Sopu syntyi: Vasemmistoliitto sai läpi tavoitteitaan Turun kaupungin ensi vuoden talousarvioon

Torstai 3.11.2022 klo 10.10

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on mukana talousarviosovussa 2023. Turun Vasemmistoliitto muodosti talousarviotavoitteet jo hyvissä ajoin ennen neuvotteluja. Valtuustoryhmän talousarviotavoitteet ovat liitteenä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on pitänyt tärkeänä, että talousarvio noudattaa pormestariohjelman kirjausta palvelutason säilyttämisestä. Valtuustoryhmä on halunnut varmistaa, että tästä pidetään kiinni opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä lapsi- ja nuorisopalveluissa.  Ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. 

”Olen mielissäni siitä, että jatkossa varhaiskasvatuksen työntekijät voivat kouluttautua työajalla. Tämä on yksi keino vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja vastata koulutetun työvoiman tarpeeseen ”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Henkilöstölle tullaan järjestämään koulutusta tunnistaa rasismia, epätasa-arvoa ja syrjinnän tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Vasemmistoliitto tavoitteli talousarviossa vuodelle 2023 reilua siirtymää ja luonnon hyvinvointia. Taloussovussa päätettiin, että pyörätieverkosto-ohjelma tuodaan päätettäväksi ja niitä lähdetään toteuttamaan ohjelman mukaisesti. Vasemmistoliitto sai nostettua sopuun mukaan kunnollisen skeittipuiston rakentamisen.

”Vanhusneuvosto on jo pitkään toivonut yhdistyksille sopivia kokoontumistiloja. Iloksemme saamme nyt toteutettua tämän tavoitteen.” Mirka Muukkonen kertoo. 

”Kulttuurihankkeet etenevät; Musiikkitalo menee toteutukseen ja Taiteen talon toimintaa kehitetään. Etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön saadaan kauan kaivattuja lisäresursseja, nuorten liikkumista ja harrastamista tuetaan selvittämällä koulupihojen käyttöä kouluaikojen ulkopuolella”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kakkosneuvottelija Joonas Jormalainen, ja jatkaa: ”Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualue tuodaan piakkoin päätöksentekoon osana luonnon monimuotoisuusohjelmaa.”

”Nyt näitä kaupunkilaisten ja luonnon kannalta tärkeitä tavoitteita lähdetään viemään käytäntöön. Siihen olemme valmiita”, toteaa Mirka Muukkonen.  

Valtuustoryhmän tavoitteet talousarvioneuvotteluihin löydät TÄÄLTÄ

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Joonas Jormalainen
kunnallistoimikunnan pj.
joonjorm@gmail.com
040 556 5439

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2023 lisättävä tasa-arvoa ja luonnon hyvinvointia

Maanantai 24.10.2022 klo 9.30

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
Kannanotto 23.10.2022

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että jokaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös poikkeuksellisina aikoina. Vasemmistoliitto vaatii, että syksyn budjettineuvotteluissa satsaamme hyvintoimiviin palveluihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä siihen, että huolehdimme asukkaistamme myös energiakriisin keskellä.

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa, eikä päinvastoin. Energian hinnan noustessa Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä satsaamalla energiatehokkuutta lisääviin investointeihin ja rakentamalla ilmastoviisasta kaupunkia. Myös kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Toimivilla lähipalveluilla voidaan tukea ihmisten arkea ja samalla purkaa alueiden eriarvoistumista.

“Energiakriisiin pitää vastata jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisas kaupunki. Haluamme, että liikennepäästöjen määrää vähennetään investoimalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen,” kertoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan vastataan satsaamalla palkkoihin sekä mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautuminen nykyistä paremmin. Viimeaikaiset Kouluterveyskysely sekä Amis- ja Lukiolaisbarometrit osoittavat selvästi, kuinka lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa ja miten yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.  Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

"Jotta varhaiskasvatukseen saataisiin paremmin työntekijöitä, henkilöstön palkkoja on syytä korottaa kohti naapurikuntien palkkatasoa. Lukioissa koko yhteisön hyvinvointia kannattaa edistää rajaamalla opettaja-opiskelija-suhdeluku maksimissaan 30 opiskelijaan per opettaja lukiokurssilla", sanoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors. 

Vasemmistoliiton  Turun valtuustoryhmä on valmistellut huolella tarkat talousarviotavoitteet, ja on toimittanut ne sovitusti pormestari Minna Arvelle. ”Olemme valmiina julkaisemaan tämän yksityiskohtaisen tavoitelistan heti, kun sen aika tulee,” toteaa Mirka Muukkonen.  

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099

Turun Vasemmistoliitto etsii KUNNALLISSIHTEERIÄ

Perjantai 21.10.2022 klo 22.16

Turun Vasemmistoliitto etsii

KUNNALLISSIHTEERIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2022-31.8.2025.

Kunnallissihteerinä mm. hoidat järjestön viestintää (some-kanavat, sähköpostilistat, mediatiedotteet), valmistelet kunnallisjärjestön kokoukset yhteistyössä työjaoston kanssa ja toimit kokousten sihteerinä, vastaat kunnallisjärjestön taloudenhoidosta ja kirjanpidosta, vastaat tilaisuuksien ja tapahtumien valmistelusta ja järjestämisestä, toimit kunnallisjärjestön jäsenyhdistysten apuna järjestötoiminnassa sekä tuet luottamustoimenhaltijoiden työtä. Lisäksi toimit Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän kokousten sihteerinä.

Toivomme sinulta:
- vasemmistolaista arvomaailmaa.
- Turun poliittisen kentän tuntemusta.
- soveltuvaa koulutusta tai tehtävän hoitamiseen pätevöittävää työkokemusta.
- hyvää suomen kielen taitoa, muu kielitaito lasketaan ansioksi.
- oma-aloitteellisuutta ja järjestelmällisyyttä.
- hyvää paineensietokykyä.
- vahvaa osoitusta toimia itsenäisesti järjestön demokraattisia päätöksiä noudattaen.

Eduksi katsotaan:
- mahdollisuus käyttää autoa katukampanjoinnin ja muiden tapahtumien järjestämisessä.

Työsuhde alkaa 1.12.2022.
Kunnallissihteerin peruspalkka on 2 637,18 €/kk.
Työaika 35 tuntia 50 min / vko (kokonaistyöaika).

Kannustamme hakijoita eri taustoista hakemaan tehtävää.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 18.11.2022 klo 16 mennessä Turun Vasemmistoliiton pj. Joonas Jormalaiselle osoitteeseen joonjorm@gmail.com. Parhaat hakijat kutsutaan haastatteluun.

Turun Vasemmistoliiton syyskokous 25.9.2022: työnantajien on taattava potilasturvallisuus myös normaalioloissa

Sunnuntai 25.9.2022 klo 16.00

Turun Vasemmistoliitto tukee hoitajien vaatimuksia paremmasta palkasta ja asianmukaisista työoloista. Terveydenhuollon romahdus pysäytetään oikeudenmukaisella työehtosopimuksella. Se on ainoa kestävä tapa taata potilaiden turvallisuus ja ihmisarvoinen hoiva pitkässä juoksussa, niin normaalioloissa kuin lakon alla.

”Vasemmisto on kuullut hoitajien hätähuudon ja työskennellyt johdonmukaisesti hallituksessa ja kunnissa hoitoalan palkkakuopan umpeen kuromiseksi. Hallitus ei voi kuitenkaan suoraan puuttua työmarkkinaneuvotteluihin - siksi tarvitaan laajaa julkista painetta työnantajia kohtaan sopimuksen aikaansaamiseksi. Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen on päässyt kuin koira veräjästä, vaikka hänellä on ratkaisun avaimet käsissään ”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Vasemmistoliiton ansiosta potilasturvallisuuslakiluonnos saatiin rajattua kohtuullisemmaksi ja siivottua pahimmat ylilyönnit lakitekstistä pois, koskien esimerkiksi irtisanoutuneiden hoitajien pakottamista töihin sakon uhalla. Potilasturvallisuuslaki ei kuitenkaan ratkaise sote-alan ongelmia, kuten pitkittynyttä potilasturvallisuuden vaarantumista normaalioloissa.

”Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pitää työnantajaleirissä vaikuttaa sellaisen sopimuksen puolesta, joka korottaa tuntuvasti palkkoja, parantaa työoloja, lisää työntekijöiden vapautta vaikuttaa omaan työhönsä ja jonka raameissa on mahdollista ratkaista alan krooniset ongelmat veto- ja pitovoimassa”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun Vasemmistoliitto katsoo, että kun hoitajaliitot ja työnantajat aikanaan sopivat palkankorotuksista, on selvää, että valtio etsii niihin tarvittavan lisärahoituksen.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
040 566 5439

Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen jatkokaudelle Turun Vasemmistoliiton johtoon

Sunnuntai 25.9.2022 klo 15.03

Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa sunnuntaina 25.9.2022. Kokouksessa valittiin puheenjohtajat sekä uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2023. Puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle yksimielisesti Joonas Jormalainen ja varapuheenjohtajaksi niin ikään jatkokaudelle yksimielisesti Mervi Uusitalo-Heikkinen.


Kunnallistoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin (aakkosjärjestyksessä) Paco Diop, Tauno Hovirinta, Jenni Jäntti, Seppo Koski, Katja Niemi, Rauni Niinimäki, Risto Rinne, Milla Ryytty, Marianne Uusaho ja Mikko Waltari sekä varajäseniksi Tero Ahlgren, Laura Lindholm, Taimi Linna, Veli-Matti Saajala ja Joel Törrönen.


“Olen iloinen, että saan jatkaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajana. Olemme Mervi Uusitalo-Heikkisen kanssa tehneet hienoa yhteistyötä, ja koska kaikkea ei ole saatu valmiiksi, on ilo jatkaa työtä aktiivisen, eteenpäin katsovan ja dynaamisen vasemmistolaisen toiminnan eteen”, sanoo puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

“Mediassa on laajalti arvioitu seuraavan hallituksen olevan oikeistohallitus. Me Turun Vasemmistoliitossa olemme kuitenkin vahvasti eri mieltä ja meidän tulee käydä kaikin voimin kampanjoimaan, jotta saamme ensi kaudellakin jatkaa toimivaa työskentelyä kansanrintamahallituksessa. Kentän ja paikallistason vahva tuki ovat avaimia kevään vaalivoittoon”, toteaa varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

-------
Lisätietoja:

 

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Turusta viihtyisä ja kestävä kaupunki - Asuinalueiden välisten sosiaalisten erojen purkaminen yleiskaavan punaiseksi langaksi

Maanantai 12.9.2022 klo 8.57

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että useamman valtuustokauden valmistelussa ollut yleiskaava saadaan vihdoin hyväksytyksi. 

Valtuustoryhmä on kaivannut nykyistä laajempaa julkista keskustelua kaupunkikehityksestä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Pormestariohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi eriytymisen purkaminen, lähiöiden kehittäminen ja asuinalueiden välisten erojen kaventaminen.

Turun kaupungilla tulee olla tarkasti määritelty visio siitä, mitä eriytymisen purkaminen tarkoittaa. Eriytymisen purkamista ei voida kuitata rakentamalla massiivisia kerrostaloja vanhoille, valmiiksi rakennetuille, pientalovaltaisille alueille. Vanhat asuinalueet on yhdistettävä taidolla ja luontevasti uusiin asuinalueisiin ja tiivistyvään kaupunkikehitykseen. Sen sijaan eriytymistä puretaan edistämällä kaikille elintärkeitä peruspalveluja niillä asuinalueilla, joilta palveluita puuttuu sekä toisaalta hajauttamalla nykyistä aktiivisemmin uutta, kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa kaikille asuinalueille - etenkin niille asuinalueille, joilla kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on toistaiseksi niukasti. 

Tällä tavalla edistetään kaikkien turkulaisten tasa-arvoista pääsyä lähipalveluihin, ja samalla ennaltaehkäistään Turussa asumisen vuokrien nousua. Vuokrien nousun hillitseminen on tärkeää, sillä Turun vuokrat ovat nousseet ara-indeksillä mitattuna melko kireään luokkaan. Lisäksi Turun kannattaa lähteä siitä, että uudisrakentaminen tehdään nykyisiä kaavamääräyksiä, kuten rakentamisen korkeutta, kunnioittaen, jotta suojelisimme hyvää asumisviihtyvyyttä, kaupunkikuvaa ja kulttuurihistoriaa.

”Vasemmistoliiton tavoitteena on monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa erilaiset kiinteistökannat ja hallintamuodot sekoittuvat. Etenkin uusille alueilla tällaista sekarakentamista on helppo tehdä. Ara- asuntokantaa ei kuitenkaan tule olla vain lähiöissä ja kerrostaloissa, vaan sitä tulee olla myös nykyisillä pientaloalueilla esimerkiksi rivitaloissa ja matalissa, viihtyisissä kerrostaloissa”, linjaa Muukkonen.

”Turun lähiöt kuten Varissuo, Runosmäki, Halinen ja Perno-Pansio tarvitsevat lähipalveluita. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja terveysasemat. Tämän lisäksi lähiöitä kannattaa kehittää viihtyisiksi ja houkutteleviksi kaikille turkulaisille. Liikunnan, kulttuurin ja virkistäytymisen palvelut lähiöissä edistävät hyvää elämää ja kansanterveyttä. Tästä syystä tarvitsemme kirjastoja, nuorisotiloja, palloiluhalleja, urheilukenttiä, uimahalleja, skeittipaikkoja ja luontopolkuja lähiöihin”, sanoo Jaakko Lindfors. 

Valtuustoryhmä painottaa, että kaikissa Turun päätöksissä on huomioitava niin luonnon kuin ihmistenkin tarpeet. Viihtyisä ja kestävä kaupunki syntyy ekologisella kaupunkikehityksellä, puistoja ja viheralueita vaalimalla sekä panostamalla edulliseen ja toimivaan joukkoliikenteeseen, kuten myöskin muihin lähipalveluihin.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo laajaa ja aktiivista keskustelua paitsi valtuustoryhmien, niin myös kaupunkilaisten kesken siitä, millaiseksi haluamme kaupunkia kehittää ja rakentaa.

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099

Turkuun tarvitaan lisää lukiopaikkoja

Torstai 8.9.2022 klo 20.43

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turkuun lisätään lukion aloituspaikkoja.

Hallitus sai viime vuonna maaliin tärkeimmän koulutuspoliittisen uudistuksen, oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen. Uudistuksen tarkoitus on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Työllistyminen edellyttää nykyään vähintään toisen asteen tutkintoa.

Toisen asteen opinnot ovat olleet joidenkin perheiden ulottumattomissa, koska materiaalikustannukset ovat olleet korkeat. Maksuttomuus antaa yhä useammalle vähävaraiselle nuorelle mahdollisuuden lukio-, ammattikoulu- tai ammattikorkeakouluopintoihin, mutta aloituspaikkojen vähyys muodostuu Turussa ongelmaksi. Tämä koskee nimenomaan lukiopaikkoja.

”Ei ole mielekästä, että yhteenkään Turun kaupungin lukioon ei päässyt tänä syksynä alle 7,92 keskiarvolla. Tämä tarkoittaa, että turkulaiset nuoret joutuvat hakeutumaan kehyskuntiin – esimerkiksi Raisioon, Kaarinaan ja Naantaliin - lukio-opintoja varten. Siksi lukion aloituspaikkoja tulee lisätä”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Pormestariohjelmassa luvataan lisätä lukiopaikkoja, mutta toimeen pitäisi tarttua ripeästi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on tällä kaudella ohjelman mukaisesti lisännytkin jonkin verran sekä suomen- että ruotsinkielisiä paikkoja nykyisiin rakennuksiin. Tiloja ei ole riittävästi mittavampiin oppilasmäärän lisäyksiin. Turkuun tarvitaan uusi lukio.

”Segregaation vähentämiseksi uusi lukio tulisi rakentaa lähiöön, kuten esimerkiksi Pansio-Pernoon. Tällä olisi suotuisia kaupunkirakennevaikutuksia”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun asukasluvun on ennustettu kasvavan lähivuosina. Tähän tulee varautua jo nyt turvaamalla riittävä ja laadukas koulutus tulevaisuuden työntekijöille.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
puheenjohtaja, Turun Vasemmistoliitto ry
joonjorm@gmail.com
p. 040 5665439

Näin Vasemmistoliitto paransi arkeasi Turun kuntapolitiikassa 2021-2022!

Torstai 25.8.2022 klo 14.51

Uusi kaupunginvaltuusto on toiminut jo vuoden päivät. Korona ja sen raskaat vaikutukset ovat tuntuneet turkulaisten arjessa ja näkyneet monin tavoin eri palveluissa. Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta monia hyviä asioita on saatu edistettyä Turussa.

 

Toimimme yhteistyössä muiden puolueiden kanssa samalla tinkimättä omista turkulaisten arkea parantavia tavoitteitamme. Tässä kohtaa käymme avoimesti läpi asioita, joita olemme esittäneet, edistäneet, panneet alulle tai toteuttaneet Turussa. Toimimme jatkossakin päättäväisesti sen puolesta, että Turku on parempi ja oikeudenmukaisempi paikka elää kaikille, ei harvoille!

 

Kaupunginhallitus ja kaupunkitaso yleisesti

 • Esityksestämme kaupungin palveluissa voidaan lisätä palkkaresurssia työn vaativuuden arvioinnin kautta etenkin rekrytointivaikeuksissa oleville aloille
 • Arkean kaavailema työehtoshoppailu torjuttiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa toisaalta ammattiyhdistysliikkeen työtaistelutoimien ja toisaalta poliittisten neuvottelujen myötä
 • Arkean kouluruokapalvelut otettiin kaupungin sidosyksikkötoiminnaksi pois kilpailluilta markkinoilta, mitä pidämme tasapainoisena ratkaisuna pitkälle tulevaisuuteen
 • Omistajapolitiikan päivittämisen yhteydessä paransimme Turun omien yhtiöiden henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia
 • Esittämämme rasisminvastainen koulutus ja sateenkaarikoulutus Turun omalle henkilöstölle toteutuu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Kotihoidon ja terveyskeskusten hoitajille palkankorotuksia yhteensä n. 1,1 milj. eur. työn vaativuuden arviointien myötä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kohdennettuja sitouttamisrahoja reilu 4 milj. eur.
 • Neuvolapalvelut säilytetään kantamme mukaisesti Varissuolla
 • Olemme aktiivisesti etsineet ratkaisua päihdehuollon tuetun asumispalvelun järjestämiseksi. Niittykodin toiminnan päättyessä tuettu asumispalvelu jatkuu Linnankadulla

Kasvatus ja opetus

 • Aloitteestamme oppimisen tuen kokonaisuus selvitetään, jotta jokaisella lapsella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia turkulaiskouluissa. Selvityksen pohjalta oppimisen tukea vahvistetaan
 • Esityksestämme koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korjataan suunnitelmallisesti
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan helpottamiseksi kaupunkiin rekrytoidaan lisää vakituisia sijaisia
 • Jos lasten tulee varhaiskasvatuksen piiriin lisää, kasvatetaan myös työntekijöiden määrää ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaispankin perustamisesta
 • Perusopetuksen ryhmäkokoja seurataan, ja jos ne kasvavat, ryhdytään toimiin ryhmäkokojen pitämiseksi ennallaan
 • Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin
 • Lukiokoulutukseen kohdennetaan lisää erityisopetusta
 • Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuus järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille
 • Lausteen alueelle rakennetaan uusi koulu. Edistämämme Karhunaukion yhtenäiskoulu on merkittävä kouluinvestointi, jonka myötä alueen lapset saavat käydä koulua terveissä ja ajanmukaisissa tiloissa
 • Koulujen myönteisen erityisrahoituksen vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan

 

Kaupunkiympäristö ja ilmasto

 • Vasemmistoliiton edustajat ovat aktiivisesti edistäneet kohtuuhintaisen rakentamisen tavoitteiden toteutumista uusissa rakennushankkeissa. Ilman Vasemmiston sitkeää työtä kohtuuhintaisen rakentamisen tulevaisuus näyttäisi Turussa synkemmältä
 • Tuemme konkreettisten päätösten tekemistä kestävän liikkumisen kulkumuototavoitteiden edistämiseksi. Tavoitteena on, että kaupunki on ilmastopositiivinen vuodesta 2035 alkaen
 • Esityksestämme Turun tulevissa kaavahankkeissa arvioidaan ilmastovaikutukset
 • Esityksestämme kaavoituksessa siirrytään kiinteistöjen myyntien sijaan kohti ulosvuokraamista
 • Kristiinankadun kesäkatua laajennettiin kesäksi 2022
 • Esityksestämme uusimmassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa edellytetään, että asuinalueiden segregaatiota ehkäistään ja puretaan, ja samalla parannetaan tasa-arvoista kaupunkikehitystä aktiivisella maapolitiikalla
 • Polkupyöräetu pyritään ottamaan käyttöön kaupungin työntekijöille
 • Turun raitiotien suunnittelu etenee siten, että Varissuon pysäkeistä tutkitaan Vasemmistoliiton esityksestä Pelttarinkadun linjausvaihtoehdon lisäksi myös Orminkujan ja Kraatarinkadun linjausvaihtoehdot
 • Turun rantojen käytöstä tehdään perusteellinen selvitys, eikä monella tapaa hankalaksi koettua, yksityistä vesipuistoa pystytetä oikopäätä Uittamolle

Kulttuuri ja nuoriso

 • Useiden neuvotteluiden ja pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena Taiteen talo perustettiin Rettigin tupakkatehtaaseen. Turkuun tehtiin ennennäkemättömän suuri investointi (12 milj. eur.) vapaan taiteen kentän toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Taiteen talon perustaminen tarkoittaa pysyviä tiloja taiteen tekijöille
 • Uusi Musiikkitalo on merkittävä uusi investointi Turun musiikkielämään
 • Nuorisopalvelujen resursseja on lisätty ja kohdistettu uudelleen nuorten tukemiseksi
 • Keskustan tarpeellinen nuorisotila ratkaistiin tekemällä Vimmaan jatkovuokrasopimus

Liikunta

 • Itä-Turkuun on valmisteltu vaatimuksestamme monipuolisia liikuntainvestointeja. Näemme tämän tärkeäksi alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: päihdehuollon hoitoonpääsyä nopeutettava

Tiistai 23.8.2022 klo 15.07

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä jätti 22.8.2022 Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa alla olevan ryhmäaloitteen.

Vasemmistoliitto esittää, että Turun kaupunki helpottaa päihdekuntoutukseen pääsyä. Tällä hetkellä Turun kaupunki edellyttää päihdekuntoutusta tarvitsevalta henkilöltä päihdekuntoutukseen pääsemiseksi sosiaalitoimesta maksusitoumusta. Kansallisten käypä hoito -suositusten mukaan maksusitoumusta ei tarvita, kun henkilö tarvitsee kuntoutusta tai laitoshoitoa lääketieteellisin perustein. 

 Maksusitoumuksesta luopuminen on omiaan nopeuttamaan hoitoonpääsyä, vähentämään byrokratiaa ja mahdollistamaan kustannussäästöjä. “Kaikkein tärkeintä on nopeuttaa hoitoonpääsyä, millä pienennetään päihdekuntoutusta tarvitsevien henkilöiden kokemaa inhimillistä kärsimystä. Hoitoonpääsyn pitkittyessä sekä kuntoutusta tarvitsevan itsensä että ympäröivän yhteiskunnan turvallisuus ovat uhattuina. Hoitoonpääsyn edistäminen Turussa on syksyllä myös budjettikysymys”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors.

 “Vasemmistoliiton tavoitteena on parantaa hoitoonpääsyä. Haemme parannuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin Turun kaupungin syksyn budjettineuvotteluissa”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Kunnat vastaavat sote-uudistuksen jälkeenkin mm. tietyistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä, mikä jättää Turun kaupungille merkittäviä vastuita myös tulevaisuudessa.

 

Valtuustoaloite

Turun kaupunginvaltuusto 22.8.2022

 

Nopeampi hoitoonpääsy päihdehuoltoon poistamalla vaatimus maksusitoumuksesta

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kansallisten käypä hoito -suositusten soveltamisen edistämiseksi päihdehuollossa.

Tällä hetkellä Turun kaupunki edellyttää päihdekuntoutusta tarvitsevalta potilaalta päihdekuntoutukseen pääsemiseksi sosiaalitoimesta maksusitoumusta.

Käypä hoito -suosituksessa todetaan kuitenkin seuraavasti: “Jos lääkärin tekemän arvion mukaan päihdeongelmainen tarvitsee laitoshoitoa tai kuntoutusta lääketieteellisin perustein, hoitoon tai kuntoutukseen on päästävä terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei erillistä maksusitoumusta laitosmuotoiseen päihdehoitoon tai kuntoutukseen tarvitse pyytää asuinkunnan sosiaalitoimesta.” (https://www.kaypahoito.fi/nix02542)

Päihdekuntoutusta tarvitsevalla ei useinkaan ole tosiasiallisia mahdollisuuksia selvittää omia oikeuksiaan. Noudattamalla käypä hoito -suosituksia edistetään sitä, että potilas pääsee inhimillisessä ajassa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja välttämällä luukulta toiselle pallottelua. Hoitoonpääsyn sujuvoittaminen olisi sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta kestävin asiantila, kun tarpeellista kuntoutusta tarjotaan potilaille viivytyksettä. Muutoin riskit kasvavat akuutimpiin seurauksiin, joista voi koitua vahinkoa potilaille itselleen ja ympäristölle. Hidasteet hoitoonpääsyssä ja mahdollisten riskien realisoituminen ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti sujuvaa hoitoonpääsyä huonompi vaihtoehto.

 

Kulttuuri kunniaan kaupunkisuunnittelussa

Keskiviikko 10.8.2022 klo 19.20

Turun Vasemmistoliitto haluaa suojella puurakennukset ja uusrenessanssitalon, jotka sijaitsevat Österbladin tontilla Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmassa. Alueen asemakaavamuutosta aletaan sorvata syksyllä 2022 ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2023. Maanomistaja Oy J. Österblad Ab on teettänyt erilaisia vaihtoehtoja tontille; vain yhdessä vaihtoehdossa historialliset rakennukset säilytettäisiin. Vasemmistoliitto toivoo, että rakennusten suojelu huomioidaan kattavammin kaupungin viranhaltijoiden selvityksissä ja valmistelevassa lautakunnassa. Kysymys siitä mahtuuko tontille täydennysrakentamista, selviää perinpohjaisessa ja tarkassa kaavakäsittelyssä. Mahdollista täydennysrakentamista ei pidä toteuttaa historiallisen Turun kustannuksella.

Talojen alkuperä ulottuu Turun vuoden 1827 palon jälkeisiin vuosiin ja taloissa on säilyneitä rakenteita kolmelta eri vuosisadalta. Turkulaiset tuntevat korttelin suosituista kivijalkakaupoistaan ja anniskeluliikkeistään; Kamera-aitta, El Gringo, kirpputori Lähimmäinen, Bar Ö ja Dynamo.

”Turkulaisessa kaupunkisuunnittelussa tulee vaalia niitä asioita, jotka tekevät kaupungista särmikkään ja persoonallisen. Historia, paikallinen kulttuuri, legendaariset keikkapaikat; näitä vetovoimatekijöitä ja kaupunkilaisten henkireikiä ei parane haudata elementtirakentamisen alle. Turussa ei ole kovin montaa keikkapaikkaa, Dynamo ja Bar Ö jättäisivät ammottavan aukon kaupungin kulttuurielämään,” toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Rakennusmateriaalien kallistuessa olisi myös taloudellisesti kannattavampaa panostaa korjausrakentamiseen. Vanhan rakennuskannan säilyttäminen on myös ilmastoteko.

”Arvioiden mukaan Kamera-aitan uusrenessanssitalo ja Dynamon hirsirunkoinen talo pystytään säästämään ilman massiivisia remontteja. Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmassa sijaitseva puutalo vaatii enemmän työtä, mutta sekin on tehtävissä”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Uuden ja vanhan yhdistämisestä on Turussa tuoreeltaan hyviä kokemuksia. Keväällä Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa toimintansa aloittanut Taiteen talo on tarjonnut kaupunkilaisille kesän mittaan hienoja kulttuurielämyksiä ja pienituloisillekin saavutettavaa maksutonta ohjelmaa. Julkinen valta voi omilla toimillaan joko rakentaa tai nakertaa historiallista rakennuskantaa ja paikallisen kulttuurikentän toimintaedellytyksiä.

---

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen, Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. +358 40 566 5439, joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen, Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. +358 41 5477556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Turkulaisten toimeentuloa ja ostovoimaa on tuettava

Keskiviikko 8.6.2022 klo 21.06

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turun kaupunki tukee kaupunkilaisten toimeentuloa ja ostovoimaa korottamalla kaupungin työntekijöiden palkkoja, laskemalla joukkoliikenteen hintoja ja säilyttämällä nykyisen maltillisen hinnoittelun sähkön siirtomaksuissa ja vesihuollossa. Mahdollinen ylijäämä tulisi käyttää kaikkein pienituloisimpien ostovoiman vahvistamiseen esimerkiksi laskemalla terveyspalvelumaksuja. Nämä toimet helpottaisivat pienituloisten ahdinkoa ja samalla lisäisivät kulutusta paikallisten elinkeinonharjoittajien iloksi.

Ruoan ja sähkön hinnan odotetaan nousevan rajusti tänä vuonna Venäjän hyökkäyssodan, koronapandemiaan liittyvien globaalien vaikeuksien takia, sekä maatalouskustannusten ja energian hinnannousun takia. Hallituksessa vasemmistoliitto oli mukana toteuttamassa ylimääräisen indeksikorotuksen kansan- ja takuueläkkeeseen, työmarkkinatukeen, toimeentulotukeen ja opintorahaan, mutta elvyttäviä toimia tarvitaan myös paikallistasolla.

“Pahinta, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä, olisi palveluista leikkaaminen,” toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. “Se heikentäisi talouskehitystä entisestään ja toimisi hintojen nousun ohella ikään kuin kaksinkertaisena raippana keski- ja pienituloisille.”

Paras lääke inflaatioon ja perustarpeiden kallistumiseen on ostovoiman tukeminen yleisillä palkankorotuksilla ja säällisellä sosiaaliturvalla. Pitkällä aikavälillä Turun kaupungin tulee valmistautua energian hinnannousuun lisäämällä energiatehokkuutta ja kiihdyttämällä irtikytkentää fossiilisista polttoaineista mm. lisäämällä sähköbusseja ja raideliikennettä, sekä kokeilemalla kokonaan maksutonta joukkoliikennettä.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
puheenjohtaja, Turun Vasemmistoliitto ry.
joonjorm@gmail.com
p: 040 566 5439

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Turun sote-ala ylös palkkakuopasta!

Maanantai 16.5.2022 klo 18.45

Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Turkulaisten hyvinvoinnin ja laadukkaiden palveluiden edellytys on se, että niitä tekemässä on riittävästä ammattilaisia. 

Työehtosopimusneuvotteluiden onnistumisen lisäksi on tärkeää, että Turku toimii ollakseen hyvä työnantaja, jonka palveluksessa työntekijät viihtyvät ja jonne halutaan tulla töihin.

“Me emme voi enää odotella, vaan TES-neuvottelujen ohella on varmistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden veto- ja pitovoima työntekijöiden silmissä. Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön tilanteen korjaamiseksi. Se on turkulaisten etu”, toteaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turussa ollaan ottamassa käyttöön sitoutumispalkkio, mikä on hyvä esimerkki keinosta tilanteen parantamiseksi.

Esimerkiksi lastenneuvoloihin ei tällä hetkellä varata uusia aikoja, mikä tarkoittaa sitä, että lasten lakiin perustuvat vuosittaiset neuvolatarkastukset jäävät tekemättä. Terveyskeskuksiin on jo pitkään ollut suuria hankaluuksia saada yhteyttä edes puhelimitse käynneistä puhumattakaan. Kun terveysongelmia ei huomata ajoissa tai huolet jäävät kuulematta, on myös oireiden hoitaminen kuntoon vaikeampaa ja se vie enemmän aikaa. Samalla myös kustannukset kasvavat.

Moni Turun kaupungin sote-työntekijöistä on palkkakuopassa. Eroa kuukausipalkoissa saattaa olla yli 100 euroa kuukaudessa verrattuna naapurikuntiin.

Pitovoimaa syntyy, kun ammattilaisia on tarpeeksi hoitamaan työt niin, että työssä voidaan jaksaa ja voida hyvin uupumatta. Edellytys sille on riittävä palkka ja kunnolliset työehdot.

“Edellytämme, että talousarvioneuvotteluissa sovitut tva-tarkastukset eli työn vaativuuden arviointiin luvatut tarkastukset toteutuvat ja ne tuodaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä päätettäväksi”, napauttaa Muukkonen lopuksi.

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Julkisten palveluiden riittävä resursointi on parasta pakolaispolitiikkaa

Torstai 21.4.2022 klo 20.47

Vasemmistoliitto vaatii, että Turun kaupunki osoittaa tarpeeksi rahoitusta hätämajoitukseen sekä pakolaisten ja täkäläisten kipeästi tarvitsemiin palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, kouluihin ja terveydenhoitoon.

 

“On ollut ilo huomata, miten solidaarisesti sotaa pakenevat ukrainalaiset on otettu vastaan Turussa ja Suomessa. Lapsille on heti myönnetty oikeus kunnalliseen päivähoitoon ja koulunkäyntiin, Fölissä pääsee matkustamaan Ukrainan passilla ja kaupunki on avannut Avustuspisteen materiaalisen avun keräämiseksi yhdessä Punaisen ristin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. 


Samalla on kuitenkin huolta hätämajoituksen laadusta ja julkisten palveluiden resurssien riittävyydestä. Turkuun saapuneiden ukrainalaisten pakolaisten suunnalta on tullut viestiä Punaiselle Ristille vuokrattujen kaupungin majoitustilojen huonosta kunnosta ja verkkoyhteyden puuttumisesta. Toimiva langaton verkkoyhteys on pakolaisille ensisijaisen tärkeä; sen avulla pystyy pitämään yhteyttä kotimaahan ja sukulaisiin sekä etsimään olennaista tietoa uuteen paikkaan sopeutumiseksi.

 

Suomeen on tänä vuonna odotettavissa noin 40 000-80 000 ukrainalaista pakolaista, jotka tarvitsevat samoja julkisia palveluita kuin suomalaisetkin. Koronapandemian aikana kävi kuitenkin selväksi, että henkilöstömitoitukset esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja terveydenhuollossa on vedetty niin tiukille, että poikkeusoloissa työntekijät joutuvat venymään yli-inhimillisiin suorituksiin. Nyt pakolaistilanne puskee päälle ennen kuin pandemiastakaan on selvitty. Käynnissä olevat kunta-alan työtaistelut ja neuvottelut ovat myös osoittaneet, että hoitajien, opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten mitta on täynnä. Työoloihin, palkkoihin ja työvoimapulaan tarvitaan akuutisti ratkaisuja.

"Koulun merkitys lasten elämässä on ensiarvoisen tärkeää, sillä koulu tuo rutiineja ja turvaa elämään sekä auttaa pääsemään kieliopintojen alkuun. Ukrainalaislapsille tulee turvata välittömästi maahan saapumisen jälkeen turvallinen ja laadukas oppimisympäristö valmistavan vaiheen luokissa ympäri Turkua“, toteaa opettajana työskentelevä Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

-

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja

puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi

Sunnuntai 10.4.2022 klo 19.49

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän ja kunnallistoimikunnan yhteiskokouksen

Kannanotto 10.4.2022

Turun toimittava kuntatyönantajana turkulaisen ja valtakunnallisen palkkaratkaisun löytymiseksi

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä ja kunnallistoimikunta katsoo, että Turun kuntatyönantajana tulee tehdä kunnianhimoista ja vaikuttavaa henkilöstöpolitiikkaa. Turun kaupunginjohdolla on mahdollisuus vaikuttaa käynnissä oleviin kunta-alan sopimusneuvotteluihin. Valtakunnallinen henkilöstökriisi ja työntekijäpula on synnytetty vuosien myötä poliittisilla ratkaisuilla. Nyt on toimittava aktiivisesti, olla mukana myötävaikuttamassa monivuotisen palkkasopimuksen syntyyn ja löytää tiekartta ulos kriisistä.  

Kunnilla on valtakunnallisesti vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä. Kunta-alan palkat raahaavat jäljessä – etenkin Turussa. Työ on raskasta ja kuormittavaa, eikä kuntasektori ole enää riittävän vetovoimainen. On ollut aikoja, jolloin ihmiset ovat halunneet hakeutua juuri kunta-alalle, ja se on ollut ylpeyden aihe. On surullista, että kunnat on ajettu ahdinkoon.

”Turku on ikävä kyllä jo vuosia seurannut valtakunnallista trendiä ja lykännyt henkilöstön palkkoihin tehtäviä satsauksia. Vasemmistoliitto on toistuvasti tehnyt avauksia esimerkiksi palkkaohjelman ja TVA-rahoituksen muodossa, joilla palkkojen alhaiseen tasoon suhteessa naapurikuntiin voitaisiin puuttua”, huomauttaa Mirka Muukkonen, valtuustoryhmän puheenjohtaja. Turku menettää ammattitaitoista henkilökuntaa naapurikuntiin.

Kuntien välinen kilpailu osaavasta työvoimasta tulee joiltain osin helpottumaan sosiaali- ja terveysalalla hyvinvointialueen palkkaharmonisaation ansiosta. Rekrytointiongelmia ei ole kuitenkaan ollut pelkästään sosiaali- ja terveyspuolella, vaan myös mm. tukipalveluissa ja koulupuolella, erityisesti varhaiskasvatuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, Turun tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupungin alaisuuteen jäävien työntekijöiden pitovoimaan, hyvinvointiin, jaksamiseen ja saatavuuteen.

Talousarvioneuvotteluissa 2022 saimme läpi tavoitteemme, että Turku järjestää varhaiskasvatukseen keskitetyn sijaisjärjestelyn ja panostaa varahenkilöstön lisäämiseen. Toimiva varamiesjärjestelmä helpottaisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Asia on edennyt, mutta rekrytointi on kohdannut haasteita. Palkkakysymys on keskeinen, kun kilpaillaan ammattitaitoisesta työvoimasta.

”Turussa joka toinen kaupungin työntekijöistä kertoo työmääränsä ylittäneen sietokyvyn. Samaan aikaan Turun tuorein tilikausi oli n. 39 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Meillä on varaa ja velvollisuus pitää arvoikkainta pääomaamme, eli osaavaa henkilöstöämme, kuin kukkaa kämmenellä. Nyt on kunnon palkankorotusten aika – sekä Turussa että valtakunnallisesti”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Turun kaupungilla on ratkaisun avaimet ja niitä on käytettävä turkulaisten parhaaksi.

 

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

mirka.muukkonen@turku.fi

045 114 4099

 

Jaakko Lindfors

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

jaakko.lindfors@gmail.com

040 775 1230

 

Joonas Jormalainen

Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

joonjorm@gmail.com

040 566 5439

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

041 547 7556

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on erottanut kaksi jäsentään

Perjantai 8.4.2022 klo 19.15

Tiedote
8.4.2022
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on erottanut kaksi jäsentään

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on yksimielisesti erottanut kaksi jäsentään: kaupunginvaltuutetut Elina Sandelinin ja Johannes Yrttiahon. 

Erottamisen syynä on kokonaisvaltainen ryhmän luottamuksen menetys, epäasiallinen käytös valtuustoryhmätovereita kohtaan sekä yhteisesti sovittujen toimintatapojen noudattamatta jättäminen. Valtuustoryhmä ei aio avata asiaa enempää julkisuudessa.

”Valtuustoryhmämme keskittyy jatkossa täysillä vaikuttamiseen. Turkulaiset tarvitsevat vahvaa vasemmistoa. Teemme yhteistyötä muiden puolueiden kanssa, kun sille on mahdollisuus, vasemmistolaisista periaatteista tinkimättä. Työskentelemme sen eteen, että päätöksenteko on mahdollisimman oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja turkulaisten parhaaksi”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

Yhteydenotot ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkosen kautta.

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja, vas.
puh. 045 1144099

Turussa on siirryttävä demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun

Sunnuntai 20.3.2022 klo 16.22

Turun Vasemmistoliitto ry:n kevätkokouksen 20.3.2022 julkilausuma

 

Turussa on siirryttävä demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun

Turun Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa siirtymistä sijoittajavetoisesta kaupunkisuunnittelusta sosiaalisesti kestävään demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun, jossa huomioidaan laajasti ympäristö- ja kulttuuriarvot sekä viihtyvyys. Turkulaisten mielipiteitä kaavoitus- ja rakennuspolitiikassa on kuultava tarkemmin ja epäsuosituista hankkeista tulisi luopua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Kupittaan siirtolapuutarhan suojelemista kaavaillulta asuntorakentamiselta; vuonna 2019 teetetyn kyselyn mukaan 76 prosenttia turkulaisista oli siirtolapuutarhan säilyttämisen kannalla. Pormestariohjelmaan kirjattu Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualueen perustaminen tulisi aloittaa viipymättä. Lisäksi kaupunkisuunnittelun tulisi olla pitkäjänteisempää ja ennakoivaa; saneeraus- ja uudisrakennustarpeisiin on reagoitava ajoissa, jotta Varissuon terveyskeskuksen kaltaiset “yllätykset” eivät pääse toistumaan.

Tiivistä kaupunkirakentamista on Turussa perusteltu usein ilmastoystävällisyydellä ja kasvavalla asuntotarpeella, vaikka kaupunkikuvallisesti ongelmallinen ahdas ja korkea rakentaminen keskusta-alueella on tapahtunut ensisijaisesti rakennuttajien ja kiinteistösijoittajien ehdoilla. Esimerkiksi Parkinkentälle kaavoitettu raskas rakennusmassa heikentää lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksia keskustassa. Lisäksi kaupungin johto on useissa kaavoitus- ja rakennushankkeissa käyttänyt otto-oikeutta ja marssinut asiantuntijalautakunnan yli. Ei voi olla niin, että asioista äänestetään aina vaan uudestaan, kunnes saadaan ulos kaupungin johdolle mieluinen tulos - se on huonoa hallintoa ja demokraattisen prosessin aliarvioimista.

Vasemmistoliitosta muistutetaan, että Turkua tulisi kehittää myös kaupunkikeskustan ulkopuolella; keskustan liepeiltä ja lähiöistä löytyy runsaasti tilaa, ja ennen kaikkea myös tarvetta, rakentamiselle ja kehittämiselle. Kuluneella kaudella onkin vasemmistoliiton myötävaikutuksella päätetty uudesta koulusta Itä-Turkuun. Tulevassa liikuntapaikkaverkkouudistuksessa on pidettävä huolta siitä, että maksuttomia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia on monipuolisesti tarjolla ympäri kaupunkia. Turkulaisilla tulee olla oikeus laadukkaisiin palveluihin ja viihtyisään ympäristöön asuinpaikasta riippumatta.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Vastuullisuutta omistajapolitiikkaan ja työntekijöiden ääni kuuluviin

Torstai 17.2.2022 klo 20.19

Turun vasemmistoliitto vaatii kaupungilta vastuullista omistajapolitiikkaa ja työntekijöiden vaikutusvallan parantamista kaupungin tytäryhtiöissä. Henkilöstön osallisuutta päätöksentekoon voidaan vahvistaa mm. takaamalla henkilöstölle edustus yhtiöiden hallituksissa, vahvistamalla luottamusmiesten asemaa sekä järjestämällä säännöllisiä kuulemistilaisuuksia johdon ja henkilöstön välillä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina uuden omistajapoliittisen ohjelman vuosille 2022-25. Vasemmistoliiton neuvottelijat saivat valmistelun aikana neuvoteltua useita parannuksia paperiin.

“Vasemmistoliiton aloitteesta konserniohjetta tullaan uudistamaan siten, että se turvaa henkilöstön entistä paremman osallistumisen hallintoon. Lisäksi katu- ja viherylläpitoa tarjoavan Kuntecin asemaa kaupungin sidosyksikkönä vahvistettiin ja Arkean myynnin mahdollistavaa kirjausta lievennettiin”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Omistajaohjauspaperiin jäi myös puutteita. Ohjelma esimerkiksi mahdollistaa kaupungin vuokra-asuntoyhtiö TVT Oy:n voittojen tulouttamisen kaupungille, eli niiden käyttämisen muuhun kuin TVT:n toimintaan. Vasemmistoliiton neuvottelijat esittivät tämän kirjauksen poistamista, mutta valitettavasti muilta puolueilta ei tullut vastakaikua. Arkean tuottama koulujen ja päiväkotien ruokahuolto saatiin syksyllä siirrettyä turvaan kilpailutuksilta kaupungin sidosyksikköön, mutta muun henkilöstön asema on yhä haavoittuvainen.

“TVT Oy:n ensisijainen tehtävä on tarjota kohtuuhintaista ja laadukasta asumista turkulaisille, siksi liikevoitto tulee käyttää uudisrakentamiseen ja remonttia vaativien kohteiden saneerauksiin. Arkean suhteen on vielä luvassa kovia vääntöjä, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja kaupungin osuus hankinnoista vähenee”, sanoo vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun vasemmistoliitto jatkaa ponnistelujaan kaupungin työntekijöiden aseman parantamiseksi. Puolue katsoo, että kaupungille välttämättömät ruoka-, siivous- ja huoltopalvelut kannattaa tuottaa mahdollisimman pitkälle kaupungin omana työnä.

 

______

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja

puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja

puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Vesiesterata kaikin mokomin - muttei Ispoisiin pilkkavuokralla!

Maanantai 7.2.2022 klo 10.24

Vasemmistoliiton edustajat vastustavat kaikilla päätöksenteon tasoilla suunnitelmia vuokrata osa Ispoisten uimarannasta yksityiselle vesiesteradalle. Turun kaupunkiympäristölautakunta on päätynyt samaan lopputulokseen kahdesti; vesipuisto torpattiin kerran viime keväänä ja uudestaan viime viikon tiistaina 1.2.2022 luvuin 7–6.

Perjantaina 4.2.2022 kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen päätti marssia lautakunnan yli ja otti asian kaupunginhallituksen esityslistalle, joten siitä päätetään maanantaina 7. helmikuuta. Ispoinen on yksi Turun harvoista julkisista ja maksuttomista uimapaikoista, jossa perheet pääsevät nauttimaan kesästä Itämeren syleilyssä tulotasoon katsomatta. Pitkäsalmessa lipuu uimareiden lisäksi kanootteja, kajakkeja ja moottoriveneitä – ranta ja väylä ovat jo nykyään niin ahkerassa käytössä, että ympäristökuormitus on huomattava, väylä on ahdas, eikä vaaratilanteiltakaan aina vältytä. Alueella ei ole tarpeeksi parkkipaikkoja edes nykyisten kylpijöiden tarpeisiin.

Vesipuistoyrityksen mukaan esterata toisi rannalle noin 6 000 kävijää lisää kesässä. Reitti radalle kulkisi yleisessä käytössä olevaa kapeaa laituria pitkin. Erikoisinta on, että rantakaistaletta tarjotaan yhtiölle 350 euron vuosivuokraa vastaan, eli käytännössä ilmaiseksi. Tällä tavalla julkista ja yleisessä käytössä olevaa kaupunkitilaa kaupallistetaan ja yksityistetään pilkkahintaan voittoa tavoittelevalle taholle. Esteradalle pääsee kisailemaan pääsymaksua vastaan.

Turussa on harmillisen vähän julkisia uimarantoja suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin. Vasemmistoliiton mielestä niitä tarvitaan lisää ja mieluiten jo tällä valtuustokaudella. Uusien uimarantojen perustamisen ehtona ei kuitenkaan saa olla olemassa olevien paikkojen pilkkominen tai heikentäminen.

Lisätietoja: Joonas Jormalainen Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com Mervi Uusitalo-Heikkinen Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Varsinais-Suomen vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä järjestäytyi - puheenjohtajaksi Nina Söderlund Nauvosta

Torstai 27.1.2022 klo 20.15

Varsinais-Suomen vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan torstaina 27. tammikuuta. Kokous valitsi valtuustoryhmän väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Nina Söderlundin Nauvosta ja varapuheenjohtajaksi Jukka Kärkkäisen Turusta.

Sekä Söderlund että Kärkkäinen ovat pitkänlinjan vasemmistolaisia toimijoita. Valtiotieteiden maisteri Nina Söderlundilla on 30 vuoden kokemus valtuutettuna eri puolilta Varsinais-Suomea. Lisäksi hän on toiminut useiden vuosien ajan maakuntahallituksessa. Tällä hetkellä hän on Paraisten kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Jukka Kärkkäinen on psykiatrian erikoislääkäri, jolla on pitkäaikainen kokemus terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä. Hänellä on myös vuosien kokemus kuntapolitiikasta valtuutettuna sekä mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksesta.

”Valtuustoryhmämme tavoitteena on perustason sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistaminen.  Lisäksi pyrimme parantamaan koko sote-järjestelmän yhteentoimivuutta”, toteavat vastavalitut puheenjohtajat. 

Ryhmän neuvottelijoiksi valittiin puheenjohtajien ohella varalle Maarit Koivisto Loimaalta sekä Katri Kapanen Kaarinasta. Lisäksi teknisessä neuvottelukunnassa toimii Varsinais-Suomen vasemmistoliiton piirin puheenjohtaja Kaisa Vallavuori.

Vasemmistoliitto sai 23. tammikuuta pidetyissä ensimmäisissä aluevaaleissa Varsinais-Suomen aluevaltuustoon kymmenen valtuutettua.

Valtuutetut ja varat äänimääräjärjestyksessä:

Valtuutetut: 1. Li Andersson, Turku 2. Johannes Yrttiaho, Turku 3. Timo Furuholm, Turku 4. Maarit Koivisto, Loimaa 5. Pirjo Rinne, Turku 6. Nina Söderlund, Nauvo 7. Lotta Laaksonen, Parainen 8. Jukka Kärkkäinen, Turku 9. Jaakko Lindfors, Turku 10. Emma Lindqvist, Raisio

Varavaltuutetut: 1. Katri Kapanen, Kaarina 2. Muhiadin Hersi, Turku 3. Eveliina Tyyskänen, Raisio 4. Lauri Kouki, Turku 5. Timo Lähteenmäki, Salo 6. Mervi Uusitalo-Heikkinen, Turku 7. Henna Jokinen, Uusikaupunki 8. Leena Kaunislahti, Turku 9. Harri Palomäki, Naantali 10. Joonas Jormalainen, Turku

 

Lisätietoja:

Nina Söderlund 050 527 8180

Jukka Kärkkäinen 040 769 3365

 

Turun vasemmisto: ulkoistamishuuma jäihin!

Torstai 20.1.2022 klo 20.18

Turun vasemmistoliitto vaatii, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita vahvistetaan tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hyvin resursoidun julkisen palvelutuotannon avulla voidaan toteuttaa sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita: kaventaa terveyseroja, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti, hillitä kustannusten kasvua ja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille.

Kaikki puolueet eivät valitettavasti jaa näitä tavoitteita. Gallupjohtaja kokoomus vaatii aluevaaleissa palveluseteleiden käytön lisäämistä, byrokratian vähentämistä ja palveluiden ulkoistamista yksityisille yrityksille. Puolueen vaaliviestinnässä nämä tavoitteet kuulemma lisäävät “valinnanvapautta” ja ovat “maalaisjärjen” mukaan ainoita oikeita ratkaisuja.

“Yksityisellä terveyskonsernilla on 5–10 % tuottotavoite, oma hallinto kovapalkkaisine johtajineen ja mahdollisia lainoja korkoineen, joita pitää lyhentää. Yhteiset verovarat kannattaa ennemmin laittaa voittoa tavoittelemattomaan julkiseen palveluun, jossa rahat käytetään tuotantoon, eli työntekijöiden palkkoihin ja työvälineisiin”, toteaa Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Vasemmistossakin tunnustetaan järjestöjen, elinkeinonharjoittajien ja paikallisten pienyritysten tärkeys ketterinä täydentävien sote-palveluiden tuottajina. Julkinen taho on kuitenkin vastuussa siitä, että alihankkija selviytyy tehtävistään moitteettomasti ja pysyy sovitussa.

“Hyvinvointialueella pitää panostaa tehokkaaseen laadunvalvontaan. Epäkohtiin pitää puuttua ajoissa, ennen kuin ongelmat karkaavat käsistä. Varsinais-Suomessa on monin paikoin havaittu puutteita esimerkiksi yksityisessä vanhushoivassa ja lastensuojelussa”, sanoo Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Varsinais-Suomen aluevaltuusto valitaan vaalipäivänä 23.1.2022. Äänestämällä vasemmistoliittoa pidät huolen siitä, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden rahoitus ja päätösvalta pysyvät varsinaissuomalaisten yhteisissä käsissä.

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen

Turun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »