Terveyskeskusmaksuista luovuttava Turun budjettineuvotteluissa

Perjantai 13.4.2018 klo 10:23

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että terveyskeskusmaksuista on luovuttava. Turun terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat monelle kuntalaiselle este saada tarvitsemaansa hoitoa. Esimerkiksi sairastuneelle yksinhuoltajalle terveyskeskusmaksusta tulee usein ylitsepääsemätön kynnys, jolloin tarpeellinen hoito jää saamatta. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmistoliitto sanoo ei, ei ja ei Turku-sopimukselle

Torstai 5.4.2018 klo 22:06

Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että Turussa siirrytään pysyvästi normaaliin kunnallishallinnon prosesseihin: demokraattisesti valitut toimielimet päättävät valmisteluohjeet ja tekevät lopulliset päätökset virkavalmistelun pohjalta. Turku-sopimus kaventaa demokratiaa ja avoimuutta. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Epäinhimilliset työttömyystukileikkurit ja tehoton byrokratia kuuluvat romukoppaan

Torstai 22.3.2018 klo 20:29

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Sipilän hallituksen tekemät ja valmistelussa olevat leikkaukset työttömiltä heitetään romukoppaan. Leikkaukset tarkoittavat työttömille keppiä ja käsiin räjähtävää byrokratiapommia.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun visioiden tehtailu torppaa demokratian ja lähiöt

Torstai 22.2.2018 klo 20:45

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turun kaupungilta keskustaan painottuvan visiotehtailun sijaan keskustan osayleiskaavan laatimista ja parempia palveluja lähiöihin.

Turun kaupunki tuottaa toinen toistaan epämääräisempiä keskusteluasiakirjoja liittyen keskustavisioon, tiedepuistoon ja Aurajoen rantoihin. Tämän varjolla kaupungin päätöksenteossa perustellaan yhä uudelleen keskustan uusia hankkeita keskustavision tavoitteiden toimeenpanolla, vaikka keskustavisio ei ole ollut minkään päättävän elimen käsittelyssä.

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmiston kunnallistoimikunta järjestäytyi

Perjantai 26.1.2018 klo 14:44

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta piti järjestäytymiskokouksensa torstaina 25. tammikuuta. Kunnallistoimikunta valitaan järjestön syyskokouksessa, ja kunnallistoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Toisen asteen oppimateriaalit maksuttomiksi

Torstai 14.12.2017 klo 19:26

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta luovutaan. 

Toisen asteen oppimateriaalien kustannus opiskelijoille on kohtuuton. Lukion oppimateriaalit ja ylioppilastutkinnon vaatima laitteisto maksavat lukiolaiselle yhteensä noin 2 600 euroa. Ammatillisen perustutkinnon kustannukset kohoavat joillakin aloilla tätäkin korkeammiksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun paikattava kärjistyvä pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista

Torstai 16.11.2017 klo 19:59

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turulta lisäresursseja kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja riittävän määrän omalle vuokra-asuntotuotannolle osoitettua tonttimaata, jotta Turku saavuttaisi oman tuotantotavoitteensa. Tavoitteesta ollaan pysyvästi jäljessä.

Lue lisää »

1 kommentti .

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Turun talous kohentunut - leikkaukset voidaan estää ja eriarvoistuminen torjua

Maanantai 6.11.2017 klo 10:39

KANNANOTTO
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
3.11.2017

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii Turun ensi vuoden talousarvioon leikkaukset estäviä määrärahoja sekä konkreettisia toimia sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen korjaamiseksi. Sosiaalisen ja alueellisen eriarvoistumisen torjuminen ja sosiaalisesti kestävä, kaupunkilaisten sosiaalista tasa-arvoa korostava kaupunkikehitys, tulisi Vasemmistoliiton mukaan asettaa myös strategiseksi tavoitteeksi, jota edistettäisiin ohjelmallisesti koko taloussuunnittelukaudella.

Lue lisää »

1 kommentti .

Kunnallisen varhaiskasvatuksen akuutti pula paikattava

Torstai 19.10.2017 klo 19:22

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turku tekee koko kaupungin kattavan selvityksen varhaiskasvatuksen nykytilasta. Selvityksessä on osoitettava ne alueet, joilla varhaiskasvatuspaikkojen lisätarve on kiireellisin. Lisäksi on valmistauduttava palvelutarpeen kasvuun arvioimalla, millä Turun alueilla varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa eniten lähivuosina. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmiston syyskokouksen henkilövalinnat

Perjantai 13.10.2017 klo 9:49

Turun Vasemmistoliitto ry:n syyskokouksessa (12.10.) valittiin kunnallistoimikunta ja järjestön puheenjohtajat vuodelle 2018. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmisto: Vihreiden ja kokoomuksen liitto sinetöisi rahanvallan jatkumisen

Torstai 12.10.2017 klo 20:08

Turun Vasemmistoliitto hämmästelee, miksi vihreiden valtuustoryhmän enemmistö on asettumassa sellaisen politiikan takaajaksi, jota kaupunginjohtajaksi ehdolla oleva Minna Arve (kok.) edustaa.  

Turun Vasemmistoliitto edellyttää valittavalta kaupunginjohtajalta kuntalaisten yleisen edun puolustamista. Tästä kokoomuslaiset kaupunginjohtajat eivät ole olleet kiinnostuneita. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kaupungin omaan varhaiskasvatukseen panostettava - yksityisten palvelujen menokasvu pysäytettävä

Tiistai 26.9.2017 klo 13:47

KANNANOTTO
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
26.9.2017

Turun kaupungin varhaiskasvatusta on yksityistetty viime vuosina nopeasti ja määrätietoisesti. Kun vielä 2010 yksityisen hoidon osuus oli alle 20 prosenttia kaikesta varhaiskasvatuksesta, on se tällä hetkellä peräti 33 prosenttia. Aiemmin asetettu tavoite vuoden 2018 loppuun mennessä oli 30 prosenttia yksityistä hoitoa. 

Yksityistämispolitiikka on johtanut vuosittain palvelusetelipäivähoidon useiden miljoonien talousarvioylityksiin. Kuluvana vuonna ylitysuhka on 1,75 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksutuotot uhkaavat jäädä 1,2 miljoonaa euroa arvioidusta ja palvelua joudutaan järjestämään monilla alueilla liian pienellä henkilöstömäärällä. Palvelutarve on kasvanut ja sen ennakoidaan kasvavan jopa sadoilla lapsilla lähitulevaisuudessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Turun uuden kaupunginjohtajan puututtava sosiaaliseen ja alueelliseen eriarvoistumiseen

Perjantai 15.9.2017 klo 11:30

KANNANOTTO
11.9.2017
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Turun kaupunginjohtajahaku on auki 20. syyskuuta saakka. Vaikka julkisuudessa on jo spekuloitu uuden johtajan nimillä, odottaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä, että kaikki hakijat ovat selvillä ja päättää vasta sitten, kenen taakse asettuu.

Ryhmä edellyttää tulevalta kaupunginjohtajalta vahvaa käytännössä osoitettua kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä. Pelkkä kelpoisuusehdoissa todettu ”perehtyneisyys kunnallishallintoon” ei siis riitä. Vasemmistoliiton ryhmä haluaa kaupungin johtoon henkilön joka on sitoutunut julkishallintoon.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Mielenterveyspalvelujen vaarallinen resurssipula on korjattava!

Torstai 14.9.2017 klo 21:07

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turun kaupunkia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä palkkaamaan lisää hoitajia ja lääkäreitä sekä lisäämään tiloja akuutista resurssipulasta kärsiviin mielenterveyspalveluihin. Erityisesti lisäresursseja tarvitaan perustason mielenterveyspalveluihin, joihin Turussa kohdennetaan tällä hetkellä miljoonia euroja muita suuria kaupunkeja vähemmän.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhuspalvelujen jonot purettava omilla investoinneilla!

Torstai 31.8.2017 klo 19:13

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turku lisää kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja.

"Krooninen pula tehostetun palveluasumisen paikoista on Turun kaupungilta huonoa palvelua. Pitkä jono on purettava pysyvästi kunnan omilla rakennusinvestoinneilla, ja jonottavat kuntalaiset on päästettävä asianmukaiseen hoitoon. Samalla palvelujen ulkoistamista on kitkettävä ja tulevaisuuden palvelutarpeen kasvuun varauduttava", sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntatyöntekijöiden lomarahaleikkaukset kompensoitava

Torstai 22.6.2017 klo 16:02

Turun Vasemmistoliitto vaatii Turun kaupunkia kompensoimaan työntekijöilleen lomarahaleikkauksia 300 euron lisäpalkkiolla per palvelussuhde. Ruskon kunta on jo näyttänyt esimerkkiä leikkausten kompensoinnissa. Turun on korvattava lomarahaleikkaukset, jotta kaupungin talous ei romahtaisi: leikkaukset tarkoittavat työntekijälle satojen eurojen menetystä, ja ne vähentävät dramaattisesti kansalaisten ostovoimaa ja aiheuttavat lisää työttömyyttä ja tyhjiä liikehuoneistoja.

Nedskärningar av semesterpenningen måste kompenseras

Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo stad kompenserar förlusten av semesterpenningen till sina anställda med en extra belöning på 300 euro per anställd. Rusko kommun har redan visat exempel med att kompensera dessa nedskärningar. Åbo stad måste kompensera förlusten av semesterpenningen för annars lider stadens ekonomi: nedskärningen av semesterpenningen betyder flera hundra euros förlust för varje anställd, och det minskar dramatiskt arbetarnas köpkraft och orsakar arbetslöshet och tomma kontor.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmisto uusi johtonsa

Perjantai 2.6.2017 klo 8:36

Turun Vasemmistoliiton yhdistyksen ylimääräinen kokous valitsi Jaakko Lindforsin kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi. Puheenjohtajavaalissa Lindfors sai yhtä paljon ääniä kuin niin ikään puheenjohtajaksi pyrkinyt Elina Sandelin. Lopulta arpa ratkaisi puheenjohtajuuden Lindforsille. Elina Sandelin valittiin kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajavaalissa Sandelin voitti Merja Lundénin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Koulujen eriarvoisuutta vähennettävä!

Maanantai 29.5.2017 klo 10:51

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan kannanotto 18.5.2017.

Turun kaupungin on ensi tilassa tehtävä koulutuspoliittinen ohjelma koulujen eriytymisen vähentämiseksi. On selvitettävä, kuinka positiivisen diskriminaation keinoin tuetaan entistä paremmin niitä päiväkoteja ja kouluja, joissa on paljon erityistä tukea tarvitsevia tai maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Samoin lisäresursseja tarvitaan aiempaa enemmän niille päiväkodeille ja kouluille, jotka toimivat sosioekonomisesti heikoilla alueilla.  

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

14 902 kertaa kiitos!

Tiistai 11.4.2017 klo 12:48

Turun Vasemmiston kannatus harppasi sunnuntai-iltana huipentuneissa kuntavaaleissa peräti 16,1 prosenttiin – lisäystä entiseen kertyi 2,6 prosentin verran. Tämä tarkoittaa Vasemmiston valtuustoryhmän kasvamista yhdeksän valtuutetun joukkiosta peräti 12 valtuutetun kokoiseksi. Ääniä Vasemmistolle ropisi yhteensä 14 902. Valtavan suuri kiitos luottamuksesta kaikille äänestäjille!

Lue lisää »

1 kommentti .

Kaupunki voi vaikuttaa kallistuviin vuokriin!

Perjantai 24.3.2017 klo 19:45

Tilastokeskuksen tietojen (9.3.) mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuonna 2016 Turussa 2,2 prosenttia ja ARA-tuettujen vuokra-asuntojen hinnat 1,1 prosenttia. Samaan aikaan Sipilän hallitus tekee politiikkaa, joka edelleen kurjistaa pienituloisten, esimerkiksi opiskelijoiden, eläkeläisten ja toimeentulotuella elävien tilannetta leikkaamalla heidän toimeentulostaan.

Lue lisää »

1 kommentti .

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »