Perusyhdistykset

Turun Vasemmistoliittoon kuulutaan puolueen perusyhdistysten kautta. Pidä huoli että liityt puolueeseen liittyessäsi myös johonkin allaolevista perusyhdistyksistä, jotta et jää sivuun toiminnasta ja päätöksenteosta. Yhdistysten toimintaan pääset mukaan ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai kunnallissihteeriin. Sähköpostiosoitteeissa @-merkki on korvattu merkinnällä -a-

Turun Vasemmistoliiton jäsenjärjestöt

Elintarvikealan vasemmistolaiset
Markku Alajärvi
Kanslerintie 6 G 153
20200 Turku
0400-820867
markku.alajarvi-a-dnainternet.net

Etelä-Turun Vasemmistoliitto
Aarni Koivisto
etelaturunvasemmisto(a)gmail.com 

Etelä-Turun Vasemmisto on edistyksellinen arvoliberaali vasemmistolainen puolueyhdistys, joka perustaa toimintansa koko Vasemmistoliiton jakamille arvoille: tasa-arvolle, vapaudelle ja kestävälle, sosiaalisesti oikeudenmukaiselle kehitykselle. Aatteellisena ja poliittisena tavoitteena on Vasemmistolaisen ohjelman ja vasemmistolaisen arvomaailman esille tuominen.

Löydät meidät myös Facebookista

Itä-Turun Vasemmistoliitto
Elina Sandelin
040 833 1707
elina.sandelin-a-turku.fi

Itä-Turun Vasemmistoliitto on eloisa ja vahva Turun Vasemmistoliiton osasto, joka tekee tinkimätöntä politiikkaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi itäisestä Turusta käsin.

Teemme työtä ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta, rasismia ja kaikenlaista syrjintää vastaan.
Puhumme lähipalveluiden, ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta. Haluamme yhteiskunnan, jossa jokaisella on asunto, ruokaa, tarvittava hoito ja hoiva sekä mahdollisuus työhön, koulutukseen ja liikkumiseen.

Toiminta-ajatuksemme on, että poliittisen muutoksen ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi on mentävä rohkeasti ihmisten luokse ja panostettava poliittiseen ruohonjuuritoiminnan jatkuvuuteen. Eri-ikäiset ja taustoiltaan monenlaiset, yhdessä politiikkaa tekevät puoluetoimijat ovat Itä-Turun Vasemmiston voimavara. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Tutustu blogiimme ja seuraa Facebookissa!

Kaerlan Naiset
Pj. Taimi Linna
taimi.h.linna-a-gmail.com

Vpj. Marja Nissilä
040 728 2860

Kaerlan Naiset ry on vuonna 1958 perustettu Vasemmistoliiton perusyhdistys. Aktiiviset naiset vaikuttavat Turussa yhdistys- ja kuntapolitiikassa, tapahtumissa ja lähiöissä. Meitä puhuttaa ja liikuttaa erityisesti hyvinvointikysymykset, asuntopolitiikka, ympäristö ja kulttuuri. Kokouksia pidämme kuukausittain Maariankadulla. Tule mukaan!
Olemme myös Facebookissa

Koulupoliittinen vasemmisto KOVA 
Risto Rinne
rinne-a-utu.fi

KOVA eli Turun seudun KOulutuspoliittinen VAsemmisto on vuonna 1974, yhtenäisen peruskoulun synnyttämisen voittotunnelmissa, perustettu vasemmistolainen yhdistys. KOVAn toimintakenttä liittyy ennen muuta koulutuspolitiikkaan sen kaikilla alueilla ja asteilla. Tarkoituksena on vaikuttaa varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammatillisen koulutuksen, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston sekä vielä laajemmin tiede- ja tutkimuspolitiikan ratkaisuihin siten, että ne palvelevat kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä koulutiellään ja opiskelureiteillään. Koulutus on tärkeä tekijä luomassa tulevaisuutta.

KOVA näkee koulutuksen olevan keskeinen voimavara rakennettaessa tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja ihmisarvoista suomalaista yhteiskuntaa. KOVA vastustaa kaikilla tasoilla kasvavaa yhteiskunnallista ja kulttuurista eriarvoisuutta, koulutus- ja kulttuurimenojen leikkaamista sekä koulutuksellista syrjäyttämistä. Koulutuksen on pidettävä huolta koko ikäluokan kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksista luoda elämäänsä. Kaveria ei saa jättää.

KOVAssa on vankasti edustettuna koulutuspoliittinen asiantuntemus ja myös koulutuksen tutkimus kaikilta koulutustasoilta. Järjestömme järjestää keskustelutilaisuuksia, ottaa aktiivisesti kantaa koulutuspolitiikkaan ja osallistuu aktiivisesti Turun Vasemmiston toimintaan.

Kähärin Ty. Riento 
Aki Pyykkö
apyykko-a-gmail.com

Kähärin Riento on pieni ja perinteikäs vuonna 1906 perustettu työväenyhdistys. Vuosien hiljaiselon jälkeen Rientoa herätellään henkiin rauhalliseen tahtiin. 

Pohjois-Turun Vasemmisto
Rauni Niinimäki
Ekmanninkatu 6 A 36
20320 Turku
raunin15-a-gmail.com

Osastomme on perustettu samassa yhteydessä kuin Vasemmistoliittokin. Eli kohta on 30-vuotisjuhlat. Osaston toiminta-alueena on mm. osa Pohjois-Turkua eli Suikkila, Hepokulta, Nättinummi, Kaerla ja Runosmäki. Kokouksemme pidämme useimmiten Rientolassa, os. Pulmussuontie 86.

Tuikku 
Seppo Tuomisto 
Raunintie 3 A 10
20300 Turku
050 353 7020
seppo.tuomisto-a-gmail.com

Tulenkantajanaiset
Marianne Uusaho
marianne.uusaho-a-gmail.com

Tulenkantajanaiset ry on Turun Vasemmistoliiton jäsenjärjestö. Tulenkantajanaisiin ovat tervetulleita kaikki, myös miehet.

Sydäntämme lähellä ovat lapset, mummot, papat, kulttuuri ja ympäristö. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä, saada erilaisia palveluja, harrastaa ja viettää hyvää elämää. Toimintamme on hersyvää ruohonjuuritason toimintaa aina mielenosoituksista mielenkiintoisiin keskustelutilaisuuksiin.

Toimimme aktiivisesti Turun kuntapolitiikassa. Tulenkantajanaiset hyödyntää jäsenistönsä asiantuntemusta ja aktivoi jäsenistöään osallistumaan ehdokkaina eri vaaleihin. Erityisesti rohkaisemme jäsenistöä hakeutumaan erilaisiin luottamustehtäviin, missä tehtävissä toimiikin parhaillaan useita tulenkantajanaisia. Yhdistys pyrkii myös tukemaan taloudellisesti jäsenistön vaalityötä ja aktivoivaa toimintaa.

Tulenkantajanaisten toiminta parhaimmillaan merkitsee voimaannuttavia kokemuksia.

Meitä voi seurata nettisivuillamme https://tulenkantajanaiset.vasemmisto.fi/   facebookissa https://www.facebook.com/tulenkantajanaiset & instagramissa https://www.instagram.com/tulenkantajanaiset/

Turun Telakan Vasemmistoliitto
Tuukka Pääkkönen
tuukka.paakkonen-a-gmail.com

Turun Vasemmistokilta
Teuvo Saarinen
040 078 7723
teuvo.saarinen-a-nic.fi

Työn ja Tutkimuksen Vasemmistoyhdistys
Markku Alin
markku.alin@gmail.com

Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys (Työtuvas) on perustettu yhdistämään nimensä mukaisesti palkkatyötä tekevien arkikokemus akateemiseen tutkimustyöhön. Yhdistys on jalat maassa töissä ja työpaikoilla. Yhdistyksellä on hyvät suhteet myös eduskuntaan sekä eri oppilaitoksiin. Työtuvas järjestää laadukkaita luentoja, joihin kutsutaan maan johtavia tutkijoita, poliitikkoja ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajia. Tilaisuudet luovat kriittisen katsauksen kapitalismiin, työn luonteeseen ja suomalaiseen vasemmistoon.

Työtuvas katsoo hyvinvointiyhteiskuntaa pidemmälle; se haluaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa työn hedelmät jaetaan kaikille tarpeen mukaan ja vastuu jaetaan kaikkien kesken kykyjen mukaan.

Urbaanit ry
Leena Kaunislahti
leena.kaunislahti-a-turku.fi

Urbaanit ry on kansaivaälinen ja monikielinen Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys. Urbaanit katsovat, että jokaisella on oikeus työhön ja toimeentuloon. Yhdistys toimii ihmisten välisen tasa-arvon ja vapauden puolesta sekä haluaa edistää taloudellista kehitystä ympäristöarvot huomioiden.

Urbaanit ry haluaa vapauttaa ihmiskunnan sorrosta, puutteesta ja eriarvoisuudesta. Yhteiskunnan on taattava kaikille edellytykset yhteiskunnan rakentamiseen osallistumiseksi omien voimien ja kykyjen mukaan. Kaikilla on myös oltava mahdollisuus itsensä kehittämiselle.

Kaikki tämä voi toteutua vain demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Meillä on kovasti työtä edessämme, mutta tavoitteemme ovat sen työn arvoisia!

Seuraa meitä Facebookissa

Varsinais-Suomen TerVas ry.
Pirjo Rinne
050 559 0165
pirjo.rinne-a-turku.fi

Vasemmistoliittolainen terveys- ja sosiaalipoliittinen yhdistys Varsinais-Suomessa. TerVasin jäsenet ovat yhteiskunnan eri alueilta. Yhteistä on halu vaikuttaa terveys- ja sosiaalipolitiikkaan sekä muihin yhteiskunnallisiin asioihin. Tervas osoittaa kipukohtia sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä tekee rakentavia ehdotuksia niiden poistamiseksi. TerVasin toimintaan sisältyy mm. keskustelutilaisuuksien järjestämistä sekä yhteistyötä kunnallisten päättäjien ja erilaisten järjestöjen kanssa.

TerVasiin keskittyy monipuolista asiantuntijuutta terveys- ja sosiaalialoilta sekä ammatillisesta edunvalvonnasta. TerVaslaiset vaikuttavat kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, eri lautakunnissa, ammattiyhdistysten hallituksissa, ammattiliittojen päättävissä elimissä, vasemmistoliiton puoluevaltuustossa ym. Turun kaupunginvaltuuston enemmistöryhmien pientä ihmistä jyräävä politiikka vaatii sitkeitä TerVas-kantoja pitämään esillä myös inhimillisiä arvoja päätöksenteossa.

Vasemmistoliiton Meri-Turun yhdistys
Pekka Rautee
Lumimarjank.9
20900 Turku
050 518 5307
pekka.rautee-a-pp.inet.fi

Meri-Turun yhdistys on nuorekas, sporttinen...Ai niin, ei tämä ollutkaan seuranhakuviesti. No, joka tapauksessa yhdistys perustettiin vuonna 1906 nimellä Hirvensalon Sorto ja sen toimintaan on aina liittynyt urheilu, Sorron Veikot oli yhdistyksen urheiluseura varhaisina aikoina. Yhä tänäänkin yhdistys kokoontuu Sorrontiellä Hirvensalon urheilutalolla, kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuunottamatta.Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Kulttuuri on toinen kivijalka ja erityisesti huumori.Sitä on edustanut mm. nuorisojaoston huvitoimikunnassa aikoinaan vaikuttanut koomikko Helge Herala. Politiikka on tietenkin yhdistyksen tärkein tehtävä ja siinä onkin vaikuttanut monia tunnettuja poliitikkoja.
Meri-Turun yhdistys on nimensä mukaisesti alueellinen toimija joka pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon Hirvensalon, Kakskerran, Satavan, Majakkarannan, Uittamon ja Ilpoisten alueilla. 

Yhdistyksen puheenjohtaja on Pekka Rautee. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan toimintaan! Eli kyllä tämä sittenkin oli seuranhakua. 

Vasemmistoliiton Turun seudun rakennusalan yhdistys 

Markku Rintala
040 043 9571
rintalamarkku-a-gmail.com

Vasemmistoliiton yhdistys Hirmuvalta
Juha Lehti
lehti.juha-a-gmail.com

Hirmuvalta on Ele Aleniuksen linjoilla oleva yhdistys. 

Viherpunainen Vasemmisto ry
Eva-Liisa Raekallio
040 247 3913
eva-liisa.raekallio-a-turku.fi

Viherpunaisen vasemmiston tarkoituksena on edistää sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoista, oikeudenmukaista Turkua. Yhdistyksen toiminta on erittäin aktiivista ja monipuolista. Tarjoamme hyvän mahdollisuuden tulla mukaan Vasemmistoliiton toimintaan liiallista kokouskeskeisyyttä välttäen. Keskeiset yhteistyöverkostot ovat kansalaisjärjestöjen puolella. Tervetuloa!

Seuraa meitä Facebookissa!

Åbo Gröna Vänster
Rosanna Fellman
rosanna_fellman-a-outlook.com

För alla oss som vill åt vänster med världen! Åbo Gröna Vänster är Vänsterförbundets svenska lokalavdelning i Åbo, men fungerar också som en organisation för rödgröna parti- och ickepartimedlemmar på Åbo Akademi. Vår förening är ung och initiativrik, och vi tar ställning i såväl frågor som berör kommunalpolitiken i Åbo som högskole- och kårpolitik.

Åbo Gröna Vänster arbetar för rättvisa, hållbar utveckling och feminism, och vill skapa ett samhälle som genomsyras av kollektivt ansvar och respekt för alla individer. Kontakta ordförande för mer information eller om du vill komma med på ÅGV:s mailinglista.