Vaativan erityisen tuen oppilaat tarvitsevat lisää jatko-opinto- ja työskentelymahdollisuuksia Turussa

Torstai 11.4.2024 klo 8.44


Hyvinvointialueisiin siirtymisen jälkeen kuntasektorin suurin toimiala on varhaiskasvatus ja koulutus. Tärkeä koulutuksen osa-alue, joka usein unohdetaan, on perusopetuksen jälkeinen vaativan erityisen tuen oppijoille suunnattu ammatillinen koulutus.

Tämänhetkisessä tilanteessa kaikki perusopetuksen päättävät kehitysvammaiset eivät pysty käyttämään hyväkseen oppivelvollisuuden pidennystä, koska paikkoja on liian vähän. Turun kaupungin on kuitenkin osoitettava paikka kaikille opiskelijoille. Ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret siirretään päiväaikaiseen toimintaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan puolelle, missä opiskelijan pitäisi - muiden päiväaikaiseen toimintaan osallistuvien joukossa – pystyä opiskelemaan ilman opettajan lähiopetusta.

Vuoden 2023 yhteisvalinnassa ilman vaativan erityisen tuen jatko-opintopaikkaa jäi Varsinais-Suomessa 25 hakijaa. Paikkoja oli 106. Opetushallituksen antamien ennakkotietojen perusteella vuonna 2024 paikanhakijoita oli 186. Tämä opiskelupaikkojen puute mutkistaa näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oppivelvollisten koulupolkua.

”Turun kaupungin tulisi järjestää lisää jatko-opintopaikkoja vaativan erityisen tuen oppilaille. On ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys, että myös erityisen vaativaa tukea tarvitsevat oppilaat saavat opiskella itselleen sopivalla tavalla ja aikataululla”, linjaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Kehitysvammaisten työllistyminen työtoimintakeskusten ulkopuolelle on vähäistä. Avotyössä moni kehitysvammainen pystyisi työskentelemään, jos työvalmentajia olisi riittävästi. Työvalmentajia tarvitaan uusien työpaikkojen hakemiseen ja avotyössä olevien tukemiseen, jotta työnantajat ottaisivat enemmän kehitysvammaisia vastaan.

Itsenäiseen palkkatyöhön pystyviä kehitysvammaisia on työtoimintakeskuksissa ja avotöissä. Heidän palkkaamisensa työnantajan palkkalistoille tarvitsee lisää työvalmentajien osaamista.

”Turun kaupungin tulee näyttää esimerkkiä ja palkata kehitysvammaisia heille sopiviin tehtäviin. Näitä tehtäviä löytyy eri yksiköistä, kun vain on uskallusta ja työvalmentajan tukea”, sanoo Turun Vasemmistoliiton hallituksen jäsen Mikko Waltari.

Nykyisistä työtoimintakeskusten asiakkaista moni on suorittanut jonkin toisen asteen koulutuksen. Turun kaupungilla ei ole varaa jättää tätä voimavaraa hyödyntämättä.

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliitto ry:n pj.
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
p. 041 5477556