Turun talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään tänään valtuustossa. Turun Vasemmisto on mukana taloussovussa.

Maanantai 13.11.2023 klo 9.19


Turun talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään tänään valtuustossa. Turun Vasemmisto on mukana taloussovussa.

Ryhmän lähtökohtana neuvotteluihin oli turvata palvelut, erityisesti lasten ja nuorten palvelut sekä investoinnit. 

“Onnistuimme turvaamaan koulu- ja päiväkoti-investoinnit. Iloitsemme Karhunaukion koulun yhteyteen rakennettavasta lähikirjastosta, nuorten yökahvilan toteutuksesta ja ruoka-avun turvaamisesta. Meille keskeistä on, että palveluiden laatua tarkkaillaan sopeuttamistoimien keskellä, ja että myös muut ryhmät ovat sitoutuneet palvelutason puolustamiseen pormestariohjelman mukaisesti. Tätä työtä tukevat tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusmittaristot”, kertoo ryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen.

“Onnistuimme torjumaan palvelutason heikennykset esimerkiksi liikunnan palvelualalla. ARA-rahoitus saatiin nostettua kaupungin edunvalvontakärjeksi, ja pidimme huolta, ettei TVT:n tuloutustavoite nosta vuokria. Olemme johdonmukaisesti puhuneet kohtuuhintaisen asumisen puolesta, nyt sen tärkeys on tunnustettu kaupungin johdossa”, toteaa ryhmän neuvottelija ja kaupunginhallituksen jäsen Abdullahi Sultan. 

Neuvottelut eivät olleet helpot, eivätkä sopeutuspaineet ja kohdentamattomat säästöt pienentyneet Vasemmiston toivomalla tavalla. 

“Olisimme halunneet helpottaa sopeutuspainetta esimerkiksi veroprosentin noston avulla, ja vahvistuvan tulopohjan avulla poistaa kokonaan kasvatukseen ja opetukseen sekä nuorison ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset. Olisimme ohjanneet lisäresursseja pahoinvointia ennaltaehkäiseviin palveluihin, esimerkiksi tukemalla kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä reilulla rahasummalla”, kertoo Koiranen.  

“Sovun kipein kohta on henkilöstövähennykset. Vaikka onnistuimme pienentämään vähennystavoitetta useilla miljoonilla, näemme ongelmallisena, mikäli kaupungin henkilöstöä pienennetään aggressiivisesti”, toteaa Sultan. 

“Meidän on jatkossakin käytävä kriittisempää dialogia kaupungin tulopohjan vahvistamisesta. Tulemme pitämään yllä keskustelua veroprosentin maltillisesta korotuksesta, sillä vastuulliseen taloudenhoitoon kuuluu myös tulopuolen monipuolinen vahvistaminen. Olemme mukana sovussa, koska haluamme jatkossakin olla mukana päätöksenteossa puolustamassa hyvinvointia ja haastamassa kurjistuspolitiikkaa”, päättää Koiranen.