Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: päihdehuollon hoitoonpääsyä nopeutettava

Tiistai 23.8.2022 klo 15.07


Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä jätti 22.8.2022 Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa alla olevan ryhmäaloitteen.

Vasemmistoliitto esittää, että Turun kaupunki helpottaa päihdekuntoutukseen pääsyä. Tällä hetkellä Turun kaupunki edellyttää päihdekuntoutusta tarvitsevalta henkilöltä päihdekuntoutukseen pääsemiseksi sosiaalitoimesta maksusitoumusta. Kansallisten käypä hoito -suositusten mukaan maksusitoumusta ei tarvita, kun henkilö tarvitsee kuntoutusta tai laitoshoitoa lääketieteellisin perustein. 

 Maksusitoumuksesta luopuminen on omiaan nopeuttamaan hoitoonpääsyä, vähentämään byrokratiaa ja mahdollistamaan kustannussäästöjä. “Kaikkein tärkeintä on nopeuttaa hoitoonpääsyä, millä pienennetään päihdekuntoutusta tarvitsevien henkilöiden kokemaa inhimillistä kärsimystä. Hoitoonpääsyn pitkittyessä sekä kuntoutusta tarvitsevan itsensä että ympäröivän yhteiskunnan turvallisuus ovat uhattuina. Hoitoonpääsyn edistäminen Turussa on syksyllä myös budjettikysymys”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors.

 “Vasemmistoliiton tavoitteena on parantaa hoitoonpääsyä. Haemme parannuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin Turun kaupungin syksyn budjettineuvotteluissa”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Kunnat vastaavat sote-uudistuksen jälkeenkin mm. tietyistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä, mikä jättää Turun kaupungille merkittäviä vastuita myös tulevaisuudessa.

 

Valtuustoaloite

Turun kaupunginvaltuusto 22.8.2022

 

Nopeampi hoitoonpääsy päihdehuoltoon poistamalla vaatimus maksusitoumuksesta

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kansallisten käypä hoito -suositusten soveltamisen edistämiseksi päihdehuollossa.

Tällä hetkellä Turun kaupunki edellyttää päihdekuntoutusta tarvitsevalta potilaalta päihdekuntoutukseen pääsemiseksi sosiaalitoimesta maksusitoumusta.

Käypä hoito -suosituksessa todetaan kuitenkin seuraavasti: “Jos lääkärin tekemän arvion mukaan päihdeongelmainen tarvitsee laitoshoitoa tai kuntoutusta lääketieteellisin perustein, hoitoon tai kuntoutukseen on päästävä terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei erillistä maksusitoumusta laitosmuotoiseen päihdehoitoon tai kuntoutukseen tarvitse pyytää asuinkunnan sosiaalitoimesta.” (https://www.kaypahoito.fi/nix02542)

Päihdekuntoutusta tarvitsevalla ei useinkaan ole tosiasiallisia mahdollisuuksia selvittää omia oikeuksiaan. Noudattamalla käypä hoito -suosituksia edistetään sitä, että potilas pääsee inhimillisessä ajassa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja välttämällä luukulta toiselle pallottelua. Hoitoonpääsyn sujuvoittaminen olisi sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta kestävin asiantila, kun tarpeellista kuntoutusta tarjotaan potilaille viivytyksettä. Muutoin riskit kasvavat akuutimpiin seurauksiin, joista voi koitua vahinkoa potilaille itselleen ja ympäristölle. Hidasteet hoitoonpääsyssä ja mahdollisten riskien realisoituminen ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti sujuvaa hoitoonpääsyä huonompi vaihtoehto.