Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Täysi tuki työtaisteluille - Turun oltava luotettava työnantaja ja tukea työssä jaksamista

Tiistai 13.2.2024 klo 8.13


Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Turun kaupungilta vaikuttavampia toimia paremman henkilöstöpolitiikan edistämiseksi ja erityisen huomion kiinnittämistä työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen. 

“On päivänselvää, että valtakunnan tason politiikka heijastuu paikallisesti. Työntekijöillä on täysi oikeus ilmaista mieltään, kun heidän työehtojaan ollaan heikentämässä yksipuolisesti. Valtuustoryhmämme on työntekijöiden puolella tässä työtaistelussa. Turulla tulee työnantajana olla maamme hallitusta edistyksellisempi suhde työntekijöihin”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen. 

Turku on merkittävä työnantaja myös sote-uudistuksen jälkeisessä ajassa. Henkilöstöraportissa vuonna 2022 Turun kaupungin työpäivän rasituksista koki palautuvansa hyvin vain 36 % ja työstressiä koki 24 %. Raportissa luvataan, että henkilöstön palautumiseen tullaan kiinnittämään Turussa erityistä huomiota, mutta henkilöstrategiassa 2022-2025 kuormittumista ja palautumista ei huomioida omana kohtanaan lainkaan. ”Turun kaupungin on oltava työnantaja, jonka palvelukseen halutaan, ja työpaikka, jossa voidaan hyvin”, toteaa kaupunginvaltuutettu Anna Mäkipää.

“Strategiassa huomioidaan palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät, mahdollisuudet yksilöllisiin ratkaisuihin sekä paremman johtamisen merkitys, mutta kuormituksen yleisintä juurisyytä – liian suurta työmäärää – ei mainita, eikä siihen ole laadittu toimenpiteitä. Henkilöstöön kohdistuvat sopeutustoimenpiteet eivät saa heikentää ihmisten työssä jaksamista kohtuuttomasti. Vaadimme, että kaupungin tulee laatia oma toimenpidelista työkuormituksen vähentämiseksi ja palautumisen edistämiseksi”, kertoo Koiranen. 

Lisätiedot:

Sara Koiranen
Valtuustoryhmän pj.
sara.koiranen@turku.fi
0405093363