AJANKOHTAISTA

Turkulaisten ääni kuuluviin virkavalmistelussa

Torstai 16.3.2023 klo 19:12

Turun Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa turkulaisten tehokkaampaa ja ennakoivampaa osallistamista kaupungin tiloja koskevassa virkavalmistelussa. Keväällä on uutisoitu useista tapauksista, joissa kaupunkilaisten kuuleminen ja heidän toiveiden huomioiminen on jättänyt rutkasti toivomisen varaa. TVT:n Kurjenmäen asukkaiden osallistaminen asuntojaan koskevan remontin valmistelussa on ollut puutteellista. Paattisten aluetalo tullaan näillä näkymin purkamaan, eikä talossa toimivalle uimahallille tai yhdistystiloille ole löydetty lähistöltä korvaavia tiloja. Steiner-koulun vuokrasopimus Mestarinkadun koulutalossa meinattiin puolestaan irtisanoa varoituksetta ilman mitään tietoa väistötiloista tai mahdollisuudesta jatkaa vuokrasopimusta kiinteistön peruskorjauksen jälkeen.

“Onneksi Steiner-koulun vuokrasopimuksen irtisanominen peruttiin asiasta heränneen julkisen keskustelun jälkeen ja valmistelussa otettiin aikalisä. Kaupungin viranhaltijoilla on siis valmiutta reagoida kaupungin vuokralaisten ja asukkaiden tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla, mutta ennakoivampi kuuleminen ja osallistaminen kasvattaisi luottamusta ja olisi kaikin puolin kestävämpää”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Paattisten aluetalon ja Mestarinkadun koulutalon kohdalla on kyse turkulaisittain valitettavan yleisestä ilmiöstä, jossa kaupungin omistamien kiinteistöjen annetaan rapistua sellaiseen kuntoon, että ne vaativat pitkän ja kalliin peruskorjauksen tai peräti purkamisen. Kiinteistöjä poistetaan käytöstä ikään kuin yllättäen lyhyellä varoitusajalla, joskus täysin ilman väistötilaratkaisuja, kuten TVT:n Kurjenmäen asuntojen kohdalla. 

“Meillä on välineitä tilanteen parantamiseen; kaupungin strategiassa ja pormestariohjelmassa on vahvoja kirjauksia asukkaiden kuulemisen ja osallisuuden lisäämisestä päätösten valmistelussa, nämä kirjaukset on vaan vietävä käytäntöön. Kaupungin rakennusinvestoinneissa Vasemmistoliitto pyrkii priorisoimaan korjauksen tarpeessa olevia kouluja, päiväkoteja ja muita palvelukiinteistöjä ja kuluneella valtuustokaudella olemme onnistuneet lisäämään tämänkaltaisia investointeja”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Uutteraa työtä kaupungin asukkaiden ja vuokralaisten osallisuuden lisäämiseksi päätöksenteossa on jatkettava kaikilla hallinnon tasoilla. Tehtävät päätökset ovat demokraattisempia ja laadukkaampia, kun ne ihmiset, joihin päätökset kohdistuvat, tulevat kuulluiksi jo varhaisessa vaiheessa valmisteluprosessia.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Saaristomeren suojelu ei odota - Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo Turulta konkreettisia toimenpiteitä saariston suojelussa

Keskiviikko 15.3.2023 klo 8:24

Saaristomeri on Itämeren huonoiten voiva osa. Maatalouden ravinnekuormitus Varsinais-Suomessa on suhteellisesti suurinta kaikista Suomen rannikkoalueista. 

"Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen tekemän selvityksen mukaan Varsinais-Suomessa vain viisi kuntaa sisällyttää Saaristomeren suojelun strategiaansa. Saaristomeren suojelu on keskeinen osa Turun kaupungin strategiaa, mutta selvityksessä todetaan, että esimerkiksi voimassaolevasta pormestariohjelmasta ei löydy konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren suojeluun. Tämä on harmillista, onhan Saaristomeren suojelu keskeisiä maakunnallisia intressejä", toteaa kaupunginvaltuutettu Koiranen.

“Turulla on ollut keskeinen rooli esimerkiksi Itämeri-toimenpideohjelman käynnistämisessä. Myös kaupungin hulevesiohjelma eli jätevesikuormituksen vähentäminen on ollut onnistunutta vesien suojelua. Selvityksessä nostettiin esiin, että erilaisten Saaristomeren suojeluun tähtäävien hankkeiden vaikuttavuusseuranta on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

“Turulla on Varsinais-Suomen suurimpana kaupunkina vastuu olla edelläkävijä – niin ympäristönsuojelussa kuin koko maakuntaa koskevissa raidehankkeissa. Turun johdolla on jatkettava aktiivista Varsinais-Suomen kuntien ja maanviljelijöiden välistä vuoropuhelua, jolla nostetaan Saaristomeren suojelu jokaisessa kunnassa keskiöön ja tuetaan maatalouden toimijoita ravinnekuormituksen vähentämisessä”, toteaa kaupunginvaltuutettu Sara Koiranen. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo, että tekeillä olevassa luonnon monimuotoisuusohjelmassa Saaristomeren tilanne huomioidaan vahvasti. Lisäksi valtuustoryhmä toivoo, että Saaristomeren suojelutoimenpiteet näkyvät konkreettisemmin kaupungin päätöksenteon arjessa ja siten, että päätöksentekijät voivat seurata niiden vaikuttavuutta.

LISÄTIEDOT

Mirka Muukkonen, p. 045 1144099

Sara Koiranen, p. 040 5093363

Lisää kirjoituksia