Vastuullisuutta omistajapolitiikkaan ja työntekijöiden ääni kuuluviin

Torstai 17.2.2022 klo 20.19


Turun vasemmistoliitto vaatii kaupungilta vastuullista omistajapolitiikkaa ja työntekijöiden vaikutusvallan parantamista kaupungin tytäryhtiöissä. Henkilöstön osallisuutta päätöksentekoon voidaan vahvistaa mm. takaamalla henkilöstölle edustus yhtiöiden hallituksissa, vahvistamalla luottamusmiesten asemaa sekä järjestämällä säännöllisiä kuulemistilaisuuksia johdon ja henkilöstön välillä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina uuden omistajapoliittisen ohjelman vuosille 2022-25. Vasemmistoliiton neuvottelijat saivat valmistelun aikana neuvoteltua useita parannuksia paperiin.

“Vasemmistoliiton aloitteesta konserniohjetta tullaan uudistamaan siten, että se turvaa henkilöstön entistä paremman osallistumisen hallintoon. Lisäksi katu- ja viherylläpitoa tarjoavan Kuntecin asemaa kaupungin sidosyksikkönä vahvistettiin ja Arkean myynnin mahdollistavaa kirjausta lievennettiin”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Omistajaohjauspaperiin jäi myös puutteita. Ohjelma esimerkiksi mahdollistaa kaupungin vuokra-asuntoyhtiö TVT Oy:n voittojen tulouttamisen kaupungille, eli niiden käyttämisen muuhun kuin TVT:n toimintaan. Vasemmistoliiton neuvottelijat esittivät tämän kirjauksen poistamista, mutta valitettavasti muilta puolueilta ei tullut vastakaikua. Arkean tuottama koulujen ja päiväkotien ruokahuolto saatiin syksyllä siirrettyä turvaan kilpailutuksilta kaupungin sidosyksikköön, mutta muun henkilöstön asema on yhä haavoittuvainen.

“TVT Oy:n ensisijainen tehtävä on tarjota kohtuuhintaista ja laadukasta asumista turkulaisille, siksi liikevoitto tulee käyttää uudisrakentamiseen ja remonttia vaativien kohteiden saneerauksiin. Arkean suhteen on vielä luvassa kovia vääntöjä, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja kaupungin osuus hankinnoista vähenee”, sanoo vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun vasemmistoliitto jatkaa ponnistelujaan kaupungin työntekijöiden aseman parantamiseksi. Puolue katsoo, että kaupungille välttämättömät ruoka-, siivous- ja huoltopalvelut kannattaa tuottaa mahdollisimman pitkälle kaupungin omana työnä.

 

______

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja

puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi