Lapset ja vanhukset ensin!

Lauantai 2.11.2019 klo 18:21


Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän yhteinen teemaseminaari linjasi Turun Vasemmistoliiton tavoitteita budjettineuvotteluihin. Turun Vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti kaupunginjohtaja Arven (kok) “sopeuttamisohjelmaan” eli leikkauslistaan, jonka taustalla ovat tulevien vuosien niin sanotut elinvoimainvestoinnit. Vasemmistoliitto katsoo, että verotulokertymä tulee kasvamaan, kun valtio tulouttaa kaikki verokorttiuudistuksesta valtion kassaan jääneet rahat. 

Lisäksi kaupunginjohtajan toimialan paisunutta hallintoa on karsittava. Alla Vasemmiston keskeisimpiä tavoitteita:


Turun Vasemmistoliitto suhtautuu erityisen kriittisesti seuraaviin kaupunginjohtajan esityksiin:


 • Ryhmäkokojen kasvattaminen eli oppilasmäärän kasvattamiseen suhteessa opettajien määrään

  • Esim. perusopetuksessa pitäisi 1-2 -luokilla olla opettajia suhteessa oppilaiden määrään 1:18 ja kolmannesta luokasta lähtien 1:20

 • Hyvinvointitoimialan asiakasmaksujen korottaminen

 • Joukkoliikennemaksujen korottaminen

 • Liikuntapaikkamaksujen korottaminen


Turun Vasemmistoliitto esittää lisäksi muun muassa, että:


 • Arkea otetaan Turun kaupungin sidosyksiköksi

 • Kokonaan uudelle tehostetun palveluasumisen 120-paikkaiselle yksikölle varataan tontti työnimellä “Portsakoti 2”

 • Poistetaan Turusta terveyskeskusmaksut

 • Työllistämiseen satsattava 2,0 miljoonaa euroa lisää verrattuna kaupunginjohtajan esitykseen. Lisäys kustannetaan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienenemisellä. Kustannusvaikutus on nolla.


Lisätiedot:

TOIMIELIN

MUUTOSESITYS

HINTA-ARVIO, MILJOONAA EUROA

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Kupittaan kannen (- 735 000€) edistäminen poistetaan esityksestä

0,735

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Henkilöstökassan koron muutosta ei hyväksytä

-0,2

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Avustusmäärärahan tasoleikkausta ei hyväksytä

-0,1

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Kiinteistöjen hoidon kilpailutukset

-0,5

Kaupunginhallitus

Tekstimuutos

Kaupungin ydintoimintaan kuulumattomien kohteiden vuokraustoiminnasta luopumista ei hyväksytä

0,0

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimusmuutos

-0,2

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Ei myydä Ruissalo Camping:ia

-0,3

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Kuntaveron korotus 19,50% -> 19,75%

7,5

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Konsernihallinnon kustannusten yleisleikkausten korotus

3,403

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Työllistäminen kolmatta sektoria apuna käyttäen

-2,0

Kaupunginhallitus

Käyttötalous

Työmarkkinatuen kuntaosuus

2,0

Kaupunginhallitus

Poistetaan kärkihankkeista 3 x 1 milj.

3,0

Kaupunginhallitus

Selvitetään eläinsuojelumaksun käyttöönotto, jolla katetaan mm. kunnallinen eläinlääkäripalvelu. 

0,0

Kaupunginhallitus

Selvitetään rakentamattoman maan kiinteistöveron korotus 3 prosentista 4 prosenttiin. 

0,0

Kaupunginhallitus

Investointi

Musiikkitalon edistämisen siirtäminen eteen päin

1,5

Yhtiöiden tuloskortit: Arkea Oy

Tekstimuutos

Otetaan Arkea Oy Turun kaupungin sidosyhtiöksi (jolloin sen kaupungille tuottamia palveluita ei tarvitsisi kilpailuttaa)

Yhtiöiden tuloskortit: Turun Kaupunkiliikenne Oy

Tekstimuutos

Lisätään Kaupunkiliikenne Oy:n liikenneosuutta kaupungin sisäisestä liikenteestä

Yhtiöiden tuloskortit: Turku Science Park

käyttötalous

Vähennetään kaupungin tukea Turku Science Park:lle 

1,0

Sote-lautakunta

käyttötalous

Poistetaan terveyskeskusmaksut. Tähän laskettava myös laskutuksesta/perinnästä aiheutuvat kustannukset, ts. nettovähennys tuloissa.

-1,8

Sote-lautakunta

käyttötalous

Vanhuspalveluihin lisätään 1 M€ kotihoidon ja kuntouttavan hoidon lisäämiseen.

-1,0

Sote-lautakunta

käyttötalous

Vahvistetaan perustason mielenterveystyötä. Lisätään resursseja ja kehitetään osaamista. Matalan kynnyksen palvelujen lisääminen/ylläpitäminen (esim. psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa). Lisämäärärahatarve 1 M€.  - 1,0 M€. Vähentää raskaampien ja kalliimpien erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä. Mahdollisuus säästää erikoissairaanhoidon kuluissa.

-1,0

Sote-lautakunta

käyttötalous

Kaupungin erikoissairaanhoidollisen toiminnan integroimista VSSHP:iin jatketaan. Kaupunki  keskittyy vahvistamaan perustason toimintaa. Tämä edellyttää lisäresursointia avohoitoon (kotihoito, välimuotoiset palvelut, terveyskeskusten avovastaanottotoiminta).Lisäksi kuntouttavaan vuodeosastotoimintaa kehitetään ja resursoidaan lisää vastaanottamaan erikoissairaanhoidosta (VSSHP) siirtyvät potilaat. Muutos vähentää terveydenhuollon kokonaiskuluja, kun raskaamman ja kalliimman erikoissairaanhoidon kuluja voidaan vähentää. Kaupungin kuntoutushoidon kehittäminen ja lisäresursointi vähentää myös TYKSin siirtoviivemaksuja.

Sote-lautakunta

Varataan tontti Portsakoti 2:lle

0,0

Sote-lautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 8) Asiakasmaksutuottojen lisääminen

-2,3

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

Ammatillisen koulutuksen toimiala: Ammatillisen koulutuksen opetusresursseihin +750 000 €

-0,75

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

Lukiokoulutuksen toimiala: Erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palkkaamiseen +150 000 €

-0,15

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimiala: Varhaiskasvatuksen vuorohoitoon +300 000 €

-0,3

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

Perusopetuksen toimiala: Siirto erikoisluokkien rahoituksesta valinnaisaineiden opetuksen järjestämiseen 100 000 €

0,0

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

Perusopetuksen toimiala: Ryhmäkokojen pienentämiseen ja oppilasmäärän kasvuun varautumiseen +500 000 €

-0,5

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 35) Päiväkotiverkon optimointi

-1,1

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 37) Yksityisen päivähoidon joustava käyttö samassa yhteydessä, esim. siirretään kerho- ja leikkipuistotoimintaa kolmannelle sektorille

-1,0

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 38) Varhaiskasvatuksen laitoshuoltajat Arkealle

-0,2

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 39) Ammattiopetuksen yhtiöittäminen 

-1,1

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 40) Oppilasryhmäkokojen ja oppilaaksiottoalueiden optimointi

-0,9

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 42) Kurssitarjonnan supistaminen

-0,2

Kasvatus- ja opetuslautakunta

käyttötalous

(kj:n säästölista 46) Toiminnan tuottavuustavoite

-1,0

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Yksityisen päivähoidon ja kunnallisen päivähoidon suhdeluvuksi 75 % (kunnallinen) / 25 % (yksityinen)

0,0

Joukkoliikennelautakunta

Käyttötalous

(kj:n säästölista 60) Joukkoliikenteen kertalippujen hinnankorotus 1.7.2020 lähtien

-0,7

Joukkoliikennelautakunta

Käyttötalous

(kj:n säästölista 61) Joukkoliikenteen aikataulukirjojen postituksesta luopuminen jne

-0,029

Kulttuurilautakunta

Käyttötalous

Kirjaston lasten- ja nuortenkirjallisuuden aineistohankinnat (30 000 e)

-0,03 

Kulttuurilautakunta

Käyttötalous

Museoiden pääsymaksuttomuuden yhdenmukaistaminen ja laajentaminen 7-18 -vuotiaille (150 000 e)

-0,15 

Kulttuurilautakunta

Käyttötalous

Vapaan kentän festivaalituen korotukset (30 000 e)

-0,03 

Liikuntalautakunta

Käyttötalous

(kj:n säästölista 48) Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen

-0,6

Nuorisolautakunta

Käyttötalous

Maarian nuorisotalon säilyttäminen +147 664 eur

-0,15

Nuorisolautakunta

Käyttötalous

Henkilötyövuosien lisääminen / sijaiset +40 000 eur

-0,04

Nuorisolautakunta

Käyttötalous

Hansan pop-up nuorisotilan säilyttäminen +165 000 eur

-0,165

Nuorisolautakunta

Käyttötalous

Halisten nuorisotilan säilyttäminen +94 100 eur

-0,094

V-S aluepelastuslautakunta

käyttötalous

varaus palkankorotuksiin

 • -0,05


EDUSTAJIEMME MUUTOSESITYSTEN KOKONAISTALOUSVAIKUTUKSET

MILJOONAA EUROA

Kokonaistulonlisäys

 • + 19,138

Kokonaismenonlisäys

 • - 18,638

Kokonaistulonlisäyksen ja kokonaismenonlisäyksen erotus

      = +  0,5


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini