Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Turun sote-ala ylös palkkakuopasta!

Maanantai 16.5.2022 klo 18:45

Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Turkulaisten hyvinvoinnin ja laadukkaiden palveluiden edellytys on se, että niitä tekemässä on riittävästä ammattilaisia. 

Työehtosopimusneuvotteluiden onnistumisen lisäksi on tärkeää, että Turku toimii ollakseen hyvä työnantaja, jonka palveluksessa työntekijät viihtyvät ja jonne halutaan tulla töihin.

“Me emme voi enää odotella, vaan TES-neuvottelujen ohella on varmistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden veto- ja pitovoima työntekijöiden silmissä. Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön tilanteen korjaamiseksi. Se on turkulaisten etu”, toteaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turussa ollaan ottamassa käyttöön sitoutumispalkkio, mikä on hyvä esimerkki keinosta tilanteen parantamiseksi.

Esimerkiksi lastenneuvoloihin ei tällä hetkellä varata uusia aikoja, mikä tarkoittaa sitä, että lasten lakiin perustuvat vuosittaiset neuvolatarkastukset jäävät tekemättä. Terveyskeskuksiin on jo pitkään ollut suuria hankaluuksia saada yhteyttä edes puhelimitse käynneistä puhumattakaan. Kun terveysongelmia ei huomata ajoissa tai huolet jäävät kuulematta, on myös oireiden hoitaminen kuntoon vaikeampaa ja se vie enemmän aikaa. Samalla myös kustannukset kasvavat.

Moni Turun kaupungin sote-työntekijöistä on palkkakuopassa. Eroa kuukausipalkoissa saattaa olla yli 100 euroa kuukaudessa verrattuna naapurikuntiin.

Pitovoimaa syntyy, kun ammattilaisia on tarpeeksi hoitamaan työt niin, että työssä voidaan jaksaa ja voida hyvin uupumatta. Edellytys sille on riittävä palkka ja kunnolliset työehdot.

“Edellytämme, että talousarvioneuvotteluissa sovitut tva-tarkastukset eli työn vaativuuden arviointiin luvatut tarkastukset toteutuvat ja ne tuodaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä päätettäväksi”, napauttaa Muukkonen lopuksi.

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Julkisten palveluiden riittävä resursointi on parasta pakolaispolitiikkaa

Torstai 21.4.2022 klo 20:47

Vasemmistoliitto vaatii, että Turun kaupunki osoittaa tarpeeksi rahoitusta hätämajoitukseen sekä pakolaisten ja täkäläisten kipeästi tarvitsemiin palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, kouluihin ja terveydenhoitoon.

 

“On ollut ilo huomata, miten solidaarisesti sotaa pakenevat ukrainalaiset on otettu vastaan Turussa ja Suomessa. Lapsille on heti myönnetty oikeus kunnalliseen päivähoitoon ja koulunkäyntiin, Fölissä pääsee matkustamaan Ukrainan passilla ja kaupunki on avannut Avustuspisteen materiaalisen avun keräämiseksi yhdessä Punaisen ristin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. 


Samalla on kuitenkin huolta hätämajoituksen laadusta ja julkisten palveluiden resurssien riittävyydestä. Turkuun saapuneiden ukrainalaisten pakolaisten suunnalta on tullut viestiä Punaiselle Ristille vuokrattujen kaupungin majoitustilojen huonosta kunnosta ja verkkoyhteyden puuttumisesta. Toimiva langaton verkkoyhteys on pakolaisille ensisijaisen tärkeä; sen avulla pystyy pitämään yhteyttä kotimaahan ja sukulaisiin sekä etsimään olennaista tietoa uuteen paikkaan sopeutumiseksi.

 

Suomeen on tänä vuonna odotettavissa noin 40 000-80 000 ukrainalaista pakolaista, jotka tarvitsevat samoja julkisia palveluita kuin suomalaisetkin. Koronapandemian aikana kävi kuitenkin selväksi, että henkilöstömitoitukset esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa on vedetty niin tiukille, että poikkeusoloissa työntekijät joutuvat venymään yli-inhimillisiin suorituksiin. Nyt pakolaistilanne puskee päälle ennen kuin pandemiastakaan on selvitty. Käynnissä olevat kunta-alan työtaistelut ja neuvottelut ovat myös osoittaneet, että hoitajien, opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten mitta on täynnä. Työoloihin, palkkoihin ja työvoimapulaan tarvitaan akuutisti ratkaisuja.

"Koulun merkitys lasten elämässä on ensiarvoisen tärkeää, sillä koulu tuo rutiineja ja turvaa elämään sekä auttaa pääsemään kieliopintojen alkuun. Ukrainalaislapsille tulee turvata välittömästi maahan saapumisen jälkeen turvallinen ja laadukas oppimisympäristö valmistavan vaiheen luokissa ympäri Turkua“, toteaa opettajana työskentelevä Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

-

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja

puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi

Sunnuntai 10.4.2022 klo 19:49

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän ja kunnallistoimikunnan yhteiskokouksen

Kannanotto 10.4.2022

Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä ja kunnallistoimikunta katsoo, että Turun kuntatyönantajana tulee tehdä kunnianhimoista ja vaikuttavaa henkilöstöpolitiikkaa. Turun kaupunginjohdolla on mahdollisuus vaikuttaa käynnissä oleviin kunta-alan sopimusneuvotteluihin. Valtakunnallinen henkilöstökriisi ja työntekijäpula on synnytetty vuosien myötä poliittisilla ratkaisuilla. Nyt on toimittava aktiivisesti, olla mukana myötävaikuttamassa monivuotisen palkkasopimuksen syntyyn ja löytää tiekartta ulos kriisistä.  

Kunnilla on valtakunnallisesti vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä. Kunta-alan palkat raahaavat jäljessä – etenkin Turussa. Työ on raskasta ja kuormittavaa, eikä kuntasektori ole enää riittävän vetovoimainen. On ollut aikoja, jolloin ihmiset ovat halunneet hakeutua juuri kunta-alalle, ja se on ollut ylpeyden aihe. On surullista, että kunnat on ajettu ahdinkoon.

”Turku on ikävä kyllä jo vuosia seurannut valtakunnallista trendiä ja lykännyt henkilöstön palkkoihin tehtäviä satsauksia. Vasemmistoliitto on toistuvasti tehnyt avauksia esimerkiksi palkkaohjelman ja TVA-rahoituksen muodossa, joilla palkkojen alhaiseen tasoon suhteessa naapurikuntiin voitaisiin puuttua”, huomauttaa Mirka Muukkonen, valtuustoryhmän puheenjohtaja. Turku menettää ammattitaitoista henkilökuntaa naapurikuntiin.

Kuntien välinen kilpailu osaavasta työvoimasta tulee joiltain osin helpottumaan sosiaali- ja terveysalalla hyvinvointialueen palkkaharmonisaation ansiosta. Rekrytointiongelmia ei ole kuitenkaan ollut pelkästään sosiaali- ja terveyspuolella, vaan myös mm. tukipalveluissa ja koulupuolella, erityisesti varhaiskasvatuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, Turun tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupungin alaisuuteen jäävien työntekijöiden pitovoimaan, hyvinvointiin, jaksamiseen ja saatavuuteen.

Talousarvioneuvotteluissa 2022 saimme läpi tavoitteemme, että Turku järjestää varhaiskasvatukseen keskitetyn sijaisjärjestelyn ja panostaa varahenkilöstön lisäämiseen. Toimiva varamiesjärjestelmä helpottaisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Asia on edennyt, mutta rekrytointi on kohdannut haasteita. Palkkakysymys on keskeinen, kun kilpaillaan ammattitaitoisesta työvoimasta.

”Turussa joka toinen kaupungin työntekijöistä kertoo työmääränsä ylittäneen sietokyvyn. Samaan aikaan Turun tuorein tilikausi oli n. 39 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Meillä on varaa ja velvollisuus pitää arvoikkainta pääomaamme, eli osaavaa henkilöstöämme, kuin kukkaa kämmenellä. Nyt on kunnon palkankorotusten aika – sekä Turussa että valtakunnallisesti”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Turun kaupungilla on ratkaisun avaimet ja niitä on käytettävä turkulaisten parhaaksi.

 

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

mirka.muukkonen@turku.fi

045 114 4099

 

Jaakko Lindfors

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

jaakko.lindfors@gmail.com

040 775 1230

 

Joonas Jormalainen

Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

joonjorm@gmail.com

040 566 5439

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

041 547 7556

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on erottanut kaksi jäsentään

Perjantai 8.4.2022 klo 19:15

Tiedote
8.4.2022
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on erottanut kaksi jäsentään

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on yksimielisesti erottanut kaksi jäsentään: kaupunginvaltuutetut Elina Sandelinin ja Johannes Yrttiahon. 

Erottamisen syynä on kokonaisvaltainen ryhmän luottamuksen menetys, epäasiallinen käytös valtuustoryhmätovereita kohtaan sekä yhteisesti sovittujen toimintatapojen noudattamatta jättäminen. Valtuustoryhmä ei aio avata asiaa enempää julkisuudessa.

”Valtuustoryhmämme keskittyy jatkossa täysillä vaikuttamiseen. Turkulaiset tarvitsevat vahvaa vasemmistoa. Teemme yhteistyötä muiden puolueiden kanssa, kun sille on mahdollisuus, vasemmistolaisista periaatteista tinkimättä. Työskentelemme sen eteen, että päätöksenteko on mahdollisimman oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja turkulaisten parhaaksi”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

Yhteydenotot ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkosen kautta.

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja, vas.
puh. 045 1144099

Turussa on siirryttävä demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun

Sunnuntai 20.3.2022 klo 16:22

Turun Vasemmistoliitto ry:n kevätkokouksen 20.3.2022 julkilausuma

 

Turussa on siirryttävä demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun

Turun Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa siirtymistä sijoittajavetoisesta kaupunkisuunnittelusta sosiaalisesti kestävään demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun, jossa huomioidaan laajasti ympäristö- ja kulttuuriarvot sekä viihtyvyys. Turkulaisten mielipiteitä kaavoitus- ja rakennuspolitiikassa on kuultava tarkemmin ja epäsuosituista hankkeista tulisi luopua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Kupittaan siirtolapuutarhan suojelemista kaavaillulta asuntorakentamiselta; vuonna 2019 teetetyn kyselyn mukaan 76 prosenttia turkulaisista oli siirtolapuutarhan säilyttämisen kannalla. Pormestariohjelmaan kirjattu Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualueen perustaminen tulisi aloittaa viipymättä. Lisäksi kaupunkisuunnittelun tulisi olla pitkäjänteisempää ja ennakoivaa; saneeraus- ja uudisrakennustarpeisiin on reagoitava ajoissa, jotta Varissuon terveyskeskuksen kaltaiset “yllätykset” eivät pääse toistumaan.

Tiivistä kaupunkirakentamista on Turussa perusteltu usein ilmastoystävällisyydellä ja kasvavalla asuntotarpeella, vaikka kaupunkikuvallisesti ongelmallinen ahdas ja korkea rakentaminen keskusta-alueella on tapahtunut ensisijaisesti rakennuttajien ja kiinteistösijoittajien ehdoilla. Esimerkiksi Parkinkentälle kaavoitettu raskas rakennusmassa heikentää lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksia keskustassa. Lisäksi kaupungin johto on useissa kaavoitus- ja rakennushankkeissa käyttänyt otto-oikeutta ja marssinut asiantuntijalautakunnan yli. Ei voi olla niin, että asioista äänestetään aina vaan uudestaan, kunnes saadaan ulos kaupungin johdolle mieluinen tulos - se on huonoa hallintoa ja demokraattisen prosessin aliarvioimista.

Vasemmistoliitosta muistutetaan, että Turkua tulisi kehittää myös kaupunkikeskustan ulkopuolella; keskustan liepeiltä ja lähiöistä löytyy runsaasti tilaa, ja ennen kaikkea myös tarvetta, rakentamiselle ja kehittämiselle. Kuluneella kaudella onkin vasemmistoliiton myötävaikutuksella päätetty uudesta koulusta Itä-Turkuun. Tulevassa liikuntapaikkaverkkouudistuksessa on pidettävä huolta siitä, että maksuttomia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia on monipuolisesti tarjolla ympäri kaupunkia. Turkulaisilla tulee olla oikeus laadukkaisiin palveluihin ja viihtyisään ympäristöön asuinpaikasta riippumatta.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Vastuullisuutta omistajapolitiikkaan ja työntekijöiden ääni kuuluviin

Torstai 17.2.2022 klo 20:19

Turun vasemmistoliitto vaatii kaupungilta vastuullista omistajapolitiikkaa ja työntekijöiden vaikutusvallan parantamista kaupungin tytäryhtiöissä. Henkilöstön osallisuutta päätöksentekoon voidaan vahvistaa mm. takaamalla henkilöstölle edustus yhtiöiden hallituksissa, vahvistamalla luottamusmiesten asemaa sekä järjestämällä säännöllisiä kuulemistilaisuuksia johdon ja henkilöstön välillä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina uuden omistajapoliittisen ohjelman vuosille 2022-25. Vasemmistoliiton neuvottelijat saivat valmistelun aikana neuvoteltua useita parannuksia paperiin.

“Vasemmistoliiton aloitteesta konserniohjetta tullaan uudistamaan siten, että se turvaa henkilöstön entistä paremman osallistumisen hallintoon. Lisäksi katu- ja viherylläpitoa tarjoavan Kuntecin asemaa kaupungin sidosyksikkönä vahvistettiin ja Arkean myynnin mahdollistavaa kirjausta lievennettiin”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Omistajaohjauspaperiin jäi myös puutteita. Ohjelma esimerkiksi mahdollistaa kaupungin vuokra-asuntoyhtiö TVT Oy:n voittojen tulouttamisen kaupungille, eli niiden käyttämisen muuhun kuin TVT:n toimintaan. Vasemmistoliiton neuvottelijat esittivät tämän kirjauksen poistamista, mutta valitettavasti muilta puolueilta ei tullut vastakaikua. Arkean tuottama koulujen ja päiväkotien ruokahuolto saatiin syksyllä siirrettyä turvaan kilpailutuksilta kaupungin sidosyksikköön, mutta muun henkilöstön asema on yhä haavoittuvainen.

“TVT Oy:n ensisijainen tehtävä on tarjota kohtuuhintaista ja laadukasta asumista turkulaisille, siksi liikevoitto tulee käyttää uudisrakentamiseen ja remonttia vaativien kohteiden saneerauksiin. Arkean suhteen on vielä luvassa kovia vääntöjä, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja kaupungin osuus hankinnoista vähenee”, sanoo vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun vasemmistoliitto jatkaa ponnistelujaan kaupungin työntekijöiden aseman parantamiseksi. Puolue katsoo, että kaupungille välttämättömät ruoka-, siivous- ja huoltopalvelut kannattaa tuottaa mahdollisimman pitkälle kaupungin omana työnä.

 

______

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja

puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Vesiesterata kaikin mokomin - muttei Ispoisiin pilkkavuokralla!

Maanantai 7.2.2022 klo 10:24

Vasemmistoliiton edustajat vastustavat kaikilla päätöksenteon tasoilla suunnitelmia vuokrata osa Ispoisten uimarannasta yksityiselle vesiesteradalle. Turun kaupunkiympäristölautakunta on päätynyt samaan lopputulokseen kahdesti; vesipuisto torpattiin kerran viime keväänä ja uudestaan viime viikon tiistaina 1.2.2022 luvuin 7–6.

Perjantaina 4.2.2022 kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen päätti marssia lautakunnan yli ja otti asian kaupunginhallituksen esityslistalle, joten siitä päätetään maanantaina 7. helmikuuta. Ispoinen on yksi Turun harvoista julkisista ja maksuttomista uimapaikoista, jossa perheet pääsevät nauttimaan kesästä Itämeren syleilyssä tulotasoon katsomatta. Pitkäsalmessa lipuu uimareiden lisäksi kanootteja, kajakkeja ja moottoriveneitä – ranta ja väylä ovat jo nykyään niin ahkerassa käytössä, että ympäristökuormitus on huomattava, väylä on ahdas, eikä vaaratilanteiltakaan aina vältytä. Alueella ei ole tarpeeksi parkkipaikkoja edes nykyisten kylpijöiden tarpeisiin.

Vesipuistoyrityksen mukaan esterata toisi rannalle noin 6 000 kävijää lisää kesässä. Reitti radalle kulkisi yleisessä käytössä olevaa kapeaa laituria pitkin. Erikoisinta on, että rantakaistaletta tarjotaan yhtiölle 350 euron vuosivuokraa vastaan, eli käytännössä ilmaiseksi. Tällä tavalla julkista ja yleisessä käytössä olevaa kaupunkitilaa kaupallistetaan ja yksityistetään pilkkahintaan voittoa tavoittelevalle taholle. Esteradalle pääsee kisailemaan pääsymaksua vastaan.

Turussa on harmillisen vähän julkisia uimarantoja suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin. Vasemmistoliiton mielestä niitä tarvitaan lisää ja mieluiten jo tällä valtuustokaudella. Uusien uimarantojen perustamisen ehtona ei kuitenkaan saa olla olemassa olevien paikkojen pilkkominen tai heikentäminen.

Lisätietoja: Joonas Jormalainen Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com Mervi Uusitalo-Heikkinen Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Varsinais-Suomen vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä järjestäytyi - puheenjohtajaksi Nina Söderlund Nauvosta

Torstai 27.1.2022 klo 20:15

Varsinais-Suomen vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan torstaina 27. tammikuuta. Kokous valitsi valtuustoryhmän väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Nina Söderlundin Nauvosta ja varapuheenjohtajaksi Jukka Kärkkäisen Turusta.

Sekä Söderlund että Kärkkäinen ovat pitkänlinjan vasemmistolaisia toimijoita. Valtiotieteiden maisteri Nina Söderlundilla on 30 vuoden kokemus valtuutettuna eri puolilta Varsinais-Suomea. Lisäksi hän on toiminut useiden vuosien ajan maakuntahallituksessa. Tällä hetkellä hän on Paraisten kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Jukka Kärkkäinen on psykiatrian erikoislääkäri, jolla on pitkäaikainen kokemus terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä. Hänellä on myös vuosien kokemus kuntapolitiikasta valtuutettuna sekä mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksesta.

”Valtuustoryhmämme tavoitteena on perustason sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistaminen.  Lisäksi pyrimme parantamaan koko sote-järjestelmän yhteentoimivuutta”, toteavat vastavalitut puheenjohtajat. 

Ryhmän neuvottelijoiksi valittiin puheenjohtajien ohella varalle Maarit Koivisto Loimaalta sekä Katri Kapanen Kaarinasta. Lisäksi teknisessä neuvottelukunnassa toimii Varsinais-Suomen vasemmistoliiton piirin puheenjohtaja Kaisa Vallavuori.

Vasemmistoliitto sai 23. tammikuuta pidetyissä ensimmäisissä aluevaaleissa Varsinais-Suomen aluevaltuustoon kymmenen valtuutettua.

Valtuutetut ja varat äänimääräjärjestyksessä:

Valtuutetut: 1. Li Andersson, Turku 2. Johannes Yrttiaho, Turku 3. Timo Furuholm, Turku 4. Maarit Koivisto, Loimaa 5. Pirjo Rinne, Turku 6. Nina Söderlund, Nauvo 7. Lotta Laaksonen, Parainen 8. Jukka Kärkkäinen, Turku 9. Jaakko Lindfors, Turku 10. Emma Lindqvist, Raisio

Varavaltuutetut: 1. Katri Kapanen, Kaarina 2. Muhiadin Hersi, Turku 3. Eveliina Tyyskänen, Raisio 4. Lauri Kouki, Turku 5. Timo Lähteenmäki, Salo 6. Mervi Uusitalo-Heikkinen, Turku 7. Henna Jokinen, Uusikaupunki 8. Leena Kaunislahti, Turku 9. Harri Palomäki, Naantali 10. Joonas Jormalainen, Turku

 

Lisätietoja:

Nina Söderlund 050 527 8180

Jukka Kärkkäinen 040 769 3365

 

Turun vasemmisto: ulkoistamishuuma jäihin!

Torstai 20.1.2022 klo 20:18

Turun vasemmistoliitto vaatii, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita vahvistetaan tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hyvin resursoidun julkisen palvelutuotannon avulla voidaan toteuttaa sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita: kaventaa terveyseroja, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti, hillitä kustannusten kasvua ja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille.

Kaikki puolueet eivät valitettavasti jaa näitä tavoitteita. Gallupjohtaja kokoomus vaatii aluevaaleissa palveluseteleiden käytön lisäämistä, byrokratian vähentämistä ja palveluiden ulkoistamista yksityisille yrityksille. Puolueen vaaliviestinnässä nämä tavoitteet kuulemma lisäävät “valinnanvapautta” ja ovat “maalaisjärjen” mukaan ainoita oikeita ratkaisuja.

“Yksityisellä terveyskonsernilla on 5–10 % tuottotavoite, oma hallinto kovapalkkaisine johtajineen ja mahdollisia lainoja korkoineen, joita pitää lyhentää. Yhteiset verovarat kannattaa ennemmin laittaa voittoa tavoittelemattomaan julkiseen palveluun, jossa rahat käytetään tuotantoon, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Vasemmistossakin tunnustetaan järjestöjen, elinkeinonharjoittajien ja paikallisten pienyritysten tärkeys ketterinä täydentävien sote-palveluiden tuottajina. Julkinen taho on kuitenkin vastuussa siitä, että alihankkija selviytyy tehtävistään moitteettomasti ja pysyy sovitussa.

“Hyvinvointialueella pitää panostaa tehokkaaseen laadunvalvontaan. Epäkohtiin pitää puuttua ajoissa, ennen kuin ongelmat karkaavat käsistä. Varsinais-Suomessa on monin paikoin havaittu puutteita esimerkiksi yksityisessä vanhushoivassa ja lastensuojelussa”, sanoo Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Varsinais-Suomen aluevaltuusto valitaan vaalipäivänä 23.1.2022. Äänestämällä vasemmistoliittoa pidät huolen siitä, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden rahoitus ja päätösvalta pysyvät varsinaissuomalaisten yhteisissä käsissä.

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Valtuustoryhmän vuosikatsaus 2021

Perjantai 31.12.2021 klo 0:14

Turun Vasemmisto 

Valtuustoryhmä 

 

Vuosikatsaus 2021

 

Uusi valtuustokausi alkoi elokuussa 2021. Vasemmistoliiton ryhmä on Turun kolmanneksi suurin valtuustoryhmä. 

 

Kesäkuisten kuntavaalien jälkeen osallistuimme aktiivisesti ja tosissamme pormestariohjelman neuvotteluihin. Pormestarimalliin siirtyminen muutti päätöksentekoa Turussa, kuten myös ryhmämme mukana oleminen pormestarisopimuksessa. Ryhmämme on nyt mukana vaikuttamassa päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa. 

Syksyllä 2021 Turku on käynnistänyt paljon suuria hankkeita, jotka tulevat myöhemmin valtuustokauden aikana päätöksentekoon. Syksyn aikana olemme panostaneet erityisesti koulutuksen puolustamiseen, työntekijöiden oikeuksien edistämiseen ja kulttuuriin.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

 1. Koronasta huolimatta Turku ei ole leikannut palveluistaan, vaan päinvastoin on halunnut panostaa esimerkiksi lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
 2. Turku teki 4,5 miljoonan euron panostuksen terveydenhuoltopalveluihin ruuhkien purkamiseksi. Vasemmisto on nostanut päätöksenteossa esiin kaupungin oman palvelutuotannon tärkeyden sekä työntekijöiden merkittävän roolin ja ammattitaidon arvostuksen palveluiden tuottamisessa.  
 3. Olemme ajaneet vahvasti palkkaohjelmaa Turkuun. Vaatimuksestamme talousarvioon kirjattiin työn vaativuuden arviointi eli TVA-tarkastelu, jolla pystymme turvaamaan erityisesti kriittisimmät kaupungin toiminnot. 
 4. Kotihoidon ja terveyskeskusten hoitajien palkankorotuksiin käytettiin Vasemmistoliiton pitkäaikaisen työn ja vaatimusten myötä 1,1 miljoonaa euroa.

 

Koulutus ja kasvatus

 1. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrää lisätään lasten määrän kasvaessa. Henkilöstön kuormituksen vähentämiseksi perustetaan sijaispankki ja vakinaistetaan 20 lastenhoitajaa. 
 2. Perusopetuksen ryhmäkoot pidetään nykyisellään oppimisen turvaamiseksi. Turkuun palkataan yhteensä 10 uutta pysyvää opettajaa ja erityisopettajaa sekä 10 koulunkäynninohjaajaa.
 3. Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamallia laajennetaan yläkouluissa.
 4. Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuutta järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille.
 5. Turussa on käytössä positiivisen erityiskohtelun rahoitus oppimiserojen kaventamiseksi. Vasemmistoliiton esityksestä näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan jatkossa.
 6. Lisäksi vasemmiston vaatimuksesta talousarvioneuvotteluissa sovittiin, että koronan aiheuttamia oppimis- ja hyvinvointivajeita korjataan suunnitelmallisesti, ja että lasten ja nuorten oppimisen tukea vahvistetaan järjestelmällisesti.
 7. Teimme ryhmäaloitteen varhaiskasvatuksen tilanteen parantamiseksi. 

Esitimme, että varhaiskasvatuksen tilanne Turussa selvitetään kiireellisesti ja tarvittavat toimenpiteet tuodaan pikaisesti päätöksentekoon. 

 

Kulttuuri 

 1. Turku panostaa alkaneella kaudella vahvasti kulttuuriin ja teemme merkittäviä historiallisia ratkaisuja tällä kaudella. Taiteen ammattilaisten työtä tuetaan mm. lisämäärärahoilla ja uusilla tiloilla.
 2. Merkittävin saavutuksemme jo syksyn aikana oli saada Taiteen talo Turkuun. Turku osti nopealla aikataululla Rettigin vanhan tehtaan perustaakseen siihen Taiteen talon. Taiteen talo tulee tarjoamaan toimitiloja vapaan taidekentän taiteilijoille.  
 3. Kulttuuri on yksi pormestariohjelman kärkihankkeista. Kulttuuri lisää kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa. Kulttuuria tullaan tuomaan merkittävissä määrin myös lähiöihin. 

 

Työnantajapolitiikka

 1. Puolustimme Arkean työntekijöitä yhtiön pyrkiessä TES-shoppailuun. 
 2. Saimme neuvoteltua tuloksen, jonka myötä lakisääteinen koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokailu tulee siirtymään kaupungin in house -yhtiöön. 
 3. Myös puhtaanapidon ja kiinteistöhuollon siirtyminen heikompaan työehtosopimukseen estettiin. 
 4. Pormestariohjelmaan kirjattiin aloitteestamme, että Turun tavoitteena on olla vetovoimainen työantaja. Arvostamme kaupunkina henkilöstömme osaamista ja kannustamme ja tuemme oman osaamisen kehittämiseen. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin. Tämä meidän Vasemmistoliiton ryhmälle tärkeä kirjaus vaatii vielä sinnikästä työstämistä.   

 

Kaupunkiympäristö & rakentaminen. Ilmasto ja ympäristö

 1. Kaupunkipyöräverkosto laajenee ja pyöräparkkeja lisätään. Puolustimme myös ympärivuotista kaupunkipyörätoimintaa.  
 2. Turku perustaa uuden luonnonsuojelualueen Kuninkoja-Mälikkälän metsäalueelle. 
 3. Turku toimii tulevalla kaudella aktiivisesti saaristomeren suojelemiseksi.
 4. Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä puolustimme ihmisläheistä kaupunkirakennetta. Vaikka ilmastonmuutos edellyttää toimia ja kaupunkikuvan tiivistämistä, ei tule unohtaa viihtyisää asuinympäristöä. Kyseenalaistamme liian tiiviin ja liian korkean rakentamisen. Haluamme vaalia viheralueita ja luonnollisia ulkoilureittejä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukena.    
 5. Puolustamme Kupittaan siirtolapuutarhaa.
 6. Kaavahankkeissa otetaan käyttöön kaavan ilmastovaikutusten arviointi.
 7. Yleiskaavan yhteydessä Vasemmiston ansiosta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Varissuolle merkityn joukkoliikenteen laatukäytävän pysäkkien määrää ja päätepysäkin sijaintiin voidaan palata tarkempien suunnitelmien ja joukkoliikenneratkaisujen perusteella

 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

 

 1. Pormestariohjelman kärkihankkeisiin kirjattiin ansiostamme segregaation purkaminen. Tämä tullaan huomioimaan kaikessa kaupungin toiminnassa tulevalla kaudella.
 2. Turku tulee aktiivisesti purkamaan erilaisin toimenpitein eriytynyttä kaupunkirakennetta.  
 3. Turun koulujen erikoisluokat ovat nykyisellään keskittyneet keskusta-alueen kouluihin lisäten näin segregaatiota. Aktiivisuutemme ansiosta erikoisluokkia tullaan tuomaan jatkossa alueille tukemaan yhdenvertaisuutta. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon Karhunaukion yhtenäiskoulu Itä- Turussa.  
 4. Olemme nostaneet vahvasti esiin alueiden palveluiden kehittämistarpeen. Olemme tehneet töitä saadaksemme lisättyä liikunta- ja urheilupalveluita Varissuolle tukemaan alueen ihmisten hyvinvointia.  

 

Lisäksi ryhmämme jäsenet ovat tehneet aktiivisesti valtuustoaloitteita muassa koulutuksen, yhdenvertaisuuden ja kaupunkisuunnittelun puolesta. 

 

Turun Vasemmistoliitto edellyttää avointa ja demokraattista politiikantekoa Turussa

Torstai 4.11.2021

Pormestarimalliin siirtymisen yhtenä päätavoitteena oli vahvistaa turkulaisen politiikanteon monitahoisuutta ja vähentää päätöksenteon keskittymistä yksiin käsiin ja pienelle ryhmälle. Ajateltiin, että apulaispormestareilla olisi valtaa omilla kentillään tuottaa lautakuntiensa tuella puheenjohtajina järkeviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Nyt näyttäytyy, että valta keskittyy johtoryhmälle.  Se suuntaa turkulaista politiikkaa siten, että valtuustolle asiat tuodaan valmiiksi pureskeltuna ja kaikki sovittuna.

Pormestarimallin tavoitteena oli myös lisätä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä, että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon paranisivat. Turussakin on nyt ajauduttu tilanteisiin, jossa merkittäviä kaupunkipolitiikan ratkaisuja on tehty suljetuin ovin salatuissa kokouksissa mm. kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.  Missä avoimuus? Myös kaupungin budjettiratkaisua on valmisteltu kabineteissa eikä oikeastaan valtuustolle näytä jäävän enää valtaa merkittäviin muutoksiin etenkin, kun budjetin päälinjoja julkistettiin vasta runsas viikko ennen valtuuston päättävää kokousta.

Turku näyttää mukailevan Helsingin uuden pormestari Juhana Vartiaisen (kok) linjaa, jossa pormestari ei tuo julkisuuteen lainkaan budjettiesitystään ennen kuin varsinaisesta rahanjaosta on jo käytännössä päätetty. Menetelmä on ongelmallinen mm. kuntalain edellyttämän avoimuuden ja osallisuuden kannalta, kuten oikeusoppineet ovat todenneet. Tällainen käytäntö romuttaa laajan keskustelun ja kansalaispalautteen.

Turun Vasemmistoliitto edellyttää, että Turussa ei mennä Helsingin linjalle, vaan mahdollistetaan laaja, avoin ja julkinen poliittinen keskustelu budjetista. 

”Etukäteen salattu kabinettipolitiikka on varmasti helppoa toteuttaa ja sitouttaa siihen poliittiset ryhmät, mutta turkulaisilla ja medialla on ehdottomasti oltava mahdollisuus osallistua budjettikeskusteluun ja saada avoimen päätöksenteon kautta tietoa siitä, millaista tulevaisuutta budjetti lupaa ja miten eri poliittiset ryhmät siihen suhtautuvat”, toteaa Turun Vasemmiston puheenjohtaja Risto Rinne.

 

Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen Turun Vasemmistoliiton johtoon

Lauantai 23.10.2021 klo 18:31

Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa lauantaina 23.10.2021. Kokouksessa valittiin uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2022 ja nimettiin henkilöitä kunnallisiin luottamustoimiin. Puheenjohtajaksi valittiin Joonas Jormalainen äänin 55-26 ja varapuheenjohtajaksi Mervi Uusitalo-Heikkinen äänin 44-33. Kummassakin äänestyksessä oli vastaehdokkaana Taimi Räsänen.

Kunnallistoimikunnan jäseniksi valittiin Jenni Jäntti, Amro El-khatib, Anna Funck, Tauno Hovirinta, Rauni Niinimäki, Nina Artesola, Risto Rinne, Paco Diop, Roman Hnatiuk, Leena Kaunislahti, Branko Lampi, Sauli Saarinen, Laura Lindholm, Taimi Räsänen ja Marianne Uusaho. Varajäseniksi valittiin Seppo Koski, Maria Sund, Veli-Matti Saajala, Juha Lehti ja Tero Ahlgren.

“Meillä on edessämme tärkeitä tavoitteita: turkulaiset tarvitsevat oikeudenmukaisen sote-uudistuksen ja työntekijöiden oloja ja palkkoja on parannettava. Koronan runteleman kulttuurialan jälleenrakennus on jo hyvässä vauhdissa. Tulemme ensi vuonna panostamaan jäsenhankintaan, vanhojen jäsenten aktivointiin ja vireään tapahtumatoimintaan. Yhteyttä kenttään tulee vahvistaa. Haluamme tuoda ihmisiä yhteen edistämään yhteisiä etujaan”, sanoo tuleva puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

“Turun Vasemmistoliiton tulee jatkossakin tuoda esiin vahvoja vasemmistolaisia vaihtoehtoja. Toimivat peruspalvelut, elävät lähiöt ja ympäristötietoisuus ovat asioita, joiden eteen haluan tehdä töitä. Tahdon, että Turun Vasemmistoliitto on yhteistyökykyinen ja rakentavaa keskustelua edistävä järjestö. Se kaipaa toimivaa viestintää, modernia otetta ja jäsenten aktiivista mukaan ottamista”, toteaa tuleva varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

-------

Lisätietoja:

Risto Rinne Turun
Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 724 8911, rinne@utu.fi

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja vuodelle 2022
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Turkulaiset tarvitsevat oikeudenmukaisen sote-uudistuksen

Lauantai 23.10.2021

Turun Vasemmistoliitto esittää, että uudistuksen yhteydessä toteutetaan sote-ammattilaisten tuntuva palkankorotus, parannetaan palveluiden saatavuutta, vahvistetaan julkisia palveluita ja vähennetään riippuvuutta ostopalveluista ja palveluseteleistä. Näillä toimilla varmistetaan julkisen sote-alan laatu ja houkuttelevuus pitkälle tulevaisuuteen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen uudistus on aikamme merkittävin yhteiskunnallinen rakenneuudistus. Tämän uudistuksen soveltaminen paikallistasolla ratkaistaan tammikuun aluevaaleissa.

Muissa Pohjoismaissa julkinen sote-sektori työllistää huomattavasti enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Tilanne on johtanut Suomessa huomattavasti verrokkimaita korkeampaan rakenteelliseen työttömyyteen ja työntekijöiden ylikuormittumiseen. Tästä syystä kymmenet tuhannet hoitajiksi kouluttautuneet ihmiset ovat siirtyneet muille aloille töihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella palkkojen yhtenäistäminen tulisi toteuttaa maakunnan tämänhetkisten korkeimpien palkkojen mukaan, eikä sitoa Turun kaupungin nykyisiin polkupalkkoihin. Turun Vasemmistoliitto työskentelee yhä voimakkaasti sen puolesta, että täkäläisiä palkkoja ja työoloja saadaan parannettua jo ennen kuin päätösvalta siirtyy aluevaltuustoille. Tänä syksynä joidenkin turkulaisten sote-työläisten palkkoja korotettiin maltillisesti Turun Vasemmiston pitkäjänteisen vaikuttamisen ansiosta.

Turun Vasemmistoliitto vaatii hoitokriisin ratkaisemista

Torstai 2.9.2021 klo 21:09

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että kaupunki pistää vauhtia sote-ammattilaisten rekrytointiin nostamalla palkkoja akuutin hoitaja- ja lääkärivajeen paikkaamiseksi. Lisäksi Turkuun tarvitaan pysyvä ja erikseen budjetoitu vakituisten sijaisten järjestelmä äkillisten ja toistuvien henkilöstövajeiden varalle.


Turun terveyspalvelut ovat ruuhkautuneet ennennäkemättömällä tavalla. Kaupungin puhelinpalvelu on tukossa - soittopyyntöihin vastataan viikkojen viiveellä, jos silloinkaan. Vapaiden vastaanottoaikojen löytäminen sähköisestä varausjärjestelmästä on lähes mahdotonta. Perusterveydenhuollon toimimattomuus on johtanut erikoissairaanhoidon kustannusten räjähdysmäiseen nousuun.


Viime viikolla pormestari Minna Arve (kok) esitti ongelman ratkaisuiksi ulkomaista vuokratyövoimaa ja terveysasemien ulkoistamista. Nämä toimet ainoastaan heikentäisivät julkisia palveluita ja lisäisivät kustannuksia. Lyhytnäköisiä ulkoistuksia ei pidä missään nimessä hyväksyä ennen sote-uudistusta, jonka yhtenä julkilausuttuna päämääränä on julkisen palvelutuotannon vahvistaminen.


“Suomessa on kymmeniä tuhansia hoitajiksi kouluttautuneita ihmisiä, jotka työskentelevät muilla aloilla, koska sote-alan palkkaus ja työolot eivät houkuttele jäämään. Turussa palkkataso on koko maakunnan alhaisin. Osaavia tekijöitä kyllä löytyy, mutta onnistunut rekrytointi edellyttää palkankorotuksia ja parannuksia työhyvinvointiin. Turun tulisi ottaa mallia Salon kaupungista, joka palkkasi juuri 57 uutta vakituista sote-ammattilaista”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Joonas Jormalainen.


Sote-alan palkkakuoppa ja henkilöstöpula on luvattu tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn tänä syksynä. Asia ei voi odottaa sote-uudistukseen saakka - Turun Vasemmistoliitto vaatii hoitokriisiin nopeaa ja oikeudenmukaista ratkaisua. Kaupungin uudella johdolla on nyt erinomainen tilaisuus lunastaa juhlapuheissa luvatut parannukset turkulaisten hyvinvointiin.


---


Lisätietoja:


Risto Rinne

Turun Vasemmistoliiton pj

puh. 040 724 8911

rinne@utu.fi


Joonas Jormalainen

Turun Vasemmistoliiton vpj

puh. 040 566 5439

joonjorm@gmail.com

 

Turun Vasemmistoliitto hyväksyi pormestariohjelman ja päätti luottamushenkilöistään

Lauantai 14.8.2021

Lauantaina 14.8. kokoontunut Turun Vasemmistoliitto ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous päätti hyväksyä pormestariohjelman ja teki esityksensä Turun kaupungin luottamustehtäviin kaudelle 2021-2025.

Pormestariohjelma hyväksyttiin äänin 54 - 25, tyhjiä 1. Toimielimiin valittiin:


Apulaispormestari

Mirka Muukkonen

Kaupunginvaltuuston varapj.

Abdullahi Sultan

Kaupunginhallitus

Jaakko Lindfors

Mirka Muukkonen

Konsernijaosto

Jaakko Lindfors

Tarkastuslautakunta

Turja Lehtonen

Anna Funck

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Timo Furuholm

Anna Mäkipää

Kasvatus- ja opetusltk suomenkielinen jaosto

Anna Mäkipää pj. 1 vuosi

Timo Furuholm, pj. 3 vuotta

Kasvatus- ja opetusltk. ruotsinkielinen jaosto

Nana Blomqvist

Branko Lampi

 

Kaupunkiympäristölautakunta

Amro el-Khatib

Leena Kaunislahti

Rakennus- ja lupalautakunta

Markku Rintala

Artesola Nina

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Taimi Räsänen

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Sara Koiranen, vpj.

Paco Diop

Liikuntalautakunta

Milla Ryytty

Alpo Lähteenmäki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Hersi Muhiadin, vpj.

Katja Niemi

V-S aluepelastuslautakunta

Seppo Koski, pj.

Rauni Niinimäki

Keskusvaalilautakunta

Aki Haapanen


Lautakuntien varajäsenet sekä toimikuntien ja neuvostojen jäsenet löytyvät tästä taulukosta.

”Kokous antoi selvän mandaatin Turun Vasemmistoliitolle tehdä yhteistyötä ja osallistua muiden puolueiden kanssa Turun politiikan tekoon. Kokous ei tahtonut jäädä oppositioon kuntapolitiikassa, vaan nostaa voimakkaasti Turun Vasemmistoliiton tavoitteet ja arvot osaksi päätöksentekoa”, toteaa kunnallisjärjestön puheenjohtaja Risto Rinne.

”Tämä on todella vahva viesti Turun Vasemmistoliitolta, ja sillä on suuri merkitys puolueen toimintaan. Me olemme yhteistyökykyinen puolue, ja haluamme olla niissä pöydissä mukana, missä päätöksiä tehdään. Valtuustoryhmän puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen tulevana jäsenenä odotan innolla alkavaa kautta. Meillä on todella taitava valtuustoryhmä ja luottamustoimihenkilöjoukko valmiina toimintaan. On ilo olla osa tätä vaikuttajaporukkaa”, toteaa valtuustoryhmän väliaikainen puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Luottamushenkilövalinnat päätetään kaupunginvaltuustossa 23.8.2021. Yhtiöiden, säätiöiden ja tiettyjen muiden luottamustoimipaikkojen jaosta päätetään myöhemmin.

Lisätietoja:

Risto Rinne, puheenjohtaja Turun Vasemmistoliitto 040 724 8911, rinne@utu.fi &

Mirka Muukkonen, puheenjohtaja Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä, 045 114 4099, mirka.muukkonen@turku.fi

Turku auki ja kulttuuri kunniaan

Perjantai 11.6.2021 klo 9:28

Turku on rajoittanut kulttuuri-, musiikki-, liikunta-, teatteri-, elokuva- ja taidetilaisuuksien järjestämistä rajuimmin kaikista Suomen suurista kaupungeista. Tilaisuuksia ja tiloja ei ole avattu yleisölle, taiteilijoille, esiintyjille eikä freelancereille yli puoleen vuoteen. Rajoitusten purkaminen tapahtuu yhä Turussa äärimmäisen hitaasti, vaikka koronan kärki on jo taittunut ja kaikkialla muualla Suomessa edetään avaamisessa ja maan kansalaisten toiminnan vapauttamisessa ripeästi.

Lue lisää »

Valtuustoaloite: Aloite kuurojen, kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien vahvistamisesta

Maanantai 24.5.2021 klo 8:49

Sisäkorvaistutteiden yleistymisen myötä yhä useampi syntymäkuuro kuulee, mutta ilman sisäkorvaistutetta lapsi on edelleen kuuro. Teknologian ja apuvälineiden edistymisen myötä samanaikaisesti on kuitenkin yhteiskunnassa tapahtunut kehitys, jossa kuurojen ja kuulovammaisten lasten oikeudesta viittomakieleen on tingitty, vaikka viittomakieli ei haittaa puheen oppimista. 

Lue lisää »

Valtuustoaloite: Toimenpiteet terapiatakuun toteuttamiseksi Turussa

Perjantai 21.5.2021 klo 12:05

Turku on tehnyt kuluneena keväänä kipeästi kaivattuja panostuksia mielenterveyteen päättäessään perustaa matalan kynnyksen mielenterveystoimipisteen ja hyväksyessään nuortenpsykiatrian tukipaketin. Jo ennen koronaa ruuhkautuneiden ja koronan jäljiltä katastrofaaliseen tilaan joutuneiden mielenterveyspalvelujen kehittämiseen tämä panostus ei kuitenkaan vielä riitä.

Lue lisää »

Valtuustoaloite: Päiväkotien pihat luonnonmukaisiksi

Torstai 20.5.2021 klo 9:47

Joidenkin päiväkotien pihojen päällysteissä (esimerkiksi turkulainen Tallimäen päiväkoti) on käytetty pääasiassa synteettistä materiaalia, eli pihapäällysteet ovat muovinurmikkoa ja -mattoa, eikä maata ole näkyvissä oikeastaan ollenkaan. 

Lue lisää »

Valtuustoaloite: Humaliston silta saavutettavaksi

Keskiviikko 19.5.2021 klo 11:28

Samaan aikaan kun ikuisuusprojekti Logomon silta nielee rahaa, monet turkulaiset käyttävät Rautatieaseman vieressä olevaa Humalistonsiltaa. Silta on hyödyllinen reitti keskustaan Kähärin ja Pohjolan suunnasta. Valitettavasti se ei kuitenkaan palvele kaikki kulkijoita tasa-arvoisesti. 

Lue lisää »

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »