Kevät- ja syyskokouksen kannanotto: Vasemmistoliitto puolustaa budjettineuvotteluissa lähipalveluita, tasa-arvoa ja puhdasta luontoa

Lauantai 31.10.2020 klo 15:22


Turun Vasemmistoliitto valmistautuu puolustamaan tasa-arvoa ja torjumaan turkulaisten
palvelutasoa uhkaavia leikkauksia Turun kaupungin talousarvioneuvotteluissa.
Vasemmistoliitto vaatii ns. ”elinvoimainvestointien”, kuten Ratapihahankkeen, siirtämistä
tulevaisuuteen ja uudelleen arvioitaviksi.

Ei-välttämättömien hankkeiden lykkääminen vähentäisi kaupungin talouteen kohdistuvia paineita. Vasemmistoliitto katsoo, että investoinneissa pitäisi nyt keskittyä kohteisiin, joita turkulaiset kiireellisesti tarvitsevat, kuten koulukiinteistöjen rakentamiseen ja homekorjauksiin.

Lauste ja Pansio-Perno tarvitsevat koulunsa ja koulut resurssinsa

Vasemmistoliitto haluaa edistää koulutuksen tasa-arvoa. Emme hyväksy koulutukseen ja
opetukseen kohdistuvaa 6,5 miljoonan euron leikkausesitystä, joka toteutuessaan tarkoittaisi koulujen ryhmäkokojen kasvua.

Vasemmistoliitto esittää, että Lausteelle on rakennettava kaikki alakoulun luokka-asteet
sisältävän koulukiinteistö monipuolisine oheispalveluineen. Lisäksi Pansion
monitoimitalosuunnitelmaa kannattaa täydentää yläkoululla.

Toimiva joukkoliikenne on kaupunkilaisen ja ympäristön ystävä

Joukkoliikenteeseen kaavailtu kahden miljoonan euron leikkuri ei edistä Turun
kaupunginvaltuuston päättämän kaupunkistrategian mukaisia ilmastotavoitteita eikä
kaupunkilaisten tasa-arvoa liikkua Turun eri alueiden välillä.

Vasemmistoliitto tavoittelee pikemminkin joukkoliikenteen ja sen saavutettavuuden
parantamista kuin supistamista. Joukkoliikenteen kehittäminen ja lippujen hintojen
alentaminen olisivat Turulta tasa-arvo- ja ympäristötekoja.
Kenkää terveyskeskusmaksuille Vasemmistoliitto tavoittelee terveyskeskusmaksuista luopumista. 

Maksuista luopuminen edistäisi tasa-arvoa ja madaltaisi etenkin vähävaraisten kynnystä
hakeutua tarpeen mukaan terveydenhuoltoon. Terveyskeskusmaksujen poistaminen näkyisi
pidemmällä aikavälillä suotuisasti paitsi turkulaisten terveydentilassa myös kaupungin
taloustilanteessa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini