Vasemmisto haluaa rakentaa Turusta vetovoimaisen, urbaanin ja ilmastotietoisen kaupungin

Sunnuntai 12.2.2023 klo 21.28


Kannanotto
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Vasemmisto haluaa rakentaa Turusta vetovoimaisen, urbaanin ja ilmastotietoisen kaupungin

Turun kaupunginvaltuusto saa maanantaina eteensä nipun ohjelmia ja asiakirjoja, joilla ohjataan tulevaisuudessa kaavoitusta ja rakentamista Turussa. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on työskennellyt intensiivisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteidensa eteen ohjelmien valmisteluvaiheessa.

Valtuustoryhmä katsoo, että eriytynyttä kaupunkirakennetta pystytään purkamaan kaavoituksella ja rakentamisella. Lähiöissä toimivat palvelut kuten terveysasemat, koulut ja liikuntapaikat ovat eräs keino puuttua segregaation purkuun.

”Haluamme kehittää lähiöitämme ja alueitamme niiden omaperäisyys huomioiden, mutta kuitenkin niin, että samalla puramme eriytynyttä kaupunkirakennetta. Yhdelle alueelle ei voi keskittyä liikaa vain yhdenlaista asumismuotoa, oli kyse sitten omistus- tai huokeahintaisesta vuokra-asumisesta. Koko valmistelun ajan olemme pitäneet huolen, että myös ara-asuntoja tullaan kaavoittamaan tulevaisuudessa kasvavassa määrin tasaisesti eri puolille kaupunkia”, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja Timo Furuholm.

Valtuustoryhmä on halunnut kiinnittää huomiota sekä rakennetun kaupunkiympäristön viihtyvyyteen, viheralueisiin, kestävään liikkumiseen sekä lähiliikuntapaikkoihin. Vaikka Turkua täydennysrakennetaan, niin julkisivuilla, materiaaleilla, väreillä, kattojen muodoilla ja talojen korkeuksilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi alueen viihtyvyyteen. Valtuustoryhmän mielestä Turussa onkin pyrittävä tulevaisuudessa nykyistä rohkeampaan ja mielikuvituksellisempaan rakentamiseen.

”Pormestarimallista löytyy varmasti kritisoitavaa, mutta sen parasta puolta on tiivistynyt yhteistyö valtuustoryhmien ja virkamiesten kesken. Demokraattisesti vaaleilla valitut valtuutetut ovat nyt ottaneet kantaa asunto- ja maankäytön ohjelmassa, minkälaisen kaupungin he haluavat kuntalaisille rakentuvan. Viesti on vahva. Samalla linjaamme, minkä kokoisia asuntoja haluamme ja tarvitsemme kaupunkiin. Perheasunnoista on pulaa”, linjaa ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Valtuustoryhmä haluaa olla rakentamassa Turusta vetovoimaista, urbaania kaupunkia, joka toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja jossa rakentaminen perustuu kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Vaikka kaavoitukseen otetaan jatkossa mukaan kumppaneita, on kaupunki aina lopulta vastuussa kaavoituksesta. Siksi kaupungin tulee asettaa selkeät rajat ja tavoitteet, mitä se haluaa.

”Ympäristö- ja luontovaikutusten arviointi sekä kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen suojeleminen on valtuustoryhmällemme tärkeä asia, joiden toteutumisen olemme halunneet varmistaa uusia toimintatapoja sovittaessa”, määrittelee Furuholm.

 

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099