vapun sanoma jää liian usein hulinan varjoon, näinä aikoina on entistä tärkeämpää muistaa, mistä kaikki alkoi.

Työväen vapun historia alkoi Yhdysvalloissa 1.5. vuonna 1886, kun sikäläiset työläiset ja ammattiliitot lakkoilivat ja vaativat 8 tunnin työpäivää. Tänä vuonna tuon päivän muistojuhlaan on todellakin aihetta, Labor Daysta on kulunut tasan 130 vuotta. Vuodet ovat siis vierineet, mutta viime eduskuntavaalien jälkeen valittu oikeistohallitus on palauttanut historian elävänä mieleen.

Ammattiliitot ovat kohdanneet työnantajien kovan sanelupolitiikan, kun Suomen kilpailukykyä kasvatetaan tinkimällä tavallisten työläisten työehdoista, ja pienituloisten ja köyhien tilanne vaikeutuu jatkuvasti omistajien ja rikkaiden rikastuessa. Suomalaisen vasemmiston yhdessä rakentamaa hyvinvointivaltiota murennetaan ja yhteistä veropohjaa rikotaan harvojen hyödyksi samaan aikaan, kun Suomea pilkotaan osiin ja myydään ulkomaisille sijoittajille. Olemme monella tavalla palanneet takaisin 1800-luvulle.

Tänä vuonna on kulunut 98 vuotta Suomen sisällissodasta. Historia toistaa tässäkin itseään. Kuilu suomalaisten välillä syvenee oikeistopolitiikan seurauksena ja maahanmuuttokriittisyys lisääntyy. Ihmiset näkevät yhä useammin toisensa viholllisina, kun syyllinen ihmisten pahoinvointiin löytyy valtapolitiikasta. Nykysuuntaukselle on kuitenkin olemassa vahvan vasemmiston vaihtoehto.

Historia kertoo meille paljon, kun vain maltamme kuunnella. Suomalaiset selvisivät sisällissodasta ja rakensivat sotien jälkeen suomalaisen hyvinvointivaltion vahvan vasemmiston ja ammattiliittojen voimin. Me voidaan tehdä se taas, tästäkin savotasta selvitään kun yhdistetään voimamme. 

Täällä toverihaudoilla on helppo muistaa, miksi työ tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta on nyt vuonna 2016 yhtä välttämätöntä kuin vuonna 1918. Seuraavia vaaleja ja yhdessä vahvemman vasemmiston vaalivoittoa kohti!

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustaja Li Andersson: Pörssiyhtiöt elävät nousukautta, kansalaiset taantumaa

Sunnuntai 1.5.2016

Kansanedustaja Li Anderssonin puhe 1.5.2016 Vanhalla Suurtorilla Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhlassa

 

Vappupäivänä Turussa puhunut Li Andersson kritisoi puheessaan Sipilän hallitusta ja Elinkeinoelämän keskusliittoa vaihtoehdottomuuden politiikan luomisesta. Vetoamalla valtiontalouden vaikeuksiin, leikkauspakkoon ja saarnaamalla jatkuvasti kriisitietoisuudesta, muokataan koko ajan asenteita yhä vastaanottavaisemmiksi sellaisille heikennyksille, jotka vain vuosi sitten olisivat olleet poliittisesti mahdottomia tehdä.

 

- Meille väitetään, että on pakko leikata neljä miljardia sosiaaliturvasta, palveluista ja koulutuksesta. Meille väitetään, että tämä on yhteisen etumme mukaista. Samalla hallitus on kuitenkin tehnyt periaatepäätöksen siitä, että veroastetta ei nosteta. Hallitus on sulkenut Suomen suurituloiset pois säästötalkoista, Andersson sanoo.  

 

- Vaikka kaikesta on “pakko” leikata, riittää rahaa kuitenkin autoveron alentamiseen 200 miljoonalla. Rahaa riittää sekä perintöverotuksen keventämiseen että yrittäjävähennyksen käyttöönottoon, Andersson jatkaa.

 

Andersson muistuttaa, että pörssiyhtiöiden johtajien palkat ja bonukset kasvoivat viime vuonna kolminkertaista vauhtia tavallisen työntekijän ansioihin verrattuna. Toimitusjohtajien ja rivityöntekijöiden palkkaero on viimeksi ollut näin suuri juuri nousukauden huipulla vuonna 2007.

 

- Pörssiyhtiöt elävät Suomessa nousukautta, mutta kansalaiset taantumaa, Andersson kiteyttää.

 

Puheen lopussa Andersson muistuttaa, että vaikka vasemmiston politiikkaa mediassa on kutsuttu  äärivaihtoehdoksi, ei hyvinvointivaltion puolustaminen edusta minkäänlaista äärilaitaa. Varteenotettavia poliittisia vaihtoehtoja on olemassa.

 

- Vasemmisto ei alennu vaihtoehdottomuuteen. Me emme hyväksy hyvinvointivaltion alasajoa, ihmisten eriarvoistumista tai veroparatiisien kukoistusta. Tämä ei ole ääriajattelua, vaan tavallisten ihmisten, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta toimimista, Andersson

 

Lisätietoja:

Li Andersson

040 5088 697

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmiston puheenjohtaja Mäkipää: Leikkausten sijaan panostettava kotimaiseen ostovoimaan!

Sunnuntai 1.5.2016

Anna Mäkipään puhe 1.5.2016 Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhlassa

Hyvät toverit, hyvät ystävät, turkulaiset - työn juhlapäivän viettäjät

Vappuna on perinteisesti muisteltu vasemmiston saavutuksia, mutta nyt, vuosi Sipilän porvarihallituksen valtaanastumisen jälkeen, tuntuu erityisen tärkeältä pohtia nykyistä tilannetta.

Hallitus on jo vatulointinsa ohella tehnyt huomattavan monen suomalaisen arkeen vaikuttavia päätöksiä, kun se leikkaa lähes 30 sosiaaliturvaetuutta, nostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntimaksuja ja jäädyttää indeksit. Pelkästään näiden päätösten kerrannaisvaikutuksena, hyvät kuulijat, pienituloisten rahat riittävät elämiseen yhä huonommin.

Oikeistohallituksen logiikka perustuu tasapuolisuuteen, sillä myös työelämä ja koulutus pakotetaan osallistumaan Sipilän talkoisiin. Kuuluisan kilpailukykysopimuksen tarkoitus on todellisuudessa toimia massiivisena palkanalennuspakettina. Kysynkin nyt, onko todellakin oikein ja reilua leikata palkkoja ja pidentää työaikaa. Onko oikein se, että työntekijän asemaa horjutetaan entisestään pidentämällä koeaikaa ja sallimalla määräaikaisten työsopimusten perusteeton ketjuttaminen? Ei ole!

Pelkästään työntekijöiden kyykyttäminen ei riitä, sillä samaan aikaan hallitus suunnittelee pakottavansa työttömät ilmaistöihin ja kiristää työttömyysturvan ehtoja. Kysynkin siis, saadaanko ihmisiä kurittamalla lisää kaivattuja työpaikkoja Suomeen? Ei saada, hyvät kuulijat, ei saada.

Olisinko koskaan uskonut sanovani, että porvaria on ikävä? Tuskin, mutta nyt näin on, sillä hallituksen toimien perusteella näyttää, että sivistysporvari on kuollut sukupuuttoon. Hyvinvointivaltion kulmakivi, vahva ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, saa nimittäin kyytiä. Koulutusleikkaukset näkyvät kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Missä ovat tietoa ja osaamista rakastavat sivistysporvarit? Hukassa, piilossa tai ainakin hiljaa.

Leikkausten keskellä Suomesta löytyy kuitenkin rahaa runsain mitoin. Samalla kun ihmisiä pistetään kilometritehtaalle, jakavat pörssiyhtiöt osinkoja avokätisesti ja rahaa riittää johtoportaan suuriin palkkoihin. 

Tässä on, hyvät toverit, oikeiston tapa hoitaa asioita. Otetaan niiltä, joilla jo valmiiksi vähiten on ja annetaan niille, joilla on jo yllin kyllin. Onko tämä oikein? Ei ole!

Hyvät toverit, hyvät ystävät,

Mihin on kadonnut ajatus siitä, että työstä maksettavan palkan tulee olla sellainen, että sillä tulee toimeen? Mihin on kadonnut ajatus siitä, että hyvinvointivaltiossamme pidetään huolta niistä, jotka eivät siihen itse pysty?

Me emme saa niellä näitä muka pakollisia leikkauksia. Me emme saa suostua siihen, että niin työttömiä kuin työntekijöitäkin syytellään Suomen ongelmista. Me emme saa hyväksyä sitä, että nyt tehdään lyhytnäköistä politiikkaa lasten kustannuksella.

Päinvastoin, hyvät kuulijat, meidän on toimittava rohkeasti ja kerrottava kovaan ääneen, että meillä on ratkaisuja, joilla Suomi ja sen ihmiset saadaan voimaan hyvin.

Meidän on väsymättä jaksettava haastaa hallituksen tekemiä päätöksiä ja osoitettava, että hallitus on epäonnistunut politiikassaan. Pelkän puolustautumisen ja torjuntavoittojen sijaan meidän on tuotava esiin omat ratkaisumme tilanteen korjaamiseksi.

Kun vienti kitkuttelee, on panostettava kotimaiseen ostovoimaan. Se tapahtuu luopumalla palkkojenalennuksista ja huolehtimalla siitä, että ihmisillä on töitä ja sitä kautta rahaa, jota kuluttaa.

Työtä jakamalla ja työaikaa lyhentämällä työtä riittää useammalle. Tie-, raide- ja asuntohankkeisiin investoimalla saadaan lisää työpaikkoja. On varmistettava, että Suomi pysyy korkean osaamisen maana; on panostettava koulutukseen ja tutkimukseen, sillä sitä kautta saamme lisättyä myös vientiämme.

Ihmiset ovat aktivoituneet ja lähtevät helposti liikkeelle, sen osoittavat jatkuvat mielenosoitukset niin Euroopassa kuin täällä meilläkin. Nyt on siis otollinen aika toimia yhdessä murtaaksemme vallitsevan oikeistopolitiikan ja kurjistamisen. Nyt on juuri oikea aika nostaa esiin tärkeinä pitämiämme asioita; tasa-arvoa, sosiaalista ja ekologista oikeudenmukaisuutta sekä hyvinvointia.

Toivonkin siis, hyvät toverit, hyvät ystävät, että lähdemme suurena ja yhtenäisenä joukkona taas huomenna työpaikoillemme, harrastuksiin, kaveripiireihin, lehtiin ja nettiin kertomaan sen, että meillä on ratkaisuja, joilla nykytila saadaan muutettua ja joilla hyvinvointi lisääntyy. Mutta sitä ennen, haluan kiittää tämän tapahtuman järjestäjiä ja teitä paikalle saapuneita - ja toivottaa hyvää vappua kaikille!


Kommentoi kirjoitusta.

Turussa marssitaan hallitusta vastaan!

Keskiviikko 27.4.2016 klo 8:19

Aatteen ja ay-liikkeen vappu kokoaa yhteen Sipilän porvarihallituksen häikäilemättömiä toimia vastustavia voimia poliittisen kentän vasemmalta laidalta. Punaisessa työväenjuhlassa näytetään, ettei kansa hyväksy Sipilän koplan kurjistuspolitiikkaa, joka kurittaa niin opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä, lapsiperheitä ja työntekijöitä – vain äveriäin kansanosa säästyy porvarihallituksen kepiltä.

"Maan porvarihallitus on näyttänyt, mitä oikeistopolitiikka todella tarkoittaa. Kyytiä ja kuritusta saavat kaikki muut, paitsi rikkaat. Vappumarssi on hyvä tilaisuus osoittaa kantansa hallituspolitiikkaa vastaan ja marssia sankoin joukoin tärkeiden asioiden puolesta: inhimillisyyden, rauhan ja tasa-arvon", sanoo Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää.

SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen muistuttaa, että Suomi on Maailman Talousfoorumin tuoreimmassa kilpailukykyraportissa yhä Euroopan toiseksi kilpailukykyisin valtio.

”Työajan pidentämiseen tai palkkojen leikkaamiseen ei pidä suostua. Hallituksen toimet ovat räikeää tulonsiirtopolitiikkaa työntekijöiltä omistavalle luokalle. Porvarihallituksen temput eivät kohenna Suomen kansantaloutta, vaan hyödyttävät pelkästään rikkaita ja omistajia”, Väisänen linjaa.

 

Lisätiedot:

Anna Mäkipää
Turun Vasemmiston pj.
050 307 4423

JP Väisänen
SKP:n pj.
050 573 8598

vappu_juliste.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Nuorten äänestysaktiivisuutta lisättävä nuorisovaltuustovaaleissa

Perjantai 22.4.2016 klo 13:21

TIEDOTE - julkaisuvapaa heti

Turun nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin marraskuussa 2015. Vaaleissa annettiin ääniä yli 5000, joista hylättiin 188. Kokonaisäänestysprosentti oli 45 %. Koulujen ja oppilaitosten äänestysprosentti oli alimmillaan 8 % ja ylimmillään 98,5 %.

Äänestysprosentissa on näin ollen erittäin huomattavia eroja koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Nuorisovaltuustovaalien tavoitteena tulisi olla nuorten totuttaminen äänestämiseen ja yleisesti äänestyskynnyksen madaltaminen. Kun äänestämisestä tulee varhain rutiini, sen kautta oppii vaikuttamaan myös täysi-ikäisenä.

Vasemmistoliiton edustajat nuorisolautakunnassa ovat huolissaan äänestysprosentin eroista ja peräänkuuluttavat toimia sen tasapainottamiseksi. "Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun eriarvoisuus lisääntyy ja maahanmuuttajataustaisia oppilaita on entistä enemmän, on aiempaakin tärkeämpää tukea kaikkien nuorten osallistumista yhteiskuntaan ja kansalaiskasvatusta", sanoo nuorisolautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio. "Kouluihin ja oppilaitoksiin pitäisi viedä viestiä siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa ja miksi se on tärkeää. Äänestysprosentin vaihtelu kertoo siitä, että kehitettävää on paljon", toteaa puolestaan nuorisolautakunnan jäsen Saska Heino.

Eva-Liisa Raekallio ja Saska Heino esittävät, että nuorisolautakunnalle tuodaan marraskuun kokoukseen 2016 mennessä lista yhtenäisistä käytännöistä, jotka vaalit järjestävien koulujen ja muiden oppilaitosten on toteutettava aiempaa tasaisemman äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi.

 

Lisätiedot:

 

Eva-Liisa Raekallio

puh. 040-2473913

 

Saska Heino

puh. 040-5032524

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmisto tuplasi paikkansa TOK:n edustajistossa

Torstai 21.4.2016 klo 14:28

Vasemmisto saavutti loistavan vaalituloksen kaksinkertaistamalla paikkamääränsä Turun Osuuskaupan edustajistossa. Kun neljä vuotta sitten Vasemmisto sai TOK:n edustajistoon kolme jäsentä, nyt paikkamäärä kasvoi kuuteen.

Kovan tuloksen mahdollisti onnistunut ja tinkimätön vaalityö. Vasemmisto kiittää kaikkia ehdokkaita ja äänestäjiä lämpimästi sekä onnittelee edustajistoon valittua kuusikkoa!

Turun Osuuskaupan edustajiston vaalit pidettiin 4.-13.4.2016. Edustajistoon valittiin 60 jäsentä, joista 26 oli miehiä ja 34 naisia. Uusia jäseniä edustajistoon valittiin 32. Ääniä vaaleissa annettiin yhteensä 19 415 kappaletta. Vaalien äänestysprosentti oli 13,7 %.

TOK:n edustajistoon valitut Vasemmiston ehdokkaat:

Jäsenalue 1

(Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Masku, Naantali)

Varsinaiset jäsenet

 • Yrttiaho Johannes (Turku)
 • Kärkkäinen Jukka (Turku)
 • Heikkilä Juha (Lieto)
 • Saarimaa Loretta (Lieto)
 • Rihko Leena (Raisio)

Varajäsenet

 • Hovirinta Tauno (Turku)
 • Rand Jorma (Rusko)
 • Korpela Eveliina (Raisio)
 • Syväkari Ulla (Turku)

Jäsenalue 2

(Kustavi, Taivassalo, Vehmaa, Uusikaupunki, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä, Aura, Oripää, Loimaa, Paimio, Sauvo, Parainen)

Varsinaiset jäsenet

 • Rasi Jarmo (Loimaa)

Varajäsenet

 • Aitamurto Pentti (Uusikaupunki)
 • Keskinen Päivi (Mynämäki)
 • Tammelin Pirkko (Vehmaa)
 • Rautio Rauno (Paimio)

Tarkemmat vaalitulokset:

https://www.s-kanava.fi/web/tok/osuuskauppavaalit

Kommentoi kirjoitusta.

Turun asetuttava lapsiperheiden rintamaan

Lauantai 16.4.2016 klo 10:00

Sipilän porvarihallituksen menneisyyden kaikuja kuiskiva lakimuutos, joka mahdollistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen, on sivuutettu lukuisissa kaupungeissa. Suurista kaupungeista Tampere, Espoo ja Helsinki ovat viitanneet kintaalla porvarihallituksen yritykselle romuttaa tasa-arvoinen varhaiskasvatusjärjestelmä.

Jostain syystä Turku kuitenkin empii edelleen, kenen joukoissa seisoo: otetaanko asento Sipilän porvariremmin lapsiperheitä kurittavassa rivistössä vai asetutaanko lapsiperheiden rintamaan.

Turun Vasemmisto on puolensa valinnut ja puolustaa vankkumatta lasten tasa-arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen. Näin tekee myös valtaosa Turun varhaiskasvatuskyselyyn vastanneista turkulaisvanhemmista, joista enemmistö vastusti päivähoito-oikeuden rajaamista.

Turun Vasemmiston mielestä ei ole oikein, että jo päiväkoti-ikäiset lapset jaotellaan eri leireihin heidän vanhempiensa työmarkkina-aseman perusteella, kuten porvarihallitus toivoo. "Päiväkoti ei ole mikään säilytyskeskus, jonne lapset viedään talteen päivän ajaksi. Päiväkodeissa tehdään sananmukaisesti varhaiskasvatusta: tarjotaan lapsille eväitä koulumaailmaa ja elämää varten," toteaa Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää.

Lakimuutoksen myötä muun muassa työttömien lasten oikeutta päivähoitoon rajattaisiin rajusti. Onko todella niin, että työttömien lapset ansaitsevat vähemmän elämäneväitä kuin työssäkäyvien jälkikasvu?

”Valinnan vapauden” puolesta väsymättä saarnaavat kokoomuspoliitikotkin voisivat nyt kannattaa aitoa valinnan vapautta, ja antaa perheiden päättää itse, tarvitseeko lapsi kokopäiväisen vai osa-aikaisen päiväkotipaikan.

Turun kaupunginhallitukselle esitetään maanantaina, että subjektiivisen oikeuden rajaamisen vaikutuksia selvitetään, ja asiasta tehdään päätös tuonnempana. Myös porvarihallituksen mahdollistamaa ryhmäkokojen kasvattamista halutaan selvittää ja tehdä päätöksiä selvitysten valmistuttua.

Turun Vasemmisto vaatii, että edellä mainitut nollaselvitykset jätetään tekemättä, ja edetään lasten etuja kunnioittaen - subjektiivinen päivähoito-oikeus ja nykyiset ryhmäkoot säilyttäen.

 

Lisätiedot:
Anna Mäkipää 
Turun Vasemmiston pj. 
050 307 4423

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmisto: Täysi tuki raideammattilaisille!

Torstai 31.3.2016 klo 22:09

Kannanotto 31.3.2016

Valtion rautatieyhtiö VR ilmoitti keskiviikkona 30.3. irtisanovansa yli 200 ihmistä ja lakkauttavansa kokonaisia toimipisteitä ympäri maata. Raideammattilaisten osastot ilmoittivat ulosmarssista vastalauseena VR:n ilmoittamille irtisanomisille.

”On kohtuutonta, että yhtiö jakaa vuoden 2015 osinkoja hulppeat 100 miljoonaa samaan aikaan, kun pistää työntekijöitään kilometritehtaalle. Yhtiön johtamiseen on saatava tolkku”, penää Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää. VR:n omistajaohjauksen on varmistettava, että päätökset tehdään huolellisesti ja niiden seuraukset ennakoidaan.

Turun Vasemmisto vaatii, että VR ei saa maksattaa hätiköityjä päätöksiä työntekijöidensä irtisanomisilla eikä matkustajien palveluita heikentämällä. ”Valtion pitäisi olla esimerkillinen työnantaja. On äärimmäisen kyseenalaista omistajaohjauspolitiikkaa valtiolta, että työttömyyttä kasvatetaan valtavia osinkoja jakamalla ja lippujen hintoja pienentämällä”, tyrmää Mäkipää. Irtisanomisten ja lyhytnäköisen venkoilun sijaan on panostettava ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kestävän raideliikenteen kehittämiseen niin, että joukkoliikenteestä tulee todellinen vaihtoehto yksityisautoilulle.

Turun Vasemmisto tyrmää useita aloja koskevat väenvähentämiset, kun samaan aikaan sikariporras nauttii railakkaista osinko-orgioista. Täysin oikeutettuja työtaisteluja on luvassa väistämättä, jos oikeudentajuun istumaton osinkojuhlien ja irtisanomisten ristiriita jatkuu.

 

Lisätiedot:

Anna Mäkipää
Turun Vasemmiston pj.
050 307 4423

Kommentoi kirjoitusta.

Vuosikokous pidetty ja uusi kunnallistoimikunta valittu

Torstai 31.3.2016

Turun Vasemmistoliiton vuosikokous pidettiin 31.3.2016. 
 
Kokouksessa hyväksyttiin kunnallisjärjestölle uudet säännöt (lisätietoa myöhemmin), vahvistettiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 luottamustoimijoille sekä hyväksyttiin kannanotto: Täysi tuki raideammattilaisille! Kannanoton voit lukea täältä: http://bit.ly/1M75a8U 
 
 
 
Kunnallistoimikuntaan valituiksi tulivat (satunnaisessa järjestyksessä)
 
Anna Mäkipää (pj)
Elias Laitinen (vpj)
Riikka Oksanen
Eva-Liisa Raekallio
Rauni Niinimäki
Sauli Saarinen
Pertti Mäkinen
Risto Rinne
Seppo Koski
Anna Telenius
Jari Suominen
Johannes Yrttiaho
Aki Haapanen
Elina Sandelin
Tero Ahlgren
Jaakko Lindfors
Markku Alin
ja varajäseniksi (sisääntulojärjestyksessä)
 
Jussi Hattara
Anja Karlsson
Tauno Hovirinta
Ulla Syväkari
Jaana Laine
Kunnallistoimikunnan järjestäytymiskokous pidetään to 7.4. klo 18.00. Metalli-49:ssä osoitteessa Tuureporinkatu 17. Tervetuloa!

Kommentoi kirjoitusta.

Äänestä Vasemmiston ehdokasta TOK:n vaaleissa!

Tiistai 29.3.2016 klo 14:05

Äänestä Vasemmiston ehdokasta Turun Osuuskaupan edustajistovaaleissa. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan Turun Osuuskaupan äänioikeutetuille jäsenille huhtikuun asiakasomistajapostin mukana maalis-huhtikuun vaihteessa. Äänestysaika on 4.-13. huhtikuuta. Jos asut jäsenalue 1:n piirissä (Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio, Rusko), voit valita, kenelle seuraavista Vasemmiston ehdokkaista annat äänesi: 

TOK_-_edustajistovaalilista.jpg 

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhukset ja mielenterveyspotilaat yhteiskunnan alimpaa kastia

Sunnuntai 28.2.2016 klo 19:06

Vanhukset ja mielenterveyspotilaat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin koko yhteiskunnankin arvojärjestyksessä absoluuttista alempaa kastia. Tämä kastiasema heijastuu selkeästi näiden ”kustannusrasitteena” olevien ihmisten kohteluun erilaisissa tilanteissa. Elämän kurjistaminen kyseisten ihmisryhmien kohdalla ja oikeistolainen politiikka kulkevat tiiviisti tasatahtia.

Vasemmistoliitto ei tällaista kastijakoa yhteiskuntaan ole koskaan halunnut. Vaan on poliittisista puolueista johdonmukaisimmin ajanut kaikkien heikommassa asemassa olevien asiaa. Turun vanhuspsykiatrian os. G1 osalta tällainen vaikuttamisen mahdollisuus estettiin kun kokoomuksen mandaatilla toimiva toimialajohtaja törkeästi pimitti ja salaili ongelmia eikä tuonut niitä vuosikausiin sosiaali- ja terveyslautakunnan eikä liioin valvontaviranomaisten tietoisuuteen.

Tässä monisäikeisessä asiassa täytyy kiinnittää huomio moneen osatekijään. Heti alkuun oli hoitajat tulilinjalla. Asia ei ole kuitenkaan ”syyllisyyden” suhteen niin yksiselitteinen. On selvää että vastuullista hoitotyötä tekevä on aina itse viimekädessä vastuussa omasta tekemisestään. On kuitenkin tarpeellista ottaa huomioon se, että työpaikkaan kuuluu työntekijöiden lisäksi aina oleellisena osana myös esimiestoiminta.

G1-osastolla vuosien myötä tapahtuneiden asioiden valossa siellä ei ole ollut olemassa työnjohdollista esimiestoimintaa missään muodossa. Tämän seurauksena järjestys osastolla ja työn tekemisen kulttuuri on kehittynyt työntekijöiden omasta toimesta ja ehdoilla. Tällainen kehitys on äärimmäisen vaarallista silloin kun työskennellään puolustuskyvyttömien ja työntekijöiden tekemisen varassa olevien ihmisten parissa.

Hyvän hoitotyön toteutumisen edellytys on hoitajien hyvä ammatillinen osaaminen sekä soveltuvuus vaativaankin hoitotyöhön. Työnantajan tulee tätä jatkuvasti seurata ja ryhtyä tarvittaessa viipymättä asianmukaisiin toimiin. Lähiesimiehen tehtävä on työnjohdollisten tehtävien lisäksi pitää työnantaja tietoisena työpaikalla ja hoitotyössä vallitsevasta tilanteesta.

Kuinka kaukana Turun terveydenhuollossa ollaan edellä esitetyistä hyvistä asioista ja tavoitteista? Sen kertoo karulla tavalla julkisuuteen tulleet tiedot Turun vanhuspsykiatrian tapahtumista.

Jatkuva terveydenhuollon resurssien karsiminen on pakottanut hoitajamitoitukset äärimmäiseen minimiin. Sen seurauksena hoitohenkilöiden voimat loppuvat. Ihmisarvoisen hoidon ja hyvän potilasturvallisuuden toteutumisen esteenä Turussa on ihmisten hädästä ja kärsimyksestä piittaamaton poliittinen oikeisto.

Tässä Turun vanhuspsykiatrian asiassa kaikkien virkasuhteensa kautta mukana olleiden henkilöiden rooli ja tekemiset on selvitettävä perusteellisesti. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää tehdä tutkinnassa saatujen tietojen perusteella tarvittavat korjaavat toimet sekä uudistukset.

Alpo Lähteenmäki (vas.)

kaupunginvaltuutettu

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmisto: Potilasturvallisuus ykkösasia - vastuulliset tilille!

Torstai 25.2.2016 klo 21:49

kannanotto 25.2.2016

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 24.2.2016 hätäkokoukseen Turun kaupungin vanhuspsykiatrian suljetulla G1-osastolla tapahtuneiden väärinkäytösten ja väkivaltaisuuksien vuoksi. Turun Vasemmisto vaatii, että jatkossa on varmistuttava valvontaketjun toimivuudesta. Vastuukysymykset on selvitettävä perinpohjin.

Keskiviikon kokoukseen asti sosiaali- ja terveyslautakunta on pidetty tapahtuneen suhteen täysin pimennossa. ”Vieläkään tapahtumiin ei saatu täyttä selvyyttä, eikä kaikkiin lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin vastattu. On todella törkeää, että tilanteen vakavuutta on salailtu johdonmukaisesti ja sama meno näyttää yhä jatkuvan. Virkamiesjohto on saatava asiaankuuluvaan vastuuseen ja tapahtunut on käytävä läpi perusteellisesti”, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Alpo Lähteenmäki.  

Turun Vasemmisto vaati kaupunginhallituksen ylimääräistä kokousta heti tuoreeltaan, kun väärinkäytökset tulivat ilmi. Nyt kun kaupunginhallitus vihdoin ensi maanantaina kokoontuu, hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa on siirrettävä syrjään virantoimituksesta, kunnes väärinkäytökset on naarattu päivänvaloon perusteellisesti, aina pohjamutia myöten. “Koska tutkinnan kohteena ovat myös Liuksan toimet, pitäisi olla ilman muuta selvää, että hänet siirretään sivuun tutkimusten ajaksi”, Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää vaatii.

 Terveydenhuoltoon liittyvän valvontaketjun toimivuus on varmistettava paikallistasolta aina valtakunnan tasolle asti.

 “Näin rankat väärinkäytökset ja potilasturvallisuuden tietoinen vaarantaminen ovat hälyttäviä merkkejä välinpitämättömyydestä. Tilanne on nyt korjattava kunnollisella esimiestyöllä, asiallisella henkilöstöpolitiikalla ja riittävällä vakinaisella henkilöstöllä. Vastaavaa ei enää saa tapahtua”, linjaa Mäkipää.

 

Lisätiedot:

Alpo Lähteenmäki

kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

040 524 0554

 

Anna Mäkipää

Turun Vasemmiston pj.

050 307 4423

Kommentoi kirjoitusta.

Äänestä Osuuskunta Tradekan vaaleissa!

Perjantai 19.2.2016 klo 12:51

Osuuskunta Tradekan jäsenet käyttävät Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa ja valitsevat sille 85-jäsenisen edustajiston, joka ohjaa Osuuskunnan toimintaa seuraavat kuusi vuotta, vuoteen 2022. 

Vuonna 2016 edustajistoon valitaan 85 jäsentä ja 85 varajäsentä 11 vaalipiiristä. Äänioikeutettuja ovat kaikki Osuuskunnan jäsenrekisteriin 31.1.2016 mennessä merkityt Osuuskunnan jäsenet. Äänestysaineisto äänestysohjeineen postitetaan automaattisesti kaikille Osuuskunta Tradekan jäsenille ennen vaalin alkua.

Äänestämällä vaikutat edustajiston kokoonpanoon. Muistathan äänestää!

Vasemmistoliitto rp:n ehdokkaat äänestysnumeroineen Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla

18 Aitamurto Pentti, laadunmittaaja, Uusikaupunki

19 Andersson Li, kansanedustaja, Turku

20 Immonen Mikko, taksiyrittäjä, Mynämäki

21 Keskinen Päivi, valmiustyöntekijä, Mynämäki

22 Kärkkäinen Jukka, ylilääkäri, Turku

23 Laakkonen Reijo Lauri Tapani, raudoittaja eläkeläinen, Naantali

24 Leo Nora Natalia, FM, Turku

25 Luoma-aho Teemu, nuorisotyönohjaaja, Turku

26 Nurmi Eija, kiinteistötyöntekijä eläkeläinen, Raisio

27 Peltonen Hannu, vanhempi ammattimies, Loimaa

28 Rautio Rauno Juhani, eläkeläinen, Paimio

29 Ruokonen Marja, kotipalvelutuottaja, Salo

30 Saarinen Sauli, levyseppä eläkeläinen, Turku

31 Syväkari Ulla, toimistonhoitaja, Turku

32 Söderlund Nina, VTM, Parainen

33 Yrttiaho Johannes Santeri, FM tiedottaja, Turku

Kommentoi kirjoitusta.

Pakkolait pysykööt ikijäässä

Perjantai 5.2.2016 klo 13:31

Kannanotto 4.2.2016

Pääministeri Juha Sipilä kertoi porvarihallituksen jäädyttäneen pakkolakien valmistelun työmarkkinajärjestöjen palattua neuvottelupöytään (31.1.). Samaan hengenvetoon Sipilä kuitenkin ilmoitti pakkolakien valmistelun jatkuvan välittömästi, jos työmarkkinaneuvottelut kariutuvat.

Turun Vasemmisto katsoo, että yhteiskuntasopimuksesta neuvoteltaessa työntekijäosapuolen ei pidä suostua mihin tahansa – vaikka pakkolaeilla uhataankin.

- Neuvotteluista julkisuuteen kantautunut huhu ensimmäisen sairaslomapäivän säilymisestä palkallisena kuulostaa hyvältä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Työntekijäpuolen on kamppailtava myös muun muassa määräaikaisten työntekijöiden ja silpputöitä tekevien työläisten arjen parantamiseksi. Pitää muistaa, että kauppojen aukioloaikojen vapauttamisella heikennettiin jo perheellisten palvelualan työntekijöiden tilannetta, Turun Vasemmiston puheenjohtaja Anna Mäkipää huomauttaa.

Turun Vasemmisto katsoo, että työehtojen heikennyksiin ei pidä suostua, ja määräaikaisten työntekijöiden asemaa ei saa heikentää entisestään. Ammattiliittojen on huolehdittava myös asiallisista palkankorotuksista. Koska euromaa Suomi ei voi vauhdittaa vientiään esimerkiksi devalvoimalla valuuttaansa, kotimaisen kysynnän turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

- Taloudellisesti kovina aikoina yritysten on tingittävä voitoistaan. Työntekijät eivät voi aina olla joustava osapuoli, Mäkipää sanoo.

Mäkipää muistuttaa työntekijöiden taistelevan ennennäkemätöntä elinkeinoelämän vyörytystä vastaan, minkä mahdollistaja on kolmen porvaripuolueen määrätietoinen toiminta työntekijöiden oikeuksien, palkkatason ja työhyvinvoinnin heikentämiseksi.

- On ennenkuulumatonta, että länsimaisen oikeusvaltion valtapuolueet hyökkäävät työntekijöitä vastaan pakkolaeilla, jotka romuttavat työmarkkinoiden sopimusvapauden.

Turun Vasemmisto katsoo, että ay-liikkeen on pidettävä lakkoase käyttövalmiina, jos yhteiskuntasopimusneuvottelut kariutuvat työnantajapuolen kohtuuttomiin vaatimuksiin ja porvarihallitus jatkaa valitsemallaan kurjistusten tiellä.

 

Lisätiedot:

Anna Mäkipää

Turun Vasemmiston puheenjohtaja

050 307 4423

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »