Parempi Turku kaikille, ei harvoille


Turun Vasemmistoliiton tavoitteena on poistaa kaupunkilaisten välinen eriarvoisuus ja taata asunto, koulutus, työ, hoiva ja mahdollisuus kulttuurin harrastamiseen jokaiselle. Kaupunkilaisten tasa-arvoa ja vähemmistöjen asemaa sekä oikeuksia on edistettävä. Turun Vasemmistoliiton mielestä on tärkeää ylläpitää monipuolista työ- ja elinkeinoelämää ja laajaa kulttuuritarjontaa. Luonnosta ja elinympäristöstä on pidettävä paljon nykyistä parempaa huolta. 

Hyvin toimivien peruspalvelujen merkitys kasvaa entisestään yhteiskunnan palautuessa koronakriisistä. Turun Vasemmistoliitto haluaa Turusta kaupungin, jossa kaikilla on työtä, opiskelupaikka tai merkityksellistä tekemistä, toimivat julkiset palvelut ja avoin demokraattinen päätöksenteko. Turun kaupungin on huomioitava luonnon ja ympäristön merkitys myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Turun kaupungin tulee toimia esimerkillisesti noudattamalla reiluja työehtoja ja työelämän pelisääntöjä sekä puuttumalla henkilöstönsä uupumiseen. Työstä maksettavalla palkalla on tultava toimeen. Turun Vasemmistoliitto tukee reiluja työehtosopimusneuvotteluja ja irtisanoutuu kaikenlaisesta työehtojen heikentämisestä ja työehtoshoppailusta. Turun on investoitava työllistämiseen ja lisättävä yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Tehokas työllistämistoiminta säästää rahaa työmarkkinatuen kuntaosuudesta, lisää verotuloja ja vähentää sosiaali- ja terveysmenoja. Säästöjä on tehtävissä useiden miljoonien eurojen edestä myös Turun kaupungin keskushallinnosta ilman, että säästöt vaikuttaisivat kaikille kuuluviin peruspalveluihin. 

Turun Vasemmistoliitto haluaa kehittää Turkua avoimesti ja läpinäkyvästi. Tasa-arvoisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että kaupunkilaiset ovat laajasti edustettuna kaupungin päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen lautakuntien määrää kaupunginhallinnossa lisätään ja Turkuun tulee perustaa aluelautakuntia. Aluelautakunnat ottaisivat kantaa alueellisesti kaupungin suunnitelmiin. Niillä olisi kuulemis- ja aloiteoikeus alueen asioissa koskien esimerkiksi liikennejärjestelyjä, palveluja, ympäristöä ja kaavoitusta. Lautakunnilla olisi käytössään oma budjetti alueen elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. 

Turussa pitkään jatkunut kaupungin palveluiden yhtiöittäminen ja yksityistäminen on luonut epävarmuutta ja vähentänyt päätöksenteon avoimuutta. Erityisesti sote-palveluiden ja varhaiskasvatuksen yksityistäminen pitää lopettaa, ja kaupungin pitää vahvasti panostaa kunnallisiin palveluihin. Kaupungin it-hankinnoissa tulee irtautua suuryritysten monopoleista ja samalla on siirryttävä avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Turussa on edistettävä kaupunkilaisten hyvinvointia yksityisten intressien sijaan. Paikallisdemokratian edistämiseksi tulee valmistautua kansanäänestyksiin kaupunkilaisia koskevissa suurissa taloudellisissa kysymyksissä, kuten raitiotiehanke tai musiikkitalo.

Kaupunkiohjelmassa pureudutaan Turun kaupunkipolitiikkaan seuraavista näkökulmista:

  • sosiaali- ja terveydenhuolto
  • koulutus
  • kaupunkiympäristö
  • vapaa-aika
Kaupunkiohjelmasta löydät Turun Vasemmiston konkreettiset tavoitteet tulevalla valtuustokaudella.