Turun vasemmisto: ulkoistamishuuma jäihin!

Torstai 20.1.2022 klo 20.18


Turun vasemmistoliitto vaatii, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita vahvistetaan tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hyvin resursoidun julkisen palvelutuotannon avulla voidaan toteuttaa sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita: kaventaa terveyseroja, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti, hillitä kustannusten kasvua ja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille.

Kaikki puolueet eivät valitettavasti jaa näitä tavoitteita. Gallupjohtaja kokoomus vaatii aluevaaleissa palveluseteleiden käytön lisäämistä, byrokratian vähentämistä ja palveluiden ulkoistamista yksityisille yrityksille. Puolueen vaaliviestinnässä nämä tavoitteet kuulemma lisäävät “valinnanvapautta” ja ovat “maalaisjärjen” mukaan ainoita oikeita ratkaisuja.

“Yksityisellä terveyskonsernilla on 5–10 % tuottotavoite, oma hallinto kovapalkkaisine johtajineen ja mahdollisia lainoja korkoineen, joita pitää lyhentää. Yhteiset verovarat kannattaa ennemmin laittaa voittoa tavoittelemattomaan julkiseen palveluun, jossa rahat käytetään tuotantoon, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Vasemmistossakin tunnustetaan järjestöjen, elinkeinonharjoittajien ja paikallisten pienyritysten tärkeys ketterinä täydentävien sote-palveluiden tuottajina. Julkinen taho on kuitenkin vastuussa siitä, että alihankkija selviytyy tehtävistään moitteettomasti ja pysyy sovitussa.

“Hyvinvointialueella pitää panostaa tehokkaaseen laadunvalvontaan. Epäkohtiin pitää puuttua ajoissa, ennen kuin ongelmat karkaavat käsistä. Varsinais-Suomessa on monin paikoin havaittu puutteita esimerkiksi yksityisessä vanhushoivassa ja lastensuojelussa”, sanoo Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Varsinais-Suomen aluevaltuusto valitaan vaalipäivänä 23.1.2022. Äänestämällä vasemmistoliittoa pidät huolen siitä, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden rahoitus ja päätösvalta pysyvät varsinaissuomalaisten yhteisissä käsissä.

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi