Valtuustoaloite: Aloite psykoterapiaosaamisen vahvistamisesta kunnan perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tiistai 20.4.2021 klo 15.16


HUS tarjoaa psykiatriaan erikoistuville lääkäreille mahdollisuuden opiskella työajalla psykoterapeutiksi. Työnantaja maksaa opinnot ja niitä saa tehdä työajalla. HUS:n Nuorisopsykiatrian linjajohtaja Laura Häkkisen mukaan opintojen kustantaminen lääkäreille toimii rekrytointivalttina ja tuo lisää psykoterapiaosaamista julkiseen terveydenhuoltoon. (Lääkärilehti 12.4.2021)

HUS:n psykiatrialla erikoistuville lääkäreille tarjoamaa mahdollisuutta kouluttautua psykoterapeutiksi työn ohessa kannattaa Turussa kokeilla myös muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen kehittämiseksi sekä mielenterveyttä tukevien palveluiden parantamiseksi. Psykoterapiaosaamiselle on tarvetta psykiatrisen sairaalahoidon lisäksi myös kunnan tuottamissa perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Psykoterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattinimike, jota saa käyttää vain asianmukaisen koulutuksen saaneet Valviran hyväksymät henkilöt. Koulutukseen pääsemisen edellytyksenä on mm. soveltuva pohjakoulutus (esim. lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistunut sosionomi, sosiaalityöntekijä) ja tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyöstä. Psykoterapeutin ammattiin hakeutumista rajaa huomattavasti koulutusten korkeat kustannukset.

Hoitoon pääsyn pitkittyminen ja terapiaan pääsyn vaikeudet ovat puhuttaneet Suomessa jo vuosia. Yhdenvertaisuus mielenterveyspalveluissa ei toteudu. Esimerkiksi Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on yksilön työkyvyn ylläpito tai palauttaminen, joten kriteerit jättävät jo lähtökohtaisesti monet ihmiset ko. kuntoutuksen ulkopuolelle.

Kuntien perustason palveluiden psykoterapeuttiosaamisen vahvistamisella voidaan parantaa ihmisten mahdollisuuksia saada terapiaa aidosti matalalla kynnyksellä. Mahdollisuus kouluttautua psykoterapeutiksi työn ohessa olisi myös merkittävä rekrytointivaltti, jolla voidaan sitouttaa työntekijöitä perustason julkisten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.

Edellä esitettyyn perustuen esitän, että (1) Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistellaan esitys palveluista, joiden parissa psykoterapiaosaamista vahvistetaan. (2) Tämän pohjalta muodostetaan kriteerit, joiden perusteella työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta psykoterapiaopintoihin työajalla työnantajan kustannuksella. (3) Koulutukseen osallistuvien työntekijöiden kanssa tehdään koulutussopimus, johon sisältyy suunnitelma siitä, kuinka koulutuksessa saatavaa psykoterapiaosaamista hyödynnetään kaupungin palveluissa sekä koulutuksen aikana että sen jälkeen.

Turussa 19.4.2021
Elina Sandelin