AJANKOHTAISTA

Perusopetuksen eriarvoistumiskehitykselle seis

Perjantai 16.2.2024 klo 17.17

Perusopetus on Suomessa järjestetty kaikille lapsille yhteisenä ja maksuttomana koulutuksena. Sen kulmakivi on kaikkien lasten tasa-arvoinen oikeus yhtäläiseen koulutuspolkuun riippumatta heidän taustastaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

“Suomalainen peruskoulutus on maamme ylpeyden aihe ja nyt on pidettävä huolta, että yhteiskunnassamme puhaltavat eriarvoistumisen tuulet eivät saa tasa-arvoista ja yhdenvertaista kasvatusihannettamme romutettua”, linjaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

2000-luvulla eriarvoistumiskehitys on ollut kasvussa. Yhteiskuntaluokkien erot ovat selkeitä, kun puhutaan painotetuille luokille - eli esimerkiksi liikunta-, kieli- tai musiikkiluokille - hakeutuvista lapsista. Vahvimmin erikoisluokkien ja painotetun opetuksen osalta kouluvalintamahdollisuutta hyödyntävät yläluokka ja ylempi keskiluokka. Harva maahanmuuttajataustainen lapsi hakeutuu erikoisluokalle.

Turussa kotitaustaan perustuva segregaatio erikoisluokkavalinnassa on Suomen suurin. Tämä aiheuttaa koulujen jakautumista “hyviin” ja “huonoihin” kouluihin ja eriarvoistaa lapsia. Turussa on tartuttu toimiin segregaation vähentämiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi, ja kasvatuslautakunta onkin helmikuussa hyväksymässä toimenpideohjelman, jossa mietitään keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

“Perusopetuksen kehittämissuunnitelman lisäksi pitää välittömästi käynnistää lisääntyneen segregaation ja eriarvoistumisen vähentämisen jatkosuunnittelu”, sanoo Turun Vasemmistoliiton hallituksen (kunnallistoimikunnan) jäsen Risto Rinne.

Tarkoituksenmukaista ei ole ajaa kaikkia erikoisluokkia ja painotetun opetuksen luokkia heti alas, vaan harkitusti ja asiantuntijoita kuunnellen tarkastella opetuskokonaisuuksia segregaation vähentämisen näkökulmasta. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä tulee lisätä painotettua opetusta kaikille. Tämä tulee toteuttaa tarjoamalla valinnaisaineita kaikkialla Turussa, myös lähiöissä. Lisäksi täytyy selvittää Helsingin ja Keravan laajempien mallien soveltavuutta Turkuun ja luoda tarveperustaiseen rahoitusmalliin perustuva, segregaation vähentämiseen tähtäävä lisärahoituskäytäntö. Tarvitaan myös tehokasta seurantaa. 

Koulut eivät yksinään pysty selättämään koko segregaation ongelmaa. Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka tarjoaa kuitenkin monia ratkaisun avaimia tähän koko Suomea ja sen tulevaisuutta koskevaan haasteeseen.

Tarjotaan laadukasta koulutusta ja laajat mahdollisuudet toteuttaa lahjakkuuttaan kaikille, ei harvoille.

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton pj.
P. 0415477556

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Täysi tuki työtaisteluille - Turun oltava luotettava työnantaja ja tukea työssä jaksamista

Tiistai 13.2.2024 klo 8.13

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Turun kaupungilta vaikuttavampia toimia paremman henkilöstöpolitiikan edistämiseksi ja erityisen huomion kiinnittämistä työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen. 

“On päivänselvää, että valtakunnan tason politiikka heijastuu paikallisesti. Työntekijöillä on täysi oikeus ilmaista mieltään, kun heidän työehtojaan ollaan heikentämässä yksipuolisesti. Valtuustoryhmämme on työntekijöiden puolella tässä työtaistelussa. Turulla tulee työnantajana olla maamme hallitusta edistyksellisempi suhde työntekijöihin”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen. 

Turku on merkittävä työnantaja myös sote-uudistuksen jälkeisessä ajassa. Henkilöstöraportissa vuonna 2022 Turun kaupungin työpäivän rasituksista koki palautuvansa hyvin vain 36 % ja työstressiä koki 24 %. Raportissa luvataan, että henkilöstön palautumiseen tullaan kiinnittämään Turussa erityistä huomiota, mutta henkilöstrategiassa 2022-2025 kuormittumista ja palautumista ei huomioida omana kohtanaan lainkaan. ”Turun kaupungin on oltava työnantaja, jonka palvelukseen halutaan, ja työpaikka, jossa voidaan hyvin”, toteaa kaupunginvaltuutettu Anna Mäkipää.

“Strategiassa huomioidaan palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät, mahdollisuudet yksilöllisiin ratkaisuihin sekä paremman johtamisen merkitys, mutta kuormituksen yleisintä juurisyytä – liian suurta työmäärää – ei mainita, eikä siihen ole laadittu toimenpiteitä. Henkilöstöön kohdistuvat sopeutustoimenpiteet eivät saa heikentää ihmisten työssä jaksamista kohtuuttomasti. Vaadimme, että kaupungin tulee laatia oma toimenpidelista työkuormituksen vähentämiseksi ja palautumisen edistämiseksi”, kertoo Koiranen. 

Lisätiedot:

Sara Koiranen
Valtuustoryhmän pj.
sara.koiranen@turku.fi
0405093363

Lisää kirjoituksia