Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2023 lisättävä tasa-arvoa ja luonnon hyvinvointia

Maanantai 24.10.2022 klo 9.30


Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
Kannanotto 23.10.2022

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että jokaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös poikkeuksellisina aikoina. Vasemmistoliitto vaatii, että syksyn budjettineuvotteluissa satsaamme hyvintoimiviin palveluihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä siihen, että huolehdimme asukkaistamme myös energiakriisin keskellä.

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa, eikä päinvastoin. Energian hinnan noustessa Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä satsaamalla energiatehokkuutta lisääviin investointeihin ja rakentamalla ilmastoviisasta kaupunkia. Myös kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Toimivilla lähipalveluilla voidaan tukea ihmisten arkea ja samalla purkaa alueiden eriarvoistumista.

“Energiakriisiin pitää vastata jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisas kaupunki. Haluamme, että liikennepäästöjen määrää vähennetään investoimalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen,” kertoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan vastataan satsaamalla palkkoihin sekä mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautuminen nykyistä paremmin. Viimeaikaiset Kouluterveyskysely sekä Amis- ja Lukiolaisbarometrit osoittavat selvästi, kuinka lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa ja miten yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.  Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

"Jotta varhaiskasvatukseen saataisiin paremmin työntekijöitä, henkilöstön palkkoja on syytä korottaa kohti naapurikuntien palkkatasoa. Lukioissa koko yhteisön hyvinvointia kannattaa edistää rajaamalla opettaja-opiskelija-suhdeluku maksimissaan 30 opiskelijaan per opettaja lukiokurssilla", sanoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors. 

Vasemmistoliiton  Turun valtuustoryhmä on valmistellut huolella tarkat talousarviotavoitteet, ja on toimittanut ne sovitusti pormestari Minna Arvelle. ”Olemme valmiina julkaisemaan tämän yksityiskohtaisen tavoitelistan heti, kun sen aika tulee,” toteaa Mirka Muukkonen.  

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099