AJANKOHTAISTA

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Turun sote-ala ylös palkkakuopasta!

Maanantai 16.5.2022 klo 18:45

Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Turkulaisten hyvinvoinnin ja laadukkaiden palveluiden edellytys on se, että niitä tekemässä on riittävästä ammattilaisia. 

Työehtosopimusneuvotteluiden onnistumisen lisäksi on tärkeää, että Turku toimii ollakseen hyvä työnantaja, jonka palveluksessa työntekijät viihtyvät ja jonne halutaan tulla töihin.

“Me emme voi enää odotella, vaan TES-neuvottelujen ohella on varmistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden veto- ja pitovoima työntekijöiden silmissä. Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön tilanteen korjaamiseksi. Se on turkulaisten etu”, toteaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turussa ollaan ottamassa käyttöön sitoutumispalkkio, mikä on hyvä esimerkki keinosta tilanteen parantamiseksi.

Esimerkiksi lastenneuvoloihin ei tällä hetkellä varata uusia aikoja, mikä tarkoittaa sitä, että lasten lakiin perustuvat vuosittaiset neuvolatarkastukset jäävät tekemättä. Terveyskeskuksiin on jo pitkään ollut suuria hankaluuksia saada yhteyttä edes puhelimitse käynneistä puhumattakaan. Kun terveysongelmia ei huomata ajoissa tai huolet jäävät kuulematta, on myös oireiden hoitaminen kuntoon vaikeampaa ja se vie enemmän aikaa. Samalla myös kustannukset kasvavat.

Moni Turun kaupungin sote-työntekijöistä on palkkakuopassa. Eroa kuukausipalkoissa saattaa olla yli 100 euroa kuukaudessa verrattuna naapurikuntiin.

Pitovoimaa syntyy, kun ammattilaisia on tarpeeksi hoitamaan työt niin, että työssä voidaan jaksaa ja voida hyvin uupumatta. Edellytys sille on riittävä palkka ja kunnolliset työehdot.

“Edellytämme, että talousarvioneuvotteluissa sovitut tva-tarkastukset eli työn vaativuuden arviointiin luvatut tarkastukset toteutuvat ja ne tuodaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä päätettäväksi”, napauttaa Muukkonen lopuksi.

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Julkisten palveluiden riittävä resursointi on parasta pakolaispolitiikkaa

Torstai 21.4.2022 klo 20:47

Vasemmistoliitto vaatii, että Turun kaupunki osoittaa tarpeeksi rahoitusta hätämajoitukseen sekä pakolaisten ja täkäläisten kipeästi tarvitsemiin palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, kouluihin ja terveydenhoitoon.

 

“On ollut ilo huomata, miten solidaarisesti sotaa pakenevat ukrainalaiset on otettu vastaan Turussa ja Suomessa. Lapsille on heti myönnetty oikeus kunnalliseen päivähoitoon ja koulunkäyntiin, Fölissä pääsee matkustamaan Ukrainan passilla ja kaupunki on avannut Avustuspisteen materiaalisen avun keräämiseksi yhdessä Punaisen ristin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. 


Samalla on kuitenkin huolta hätämajoituksen laadusta ja julkisten palveluiden resurssien riittävyydestä. Turkuun saapuneiden ukrainalaisten pakolaisten suunnalta on tullut viestiä Punaiselle Ristille vuokrattujen kaupungin majoitustilojen huonosta kunnosta ja verkkoyhteyden puuttumisesta. Toimiva langaton verkkoyhteys on pakolaisille ensisijaisen tärkeä; sen avulla pystyy pitämään yhteyttä kotimaahan ja sukulaisiin sekä etsimään olennaista tietoa uuteen paikkaan sopeutumiseksi.

 

Suomeen on tänä vuonna odotettavissa noin 40 000-80 000 ukrainalaista pakolaista, jotka tarvitsevat samoja julkisia palveluita kuin suomalaisetkin. Koronapandemian aikana kävi kuitenkin selväksi, että henkilöstömitoitukset esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa on vedetty niin tiukille, että poikkeusoloissa työntekijät joutuvat venymään yli-inhimillisiin suorituksiin. Nyt pakolaistilanne puskee päälle ennen kuin pandemiastakaan on selvitty. Käynnissä olevat kunta-alan työtaistelut ja neuvottelut ovat myös osoittaneet, että hoitajien, opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten mitta on täynnä. Työoloihin, palkkoihin ja työvoimapulaan tarvitaan akuutisti ratkaisuja.

"Koulun merkitys lasten elämässä on ensiarvoisen tärkeää, sillä koulu tuo rutiineja ja turvaa elämään sekä auttaa pääsemään kieliopintojen alkuun. Ukrainalaislapsille tulee turvata välittömästi maahan saapumisen jälkeen turvallinen ja laadukas oppimisympäristö valmistavan vaiheen luokissa ympäri Turkua“, toteaa opettajana työskentelevä Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

-

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja

puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Lisää kirjoituksia