Valtuustoryhmän vuosikatsaus 2021

Perjantai 31.12.2021 klo 0.14


Turun Vasemmisto 

Valtuustoryhmä 

 

Vuosikatsaus 2021

 

Uusi valtuustokausi alkoi elokuussa 2021. Vasemmistoliiton ryhmä on Turun kolmanneksi suurin valtuustoryhmä. 

 

Kesäkuisten kuntavaalien jälkeen osallistuimme aktiivisesti ja tosissamme pormestariohjelman neuvotteluihin. Pormestarimalliin siirtyminen muutti päätöksentekoa Turussa, kuten myös ryhmämme mukana oleminen pormestarisopimuksessa. Ryhmämme on nyt mukana vaikuttamassa päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa. 

Syksyllä 2021 Turku on käynnistänyt paljon suuria hankkeita, jotka tulevat myöhemmin valtuustokauden aikana päätöksentekoon. Syksyn aikana olemme panostaneet erityisesti koulutuksen puolustamiseen, työntekijöiden oikeuksien edistämiseen ja kulttuuriin.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

 1. Koronasta huolimatta Turku ei ole leikannut palveluistaan, vaan päinvastoin on halunnut panostaa esimerkiksi lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
 2. Turku teki 4,5 miljoonan euron panostuksen terveydenhuoltopalveluihin ruuhkien purkamiseksi. Vasemmisto on nostanut päätöksenteossa esiin kaupungin oman palvelutuotannon tärkeyden sekä työntekijöiden merkittävän roolin ja ammattitaidon arvostuksen palveluiden tuottamisessa.  
 3. Olemme ajaneet vahvasti palkkaohjelmaa Turkuun. Vaatimuksestamme talousarvioon kirjattiin työn vaativuuden arviointi eli TVA-tarkastelu, jolla pystymme turvaamaan erityisesti kriittisimmät kaupungin toiminnot. 
 4. Kotihoidon ja terveyskeskusten hoitajien palkankorotuksiin käytettiin Vasemmistoliiton pitkäaikaisen työn ja vaatimusten myötä 1,1 miljoonaa euroa.

 

Koulutus ja kasvatus

 1. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrää lisätään lasten määrän kasvaessa. Henkilöstön kuormituksen vähentämiseksi perustetaan sijaispankki ja vakinaistetaan 20 lastenhoitajaa. 
 2. Perusopetuksen ryhmäkoot pidetään nykyisellään oppimisen turvaamiseksi. Turkuun palkataan yhteensä 10 uutta pysyvää opettajaa ja erityisopettajaa sekä 10 koulunkäynninohjaajaa.
 3. Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamallia laajennetaan yläkouluissa.
 4. Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuutta järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille.
 5. Turussa on käytössä positiivisen erityiskohtelun rahoitus oppimiserojen kaventamiseksi. Vasemmistoliiton esityksestä näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan jatkossa.
 6. Lisäksi vasemmiston vaatimuksesta talousarvioneuvotteluissa sovittiin, että koronan aiheuttamia oppimis- ja hyvinvointivajeita korjataan suunnitelmallisesti, ja että lasten ja nuorten oppimisen tukea vahvistetaan järjestelmällisesti.
 7. Teimme ryhmäaloitteen varhaiskasvatuksen tilanteen parantamiseksi. 

Esitimme, että varhaiskasvatuksen tilanne Turussa selvitetään kiireellisesti ja tarvittavat toimenpiteet tuodaan pikaisesti päätöksentekoon. 

 

Kulttuuri 

 1. Turku panostaa alkaneella kaudella vahvasti kulttuuriin ja teemme merkittäviä historiallisia ratkaisuja tällä kaudella. Taiteen ammattilaisten työtä tuetaan mm. lisämäärärahoilla ja uusilla tiloilla.
 2. Merkittävin saavutuksemme jo syksyn aikana oli saada Taiteen talo Turkuun. Turku osti nopealla aikataululla Rettigin vanhan tehtaan perustaakseen siihen Taiteen talon. Taiteen talo tulee tarjoamaan toimitiloja vapaan taidekentän taiteilijoille.  
 3. Kulttuuri on yksi pormestariohjelman kärkihankkeista. Kulttuuri lisää kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa. Kulttuuria tullaan tuomaan merkittävissä määrin myös lähiöihin. 

 

Työnantajapolitiikka

 1. Puolustimme Arkean työntekijöitä yhtiön pyrkiessä TES-shoppailuun. 
 2. Saimme neuvoteltua tuloksen, jonka myötä lakisääteinen koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokailu tulee siirtymään kaupungin in house -yhtiöön. 
 3. Myös puhtaanapidon ja kiinteistöhuollon siirtyminen heikompaan työehtosopimukseen estettiin. 
 4. Pormestariohjelmaan kirjattiin aloitteestamme, että Turun tavoitteena on olla vetovoimainen työantaja. Arvostamme kaupunkina henkilöstömme osaamista ja kannustamme ja tuemme oman osaamisen kehittämiseen. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin. Tämä meidän Vasemmistoliiton ryhmälle tärkeä kirjaus vaatii vielä sinnikästä työstämistä.   

 

Kaupunkiympäristö & rakentaminen. Ilmasto ja ympäristö

 1. Kaupunkipyöräverkosto laajenee ja pyöräparkkeja lisätään. Puolustimme myös ympärivuotista kaupunkipyörätoimintaa.  
 2. Turku perustaa uuden luonnonsuojelualueen Kuninkoja-Mälikkälän metsäalueelle. 
 3. Turku toimii tulevalla kaudella aktiivisesti saaristomeren suojelemiseksi.
 4. Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä puolustimme ihmisläheistä kaupunkirakennetta. Vaikka ilmastonmuutos edellyttää toimia ja kaupunkikuvan tiivistämistä, ei tule unohtaa viihtyisää asuinympäristöä. Kyseenalaistamme liian tiiviin ja liian korkean rakentamisen. Haluamme vaalia viheralueita ja luonnollisia ulkoilureittejä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukena.    
 5. Puolustamme Kupittaan siirtolapuutarhaa.
 6. Kaavahankkeissa otetaan käyttöön kaavan ilmastovaikutusten arviointi.
 7. Yleiskaavan yhteydessä Vasemmiston ansiosta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Varissuolle merkityn joukkoliikenteen laatukäytävän pysäkkien määrää ja päätepysäkin sijaintiin voidaan palata tarkempien suunnitelmien ja joukkoliikenneratkaisujen perusteella

 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

 

 1. Pormestariohjelman kärkihankkeisiin kirjattiin ansiostamme segregaation purkaminen. Tämä tullaan huomioimaan kaikessa kaupungin toiminnassa tulevalla kaudella.
 2. Turku tulee aktiivisesti purkamaan erilaisin toimenpitein eriytynyttä kaupunkirakennetta.  
 3. Turun koulujen erikoisluokat ovat nykyisellään keskittyneet keskusta-alueen kouluihin lisäten näin segregaatiota. Aktiivisuutemme ansiosta erikoisluokkia tullaan tuomaan jatkossa alueille tukemaan yhdenvertaisuutta. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon Karhunaukion yhtenäiskoulu Itä- Turussa.  
 4. Olemme nostaneet vahvasti esiin alueiden palveluiden kehittämistarpeen. Olemme tehneet töitä saadaksemme lisättyä liikunta- ja urheilupalveluita Varissuolle tukemaan alueen ihmisten hyvinvointia.  

 

Lisäksi ryhmämme jäsenet ovat tehneet aktiivisesti valtuustoaloitteita muassa koulutuksen, yhdenvertaisuuden ja kaupunkisuunnittelun puolesta.