Kokoomus juonii uutta sopimusta - huuhaa-investoinnit vievät rahat palveluilta

Torstai 3.5.2018 klo 20:42

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok.) on ilmoittanut, että puolueet neuvottelevat hänen johdollaan kevään aikana ns. Kestävän kasvun ohjelmasta. Siinä sovittaisiin lähivuosien investoinneista ja sopeuttamis- eli leikkaustoimenpiteistä, joista jälkimmäiset mitä ilmeisimmin kohdistuisivat kaupungin palveluihin ja henkilöstöön.

Turun Vasemmistoliitto katsoo, että talousjohdon esittelemät laskelmat investointien edellyttämistä sopeuttamistoimista eivät kestä lähempää tarkastelua. Vasemmistoliitto muistuttaa lisäksi, että investoinnit ja käyttötalousmenot ovat kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ratkaistavia asioita. Puolue on koko ajan vaatinut Turkuun normaalia kunnallishallinnon valmistelua kabinettisopimisen sijaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Jaakko Lindforsin tervehdys Aatteen ja ay-liikkeen vappujuhlassa

Keskiviikko 2.5.2018 klo 9:22

Hyvät kuulijat!

Yli satavuotinen työväenliike on saavuttanut paljon rohkeudella ja aloitteellisuudella. Tämän päivän työväenliike on kuitenkin paria poikkeusta lukuun ottamatta liian kiltti, passiivinen ja epäyhtenäinen.

Ensin porvarihallitus leikkaa viikatteella kansalaisten toimeentulosta ja lähipalveluista. Kärsijöinä ovat kaikenikäiset tavalliset kuntalaiset. Voitot kuormataan suurpääoman omistajille, suurituloisille ja veroparatiiseihin.

Mutta mitä tekee työväenliikkeen enemmistö?

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Johannes Yrttiahon puhe toverihaudoilla

Keskiviikko 2.5.2018 klo 9:19

Puhe toverihaudoilla 1. toukokuuta 2018, Turun hautausmaa

Hyvät toverit!

Muistamme tänä vuonna sadan vuoden takaista Suomen sisällissotaa ja sen jälkiselvittelyitä.

Sodassa, sen jälkeisissä teloituksissa ja vankileireillä kuoli ainakin 37 000 suomalaista. Vankileireille sullottiin toukokuusta 1918 alkaen 80 000 ihmistä. Leireillä kuoli 13 500 vankia. Sodassa ja leireillä tapetuista valtaosa oli tavallisia työläisiä, läheskään kaikki eivät olleet osallisia taisteluihin tai väkivaltaisuuksiin.

Lue lisää »

1 kommentti .

Maakuntavaaleihin ensimmäiset ehdokkaat - mukana 24 turkulaista

Tiistai 17.4.2018 klo 12:48

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirikokous asetti ensimmäiset maakuntavaaliehdokkaat lauantaina 14. huhtikuuta. Ehdolle nimettiin yhteensä 44 henkilöä, joista turkulaisia on 24. Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto lähtee lokakuussa järjestettäviin maakuntavaaleihin täydellä 118 ehdokkaan listalla.

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Tasa-arvoinen koulu tarvitsee resurssinsa

Tiistai 17.4.2018 klo 9:19

Eilen hyväksyttyyn Turun kaupunkistrategiaan saatiin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ehdottama lisäys, jonka mukaan eriarvoistumisen ehkäiseminen otetaan Turun kaupunkipolitiikkaa ohjaavaksi strategiseksi tavoitteeksi.

Lue lisää »

1 kommentti .

Terveyskeskusmaksuista luovuttava Turun budjettineuvotteluissa

Perjantai 13.4.2018 klo 10:23

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että terveyskeskusmaksuista on luovuttava. Turun terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat monelle kuntalaiselle este saada tarvitsemaansa hoitoa. Esimerkiksi sairastuneelle yksinhuoltajalle terveyskeskusmaksusta tulee usein ylitsepääsemätön kynnys, jolloin tarpeellinen hoito jää saamatta. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmistoliitto sanoo ei, ei ja ei Turku-sopimukselle

Torstai 5.4.2018 klo 22:06

Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että Turussa siirrytään pysyvästi normaaliin kunnallishallinnon prosesseihin: demokraattisesti valitut toimielimet päättävät valmisteluohjeet ja tekevät lopulliset päätökset virkavalmistelun pohjalta. Turku-sopimus kaventaa demokratiaa ja avoimuutta. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Epäinhimilliset työttömyystukileikkurit ja tehoton byrokratia kuuluvat romukoppaan

Torstai 22.3.2018 klo 20:29

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Sipilän hallituksen tekemät ja valmistelussa olevat leikkaukset työttömiltä heitetään romukoppaan. Leikkaukset tarkoittavat työttömille keppiä ja käsiin räjähtävää byrokratiapommia.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun visioiden tehtailu torppaa demokratian ja lähiöt

Torstai 22.2.2018 klo 20:45

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turun kaupungilta keskustaan painottuvan visiotehtailun sijaan keskustan osayleiskaavan laatimista ja parempia palveluja lähiöihin.

Turun kaupunki tuottaa toinen toistaan epämääräisempiä keskusteluasiakirjoja liittyen keskustavisioon, tiedepuistoon ja Aurajoen rantoihin. Tämän varjolla kaupungin päätöksenteossa perustellaan yhä uudelleen keskustan uusia hankkeita keskustavision tavoitteiden toimeenpanolla, vaikka keskustavisio ei ole ollut minkään päättävän elimen käsittelyssä.

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmiston kunnallistoimikunta järjestäytyi

Perjantai 26.1.2018 klo 14:44

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta piti järjestäytymiskokouksensa torstaina 25. tammikuuta. Kunnallistoimikunta valitaan järjestön syyskokouksessa, ja kunnallistoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Toisen asteen oppimateriaalit maksuttomiksi

Torstai 14.12.2017 klo 19:26

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta luovutaan. 

Toisen asteen oppimateriaalien kustannus opiskelijoille on kohtuuton. Lukion oppimateriaalit ja ylioppilastutkinnon vaatima laitteisto maksavat lukiolaiselle yhteensä noin 2 600 euroa. Ammatillisen perustutkinnon kustannukset kohoavat joillakin aloilla tätäkin korkeammiksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun paikattava kärjistyvä pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista

Torstai 16.11.2017 klo 19:59

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turulta lisäresursseja kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja riittävän määrän omalle vuokra-asuntotuotannolle osoitettua tonttimaata, jotta Turku saavuttaisi oman tuotantotavoitteensa. Tavoitteesta ollaan pysyvästi jäljessä.

Lue lisää »

1 kommentti .

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Turun talous kohentunut - leikkaukset voidaan estää ja eriarvoistuminen torjua

Maanantai 6.11.2017 klo 10:39

KANNANOTTO
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
3.11.2017

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii Turun ensi vuoden talousarvioon leikkaukset estäviä määrärahoja sekä konkreettisia toimia sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen korjaamiseksi. Sosiaalisen ja alueellisen eriarvoistumisen torjuminen ja sosiaalisesti kestävä, kaupunkilaisten sosiaalista tasa-arvoa korostava kaupunkikehitys, tulisi Vasemmistoliiton mukaan asettaa myös strategiseksi tavoitteeksi, jota edistettäisiin ohjelmallisesti koko taloussuunnittelukaudella.

Lue lisää »

1 kommentti .

