Valtuustoaloite: Asunnottomuus nollaan Turussa moniammatillisella tuella

Keskiviikko 16.12.2020 klo 11:59


Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä voi olla monia, kuten kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin, talouden suhdannevaihtelut sekä suuret tuloerot ja korkeat vuokrat. Myös monenlaiset henkilökohtaiset tilanteet voivat johtaa asunnottomuuteen.

Asunnottomuuteen on hyvin monia syitä ja siksi sen poistamiseenkin tarvitaan moniammatillista työtä.

Tällä hetkellä Turussa on mahdollista saada apua asunnottomuuden hoitamiseen lähinnä päihderiippuvaisille ja riippuvuuksista kuntoutuville. Muitakin palveluita tulisi olla saatavilla asian monimutkaisuuden takia.  

Esimerkiksi hälyttävän huono taloudellinen tilanne voi olla avun tarpeen paikka ja tukea tarvitaan, ettei asuntoa menetettäisi.

Nuoria asunnottomia on erityisen vaikea tavoittaa, ja tähän asunnottomuuden osaan tarvitaankin erityistä, matalan kynnyksen palvelua.

Naiset kohtaavat erilaisia ongelmia asunnottomina, ja he ovat tosi vaikeissa ongelmissa etsiessään turvaa ja mahdollisia majapaikkoja ennen asunnon löytymistä. Uhkana perheellisillä asunnottomilla saattaa olla lasten huostaanotto ja siitä koituvat kohtuuttomat seuraukset. Kierrettä voi olla vaikea pysäyttää.

Turun omista vuokra-asunnoista tulee osa varata asunnottomien nopeaan auttamiseen. Häätötoimia taloudellisista syistä tulee välttää, etenkin korona -pandemian aikana ja tilanteen vaikutusten seurantaa pitää jatkaa vielä sen jälkeenkin.  Korona-pandemian jälkeiset vaikutukset kuntalaisten hyvinvoinnissa, esim. työttömyys ja varattomuus, voivat kohdata ketä tahansa ja siksi Turussa pitäisi olla paikka, josta voi hakea moniammatillista apua nimenomaan asunnottomuuteen varhaisessa vaiheessa.

Turussa 14.12.2020
Riikka Oksanen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini