Turusta viihtyisä ja kestävä kaupunki - Asuinalueiden välisten sosiaalisten erojen purkaminen yleiskaavan punaiseksi langaksi

Maanantai 12.9.2022 klo 8.57


Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että useamman valtuustokauden valmistelussa ollut yleiskaava saadaan vihdoin hyväksytyksi. 

Valtuustoryhmä on kaivannut nykyistä laajempaa julkista keskustelua kaupunkikehityksestä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Pormestariohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi eriytymisen purkaminen, lähiöiden kehittäminen ja asuinalueiden välisten erojen kaventaminen.

Turun kaupungilla tulee olla tarkasti määritelty visio siitä, mitä eriytymisen purkaminen tarkoittaa. Eriytymisen purkamista ei voida kuitata rakentamalla massiivisia kerrostaloja vanhoille, valmiiksi rakennetuille, pientalovaltaisille alueille. Vanhat asuinalueet on yhdistettävä taidolla ja luontevasti uusiin asuinalueisiin ja tiivistyvään kaupunkikehitykseen. Sen sijaan eriytymistä puretaan edistämällä kaikille elintärkeitä peruspalveluja niillä asuinalueilla, joilta palveluita puuttuu sekä toisaalta hajauttamalla nykyistä aktiivisemmin uutta, kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa kaikille asuinalueille - etenkin niille asuinalueille, joilla kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on toistaiseksi niukasti. 

Tällä tavalla edistetään kaikkien turkulaisten tasa-arvoista pääsyä lähipalveluihin, ja samalla ennaltaehkäistään Turussa asumisen vuokrien nousua. Vuokrien nousun hillitseminen on tärkeää, sillä Turun vuokrat ovat nousseet ara-indeksillä mitattuna melko kireään luokkaan. Lisäksi Turun kannattaa lähteä siitä, että uudisrakentaminen tehdään nykyisiä kaavamääräyksiä, kuten rakentamisen korkeutta, kunnioittaen, jotta suojelisimme hyvää asumisviihtyvyyttä, kaupunkikuvaa ja kulttuurihistoriaa.

”Vasemmistoliiton tavoitteena on monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa erilaiset kiinteistökannat ja hallintamuodot sekoittuvat. Etenkin uusille alueilla tällaista sekarakentamista on helppo tehdä. Ara- asuntokantaa ei kuitenkaan tule olla vain lähiöissä ja kerrostaloissa, vaan sitä tulee olla myös nykyisillä pientaloalueilla esimerkiksi rivitaloissa ja matalissa, viihtyisissä kerrostaloissa”, linjaa Muukkonen.

”Turun lähiöt kuten Varissuo, Runosmäki, Halinen ja Perno-Pansio tarvitsevat lähipalveluita. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja terveysasemat. Tämän lisäksi lähiöitä kannattaa kehittää viihtyisiksi ja houkutteleviksi kaikille turkulaisille. Liikunnan, kulttuurin ja virkistäytymisen palvelut lähiöissä edistävät hyvää elämää ja kansanterveyttä. Tästä syystä tarvitsemme kirjastoja, nuorisotiloja, palloiluhalleja, urheilukenttiä, uimahalleja, skeittipaikkoja ja luontopolkuja lähiöihin”, sanoo Jaakko Lindfors. 

Valtuustoryhmä painottaa, että kaikissa Turun päätöksissä on huomioitava niin luonnon kuin ihmistenkin tarpeet. Viihtyisä ja kestävä kaupunki syntyy ekologisella kaupunkikehityksellä, puistoja ja viheralueita vaalimalla sekä panostamalla edulliseen ja toimivaan joukkoliikenteeseen, kuten myöskin muihin lähipalveluihin.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo laajaa ja aktiivista keskustelua paitsi valtuustoryhmien, niin myös kaupunkilaisten kesken siitä, millaiseksi haluamme kaupunkia kehittää ja rakentaa.

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099