AJANKOHTAISTA

Ryhmäpuheenvuoro 14.11.2022 Talousarvio 2023

Tiistai 15.11.2022 klo 8:16

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vuoden 2023 talousarviota käsiteltäessä Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on ollut, että jokaisella turkulaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Olemme yhdessä sopineet Pormestariohjelmassa, että Turku säilyttää palvelutasonsa, koronan aiheuttamat oppimisvajeet korjataan ja että eriarvoisuutta puretaan. Tästä meidän valtuustoryhmämme haluaa pitää kiinni. 

Yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sen tuomasta epävarmuudesta huolimatta tulee meidän rakentaa vahvaa, sosiaalisesti yhdenvertaista sekä ekologisesti kestävää kaupunkia.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tunnistamme erityisesti varhaiskasvatuksen haastavan tilanteen tällä hetkellä.

Tarvitsemme työnantajana turkulaisiin päiväkoteihin lisää veto- ja pitovoimaa. Tämän vuoksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti neuvotteluissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen tarkistamista suhteessa muihin kuntiin. Palkkaohjelmaa emme saaneet läpi tällä kertaa, mutta emme luovu tavoitteestamme. 

Olemme tyytyväisiä toiseen merkittävään parannukseen, mikä liittyy varhaiskasvatuksen henkilökunnan kouluttautumiseen. Jatkossa Turku tunnustaa työnantajan vastuunsa ja vastaa varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautumisen työajalla.

Vasemmiston keskeinen tavoite on turvata jokaisen lapsen oikeus oppimiseen. Talousarvioneuvotteluissa saimme läpi kirjauksen, että ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. Tällä on merkittävä vaikutus ja suora yhteys opetuksen laatuun ja tasoon. 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Barometrien mukaan lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa, yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.

Turun kaupunki tulee tavoitteidemme mukaisesti panostamaan etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön. Viemme palvelut sinne, missä nuoret ovat.

Valtuustoryhmämme näkee, että liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut tukevat kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät elämään sisältöä. Lähipalveluilla pystymme tukemaan ihmisten arkea ja puutumme alueiden eriarvoistumiseen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa varmistaa, että liikuntapaikkaverkon ja liikunnan avustusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä panostetaan lähiöiden liikuntapaikkoihin. Erityismainintana haluan nostaa esiin tavoitteemme kunnollisesta skeittipuistosta.   

Valtuustoryhmät sopivat viime syksynä merkittävistä kulttuurin panostuksista. Meille on tulossa upea Musiikkitalo, joka tulee palvelemaan koko Turkua. Perustimme myös Taiteen talon, mikä osoittaa, miten tärkeänä kaupunkina pidämme vapaan taidekentän taiteilijoita. Arvostamme taiteilijoita taiteen tekemisen ammattilaisina. Samalla kulttuuri ja taide tukee turkulaisten yhteisöllisyyttä ja torjuu yksinäisyyttä.

Vasemmistoliiton tavoite oli saada vanhusneuvoston aloite yhdistysten kokoontumistiloista toteutumaan. Nyt olemme etsimässä ratkaisua asiaan.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

 

Euroopanlaajuinen energiakriisi tuntuu merkittävästi myös meillä täällä Turussa. Meidän tulee vastata energiakriisiin jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisasta kaupunkia.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän investointilistan kärjestä löytyy koulujen, päiväkotien ja kunnallisten liikuntapaikkojen rakentaminen. Rakennushankkeissa tulemme varmistamaan resurssitehokkuuden osana kiertotaloutta. Tämä on myös merkittävä ilmastoteko.

 

Infran osalta valtuustoryhmämme haluaa panostaa toimivaan, turvalliseen ja kokonaisvaltaiseen pyörätieverkostoon.

Pyörätieverkko-ohjelma tuodaan vielä tämän vuoden puolella päätöksentekoon. Haluamme varmistaa myös riittävän talvikunnossapidon.

 

Myös luonnon monimuotoisuusohjelma eli lumo-ohjelma tuodaan toiveestamme poliittiseen käsittelyyn tämän vuoden aikana. Valtuustoryhmämme tavoitteita ovat olleet Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttäminen ja Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustaminen, ja nämä molemmat ovat nyt toteutumassa.

 

Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaikki valtuustoryhmät ovat sitoutuneet pormestariohjelmassa rasisminvastaiseen työhön, joten meillä tulee olla valmiuksia toimia aktiivisesti. Meidän tulee tunnistaa erilaiset syrjinnän ja rasismin ilmiöt, sekä saada kitkettyä ja minimoitua ne Turussa. Yhteiskuntarauha luodaan arjessa, ja se sisältää myös aktiivisen antirasistisen toiminnan.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Talousarvioprosessi on nyt käyty. Ryhmämme haluaa nähdä lisää avoimuutta jatkossa. Meillä on täysi valmius myös turkulaisten arkea ja palveluita parantaviin euromääräisiin muutoksiin, tällä kertaa sellaisia ei juuri nähty.

Saimme kirjauksin varmistettua, että opetuksen ja kasvatuksen osalta tulemme osavuosikatsausten yhteydessä varmistamaan riittävät resurssit palvelun tason turvataksemme.

Kun sopeuttamisohjelman keinoista aletaan keskustella, tulemme valtuustoryhmänä puolustamaan turkulaisten hyvinvointia ja palveluita, sekä etsimään mahdollisia sopeuttamistoimia niin, että palveluista ei leikata. Me aiomme tehdä kaikkemme, että selviämme kaupunkina näistä epävarmoista ajoista, ja että kaupunkilasilla olisi hyvä ja turvallista olla. 

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
gsm 0451144099

Sopu syntyi: Vasemmistoliitto sai läpi tavoitteitaan Turun kaupungin ensi vuoden talousarvioon

Torstai 3.11.2022 klo 10:10

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on mukana talousarviosovussa 2023. Turun Vasemmistoliitto muodosti talousarviotavoitteet jo hyvissä ajoin ennen neuvotteluja. Valtuustoryhmän talousarviotavoitteet ovat liitteenä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on pitänyt tärkeänä, että talousarvio noudattaa pormestariohjelman kirjausta palvelutason säilyttämisestä. Valtuustoryhmä on halunnut varmistaa, että tästä pidetään kiinni opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä lapsi- ja nuorisopalveluissa.  Ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. 

”Olen mielissäni siitä, että jatkossa varhaiskasvatuksen työntekijät voivat kouluttautua työajalla. Tämä on yksi keino vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja vastata koulutetun työvoiman tarpeeseen ”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Henkilöstölle tullaan järjestämään koulutusta tunnistaa rasismia, epätasa-arvoa ja syrjinnän tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Vasemmistoliitto tavoitteli talousarviossa vuodelle 2023 reilua siirtymää ja luonnon hyvinvointia. Taloussovussa päätettiin, että pyörätieverkosto-ohjelma tuodaan päätettäväksi ja niitä lähdetään toteuttamaan ohjelman mukaisesti. Vasemmistoliitto sai nostettua sopuun mukaan kunnollisen skeittipuiston rakentamisen.

”Vanhusneuvosto on jo pitkään toivonut yhdistyksille sopivia kokoontumistiloja. Iloksemme saamme nyt toteutettua tämän tavoitteen.” Mirka Muukkonen kertoo. 

”Kulttuurihankkeet etenevät; Musiikkitalo menee toteutukseen ja Taiteen talon toimintaa kehitetään. Etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön saadaan kauan kaivattuja lisäresursseja, nuorten liikkumista ja harrastamista tuetaan selvittämällä koulupihojen käyttöä kouluaikojen ulkopuolella”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kakkosneuvottelija Joonas Jormalainen, ja jatkaa: ”Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualue tuodaan piakkoin päätöksentekoon osana luonnon monimuotoisuusohjelmaa.”

”Nyt näitä kaupunkilaisten ja luonnon kannalta tärkeitä tavoitteita lähdetään viemään käytäntöön. Siihen olemme valmiita”, toteaa Mirka Muukkonen.  

Valtuustoryhmän tavoitteet talousarvioneuvotteluihin löydät TÄÄLTÄ

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Joonas Jormalainen
kunnallistoimikunnan pj.
joonjorm@gmail.com
040 556 5439

Lisää kirjoituksia