Turkulaisten ääni kuuluviin virkavalmistelussa

Torstai 16.3.2023 klo 19:12

Turun Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa turkulaisten tehokkaampaa ja ennakoivampaa osallistamista kaupungin tiloja koskevassa virkavalmistelussa. Keväällä on uutisoitu useista tapauksista, joissa kaupunkilaisten kuuleminen ja heidän toiveiden huomioiminen on jättänyt rutkasti toivomisen varaa. TVT:n Kurjenmäen asukkaiden osallistaminen asuntojaan koskevan remontin valmistelussa on ollut puutteellista. Paattisten aluetalo tullaan näillä näkymin purkamaan, eikä talossa toimivalle uimahallille tai yhdistystiloille ole löydetty lähistöltä korvaavia tiloja. Steiner-koulun vuokrasopimus Mestarinkadun koulutalossa meinattiin puolestaan irtisanoa varoituksetta ilman mitään tietoa väistötiloista tai mahdollisuudesta jatkaa vuokrasopimusta kiinteistön peruskorjauksen jälkeen.

“Onneksi Steiner-koulun vuokrasopimuksen irtisanominen peruttiin asiasta heränneen julkisen keskustelun jälkeen ja valmistelussa otettiin aikalisä. Kaupungin viranhaltijoilla on siis valmiutta reagoida kaupungin vuokralaisten ja asukkaiden tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla, mutta ennakoivampi kuuleminen ja osallistaminen kasvattaisi luottamusta ja olisi kaikin puolin kestävämpää”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Paattisten aluetalon ja Mestarinkadun koulutalon kohdalla on kyse turkulaisittain valitettavan yleisestä ilmiöstä, jossa kaupungin omistamien kiinteistöjen annetaan rapistua sellaiseen kuntoon, että ne vaativat pitkän ja kalliin peruskorjauksen tai peräti purkamisen. Kiinteistöjä poistetaan käytöstä ikään kuin yllättäen lyhyellä varoitusajalla, joskus täysin ilman väistötilaratkaisuja, kuten TVT:n Kurjenmäen asuntojen kohdalla. 

“Meillä on välineitä tilanteen parantamiseen; kaupungin strategiassa ja pormestariohjelmassa on vahvoja kirjauksia asukkaiden kuulemisen ja osallisuuden lisäämisestä päätösten valmistelussa, nämä kirjaukset on vaan vietävä käytäntöön. Kaupungin rakennusinvestoinneissa Vasemmistoliitto pyrkii priorisoimaan korjauksen tarpeessa olevia kouluja, päiväkoteja ja muita palvelukiinteistöjä ja kuluneella valtuustokaudella olemme onnistuneet lisäämään tämänkaltaisia investointeja”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Uutteraa työtä kaupungin asukkaiden ja vuokralaisten osallisuuden lisäämiseksi päätöksenteossa on jatkettava kaikilla hallinnon tasoilla. Tehtävät päätökset ovat demokraattisempia ja laadukkaampia, kun ne ihmiset, joihin päätökset kohdistuvat, tulevat kuulluiksi jo varhaisessa vaiheessa valmisteluprosessia.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Saaristomeren suojelu ei odota - Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo Turulta konkreettisia toimenpiteitä saariston suojelussa

Keskiviikko 15.3.2023 klo 8:24

Saaristomeri on Itämeren huonoiten voiva osa. Maatalouden ravinnekuormitus Varsinais-Suomessa on suhteellisesti suurinta kaikista Suomen rannikkoalueista. 

"Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen tekemän selvityksen mukaan Varsinais-Suomessa vain viisi kuntaa sisällyttää Saaristomeren suojelun strategiaansa. Saaristomeren suojelu on keskeinen osa Turun kaupungin strategiaa, mutta selvityksessä todetaan, että esimerkiksi voimassaolevasta pormestariohjelmasta ei löydy konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren suojeluun. Tämä on harmillista, onhan Saaristomeren suojelu keskeisiä maakunnallisia intressejä", toteaa kaupunginvaltuutettu Koiranen.

“Turulla on ollut keskeinen rooli esimerkiksi Itämeri-toimenpideohjelman käynnistämisessä. Myös kaupungin hulevesiohjelma eli jätevesikuormituksen vähentäminen on ollut onnistunutta vesien suojelua. Selvityksessä nostettiin esiin, että erilaisten Saaristomeren suojeluun tähtäävien hankkeiden vaikuttavuusseuranta on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

“Turulla on Varsinais-Suomen suurimpana kaupunkina vastuu olla edelläkävijä – niin ympäristönsuojelussa kuin koko maakuntaa koskevissa raidehankkeissa. Turun johdolla on jatkettava aktiivista Varsinais-Suomen kuntien ja maanviljelijöiden välistä vuoropuhelua, jolla nostetaan Saaristomeren suojelu jokaisessa kunnassa keskiöön ja tuetaan maatalouden toimijoita ravinnekuormituksen vähentämisessä”, toteaa kaupunginvaltuutettu Sara Koiranen. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo, että tekeillä olevassa luonnon monimuotoisuusohjelmassa Saaristomeren tilanne huomioidaan vahvasti. Lisäksi valtuustoryhmä toivoo, että Saaristomeren suojelutoimenpiteet näkyvät konkreettisemmin kaupungin päätöksenteon arjessa ja siten, että päätöksentekijät voivat seurata niiden vaikuttavuutta.

LISÄTIEDOT

Mirka Muukkonen, p. 045 1144099

Sara Koiranen, p. 040 5093363

Turun Vasemmistoliiton kevätkokouksen 4.3.2023 julkilausuma: Koulutuspanostuksia jatkettava vaalien jälkeen

Lauantai 4.3.2023 klo 15:09

Turun Vasemmistoliitto esittää, että koulutuksen kunnianpalautusta jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Koulutuksen perusrahoitusta on vahvistettava entisestään päiväkotitasolta korkeakouluihin saakka. Lisäksi tarvitaan erityistoimia koulujen eriytymisen ehkäisemiseksi ja koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi, esimerkiksi sitova henkilöstömitoitus opinto-ohjaajille.

“Kuluneella hallituskaudella on viety maaliin merkittäviä koulutusuudistuksia Vasemmistoliiton johdolla; mm. maksuton lukio- ja ammatillinen koulutus, oppivelvollisuuslaajennus, koulujen tasa-arvoraha ja satsaukset henkilöstöön. Mutta pandemian ja edellisen perusporvarihallituksen aiheuttamia tuhoja oppimiselle ja opiskelijoiden hyvinvoinnille ei korjata yhdessä hallituskaudessa, puhumattakaan vuosikausia jatkuneesta koulutuksen aliresursoinnista “, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja peruskoulun opettajana työskentelevä Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Koulutusinvestointeja on tehtävä myös kuntatasolla. Turun pormestariohjelmassa on vahva kirjaus siitä, että koulutuksen ja opetuksen laadusta on pidettävä kiinni. 

