Valtuustoaloite: Aloite lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden parantamiseksi

Keskiviikko 18.11.2020 klo 8:58


Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tulee olla yhdenvertaisia ja turvallisia ympäristöjä kaikille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kouluissa ja oppilaitoksissa täytyy saada tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta lapsen ja nuoren ikävaiheeseen ja kehitykseen sopivalla tavalla.

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa ammattilaisilla ja opettajilla tulee olla riittävästi tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvistä teemoista laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Henkilöstöllä on oltava myös tietotaitoa ja työkaluja ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää sekä puuttua siihen.

Oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Esitän, että turkulaislasten ja -nuorten tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden parantamiseksi sekä kasvun tukemiseksi toteutetaan seuraavat toimet

  • Koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelmiin sisällytetään toimenpiteitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman parantamiseksi

  • Opettajille ja muulle henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyen

  • Varmistetaan, että päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilöstö osaa tukea vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia sateenkaariperheissä.

Turussa 16.11.2020
Anna Mäkipää


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini