Turun Vasemmistoliitto: "Pormestarimallissa huomioitava paremmin kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet"

Maanantai 11.3.2024 klo 16.04


Turku siirtyi pormestarimalliin vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen poliittisen johtamisen vahvistamiseksi ja päätöksenteon sujuvoittamiseksi. Nyt valtuustokauden puolivälissä on aika arvioida mallin toimivuutta. 

Vaikka hyvinvointialueiden perustaminen siirsi kunnalta pois tehtäviä, Turulla on edessään vaikeita ja monimutkaisia kehityshaasteita. Esimerkiksi kaupunkirakenteen erilaistumiseen, nuorten pahoinvointiin tai ympäristön haasteisiin vastaaminen vaatii kaikkien hallinnonalojen kärsivällistä dialogia ja koordinoitua yhteistyötä.

Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että Turun uutta hallintomallia rakennettaessa kuntalaisten valitsemien päättäjien vaikuttamismahdollisuuksia ei heikennetä – valtuuston kokoa ei ole syytä pienentää. Valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten mahdollisuuksia perehtyä asioihin ja vaikuttaa niiden ratkaisemiseen tulee parantaa. 

"Päätöksenteon läpinäkyvyys, avoimuus ja demokratia ovat teemoja, joita täytyy väsymättä pitää esillä, kun Turkua kehitetään. Valta ei saa keskittyä vain harvojen käsiin. Osallisuutta tulee lisätä, ei vähentää", linjaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen. 

Turun Vasemmistoliitto ehdottaa käyttöön uusia menetelmiä osallistamisen edistämiseen ja aitoon kuulemiseen. Keskeisiä tekijöitä osallistamisprosessissa ovat asukasbudjetoinnin riittävä määrä, julkiset foorumit, avoimet kokoukset, kansalaispaneelit sekä riittävä ja selkeäsanainen tiedottaminen.

"Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ongelmien määrittelyyn ja toimenpiteiden suunnitteluun tulee lisätä", sanoo Turun Vasemmistoliiton hallituksen jäsen Jukka Oksa. 

Pormestarimallin kehittämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena tulee olla, että kaikkien kuntalaisten ääni tulee kuulluksi, taustasta, iästä tai muista henkilökohtaisista tekijöistä riippumatta. 

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliitto ry:n pj.
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
p. 041 5477556