“Turkulaisen koulutuspolitiikan kunnianhimo jättää kuitenkin toivomisen varaa. Tämän vuoden talousarvioprosessissa Vasemmistoliitto tavoitteli panostuksia ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutuksen laadun parantamiseen, mutta jäi tavoitteineen valitettavan yksin”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Varmin tapa edistää koulutuksen kunnianpalautusta on äänestää eduskuntavaaleissa Vasemmistoliittoa, joka on uurastanut koulutuksen eteen pitkäjänteisesti niin eduskunnassa kuin kunnanvaltuustoissa kautta maan.

 

Lisätiedot:
Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
0405665439

Vasemmisto haluaa rakentaa Turusta vetovoimaisen, urbaanin ja ilmastotietoisen kaupungin

Sunnuntai 12.2.2023 klo 21:28

Kannanotto
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Vasemmisto haluaa rakentaa Turusta vetovoimaisen, urbaanin ja ilmastotietoisen kaupungin

Turun kaupunginvaltuusto saa maanantaina eteensä nipun ohjelmia ja asiakirjoja, joilla ohjataan tulevaisuudessa kaavoitusta ja rakentamista Turussa. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on työskennellyt intensiivisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteidensa eteen ohjelmien valmisteluvaiheessa.

Valtuustoryhmä katsoo, että eriytynyttä kaupunkirakennetta pystytään purkamaan kaavoituksella ja rakentamisella. Lähiöissä toimivat palvelut kuten terveysasemat, koulut ja liikuntapaikat ovat eräs keino puuttua segregaation purkuun.

”Haluamme kehittää lähiöitämme ja alueitamme niiden omaperäisyys huomioiden, mutta kuitenkin niin, että samalla puramme eriytynyttä kaupunkirakennetta. Yhdelle alueelle ei voi keskittyä liikaa vain yhdenlaista asumismuotoa, oli kyse sitten omistus- tai huokeahintaisesta vuokra-asumisesta. Koko valmistelun ajan olemme pitäneet huolen, että myös ara-asuntoja tullaan kaavoittamaan tulevaisuudessa kasvavassa määrin tasaisesti eri puolille kaupunkia”, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja Timo Furuholm.

Valtuustoryhmä on halunnut kiinnittää huomiota sekä rakennetun kaupunkiympäristön viihtyvyyteen, viheralueisiin, kestävään liikkumiseen sekä lähiliikuntapaikkoihin. Vaikka Turkua täydennysrakennetaan, niin julkisivuilla, materiaaleilla, väreillä, kattojen muodoilla ja talojen korkeuksilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi alueen viihtyvyyteen. Valtuustoryhmän mielestä Turussa onkin pyrittävä tulevaisuudessa nykyistä rohkeampaan ja mielikuvituksellisempaan rakentamiseen.

”Pormestarimallista löytyy varmasti kritisoitavaa, mutta sen parasta puolta on tiivistynyt yhteistyö valtuustoryhmien ja virkamiesten kesken. Demokraattisesti vaaleilla valitut valtuutetut ovat nyt ottaneet kantaa asunto- ja maankäytön ohjelmassa, minkälaisen kaupungin he haluavat kuntalaisille rakentuvan. Viesti on vahva. Samalla linjaamme, minkä kokoisia asuntoja haluamme ja tarvitsemme kaupunkiin. Perheasunnoista on pulaa”, linjaa ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Valtuustoryhmä haluaa olla rakentamassa Turusta vetovoimaista, urbaania kaupunkia, joka toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja jossa rakentaminen perustuu kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Vaikka kaavoitukseen otetaan jatkossa mukaan kumppaneita, on kaupunki aina lopulta vastuussa kaavoituksesta. Siksi kaupungin tulee asettaa selkeät rajat ja tavoitteet, mitä se haluaa.

”Ympäristö- ja luontovaikutusten arviointi sekä kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen suojeleminen on valtuustoryhmällemme tärkeä asia, joiden toteutumisen olemme halunneet varmistaa uusia toimintatapoja sovittaessa”, määrittelee Furuholm.

 

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Turun tulee ottaa johtava rooli lähijunaliikenteen kehittämisessä

Maanantai 23.1.2023 klo 18:06

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo Turulta aktiivista otetta Varsinais-Suomen lähijunaliikenteen käynnistämiseksi. Lisäksi Turun valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan 22.1.2023 uudelleen. Jaakko Lindforsin jäätyä pois ryhmän toiminnasta, kokous valitsi ryhmän uudeksi varapuheenjohtajaksi Timo Furuholmin.

Ryhmän mukaan kehittyvä ja kasvava Turun seutu tarvitsee kestäviä vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Varsinais-Suomen liiton syksyllä 2022 teettämän selvityksen mukaan liki 90 % kyselyyn vastanneista käyttäisi lähijunaa.

Uutisoinnin mukaan Suomen Lähijunat Oy sekä VR ovat kiinnostuneita lähijunaliikenteen käynnistämisestä Varsinais-Suomessa. Molempien osapuolien mukaan keskustelut kuntien kanssa on jo aloitettu. 

“Turku on lähijunakeskustelussa veturin asemassa. Maakunnan keskuksena Turun tulee aktiivisesti edistää kestävää ja saavutettavaa liikennettä. Turun sekä lähikuntien on vedettävä asiassa yhtä köyttä”, toteaa ryhmän tuore varapuheenjohtaja Timo Furuholm. 

Valtuustoryhmä toteaa, että Uudenkaupungin lisäksi lähijunaliikennettä tulee kehittää pikaisella aikataululla myös Salon, Naantalin ja Loimaan suuntaan, jolloin saadaan kymmeniätuhansia ihmisiä entistä parempien yhteyksien äärelle. Ryhmän mukaan lähijunaliikenteen ja Turku-Helsinki-radan edistämistä tulee tehdä samanaikaisesti, jotta molemmat hankkeet tukevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
0451144099
mirka.muukkonen@turku.fi 

Muutoksia vasemmistoliiton valtuustoryhmässä ja luottamuspaikoissa: kaupunginhallitukseen Timo Furuholm

Sunnuntai 15.1.2023 klo 20:10

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta ja valtuustoryhmä on sunnuntaina 15.1.2023 yksimielisesti päättänyt kokouksessaan joidenkin luottamuspaikkojen uudelleenjärjestämisestä.

Tarve muutokselle syntyi, kun valtuutettu Jaakko Lindfors nimitettiin opetusneuvokseksi opetushallitukseen. Helsinkiin muuton vuoksi Lindfors jätti eropyyntönsä niin valtuustosta kuin kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenyyksistä. Tämän lisäksi Lindfors on luopunut eduskuntavaaliehdokkuudestaan.

Varsinaiseksi valtuutetuksi nousee 1. varavaltuutetun paikalta Selmi Holopainen.

Tämän lisäksi valtuutettu Anna Mäkipää valittiin joulukuussa vasemmistoliiton puoluesihteeriksi ja hän on pyytänyt eroa luottamustoimistaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä sen suomenkielisen jaoston jäsenyydestä. Valtuutettuna Mäkipää kuitenkin jatkaa.

 Lindforsin tilalle kaupunginhallitukseen valittiin Timo Furuholm. Hänen varajäsenenään jatkaa Joonas Jormalainen. Konsernijaoston osalta Jormalainen siirtyy varapaikalta varsinaiseksi jäseneksi ja Furuholm toimii varajäsenenä.

 Kaupunginhallitukseen nimityksen myötä Furuholm jättää paikkansa kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajana. Lautakuntaan hänen tilalleen tulee Muhiadin Hersi ja suomenkielisen jaoston puheenjohtajan manttelin perii Risto Rinne.

 Mäkipään tilalle kasvatus- ja opetuslautakuntaan valittiin Selmi Holopainen. Varajäsenenä toiminut Jenni Jäntti puolestaan siirtyy suomenkielisen jaoston varsinaiseksi jäseneksi.

 ”Suuret kiitokset Jaakko Lindforsille! Hän on ollut valtava voimavara puolueellemme Turussa. Kiitokset myös Anna Mäkipäälle, hän on tehnyt loistavaa työtä kasvatus- ja opetuslautakunnassa”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

 ”Lämpimät onnittelut Annalle ja Jaakolle uusista yhteiskunnallisesti merkittävistä tehtävistä! Samalla olen todella iloinen, että meiltä Turun vasemmistosta löytyy osaavia ja taitavia ihmisiä jatkamaan työtä turkulaisten parhaaksi”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

 

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Joonas Jormalainen
kunnallistoimikunnan pj.
joonjorm@gmail.com
040 556 5439

 

Vasemmistoliiton kh-ryhmä: pyöräilyn olosuhteita kehitettävä ripeämmin ja tavoitteellisemmin

Torstai 22.12.2022 klo 13:53

Tiedote 22.12.2022

Vapaa julkaistavaksi heti

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän  puheenjohtajisto ja kaupunginhallituksen edustajat Mirka Muukkonen ja Jaakko Lindfors esittävät parannuksia ja nopeuttamista prosessiin, jolla pyörätieverkon kehittämistä viedään eteenpäin.

”Pyöräilyn erottaminen eri tasoon kävelystä ja ajoradasta on tärkeää kaikkien liikkujien turvallisuuden maksimoimiseksi. Turussa on tässä paljon kehittämisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi viime kaudella kaupunginhallituksessa hyväksytyn Turun pyöräilyn kehittämisohjelman 2029 mukaisesti pääväyläksi ja laatukäytäväksi määritelty Itäinen Rantakatu pitäisi rakentaa näin”, linjaa Jaakko Lindfors.

Muukkonen ja Lindfors äänestivät sen puolesta, että kaupunginhallitus käyttäisi asiassa otto-oikeutta.

”Pormestaristossa käydyn keskustelun perusteella olen toiveikas, että pyöräilyn kehittämisohjelmaa viedään toteutukseen. Kaupunginhallitus on tehnyt selkeät päätökset, jota kaavoituksen palvelukokonaisuudessa tulee noudattaa. Nyt on näyttäytynyt siltä, että kunnossapito määrittelee, millaisen pyörätien voimme rakentaa” toteaa Muukkonen ja jatkaa: ”johtamista ja prosesseja tulee kehittää pyöräilyverkon osalta. Tässähän apulaispormestarilla on merkittävä rooli.”

Kaksikko edellyttää, että pyöräilyn tavoiteohjelma tuodaan talousarviosovun mukaisesti mahdollisimman pian päätöksentekoon, ja että kaavoituksen palvelukokonaisuus noudattaa sitä. 

”Itäisen rantakadun tuomisessa päätöksentekoon on kestänyt, ja nyt yritetään kovassa paineessa puristaa heikompi lopputulos ulos”, toteaa Muukkonen loppuun.

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja 
mirka.muukkonen@turku.fi
045 1144 099

Turun Vasemmistoliiton kunnallissihteeriksi Liisa Norontaus

Perjantai 9.12.2022 klo 12:13

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta valitsi kokouksessaan 23.11. yksimielisesti kunnallissihteeriksi Liisa Norontauksen, joka on hoitanut pestiä elokuusta 2021 alkaen. Tehtävä on määräaikainen 31.8.2025 asti. Turkulainen Norontaus on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja matkailualan restonomi. Hänellä on kokemusta Turun kuntapolitiikasta vuodesta 2012 alkaen.  

"On hienoa jatkaa töitä Turun Vasemmistoliitossa. Erityisen inspiroivaa on päästä mukaan tekemään eduskuntavaalikampanjaa, vaikka jo aluevaalit hiukan harjoitusta antoivatkin. Yhdistyksen toiminnassa riittää kehitettävää esimerkiksi viestinnän ja jäsentemme osallistamisen saralla. Silti lähden innolla, yhdessä jäsenistön kanssa, luotsaamaan Turun vasemmistoliittoa kohti vaalivoittoja", Norontaus toteaa.  

"Liisa on kunnostautunut työssään jo sijaistaessaan edellistä kunnallissihteeriämme ja on mahtavaa saada hänet meille pysyvästi töihin tämän kuntavaalikauden loppuun saakka. Työnhaussa Liisa erottautui edukseen monipuolisella soveltuvalla työkokemuksellaan, puoluepoliittisella osaamisellaan ja viisailla näkemyksillään järjestön toiminnan kehittämisestä. Yhdessä teemme Turun Vasemmistoliitosta entistä vaikutusvaltaisemman, ketterämmän sekä jäsenistöämme ja kannattajiamme paremmin palvelevan organisaation" sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Liisan tavoittaa sähköpostitse turunvasemmistoliitto@outlook.com tai numerosta 045 852 3343.

Ryhmäpuheenvuoro 14.11.2022 Talousarvio 2023

Tiistai 15.11.2022 klo 8:16

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vuoden 2023 talousarviota käsiteltäessä Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on ollut, että jokaisella turkulaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Olemme yhdessä sopineet Pormestariohjelmassa, että Turku säilyttää palvelutasonsa, koronan aiheuttamat oppimisvajeet korjataan ja että eriarvoisuutta puretaan. Tästä meidän valtuustoryhmämme haluaa pitää kiinni. 

Yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sen tuomasta epävarmuudesta huolimatta tulee meidän rakentaa vahvaa, sosiaalisesti yhdenvertaista sekä ekologisesti kestävää kaupunkia.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tunnistamme erityisesti varhaiskasvatuksen haastavan tilanteen tällä hetkellä.

Tarvitsemme työnantajana turkulaisiin päiväkoteihin lisää veto- ja pitovoimaa. Tämän vuoksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti neuvotteluissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen tarkistamista suhteessa muihin kuntiin. Palkkaohjelmaa emme saaneet läpi tällä kertaa, mutta emme luovu tavoitteestamme. 

Olemme tyytyväisiä toiseen merkittävään parannukseen, mikä liittyy varhaiskasvatuksen henkilökunnan kouluttautumiseen. Jatkossa Turku tunnustaa työnantajan vastuunsa ja vastaa varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautumisen työajalla.

Vasemmiston keskeinen tavoite on turvata jokaisen lapsen oikeus oppimiseen. Talousarvioneuvotteluissa saimme läpi kirjauksen, että ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. Tällä on merkittävä vaikutus ja suora yhteys opetuksen laatuun ja tasoon. 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Barometrien mukaan lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa, yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.

Turun kaupunki tulee tavoitteidemme mukaisesti panostamaan etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön. Viemme palvelut sinne, missä nuoret ovat.

Valtuustoryhmämme näkee, että liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut tukevat kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät elämään sisältöä. Lähipalveluilla pystymme tukemaan ihmisten arkea ja puutumme alueiden eriarvoistumiseen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa varmistaa, että liikuntapaikkaverkon ja liikunnan avustusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä panostetaan lähiöiden liikuntapaikkoihin. Erityismainintana haluan nostaa esiin tavoitteemme kunnollisesta skeittipuistosta.   

Valtuustoryhmät sopivat viime syksynä merkittävistä kulttuurin panostuksista. Meille on tulossa upea Musiikkitalo, joka tulee palvelemaan koko Turkua. Perustimme myös Taiteen talon, mikä osoittaa, miten tärkeänä kaupunkina pidämme vapaan taidekentän taiteilijoita. Arvostamme taiteilijoita taiteen tekemisen ammattilaisina. Samalla kulttuuri ja taide tukee turkulaisten yhteisöllisyyttä ja torjuu yksinäisyyttä.

Vasemmistoliiton tavoite oli saada vanhusneuvoston aloite yhdistysten kokoontumistiloista toteutumaan. Nyt olemme etsimässä ratkaisua asiaan.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

 

Euroopanlaajuinen energiakriisi tuntuu merkittävästi myös meillä täällä Turussa. Meidän tulee vastata energiakriisiin jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisasta kaupunkia.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän investointilistan kärjestä löytyy koulujen, päiväkotien ja kunnallisten liikuntapaikkojen rakentaminen. Rakennushankkeissa tulemme varmistamaan resurssitehokkuuden osana kiertotaloutta. Tämä on myös merkittävä ilmastoteko.

 

Infran osalta valtuustoryhmämme haluaa panostaa toimivaan, turvalliseen ja kokonaisvaltaiseen pyörätieverkostoon.

Pyörätieverkko-ohjelma tuodaan vielä tämän vuoden puolella päätöksentekoon. Haluamme varmistaa myös riittävän talvikunnossapidon.

 

Myös luonnon monimuotoisuusohjelma eli lumo-ohjelma tuodaan toiveestamme poliittiseen käsittelyyn tämän vuoden aikana. Valtuustoryhmämme tavoitteita ovat olleet Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttäminen ja Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustaminen, ja nämä molemmat ovat nyt toteutumassa.

 

Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaikki valtuustoryhmät ovat sitoutuneet pormestariohjelmassa rasisminvastaiseen työhön, joten meillä tulee olla valmiuksia toimia aktiivisesti. Meidän tulee tunnistaa erilaiset syrjinnän ja rasismin ilmiöt, sekä saada kitkettyä ja minimoitua ne Turussa. Yhteiskuntarauha luodaan arjessa, ja se sisältää myös aktiivisen antirasistisen toiminnan.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Talousarvioprosessi on nyt käyty. Ryhmämme haluaa nähdä lisää avoimuutta jatkossa. Meillä on täysi valmius myös turkulaisten arkea ja palveluita parantaviin euromääräisiin muutoksiin, tällä kertaa sellaisia ei juuri nähty.

Saimme kirjauksin varmistettua, että opetuksen ja kasvatuksen osalta tulemme osavuosikatsausten yhteydessä varmistamaan riittävät resurssit palvelun tason turvataksemme.

Kun sopeuttamisohjelman keinoista aletaan keskustella, tulemme valtuustoryhmänä puolustamaan turkulaisten hyvinvointia ja palveluita, sekä etsimään mahdollisia sopeuttamistoimia niin, että palveluista ei leikata. Me aiomme tehdä kaikkemme, että selviämme kaupunkina näistä epävarmoista ajoista, ja että kaupunkilasilla olisi hyvä ja turvallista olla. 

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
gsm 0451144099

Sopu syntyi: Vasemmistoliitto sai läpi tavoitteitaan Turun kaupungin ensi vuoden talousarvioon

Torstai 3.11.2022 klo 10:10

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on mukana talousarviosovussa 2023. Turun Vasemmistoliitto muodosti talousarviotavoitteet jo hyvissä ajoin ennen neuvotteluja. Valtuustoryhmän talousarviotavoitteet ovat liitteenä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on pitänyt tärkeänä, että talousarvio noudattaa pormestariohjelman kirjausta palvelutason säilyttämisestä. Valtuustoryhmä on halunnut varmistaa, että tästä pidetään kiinni opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä lapsi- ja nuorisopalveluissa.  Ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. 

”Olen mielissäni siitä, että jatkossa varhaiskasvatuksen työntekijät voivat kouluttautua työajalla. Tämä on yksi keino vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja vastata koulutetun työvoiman tarpeeseen ”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Henkilöstölle tullaan järjestämään koulutusta tunnistaa rasismia, epätasa-arvoa ja syrjinnän tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Vasemmistoliitto tavoitteli talousarviossa vuodelle 2023 reilua siirtymää ja luonnon hyvinvointia. Taloussovussa päätettiin, että pyörätieverkosto-ohjelma tuodaan päätettäväksi ja niitä lähdetään toteuttamaan ohjelman mukaisesti. Vasemmistoliitto sai nostettua sopuun mukaan kunnollisen skeittipuiston rakentamisen.

