Kontaktuppgifter

Vänsterförbundet i Åbo
Hakakatu 12
20540 Turku
turunvasemmmistoliitto@outlook.com


Lauri Simola
Kommunsekreterare
045 852 3343


Jaakko Lindfors
Ordförande
040 775 1230


Elina Sandelin
Vice ordförande
040 833 1707


Välkommen till vårt kontor, kom ihåg att  i förväg meddela att du kommer!

Följ med informationsflödet

Genom e-post får du information om verksamheten i Vänsterförbundet i Åbo(s) och dess medlemsföreningar. Skicka en begäran om medlemskap till adressen turunvasemmistoliitto@outlook.com så lägger vi till din adress på listan. Obs: listan är reserverad endast för att informera om verksamheten, så att mottagarnas inkorgar inte fylls.

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Twitter!