Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi

Sunnuntai 10.4.2022 klo 19.49


Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän ja kunnallistoimikunnan yhteiskokouksen

Kannanotto 10.4.2022

Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä ja kunnallistoimikunta katsoo, että Turun kuntatyönantajana tulee tehdä kunnianhimoista ja vaikuttavaa henkilöstöpolitiikkaa. Turun kaupunginjohdolla on mahdollisuus vaikuttaa käynnissä oleviin kunta-alan sopimusneuvotteluihin. Valtakunnallinen henkilöstökriisi ja työntekijäpula on synnytetty vuosien myötä poliittisilla ratkaisuilla. Nyt on toimittava aktiivisesti, olla mukana myötävaikuttamassa monivuotisen palkkasopimuksen syntyyn ja löytää tiekartta ulos kriisistä.  

Kunnilla on valtakunnallisesti vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä. Kunta-alan palkat raahaavat jäljessä – etenkin Turussa. Työ on raskasta ja kuormittavaa, eikä kuntasektori ole enää riittävän vetovoimainen. On ollut aikoja, jolloin ihmiset ovat halunneet hakeutua juuri kunta-alalle, ja se on ollut ylpeyden aihe. On surullista, että kunnat on ajettu ahdinkoon.

”Turku on ikävä kyllä jo vuosia seurannut valtakunnallista trendiä ja lykännyt henkilöstön palkkoihin tehtäviä satsauksia. Vasemmistoliitto on toistuvasti tehnyt avauksia esimerkiksi palkkaohjelman ja TVA-rahoituksen muodossa, joilla palkkojen alhaiseen tasoon suhteessa naapurikuntiin voitaisiin puuttua”, huomauttaa Mirka Muukkonen, valtuustoryhmän puheenjohtaja. Turku menettää ammattitaitoista henkilökuntaa naapurikuntiin.

Kuntien välinen kilpailu osaavasta työvoimasta tulee joiltain osin helpottumaan sosiaali- ja terveysalalla hyvinvointialueen palkkaharmonisaation ansiosta. Rekrytointiongelmia ei ole kuitenkaan ollut pelkästään sosiaali- ja terveyspuolella, vaan myös mm. tukipalveluissa ja koulupuolella, erityisesti varhaiskasvatuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, Turun tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupungin alaisuuteen jäävien työntekijöiden pitovoimaan, hyvinvointiin, jaksamiseen ja saatavuuteen.

Talousarvioneuvotteluissa 2022 saimme läpi tavoitteemme, että Turku järjestää varhaiskasvatukseen keskitetyn sijaisjärjestelyn ja panostaa varahenkilöstön lisäämiseen. Toimiva varamiesjärjestelmä helpottaisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Asia on edennyt, mutta rekrytointi on kohdannut haasteita. Palkkakysymys on keskeinen, kun kilpaillaan ammattitaitoisesta työvoimasta.

”Turussa joka toinen kaupungin työntekijöistä kertoo työmääränsä ylittäneen sietokyvyn. Samaan aikaan Turun tuorein tilikausi oli n. 39 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Meillä on varaa ja velvollisuus pitää arvoikkainta pääomaamme, eli osaavaa henkilöstöämme, kuin kukkaa kämmenellä. Nyt on kunnon palkankorotusten aika – sekä Turussa että valtakunnallisesti”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Turun kaupungilla on ratkaisun avaimet ja niitä on käytettävä turkulaisten parhaaksi.

 

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

mirka.muukkonen@turku.fi

045 114 4099

 

Jaakko Lindfors

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

jaakko.lindfors@gmail.com

040 775 1230

 

Joonas Jormalainen

Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

joonjorm@gmail.com

040 566 5439

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

041 547 7556