Valtuustoaloite: Toimenpiteet terapiatakuun toteuttamiseksi Turussa

Perjantai 21.5.2021 klo 12.05


Turku on tehnyt kuluneena keväänä kipeästi kaivattuja panostuksia mielenterveyteen päättäessään perustaa matalan kynnyksen mielenterveystoimipisteen ja hyväksyessään nuortenpsykiatrian tukipaketin. Jo ennen koronaa ruuhkautuneiden ja koronan jäljiltä katastrofaaliseen tilaan joutuneiden mielenterveyspalvelujen kehittämiseen tämä panostus ei kuitenkaan vielä riitä.

Korona teki suuria tuhoja mielenterveydelle. Esimerkiksi Mieli ry. raportoi valtakunnallisen kriisipuhelimensa yhteydenottojen lisääntyneen "koronavuoden" 2020 aikana 61%. Myös Turun psykiatrian ylilääkärit ilmaisivat huolensa paikallismedioissa. Tilanne on täysin kestämätön, sillä mielenterveys on perusihmisoikeus ja palvelujen kykenemättömyys vastata mielenterveyden kriisiin on ihmisoikeusloukkaus.

Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet myös valtakunnallisesti suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle: yksin viime vuonna mielenterveyssyiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 700 ihmistä, ja yhteensä mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeellä on 58 000 ihmistä. Yhä useampi jää myös sairauslomalle mielenterveyden häiriöistä johtuen. Vaikka tuottavuus ei olekaan tärkein syy mielenterveyspalveluiden parannustarpeeseen, ovat mielenterveystilanteen talousvaikutukset myös huomion arvoisia.

Psykoterapialla on vahva vaikutus masennuksen ja ahdistuksen sekä esimerkiksi post-traumaattisen stressin ennaltaehkäisevänä ja niitä purkavana tekijänä. Tämän takia Turussa on edistettävä terapiaan hakeutumista ja eduskunnassa käsiteltävän Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteiden edistymistä. Se takaa ihmiselle pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen, viimeistään kuukauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Tuleva matalan kynnyksen mielenterveystoimipiste on tässä hyvä alku. Toimipisteitä tulee kuitenkin perustaa lisää koko Turun alueellisen kattavuuden mahdollistamiseksi ja terveyskeskuksien ja psykiatrian poliklinikan lääkäriresursseja on lisättävä niin, että B-lausunnon saa riittävän nopeasti. Perusterveydenhuollon on autettava myös sopivan terapeutin löytämisessä,

Helsingissä on terapiatakuun toimeenpano jo valmistelussa, ja Turku voi hyödyntää Helsingin mallia omassa toiminnassaan.

Vaadin, että Turussa käynnistetään valmistelut eduskunnassa käsiteltävän terapiatakuu-aloitteen mukaisen hoitoonpääsyn mahdollistamiseksi vaadittavat toimenpiteet ensi tilassa.

Turussa 17.5.
Minna Sumelius