Vasemmistoliitto esitti kasvatukseen ja opetukseen lisäbudjettia

Keskiviikko 17.4.2013 - Johannes Yrttiaho

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 17.4. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leikkauslistoja. Vasemmistoliiton edustajat Johannes Yrttiaho ja Riikka Oksanen esittivät, ettei leikkauksia tehdä, vaan valtuustolle esitetään lisäbudjetin myöntämistä lautakunnalle.

Varhaiskasvatuksen osalta on selkeästi osoitettavissa, etteivät nykyiset määrärahat riitä päivähoitolain edellyttämään toimintaan. Vasemmistoliiton esityksen perustelujen mukaan varhaiskasvatuksen tulosalueen osalta kyseessä onkin alibudjetointi, jonka kuntalaki kieltää. Perusopetuksen leikkaukset puolestaan vaarantavat tasa-arvoisen oppimisen edellytykset.

Lautakunnan puheenjohtaja oli vähällä jättää Vasemmistoliiton esityksen huomioimatta. Saman kohtalon oli kokea Sdp:n muutosesitys. Vaiheikkaan keskustelun jälkeen puheenjohtaja kuitenkin taipui viemään esitykset äänestykseen. Äänestyksessä asetettiin ensin vastakkain Vasemmistoliiton ja Sdp:n ehdotukset. Äänestystulos: 3-4, tyhjää äänesti 6 jäsentä. Vasemmistoliiton Yrttiahon ja Oksasen esitys sai kokoomuksen Rantasen tuen. Sdp:n esityksen kannalle asettui kolmen sd-jäsenen lisäksi perussuomalaisten edustaja. Sdp:n voittanut ehdotus asetettiin toimialajohtajan pohjaehdotusta vastaan.

Lopulta päätökseksi tuli toimialajohtajan ehdotus äänin 8-5 vasemmistopuolueiden äänestäessä sitä vastaan. Tällä päätöksellä leikkaukset siis hyväksyttiin kokoomuksen, vihreiden, rkp:n ja perssuomalaisten äänin. Varhaiskasvatuksen palvelusopimus vedettiin toimialajohtajan voittaneen esityksen mukaan kokonaan pois käsittelystä, joten päivähoidon rahoituksen ratkaiseminen viivästyy ja tilanne vaikeutuu entisestään. Käytännössä päätöksenteon lykkääntyminen pakottaa tulosalueen supistuksiin. Yrttiaho jätti pääätökseen eriävän mielipiteen.

Perusopetuksen leikkaukset kohdistuvat pahimmin erilaisia tukimuotoja tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiin eli kaikkein heikoimmilla oleviin. Vasemmistoliiton edustajat korostivat esityksessään, että lautakunnalla on tili- ja vastuuvelvollisena toimielimenä velvollisuus esittää lisätalousarviota, jos on ilmeistä, ettei siltä edellytettyä toimintaa voida annetuilla määrärahoilla järjestää.

Linkki asian käsittelytietoihin (kokoustiedotus):

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2013/0417004l/2901931.htm

Lisätiedot:
Johannes Yrttiaho
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
Riikka Oksanen
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Avainsanat: peruskoulu, säästöt, nuoret, lapset

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Lautakunnalla velvollisuus esittää lisäbudjettia päivähoitoon ja opetukseen

Perjantai 12.4.2013 - Li Andersson

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii, että kaupunki turvaa lasten ja nuorten palveluja. Riittävästi resurssoidut peruspalvelut ovat juuri sitä ennaltaehkäisyä, josta vaalien alla puhuttiin oikealta vasemmalle. Turun kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen alainen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto ovat mm. operatiivisia palvelutuotantosopimuksia käsitellessään todenneet, että annetuilla määrärahoilla perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita joudutaan leikkaamaan eikä lakisääteisiä palveluita voida toteuttaa. Jaosto on myös yksimielisesti esittänyt, että uusien päivähoitopaikkojen perustamiseen on pikaisesti myönnettävä lisämääräraha. Asiat on nyt palautettu lautakunnan päätöksellä virkamiesvalmisteluun.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pitää ehdottoman tärkeänä, että Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle ensi tilassa
esityksen lisämäärärahasta, jolla uhkaavat palveluiden leikkaukset voidaan torjua.

- Päivähoito on lakisääteinen palvelu, johon lapsella on subjektiivinen oikeus. Jonot ovat Turussa lainvastaiset jo nyt ja lapsimäärä kasvaa. Olisi vastattava kasvavaan kysyntään, mutta lisärahan sijaan ajetaan läpi leikkauksia, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kritisoi.

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan välillä solmitussa ns. strategisessa palvelusopimuksessa on päivähoitolakiin viitaten edellytetty, ettei hoitopaikkaa jonottavien lasten määrä kasva. On kuitenkin ilmeistä, että päivähoitojonot kasvavat rajusti, jos toimitaan nykyisillä määrärahoilla.

- Tällaisessa tilanteessa lautakunnan velvollisuus on tili- ja vastuuvelvollisena toimielimenä tehdä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitys lisämäärärahasta, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa.

- Lisärahaa on osoitettava myös peruskouluille, joiden toiminnasta nykybudjetti tietää 2,2 miljoonan leikkausta. Tämä merkitsee opetustuntien vähentämistä sekä säästämistä mm. sijaisten käytöstä ja opetusmateriaaleista. Lähivuosina lapsimäärän kasvu alkaa tuntua myös kouluissa, valtuustoryhmä huomauttaa.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä tähdentää, että kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetut toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat keskenään ristiriidassa. Rahaa vaadittuihin tavoitteisiin ei ole.

- Kuntalaki kieltää tämänkaltaisen alibudjetoinnin ja edellyttää, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat?, valtuustoryhmä muistuttaa ja korostaa, että lapsimäärän kasvun myötä on varauduttava entisestäänkin kasvaviin kuluihin ja budjetit on siksikin syytä laatia realistisiksi.

Avainsanat: peruskoulu, säästöt, nuoret, lapset