Turkulaiset tarvitsevat oikeudenmukaisen sote-uudistuksen

Lauantai 23.10.2021


Turun Vasemmistoliitto esittää, että uudistuksen yhteydessä toteutetaan sote-ammattilaisten tuntuva palkankorotus, parannetaan palveluiden saatavuutta, vahvistetaan julkisia palveluita ja vähennetään riippuvuutta ostopalveluista ja palveluseteleistä. Näillä toimilla varmistetaan julkisen sote-alan laatu ja houkuttelevuus pitkälle tulevaisuuteen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen uudistus on aikamme merkittävin yhteiskunnallinen rakenneuudistus. Tämän uudistuksen soveltaminen paikallistasolla ratkaistaan tammikuun aluevaaleissa.

Muissa Pohjoismaissa julkinen sote-sektori työllistää huomattavasti enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Tilanne on johtanut Suomessa huomattavasti verrokkimaita korkeampaan rakenteelliseen työttömyyteen ja työntekijöiden ylikuormittumiseen. Tästä syystä kymmenet tuhannet hoitajiksi kouluttautuneet ihmiset ovat siirtyneet muille aloille töihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella palkkojen yhtenäistäminen tulisi toteuttaa maakunnan tämänhetkisten korkeimpien palkkojen mukaan, eikä sitoa Turun kaupungin nykyisiin polkupalkkoihin. Turun Vasemmistoliitto työskentelee yhä voimakkaasti sen puolesta, että täkäläisiä palkkoja ja työoloja saadaan parannettua jo ennen kuin päätösvalta siirtyy aluevaltuustoille. Tänä syksynä joidenkin turkulaisten sote-työläisten palkkoja korotettiin maltillisesti Turun Vasemmiston pitkäjänteisen vaikuttamisen ansiosta.