Turkuun tarvitaan lisää lukiopaikkoja

Torstai 8.9.2022 klo 20.43


Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turkuun lisätään lukion aloituspaikkoja.

Hallitus sai viime vuonna maaliin tärkeimmän koulutuspoliittisen uudistuksen, oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen. Uudistuksen tarkoitus on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Työllistyminen edellyttää nykyään vähintään toisen asteen tutkintoa.

Toisen asteen opinnot ovat olleet joidenkin perheiden ulottumattomissa, koska materiaalikustannukset ovat olleet korkeat. Maksuttomuus antaa yhä useammalle vähävaraiselle nuorelle mahdollisuuden lukio-, ammattikoulu- tai ammattikorkeakouluopintoihin, mutta aloituspaikkojen vähyys muodostuu Turussa ongelmaksi. Tämä koskee nimenomaan lukiopaikkoja.

”Ei ole mielekästä, että yhteenkään Turun kaupungin lukioon ei päässyt tänä syksynä alle 7,92 keskiarvolla. Tämä tarkoittaa, että turkulaiset nuoret joutuvat hakeutumaan kehyskuntiin – esimerkiksi Raisioon, Kaarinaan ja Naantaliin - lukio-opintoja varten. Siksi lukion aloituspaikkoja tulee lisätä”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Pormestariohjelmassa luvataan lisätä lukiopaikkoja, mutta toimeen pitäisi tarttua ripeästi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on tällä kaudella ohjelman mukaisesti lisännytkin jonkin verran sekä suomen- että ruotsinkielisiä paikkoja nykyisiin rakennuksiin. Tiloja ei ole riittävästi mittavampiin oppilasmäärän lisäyksiin. Turkuun tarvitaan uusi lukio.

”Segregaation vähentämiseksi uusi lukio tulisi rakentaa lähiöön, kuten esimerkiksi Pansio-Pernoon. Tällä olisi suotuisia kaupunkirakennevaikutuksia”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun asukasluvun on ennustettu kasvavan lähivuosina. Tähän tulee varautua jo nyt turvaamalla riittävä ja laadukas koulutus tulevaisuuden työntekijöille.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
puheenjohtaja, Turun Vasemmistoliitto ry
joonjorm@gmail.com
p. 040 5665439