Valtuustoaloite: Turussa otettava käyttöön Etelä-Karjalan malli koulukiusaamisen ja -väkivallan estämiseksi

Tiistai 20.4.2021 klo 9.16


Koulukiusaaminen on herättänyt jälleen viime aikoina paljon huolta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja aikuisten ja yhteiskunnan on tehtävä kaikkensa tämän varmistamiseksi.

Etelä-Karjalassa hyviä tuloksia on saatu uudella toimintamallilla. Yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa luotu maakunnallinen ohjeistus tarjoaa tukea paitsi nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, myös perheille ja nuorille.

Toimintamallin ydin on siinä, että kiusaamista ei vähätellä, vaan selkeästi lainvastaisia tekoja ei enää pyritä selvittämään kouluilla - ne siirretään aina poliisin tai sosiaaliviranomaisen käsiteltäväksi. Osan tapauksista käsittelee myös niin kutsuttu työryhmä, ("vintiötyöryhmä"), johon kuuluvat nuorten oikeusedustaja, kuraattori ja poliisi.

Tähän asti saadut kokemukset toiminnasta ovat myönteisiä. Tekojen uusiminen on vähentynyt huomattavasti. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Lappeenrannan kaupungin internetsivuilta www.lappeenranta.fi.

Esitän, että Turun kaupunki sitoutuu tehostamaan koulukiusaamiseen puuttumista pikaisella aikataululla ja selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Etelä-Karjalassa sovellettava malli.

Turussa 19.4.2021
Mervi Uusitalo-Heikkinen