Kunnallisen varhaiskasvatuksen akuutti pula paikattava

Torstai 19.10.2017 klo 19:22

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turku tekee koko kaupungin kattavan selvityksen varhaiskasvatuksen nykytilasta. Selvityksessä on osoitettava ne alueet, joilla varhaiskasvatuspaikkojen lisätarve on kiireellisin. Lisäksi on valmistauduttava palvelutarpeen kasvuun arvioimalla, millä Turun alueilla varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa eniten lähivuosina. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmiston syyskokouksen henkilövalinnat

Perjantai 13.10.2017 klo 9:49

Turun Vasemmistoliitto ry:n syyskokouksessa (12.10.) valittiin kunnallistoimikunta ja järjestön puheenjohtajat vuodelle 2018. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmisto: Vihreiden ja kokoomuksen liitto sinetöisi rahanvallan jatkumisen

Torstai 12.10.2017 klo 20:08

Turun Vasemmistoliitto hämmästelee, miksi vihreiden valtuustoryhmän enemmistö on asettumassa sellaisen politiikan takaajaksi, jota kaupunginjohtajaksi ehdolla oleva Minna Arve (kok.) edustaa.  

Turun Vasemmistoliitto edellyttää valittavalta kaupunginjohtajalta kuntalaisten yleisen edun puolustamista. Tästä kokoomuslaiset kaupunginjohtajat eivät ole olleet kiinnostuneita. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kaupungin omaan varhaiskasvatukseen panostettava - yksityisten palvelujen menokasvu pysäytettävä

Tiistai 26.9.2017 klo 13:47

KANNANOTTO
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
26.9.2017

Turun kaupungin varhaiskasvatusta on yksityistetty viime vuosina nopeasti ja määrätietoisesti. Kun vielä 2010 yksityisen hoidon osuus oli alle 20 prosenttia kaikesta varhaiskasvatuksesta, on se tällä hetkellä peräti 33 prosenttia. Aiemmin asetettu tavoite vuoden 2018 loppuun mennessä oli 30 prosenttia yksityistä hoitoa. 

Yksityistämispolitiikka on johtanut vuosittain palvelusetelipäivähoidon useiden miljoonien talousarvioylityksiin. Kuluvana vuonna ylitysuhka on 1,75 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksutuotot uhkaavat jäädä 1,2 miljoonaa euroa arvioidusta ja palvelua joudutaan järjestämään monilla alueilla liian pienellä henkilöstömäärällä. Palvelutarve on kasvanut ja sen ennakoidaan kasvavan jopa sadoilla lapsilla lähitulevaisuudessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Turun uuden kaupunginjohtajan puututtava sosiaaliseen ja alueelliseen eriarvoistumiseen

Perjantai 15.9.2017 klo 11:30

KANNANOTTO
11.9.2017
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Turun kaupunginjohtajahaku on auki 20. syyskuuta saakka. Vaikka julkisuudessa on jo spekuloitu uuden johtajan nimillä, odottaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä, että kaikki hakijat ovat selvillä ja päättää vasta sitten, kenen taakse asettuu.

Ryhmä edellyttää tulevalta kaupunginjohtajalta vahvaa käytännössä osoitettua kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä. Pelkkä kelpoisuusehdoissa todettu ”perehtyneisyys kunnallishallintoon” ei siis riitä. Vasemmistoliiton ryhmä haluaa kaupungin johtoon henkilön joka on sitoutunut julkishallintoon.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Mielenterveyspalvelujen vaarallinen resurssipula on korjattava!

Torstai 14.9.2017 klo 21:07

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turun kaupunkia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä palkkaamaan lisää hoitajia ja lääkäreitä sekä lisäämään tiloja akuutista resurssipulasta kärsiviin mielenterveyspalveluihin. Erityisesti lisäresursseja tarvitaan perustason mielenterveyspalveluihin, joihin Turussa kohdennetaan tällä hetkellä miljoonia euroja muita suuria kaupunkeja vähemmän.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhuspalvelujen jonot purettava omilla investoinneilla!

Torstai 31.8.2017 klo 19:13

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turku lisää kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja.

"Krooninen pula tehostetun palveluasumisen paikoista on Turun kaupungilta huonoa palvelua. Pitkä jono on purettava pysyvästi kunnan omilla rakennusinvestoinneilla, ja jonottavat kuntalaiset on päästettävä asianmukaiseen hoitoon. Samalla palvelujen ulkoistamista on kitkettävä ja tulevaisuuden palvelutarpeen kasvuun varauduttava", sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »