Valtuustoaloite: Turkuun rasisminvastainen ohjelma

Tiistai 16.6.2020 klo 8:33


Helsingissä pilotoidaan tänä syksynä kaikkien koulutusasteiden henkilöstön koulutukset rasismin tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Sama käytäntö tulee ottaa käyttöön Turussa. 

Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan 63 prosenttia rodullistetuista ihmisistä oli kokenut rasistista syrjintää viimeisen viimen vuoden aikana ja 14 prosenttia oli ollut rasistisen väkivallan kohteena. Nämä ovat suurimpia lukuja koko Europpassa. Turku on ollut Helsingin ohella vuonna 2018 kaupunki, jossa rasistisia viharikoksia kirjataan eniten. 

Suomalaisesta rasismista kärsivät usein eniten herkimmässä asemassa olevat; lapset ja nuoret. Pelastakaa Lapset -järjestön vuonna 2014 tekemän kyselyn mukaan rasistista kiusaamista ja syrjintää tapahtuu eniten koulussa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreeseen selvityksen mukaan oppilaiden kokema rasismi tulee muiden oppilaiden lisäksi opetushenkilökunnalta ja muulta henkilöstöltä. Rasismilla on usein kauaskantoiset seuraukset näiden lasten psyyken kehityksen kannalta. 

Turkuun tarvitaan rasisminvastainen ohjelma, jossa koulutetaan kaupungin henkilöstö toimimaan työssään rasisminvastaisesti. Erityisen tärkeää tämä on kasvatus- ja opetus sekä sosiaali- ja terveystalalla, mutta kaikilla toimialoilla johto on koulutuksen tarpeessa. Kasvatuksessa ja opetuksessa henkilöstö on koulutettava kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon. 

Helsingissä saadaan toteutukseen valmis malli; kaupungin ulkopuolinen rahoitus haetaan Opetushallitukselta, koulutuksen voi toteuttaa esimerkiksi Rauhankasvatusinstituutti. Koulututus voisi tapahtua työpajoissa, jotka koostuvat ennakkotehtävistä, lähiopetuksesta ja jatkotyöskentelymateriaalista. 

Henkilöstön kouluttaminen rasismin on luonteva ensimmäinen askel rasisminvastaisessa ohjelmassa. Ohjelman alettua on syytä alkaa heti miettimään tapoja, jolla ohjelma voisi laajentua. Yksi luonteva kehitysaskel voisi olla syrjintäasiantuntijan rekrytointi. Tämän henkilön vastuulla olisi arvioida kaikkia Turun kaupungin toimialoja kriittisesti sekä rasismin että muun syrjinnän osalta. 

Yhteiskunnassa on käynnissä voimakas Yhdysvaltain rasististen murhien ja Black Lives Matter -liikkeen käynnistämä keskustelu rasismista. Keskustelu on hyväksi, mutta rasismia vastaan on työskenneltävä pitkäjänteisesti. Rasisminvastainen ohjelma on hyvä tapa Turun kaupungille osoittaa, ettei se hyväksy rasismia. Jokaisella turkulaisella on oikeus elää ilman syrjintää. 

Turussa 15.6.2019
Minna Sumelius


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini