Valtuustoaloite: Hankinnoilla työllistäminen vaihtoehdoksi

Perjantai 19.2.2021 klo 12:46


Turku käyttää suuren osan budjetistaan hankintoihin. 

Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa on yhtenä teemana sosiaalinen kestävyys ja tavoitteena hankinnoilla työllistäminen.

Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä tai hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai osatyökykyisiä.

Hankinnoilla työllistämistä on pilotoitu aiemmin ainakin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Työllistämisehdon on arvoitu tuovan mukanaan kokonaissäästöä, joka perustuu arvioon positiivisista vaikutuksista kuntatalouteen: verotuloihin, työmarkkinatuen kuntaosuuden vähenemiseen ja sosiaali- ja terveysmenojen säästöihin. Samalla syntyvät työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikat ovat erittäin tärkeitä työllistyneille henkilöille. Osa heistä voi saada tätä kautta vakituisen työn. (Lähde: Kuntalehti 1/2021)

Esitän, että Turku selvittää kattavasti mahdollisuudet hankinnoilla työllistämiseen parantaakseen vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia ja edistää tavoitetta suunnitelmallisesti.

Turussa 15.2.
Anna Mäkipää


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini