Valtuustoaloite: Aurataan Turun kadut feministisesti

Tiistai 16.3.2021 klo 13:45

Tilastojen mukaan naiset kävelevät, pyöräilevät ja käyttävät joukkoliikennettä miehiä enemmän. Miehet puolestaan autoilevat naisia enemmän.

Katujen liukkaudesta johtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu kolme kertaa enemmän jalankulkijoita kuin autoilijoita. Naiset loukkaantuvat näissä liukastumisissa miehiä useammin. (lähde: Kuntaliitto)

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Nuorten työttömyyden poistoon lisää resurssia

Tiistai 16.3.2021 klo 13:08

Huoli Turun nuorista on jo pitkään ollut todellista. Eläminen epävarman tulevaisuuden ja kasvavan yksinäisyyden tunteen kanssa rasittaa monia ja nuoret vetäytyvät yhteiskunnan ulkopuolelle. Huonosti ja hyvin voivien nuorten välinen kuilu kasvaa vauhdilla. Kuntien tulisi satsata resurssia tilanteen korjaamiseen. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Turun kaupungin myönnettävä koronatukea vapaan kentän taide- ja kulttuuritoimijoille

Tiistai 16.3.2021 klo 8:40

Koronakriisi on koetellut esittäviä taiteita erittäin rankasti. Yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat merkittävästi rajoittaneet ja jopa pysäyttäneet esittävien taiteiden toimintaa kokonaan, ja moni kulttuurialan toimija on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa tämän seurauksena. Taide- ja kulttuuriala on lentoliikenteen jälkeen eniten koronasta kärsineitä aloja. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Mirka Muukkonen Turun Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi

Perjantai 5.3.2021 klo 19:16

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta valitsi Mirka Muukkosen Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää ehdokkaita - lähdemme vaaleihin täydellä listalla!

Torstai 25.2.2021 klo 20:18

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta asetti kokouksessaan lisää kuntavaaliehdokkaita. Uusien ehdokkaiden myötä Turun Vasemmistoliiton ehdokaslista on täynnä, eli Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin Turussa sadan ehdokkaan listalla. 

Ehdolle asetettiin: 

Timo Furuholm, jalkapalloilija, opiskelija

Piia-Riikka Laine, SLE-yhdistyksen puheenjohtaja

Mimmi Peltola, opiskelija

Milla Ryytty, yhteisöpedagogi (AMK)

Niilo Suojama, golfkentänhoitaja, eläkkeellä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmistoliitto vaatii taiteelle tiloja ja tukea!

Torstai 25.2.2021 klo 20:01

Turussa on ollut pitkään huutava pula taiteentekijöiden työ- ja esitystiloista. Kaupunki on tehnyt useita lupauksia pysyvistä työhuoneista luovien alojen ammattilaisille, mutta pettänyt ne kerta toisensa jälkeen. Viimeksi kesällä päätettiin, että Barkerin vanhasta kutomorakennuksesta häädetään 50 taidetyöläistä ja 23 vuotta paikalla toiminut teatteri. Tilalle tulee ökyasuntoja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Hankinnoilla työllistäminen vaihtoehdoksi

Perjantai 19.2.2021 klo 12:46

Turku käyttää suuren osan budjetistaan hankintoihin. 

Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa on yhtenä teemana sosiaalinen kestävyys ja tavoitteena hankinnoilla työllistäminen.

Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä tai hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Valtuuston kokouksiin viittomakielen tulkki

Torstai 18.2.2021 klo 10:28

Turun kaupungin strategiassa lukee, että kaupungissamme pyritään osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Viittomakielisilläkin turkulaisilla on oikeus seurata ja ymmärtää valtuuston verkkolähetyksiä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Kotihoidon työntekijöiden palkkatason parantaminen naapurikuntien tasolle

Keskiviikko 17.2.2021 klo 18:28

Kotihoidon työntekijöiden palkkataso Turussa on naapurikuntiin nähden selkeästi heikompi. 

Heikko palkkataso ja työn vaativuus ovat aiheuttaneet jatkuvia ja laajamittaisia rekrytointivaikeuksia, jotka näkyvät työntekijöiden jaksamisessa ja kotihoidon laadussa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

Tiistai 16.2.2021 klo 11:45

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita!

Torstai 11.2.2021 klo 20:30

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta asetti uusia kuntavaaliehdokkaita. Uusien ehdokkaiden myötä ehdokaslistalla on nyt 95 henkilöä.

Ehdolle lähtevät:

Kaakko Raisa, opiskelija

Lundmark Suvituuli, opiskelija

Rinne Risto, professori

Rothström Joni, sähköasentaja

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Uskaltaako kokoomusjohtoisessa Turussa enää rakentaa?

Torstai 11.2.2021 klo 20:15

Turun Vasemmistoliitto vaatii tiukkoja raameja leväperäisille rakennusbudjeteille ja tulevaisuuden investoinneille. Vastuuta on otettava jo suunnitteluvaiheessa, ja rakennusliikkeet pitää sitouttaa pysymään budjetissa sanktiokäytäntöjen myötä rakennustyön aikana.  

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Aloite polkupyörien kuljettamisen helpottamisesta Fölin busseissa

Tiistai 26.1.2021 klo 9:30

Turulla on erittäin kunnianhimoiset ja kannatettavat ilmastotavoitteet, joihin ei päästä ellei jokaista kiveä käännetä huolellisesti. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Liikenne on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja Turussa. Siksi onkin tärkeää tarkastella liikenneketjujen sujuvuutta ja tehdä ihmisille entistä helpommaksi hyödyntää kevyttä ja joukkoliikennettä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Valtuustoaloite Varissuon ja Lausteen kirjastopalveluiden parantamisesta

Tiistai 26.1.2021 klo 8:49

Yleisen kirjastotoiminnan järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Lain mukaan kirjastotoiminnalla tulee edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita!

Torstai 21.1.2021 klo 19:19

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta asetti lisää ehdokkaita kevään kuntavaaleihin. Ehdolle asetettiin seuraavat henkilöt:

Hosseini Senur, opiskelija

Koljonen Camilla, opiskelija

Rajalahti Susanna, sairaanhoitaja

Rinne Leena, opiskelija

Saarenketo Ville, metallimies

Uusaho Marianne, kulttuurituottaja (AMK)

Virta Elias, opiskelija

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Joukkoliikennettä siirrettävä tulevaisuudessa enemmän raiteille

Torstai 21.1.2021 klo 18:50

Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö kannattaa Suomen eri osissa nyt aloitettavaa
lähijunaliikenteen kokeilua Turun, Salon, Uudenkaupungin ja Loimaan talous- ja
työssäkäyntialueilla. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Asunnottomuus nollaan Turussa moniammatillisella tuella

Keskiviikko 16.12.2020 klo 11:59

Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä voi olla monia, kuten kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin, talouden suhdannevaihtelut sekä suuret tuloerot ja korkeat vuokrat. Myös monenlaiset henkilökohtaiset tilanteet voivat johtaa asunnottomuuteen.

Asunnottomuuteen on hyvin monia syitä ja siksi sen poistamiseenkin tarvitaan moniammatillista työtä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston kokoukset tulkattava simultaanisesti ja/tai tekstitettävä saavutettavuuden parantamiseksi

Tiistai 15.12.2020 klo 9:56

Me allekirjoittaneet esitämme valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen, että Turun  kaupunginvaltuuston kokoukset jatkossa tulkataan simultaanisesti viittomakielelle ja/tai tekstitetään saavutettavuuden takaamiseksi.

Esitämme myös, että kokousten selkeään akustiikkaan ja hälyttömyyteen myös muutoin kiinnitetään paremmin huomiota ja valtuutettuja opastetaan huomioimaan kuulovammaisten osallisuus näissä tilanteissa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun kaupungin valmistauduttava koronaviruksen jälkeiseen aikaan panostamalla työllistymiseen

Keskiviikko 9.12.2020 klo 15:57

Turun Vasemmistoliitto tukee vuoden 2021 alussa käynnistettävää työllisyyden kuntakokeilua ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa työllistymisen edistämisessä sekä työttömien edunvalvonnassa. Turun Vasemmistoliitto kuitenkin muistuttaa, että työllisyyttä on tuettava riittävin resurssein, ja se on tehtävä monialaisesti. Esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa ei saa unohtaa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Asetimme lisää kuntavaaliehdokkaita!

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9:39

Turun Vasemmistoliitto asetti lisää ehdokkaita kevään 2021 kuntavaaleihin. Yhteensä Turun Vasemmistoliitto on asettanut nyt 85 ehdokasta. Turun Vasemmistoliitto lähtee vaaleihin täydellä sadan ehdokkaan ehdokaslistalla.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »