Valtuustoaloite: Valtuuston kokouksiin viittomakielen tulkki

Torstai 18.2.2021 klo 10:28

Turun kaupungin strategiassa lukee, että kaupungissamme pyritään osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Viittomakielisilläkin turkulaisilla on oikeus seurata ja ymmärtää valtuuston verkkolähetyksiä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Kotihoidon työntekijöiden palkkatason parantaminen naapurikuntien tasolle

Keskiviikko 17.2.2021 klo 18:28

Kotihoidon työntekijöiden palkkataso Turussa on naapurikuntiin nähden selkeästi heikompi. 

Heikko palkkataso ja työn vaativuus ovat aiheuttaneet jatkuvia ja laajamittaisia rekrytointivaikeuksia, jotka näkyvät työntekijöiden jaksamisessa ja kotihoidon laadussa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

Tiistai 16.2.2021 klo 11:45

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita!

Torstai 11.2.2021 klo 20:30

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta asetti uusia kuntavaaliehdokkaita. Uusien ehdokkaiden myötä ehdokaslistalla on nyt 95 henkilöä.

Ehdolle lähtevät:

Kaakko Raisa, opiskelija

Lundmark Suvituuli, opiskelija

Rinne Risto, professori

Rothström Joni, sähköasentaja

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Uskaltaako kokoomusjohtoisessa Turussa enää rakentaa?

Torstai 11.2.2021 klo 20:15

Turun Vasemmistoliitto vaatii tiukkoja raameja leväperäisille rakennusbudjeteille ja tulevaisuuden investoinneille. Vastuuta on otettava jo suunnitteluvaiheessa, ja rakennusliikkeet pitää sitouttaa pysymään budjetissa sanktiokäytäntöjen myötä rakennustyön aikana.  

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Aloite polkupyörien kuljettamisen helpottamisesta Fölin busseissa

Tiistai 26.1.2021 klo 9:30

Turulla on erittäin kunnianhimoiset ja kannatettavat ilmastotavoitteet, joihin ei päästä ellei jokaista kiveä käännetä huolellisesti. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Liikenne on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja Turussa. Siksi onkin tärkeää tarkastella liikenneketjujen sujuvuutta ja tehdä ihmisille entistä helpommaksi hyödyntää kevyttä ja joukkoliikennettä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Valtuustoaloite Varissuon ja Lausteen kirjastopalveluiden parantamisesta

Tiistai 26.1.2021 klo 8:49

Yleisen kirjastotoiminnan järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Lain mukaan kirjastotoiminnalla tulee edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita!

Torstai 21.1.2021 klo 19:19

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta asetti lisää ehdokkaita kevään kuntavaaleihin. Ehdolle asetettiin seuraavat henkilöt:

Hosseini Senur, opiskelija

Koljonen Camilla, opiskelija

Rajalahti Susanna, sairaanhoitaja

Rinne Leena, opiskelija

Saarenketo Ville, metallimies

Uusaho Marianne, kulttuurituottaja (AMK)

Virta Elias, opiskelija

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Joukkoliikennettä siirrettävä tulevaisuudessa enemmän raiteille

Torstai 21.1.2021 klo 18:50

Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö kannattaa Suomen eri osissa nyt aloitettavaa
lähijunaliikenteen kokeilua Turun, Salon, Uudenkaupungin ja Loimaan talous- ja
työssäkäyntialueilla. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Asunnottomuus nollaan Turussa moniammatillisella tuella

Keskiviikko 16.12.2020 klo 11:59

Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä voi olla monia, kuten kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin, talouden suhdannevaihtelut sekä suuret tuloerot ja korkeat vuokrat. Myös monenlaiset henkilökohtaiset tilanteet voivat johtaa asunnottomuuteen.

Asunnottomuuteen on hyvin monia syitä ja siksi sen poistamiseenkin tarvitaan moniammatillista työtä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston kokoukset tulkattava simultaanisesti ja/tai tekstitettävä saavutettavuuden parantamiseksi

Tiistai 15.12.2020 klo 9:56

Me allekirjoittaneet esitämme valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen, että Turun  kaupunginvaltuuston kokoukset jatkossa tulkataan simultaanisesti viittomakielelle ja/tai tekstitetään saavutettavuuden takaamiseksi.

Esitämme myös, että kokousten selkeään akustiikkaan ja hälyttömyyteen myös muutoin kiinnitetään paremmin huomiota ja valtuutettuja opastetaan huomioimaan kuulovammaisten osallisuus näissä tilanteissa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun kaupungin valmistauduttava koronaviruksen jälkeiseen aikaan panostamalla työllistymiseen

Keskiviikko 9.12.2020 klo 15:57

Turun Vasemmistoliitto tukee vuoden 2021 alussa käynnistettävää työllisyyden kuntakokeilua ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa työllistymisen edistämisessä sekä työttömien edunvalvonnassa. Turun Vasemmistoliitto kuitenkin muistuttaa, että työllisyyttä on tuettava riittävin resurssein, ja se on tehtävä monialaisesti. Esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa ei saa unohtaa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita!

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9:39

Turun Vasemmistoliitto asetti lisää ehdokkaita kevään 2021 kuntavaaleihin. Yhteensä Turun Vasemmistoliitto on asettanut nyt 85 ehdokasta. Turun Vasemmistoliitto lähtee vaaleihin täydellä sadan ehdokkaan ehdokaslistalla.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Vasemmistoliiton vaihtoehto olisi välttänyt koulutusleikkaukset lisäämättä velanottoa

Maanantai 30.11.2020 klo 9:25

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä ei hyväksy Turun kaupunginvaltuuston 16.11. päättämää n. 5 miljoonan euron koulutusleikkausta, joka on n. 1,5% koko Turun sivistystoimialan vuosibudjetista. Leikkaus kohdistuu mm. henkilöstöön. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Aloite lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden parantamiseksi

Keskiviikko 18.11.2020 klo 8:58

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tulee olla yhdenvertaisia ja turvallisia ympäristöjä kaikille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kouluissa ja oppilaitoksissa täytyy saada tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta lapsen ja nuoren ikävaiheeseen ja kehitykseen sopivalla tavalla. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

RYHMÄPUHEENVUORO 16.11.2020: Talousarviovaltuusto

Maanantai 16.11.2020 klo 20:55

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut siellä ruudun takana,

kun lähdimme tämän vuoden neuvotteluihin, tiesimme, että tiedossa on vaikeat sellaiset. Koronakriisi on pyöräyttänyt maailman sellaiseen malliin, että kukaan meistä ei voi varmasti sanoa, miten tästä ulos päästään ja millainen tilanne meillä Turussa – tai missään muuallakaan! - vuoden kuluttua on. Olemme kaikki uuden edessä.

Siitä huolimatta, meillä vasemmistoliitossa on periaatteena - oli maailmanaika mikä tahansa - se, että koulutuksesta ja sivistyksestä ei leikata. Varsinkaan siitä ei pidä leikata huonoina aikoina. Olen kuullut fraasin, joka mielestäni sanoo sattuvasti – vaikkakin englannin kielellä – että “If you think education is expensive, try ignorance.” Jos koulutus on mielestäsi kallista, koitettakoon tietämättömyyttä. Se vasta kallista on. Ennaltaehkäisy on paras säästökeino.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun nuorisolautakunta ja -palvelut on pelastettava

Torstai 5.11.2020 klo 18:21

Turun Vasemmistoliitto puolustaa Turun hallinnonuudistuksessa nuorisolautakunnan säilyttämistä osana Turun kuntademokratiaa. Lisäksi Turun Vasemmistoliitto tavoittelee marraskuun talousarviopäätöksessä leikkausten torjumista nuorisopalveluista.

Lue lisää »

1 kommentti .

Kevät- ja syyskokouksen kannanotto: Vasemmistoliitto puolustaa budjettineuvotteluissa lähipalveluita, tasa-arvoa ja puhdasta luontoa

Lauantai 31.10.2020 klo 15:22

Turun Vasemmistoliitto valmistautuu puolustamaan tasa-arvoa ja torjumaan turkulaisten
palvelutasoa uhkaavia leikkauksia Turun kaupungin talousarvioneuvotteluissa.
Vasemmistoliitto vaatii ns. ”elinvoimainvestointien”, kuten Ratapihahankkeen, siirtämistä
tulevaisuuteen ja uudelleen arvioitaviksi. Ei-välttämättömien hankkeiden lykkääminen
vähentäisi kaupungin talouteen kohdistuvia paineita. Vasemmistoliitto katsoo, että
investoinneissa pitäisi nyt keskittyä kohteisiin, joita turkulaiset kiireellisesti tarvitsevat, kuten
koulukiinteistöjen rakentamiseen ja homekorjauksiin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme kuntavaaliehdokkaita!

Lauantai 31.10.2020 klo 15:18

Turun Vasemmistoliiton kevät- ja syyskokous asetti ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat. Ehdokkaita asetettiin tässä vaiheessa 77 henkilöä. Turun Vasemmistoliitto lähtee kevään kuntavaaleihin täydellä sadan ehdokkaan listalla.  

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Haapanen pormestariehdokkaaksi ja puheenjohtajaksi, Jormalaisesta varapuheenjohtaja

Lauantai 31.10.2020 klo 14:59

Turun Vasemmistoliiton kevät- ja syyskokous 31.10. valitsi kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Sasu Haapasen. Haapanen valittiin myös Turun Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi ensi kevään kuntavaaleissa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »