Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Lautakunnalla velvollisuus esittää lisäbudjettia päivähoitoon ja opetukseen

Perjantai 12.4.2013 - Li Andersson


Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii, että kaupunki turvaa lasten ja nuorten palveluja. Riittävästi resurssoidut peruspalvelut ovat juuri sitä ennaltaehkäisyä, josta vaalien alla puhuttiin oikealta vasemmalle. Turun kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen alainen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto ovat mm. operatiivisia palvelutuotantosopimuksia käsitellessään todenneet, että annetuilla määrärahoilla perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita joudutaan leikkaamaan eikä lakisääteisiä palveluita voida toteuttaa. Jaosto on myös yksimielisesti esittänyt, että uusien päivähoitopaikkojen perustamiseen on pikaisesti myönnettävä lisämääräraha. Asiat on nyt palautettu lautakunnan päätöksellä virkamiesvalmisteluun.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pitää ehdottoman tärkeänä, että Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle ensi tilassa
esityksen lisämäärärahasta, jolla uhkaavat palveluiden leikkaukset voidaan torjua.

- Päivähoito on lakisääteinen palvelu, johon lapsella on subjektiivinen oikeus. Jonot ovat Turussa lainvastaiset jo nyt ja lapsimäärä kasvaa. Olisi vastattava kasvavaan kysyntään, mutta lisärahan sijaan ajetaan läpi leikkauksia, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kritisoi.

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan välillä solmitussa ns. strategisessa palvelusopimuksessa on päivähoitolakiin viitaten edellytetty, ettei hoitopaikkaa jonottavien lasten määrä kasva. On kuitenkin ilmeistä, että päivähoitojonot kasvavat rajusti, jos toimitaan nykyisillä määrärahoilla.

- Tällaisessa tilanteessa lautakunnan velvollisuus on tili- ja vastuuvelvollisena toimielimenä tehdä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitys lisämäärärahasta, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa.

- Lisärahaa on osoitettava myös peruskouluille, joiden toiminnasta nykybudjetti tietää 2,2 miljoonan leikkausta. Tämä merkitsee opetustuntien vähentämistä sekä säästämistä mm. sijaisten käytöstä ja opetusmateriaaleista. Lähivuosina lapsimäärän kasvu alkaa tuntua myös kouluissa, valtuustoryhmä huomauttaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä tähdentää, että kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetut toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat keskenään ristiriidassa. Rahaa vaadittuihin tavoitteisiin ei ole.

- Kuntalaki kieltää tämänkaltaisen alibudjetoinnin ja edellyttää, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat?, valtuustoryhmä muistuttaa ja korostaa, että lapsimäärän kasvun myötä on varauduttava entisestäänkin kasvaviin kuluihin ja budjetit on siksikin syytä laatia realistisiksi.

Avainsanat: peruskoulu, säästöt, nuoret, lapset