”Vanhusneuvosto on jo pitkään toivonut yhdistyksille sopivia kokoontumistiloja. Iloksemme saamme nyt toteutettua tämän tavoitteen.” Mirka Muukkonen kertoo. 

”Kulttuurihankkeet etenevät; Musiikkitalo menee toteutukseen ja Taiteen talon toimintaa kehitetään. Etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön saadaan kauan kaivattuja lisäresursseja, nuorten liikkumista ja harrastamista tuetaan selvittämällä koulupihojen käyttöä kouluaikojen ulkopuolella”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kakkosneuvottelija Joonas Jormalainen, ja jatkaa: ”Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualue tuodaan piakkoin päätöksentekoon osana luonnon monimuotoisuusohjelmaa.”

”Nyt näitä kaupunkilaisten ja luonnon kannalta tärkeitä tavoitteita lähdetään viemään käytäntöön. Siihen olemme valmiita”, toteaa Mirka Muukkonen.  

Valtuustoryhmän tavoitteet talousarvioneuvotteluihin löydät TÄÄLTÄ

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Joonas Jormalainen
kunnallistoimikunnan pj.
joonjorm@gmail.com
040 556 5439

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2023 lisättävä tasa-arvoa ja luonnon hyvinvointia

Maanantai 24.10.2022 klo 9:30

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
Kannanotto 23.10.2022

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että jokaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös poikkeuksellisina aikoina. Vasemmistoliitto vaatii, että syksyn budjettineuvotteluissa satsaamme hyvintoimiviin palveluihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä siihen, että huolehdimme asukkaistamme myös energiakriisin keskellä.

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa, eikä päinvastoin. Energian hinnan noustessa Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä satsaamalla energiatehokkuutta lisääviin investointeihin ja rakentamalla ilmastoviisasta kaupunkia. Myös kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Toimivilla lähipalveluilla voidaan tukea ihmisten arkea ja samalla purkaa alueiden eriarvoistumista.

“Energiakriisiin pitää vastata jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisas kaupunki. Haluamme, että liikennepäästöjen määrää vähennetään investoimalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen,” kertoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan vastataan satsaamalla palkkoihin sekä mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautuminen nykyistä paremmin. Viimeaikaiset Kouluterveyskysely sekä Amis- ja Lukiolaisbarometrit osoittavat selvästi, kuinka lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa ja miten yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.  Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

"Jotta varhaiskasvatukseen saataisiin paremmin työntekijöitä, henkilöstön palkkoja on syytä korottaa kohti naapurikuntien palkkatasoa. Lukioissa koko yhteisön hyvinvointia kannattaa edistää rajaamalla opettaja-opiskelija-suhdeluku maksimissaan 30 opiskelijaan per opettaja lukiokurssilla", sanoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors. 

Vasemmistoliiton  Turun valtuustoryhmä on valmistellut huolella tarkat talousarviotavoitteet, ja on toimittanut ne sovitusti pormestari Minna Arvelle. ”Olemme valmiina julkaisemaan tämän yksityiskohtaisen tavoitelistan heti, kun sen aika tulee,” toteaa Mirka Muukkonen.  

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099

Turun Vasemmistoliitto etsii KUNNALLISSIHTEERIÄ

Perjantai 21.10.2022 klo 22:16

Turun Vasemmistoliitto etsii

KUNNALLISSIHTEERIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2022-31.8.2025.

Kunnallissihteerinä mm. hoidat järjestön viestintää (some-kanavat, sähköpostilistat, mediatiedotteet), valmistelet kunnallisjärjestön kokoukset yhteistyössä työjaoston kanssa ja toimit kokousten sihteerinä, vastaat kunnallisjärjestön taloudenhoidosta ja kirjanpidosta, vastaat tilaisuuksien ja tapahtumien valmistelusta ja järjestämisestä, toimit kunnallisjärjestön jäsenyhdistysten apuna järjestötoiminnassa sekä tuet luottamustoimenhaltijoiden työtä. Lisäksi toimit Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän kokousten sihteerinä.

Toivomme sinulta:
- vasemmistolaista arvomaailmaa.
- Turun poliittisen kentän tuntemusta.
- soveltuvaa koulutusta tai tehtävän hoitamiseen pätevöittävää työkokemusta.
- hyvää suomen kielen taitoa, muu kielitaito lasketaan ansioksi.
- oma-aloitteellisuutta ja järjestelmällisyyttä.
- hyvää paineensietokykyä.
- vahvaa osoitusta toimia itsenäisesti järjestön demokraattisia päätöksiä noudattaen.

Eduksi katsotaan:
- mahdollisuus käyttää autoa katukampanjoinnin ja muiden tapahtumien järjestämisessä.

Työsuhde alkaa 1.12.2022.
Kunnallissihteerin peruspalkka on 2 637,18 €/kk.
Työaika 35 tuntia 50 min / vko (kokonaistyöaika).

Kannustamme hakijoita eri taustoista hakemaan tehtävää.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 18.11.2022 klo 16 mennessä Turun Vasemmistoliiton pj. Joonas Jormalaiselle osoitteeseen joonjorm@gmail.com. Parhaat hakijat kutsutaan haastatteluun.

Turun Vasemmistoliiton syyskokous 25.9.2022: työnantajien on taattava potilasturvallisuus myös normaalioloissa

Sunnuntai 25.9.2022 klo 16:00

Turun Vasemmistoliitto tukee hoitajien vaatimuksia paremmasta palkasta ja asianmukaisista työoloista. Terveydenhuollon romahdus pysäytetään oikeudenmukaisella työehtosopimuksella. Se on ainoa kestävä tapa taata potilaiden turvallisuus ja ihmisarvoinen hoiva pitkässä juoksussa, niin normaalioloissa kuin lakon alla.

”Vasemmisto on kuullut hoitajien hätähuudon ja työskennellyt johdonmukaisesti hallituksessa ja kunnissa hoitoalan palkkakuopan umpeen kuromiseksi. Hallitus ei voi kuitenkaan suoraan puuttua työmarkkinaneuvotteluihin - siksi tarvitaan laajaa julkista painetta työnantajia kohtaan sopimuksen aikaansaamiseksi. Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen on päässyt kuin koira veräjästä, vaikka hänellä on ratkaisun avaimet käsissään ”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Vasemmistoliiton ansiosta potilasturvallisuuslakiluonnos saatiin rajattua kohtuullisemmaksi ja siivottua pahimmat ylilyönnit lakitekstistä pois, koskien esimerkiksi irtisanoutuneiden hoitajien pakottamista töihin sakon uhalla. Potilasturvallisuuslaki ei kuitenkaan ratkaise sote-alan ongelmia, kuten pitkittynyttä potilasturvallisuuden vaarantumista normaalioloissa.

”Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pitää työnantajaleirissä vaikuttaa sellaisen sopimuksen puolesta, joka korottaa tuntuvasti palkkoja, parantaa työoloja, lisää työntekijöiden vapautta vaikuttaa omaan työhönsä ja jonka raameissa on mahdollista ratkaista alan krooniset ongelmat veto- ja pitovoimassa”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun Vasemmistoliitto katsoo, että kun hoitajaliitot ja työnantajat aikanaan sopivat palkankorotuksista, on selvää, että valtio etsii niihin tarvittavan lisärahoituksen.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
040 566 5439

Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen jatkokaudelle Turun Vasemmistoliiton johtoon

Sunnuntai 25.9.2022 klo 15:03

Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa sunnuntaina 25.9.2022. Kokouksessa valittiin puheenjohtajat sekä uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2023. Puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle yksimielisesti Joonas Jormalainen ja varapuheenjohtajaksi niin ikään jatkokaudelle yksimielisesti Mervi Uusitalo-Heikkinen.


Kunnallistoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin (aakkosjärjestyksessä) Paco Diop, Tauno Hovirinta, Jenni Jäntti, Seppo Koski, Katja Niemi, Rauni Niinimäki, Risto Rinne, Milla Ryytty, Marianne Uusaho ja Mikko Waltari sekä varajäseniksi Tero Ahlgren, Laura Lindholm, Taimi Linna, Veli-Matti Saajala ja Joel Törrönen.


“Olen iloinen, että saan jatkaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajana. Olemme Mervi Uusitalo-Heikkisen kanssa tehneet hienoa yhteistyötä, ja koska kaikkea ei ole saatu valmiiksi, on ilo jatkaa työtä aktiivisen, eteenpäin katsovan ja dynaamisen vasemmistolaisen toiminnan eteen”, sanoo puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

“Mediassa on laajalti arvioitu seuraavan hallituksen olevan oikeistohallitus. Me Turun Vasemmistoliitossa olemme kuitenkin vahvasti eri mieltä ja meidän tulee käydä kaikin voimin kampanjoimaan, jotta saamme ensi kaudellakin jatkaa toimivaa työskentelyä kansanrintamahallituksessa. Kentän ja paikallistason vahva tuki ovat avaimia kevään vaalivoittoon”, toteaa varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

-------
Lisätietoja:

 

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439, joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Turusta viihtyisä ja kestävä kaupunki - Asuinalueiden välisten sosiaalisten erojen purkaminen yleiskaavan punaiseksi langaksi

Maanantai 12.9.2022 klo 8:57

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että useamman valtuustokauden valmistelussa ollut yleiskaava saadaan vihdoin hyväksytyksi. 

Valtuustoryhmä on kaivannut nykyistä laajempaa julkista keskustelua kaupunkikehityksestä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Pormestariohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi eriytymisen purkaminen, lähiöiden kehittäminen ja asuinalueiden välisten erojen kaventaminen.

Turun kaupungilla tulee olla tarkasti määritelty visio siitä, mitä eriytymisen purkaminen tarkoittaa. Eriytymisen purkamista ei voida kuitata rakentamalla massiivisia kerrostaloja vanhoille, valmiiksi rakennetuille, pientalovaltaisille alueille. Vanhat asuinalueet on yhdistettävä taidolla ja luontevasti uusiin asuinalueisiin ja tiivistyvään kaupunkikehitykseen. Sen sijaan eriytymistä puretaan edistämällä kaikille elintärkeitä peruspalveluja niillä asuinalueilla, joilta palveluita puuttuu sekä toisaalta hajauttamalla nykyistä aktiivisemmin uutta, kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa kaikille asuinalueille - etenkin niille asuinalueille, joilla kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on toistaiseksi niukasti. 

Tällä tavalla edistetään kaikkien turkulaisten tasa-arvoista pääsyä lähipalveluihin, ja samalla ennaltaehkäistään Turussa asumisen vuokrien nousua. Vuokrien nousun hillitseminen on tärkeää, sillä Turun vuokrat ovat nousseet ara-indeksillä mitattuna melko kireään luokkaan. Lisäksi Turun kannattaa lähteä siitä, että uudisrakentaminen tehdään nykyisiä kaavamääräyksiä, kuten rakentamisen korkeutta, kunnioittaen, jotta suojelisimme hyvää asumisviihtyvyyttä, kaupunkikuvaa ja kulttuurihistoriaa.

”Vasemmistoliiton tavoitteena on monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa erilaiset kiinteistökannat ja hallintamuodot sekoittuvat. Etenkin uusille alueilla tällaista sekarakentamista on helppo tehdä. Ara- asuntokantaa ei kuitenkaan tule olla vain lähiöissä ja kerrostaloissa, vaan sitä tulee olla myös nykyisillä pientaloalueilla esimerkiksi rivitaloissa ja matalissa, viihtyisissä kerrostaloissa”, linjaa Muukkonen.

”Turun lähiöt kuten Varissuo, Runosmäki, Halinen ja Perno-Pansio tarvitsevat lähipalveluita. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja terveysasemat. Tämän lisäksi lähiöitä kannattaa kehittää viihtyisiksi ja houkutteleviksi kaikille turkulaisille. Liikunnan, kulttuurin ja virkistäytymisen palvelut lähiöissä edistävät hyvää elämää ja kansanterveyttä. Tästä syystä tarvitsemme kirjastoja, nuorisotiloja, palloiluhalleja, urheilukenttiä, uimahalleja, skeittipaikkoja ja luontopolkuja lähiöihin”, sanoo Jaakko Lindfors. 

Valtuustoryhmä painottaa, että kaikissa Turun päätöksissä on huomioitava niin luonnon kuin ihmistenkin tarpeet. Viihtyisä ja kestävä kaupunki syntyy ekologisella kaupunkikehityksellä, puistoja ja viheralueita vaalimalla sekä panostamalla edulliseen ja toimivaan joukkoliikenteeseen, kuten myöskin muihin lähipalveluihin.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo laajaa ja aktiivista keskustelua paitsi valtuustoryhmien, niin myös kaupunkilaisten kesken siitä, millaiseksi haluamme kaupunkia kehittää ja rakentaa.

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099

Turkuun tarvitaan lisää lukiopaikkoja

Torstai 8.9.2022 klo 20:43

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turkuun lisätään lukion aloituspaikkoja.

Hallitus sai viime vuonna maaliin tärkeimmän koulutuspoliittisen uudistuksen, oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen. Uudistuksen tarkoitus on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Työllistyminen edellyttää nykyään vähintään toisen asteen tutkintoa.

Toisen asteen opinnot ovat olleet joidenkin perheiden ulottumattomissa, koska materiaalikustannukset ovat olleet korkeat. Maksuttomuus antaa yhä useammalle vähävaraiselle nuorelle mahdollisuuden lukio-, ammattikoulu- tai ammattikorkeakouluopintoihin, mutta aloituspaikkojen vähyys muodostuu Turussa ongelmaksi. Tämä koskee nimenomaan lukiopaikkoja.

”Ei ole mielekästä, että yhteenkään Turun kaupungin lukioon ei päässyt tänä syksynä alle 7,92 keskiarvolla. Tämä tarkoittaa, että turkulaiset nuoret joutuvat hakeutumaan kehyskuntiin – esimerkiksi Raisioon, Kaarinaan ja Naantaliin - lukio-opintoja varten. Siksi lukion aloituspaikkoja tulee lisätä”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Pormestariohjelmassa luvataan lisätä lukiopaikkoja, mutta toimeen pitäisi tarttua ripeästi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on tällä kaudella ohjelman mukaisesti lisännytkin jonkin verran sekä suomen- että ruotsinkielisiä paikkoja nykyisiin rakennuksiin. Tiloja ei ole riittävästi mittavampiin oppilasmäärän lisäyksiin. Turkuun tarvitaan uusi lukio.

”Segregaation vähentämiseksi uusi lukio tulisi rakentaa lähiöön, kuten esimerkiksi Pansio-Pernoon. Tällä olisi suotuisia kaupunkirakennevaikutuksia”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Turun asukasluvun on ennustettu kasvavan lähivuosina. Tähän tulee varautua jo nyt turvaamalla riittävä ja laadukas koulutus tulevaisuuden työntekijöille.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
puheenjohtaja, Turun Vasemmistoliitto ry
joonjorm@gmail.com
p. 040 5665439

Näin Vasemmistoliitto paransi arkeasi Turun kuntapolitiikassa 2021-2022!

Torstai 25.8.2022 klo 14:51

Uusi kaupunginvaltuusto on toiminut jo vuoden päivät. Korona ja sen raskaat vaikutukset ovat tuntuneet turkulaisten arjessa ja näkyneet monin tavoin eri palveluissa. Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta monia hyviä asioita on saatu edistettyä Turussa.

 

Toimimme yhteistyössä muiden puolueiden kanssa samalla tinkimättä omista turkulaisten arkea parantavia tavoitteitamme. Tässä kohtaa käymme avoimesti läpi asioita, joita olemme esittäneet, edistäneet, panneet alulle tai toteuttaneet Turussa. Toimimme jatkossakin päättäväisesti sen puolesta, että Turku on parempi ja oikeudenmukaisempi paikka elää kaikille, ei harvoille!

 

Kaupunginhallitus ja kaupunkitaso yleisesti

 • Esityksestämme kaupungin palveluissa voidaan lisätä palkkaresurssia työn vaativuuden arvioinnin kautta etenkin rekrytointivaikeuksissa oleville aloille
 • Arkean kaavailema työehtoshoppailu torjuttiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa toisaalta ammattiyhdistysliikkeen työtaistelutoimien ja toisaalta poliittisten neuvottelujen myötä
 • Arkean kouluruokapalvelut otettiin kaupungin sidosyksikkötoiminnaksi pois kilpailluilta markkinoilta, mitä pidämme tasapainoisena ratkaisuna pitkälle tulevaisuuteen
 • Omistajapolitiikan päivittämisen yhteydessä paransimme Turun omien yhtiöiden henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia
 • Esittämämme rasisminvastainen koulutus ja sateenkaarikoulutus Turun omalle henkilöstölle toteutuu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Kotihoidon ja terveyskeskusten hoitajille palkankorotuksia yhteensä n. 1,1 milj. eur. työn vaativuuden arviointien myötä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kohdennettuja sitouttamisrahoja reilu 4 milj. eur.
 • Neuvolapalvelut säilytetään kantamme mukaisesti Varissuolla
 • Olemme aktiivisesti etsineet ratkaisua päihdehuollon tuetun asumispalvelun järjestämiseksi. Niittykodin toiminnan päättyessä tuettu asumispalvelu jatkuu Linnankadulla

Kasvatus ja opetus

 • Aloitteestamme oppimisen tuen kokonaisuus selvitetään, jotta jokaisella lapsella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia turkulaiskouluissa. Selvityksen pohjalta oppimisen tukea vahvistetaan
 • Esityksestämme koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korjataan suunnitelmallisesti
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan helpottamiseksi kaupunkiin rekrytoidaan lisää vakituisia sijaisia
 • Jos lasten tulee varhaiskasvatuksen piiriin lisää, kasvatetaan myös työntekijöiden määrää ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaispankin perustamisesta
 • Perusopetuksen ryhmäkokoja seurataan, ja jos ne kasvavat, ryhdytään toimiin ryhmäkokojen pitämiseksi ennallaan
 • Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin
 • Lukiokoulutukseen kohdennetaan lisää erityisopetusta
 • Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuus järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille
 • Lausteen alueelle rakennetaan uusi koulu. Edistämämme Karhunaukion yhtenäiskoulu on merkittävä kouluinvestointi, jonka myötä alueen lapset saavat käydä koulua terveissä ja ajanmukaisissa tiloissa
 • Koulujen myönteisen erityisrahoituksen vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan

 

Kaupunkiympäristö ja ilmasto

 • Vasemmistoliiton edustajat ovat aktiivisesti edistäneet kohtuuhintaisen rakentamisen tavoitteiden toteutumista uusissa rakennushankkeissa. Ilman Vasemmiston sitkeää työtä kohtuuhintaisen rakentamisen tulevaisuus näyttäisi Turussa synkemmältä
 • Tuemme konkreettisten päätösten tekemistä kestävän liikkumisen kulkumuototavoitteiden edistämiseksi. Tavoitteena on, että kaupunki on ilmastopositiivinen vuodesta 2035 alkaen
 • Esityksestämme Turun tulevissa kaavahankkeissa arvioidaan ilmastovaikutukset
 • Esityksestämme kaavoituksessa siirrytään kiinteistöjen myyntien sijaan kohti ulosvuokraamista
 • Kristiinankadun kesäkatua laajennettiin kesäksi 2022
 • Esityksestämme uusimmassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa edellytetään, että asuinalueiden segregaatiota ehkäistään ja puretaan, ja samalla parannetaan tasa-arvoista kaupunkikehitystä aktiivisella maapolitiikalla
 • Polkupyöräetu pyritään ottamaan käyttöön kaupungin työntekijöille
 • Turun raitiotien suunnittelu etenee siten, että Varissuon pysäkeistä tutkitaan Vasemmistoliiton esityksestä Pelttarinkadun linjausvaihtoehdon lisäksi myös Orminkujan ja Kraatarinkadun linjausvaihtoehdot
 • Turun rantojen käytöstä tehdään perusteellinen selvitys, eikä monella tapaa hankalaksi koettua, yksityistä vesipuistoa pystytetä oikopäätä Uittamolle

Kulttuuri ja nuoriso

 • Useiden neuvotteluiden ja pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena Taiteen talo perustettiin Rettigin tupakkatehtaaseen. Turkuun tehtiin ennennäkemättömän suuri investointi (12 milj. eur.) vapaan taiteen kentän toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Taiteen talon perustaminen tarkoittaa pysyviä tiloja taiteen tekijöille
 • Uusi Musiikkitalo on merkittävä uusi investointi Turun musiikkielämään
 • Nuorisopalvelujen resursseja on lisätty ja kohdistettu uudelleen nuorten tukemiseksi
 • Keskustan tarpeellinen nuorisotila ratkaistiin tekemällä Vimmaan jatkovuokrasopimus

Liikunta

 • Itä-Turkuun on valmisteltu vaatimuksestamme monipuolisia liikuntainvestointeja. Näemme tämän tärkeäksi alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: päihdehuollon hoitoonpääsyä nopeutettava

Tiistai 23.8.2022 klo 15:07

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä jätti 22.8.2022 Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa alla olevan ryhmäaloitteen.

Vasemmistoliitto esittää, että Turun kaupunki helpottaa päihdekuntoutukseen pääsyä. Tällä hetkellä Turun kaupunki edellyttää päihdekuntoutusta tarvitsevalta henkilöltä päihdekuntoutukseen pääsemiseksi sosiaalitoimesta maksusitoumusta. Kansallisten käypä hoito -suositusten mukaan maksusitoumusta ei tarvita, kun henkilö tarvitsee kuntoutusta tai laitoshoitoa lääketieteellisin perustein. 

 Maksusitoumuksesta luopuminen on omiaan nopeuttamaan hoitoonpääsyä, vähentämään byrokratiaa ja mahdollistamaan kustannussäästöjä. “Kaikkein tärkeintä on nopeuttaa hoitoonpääsyä, millä pienennetään päihdekuntoutusta tarvitsevien henkilöiden kokemaa inhimillistä kärsimystä. Hoitoonpääsyn pitkittyessä sekä kuntoutusta tarvitsevan itsensä että ympäröivän yhteiskunnan turvallisuus ovat uhattuina. Hoitoonpääsyn edistäminen Turussa on syksyllä myös budjettikysymys”, sanoo valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors.

 “Vasemmistoliiton tavoitteena on parantaa hoitoonpääsyä. Haemme parannuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin Turun kaupungin syksyn budjettineuvotteluissa”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Kunnat vastaavat sote-uudistuksen jälkeenkin mm. tietyistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä, mikä jättää Turun kaupungille merkittäviä vastuita myös tulevaisuudessa.

 

Valtuustoaloite

Turun kaupunginvaltuusto 22.8.2022

 

Nopeampi hoitoonpääsy päihdehuoltoon poistamalla vaatimus maksusitoumuksesta

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kansallisten käypä hoito -suositusten soveltamisen edistämiseksi päihdehuollossa.

Tällä hetkellä Turun kaupunki edellyttää päihdekuntoutusta tarvitsevalta potilaalta päihdekuntoutukseen pääsemiseksi sosiaalitoimesta maksusitoumusta.

Käypä hoito -suosituksessa todetaan kuitenkin seuraavasti: “Jos lääkärin tekemän arvion mukaan päihdeongelmainen tarvitsee laitoshoitoa tai kuntoutusta lääketieteellisin perustein, hoitoon tai kuntoutukseen on päästävä terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei erillistä maksusitoumusta laitosmuotoiseen päihdehoitoon tai kuntoutukseen tarvitse pyytää asuinkunnan sosiaalitoimesta.” (https://www.kaypahoito.fi/nix02542)

Päihdekuntoutusta tarvitsevalla ei useinkaan ole tosiasiallisia mahdollisuuksia selvittää omia oikeuksiaan. Noudattamalla käypä hoito -suosituksia edistetään sitä, että potilas pääsee inhimillisessä ajassa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja välttämällä luukulta toiselle pallottelua. Hoitoonpääsyn sujuvoittaminen olisi sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta kestävin asiantila, kun tarpeellista kuntoutusta tarjotaan potilaille viivytyksettä. Muutoin riskit kasvavat akuutimpiin seurauksiin, joista voi koitua vahinkoa potilaille itselleen ja ympäristölle. Hidasteet hoitoonpääsyssä ja mahdollisten riskien realisoituminen ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti sujuvaa hoitoonpääsyä huonompi vaihtoehto.

 

Kulttuuri kunniaan kaupunkisuunnittelussa

Keskiviikko 10.8.2022 klo 19:20

Turun Vasemmistoliitto haluaa suojella puurakennukset ja uusrenessanssitalon, jotka sijaitsevat Österbladin tontilla Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmassa. Alueen asemakaavamuutosta aletaan sorvata syksyllä 2022 ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2023. Maanomistaja Oy J. Österblad Ab on teettänyt erilaisia vaihtoehtoja tontille; vain yhdessä vaihtoehdossa historialliset rakennukset säilytettäisiin. Vasemmistoliitto toivoo, että rakennusten suojelu huomioidaan kattavammin kaupungin viranhaltijoiden selvityksissä ja valmistelevassa lautakunnassa. Kysymys siitä mahtuuko tontille täydennysrakentamista, selviää perinpohjaisessa ja tarkassa kaavakäsittelyssä. Mahdollista täydennysrakentamista ei pidä toteuttaa historiallisen Turun kustannuksella.

Talojen alkuperä ulottuu Turun vuoden 1827 palon jälkeisiin vuosiin ja taloissa on säilyneitä rakenteita kolmelta eri vuosisadalta. Turkulaiset tuntevat korttelin suosituista kivijalkakaupoistaan ja anniskeluliikkeistään; Kamera-aitta, El Gringo, kirpputori Lähimmäinen, Bar Ö ja Dynamo.

”Turkulaisessa kaupunkisuunnittelussa tulee vaalia niitä asioita, jotka tekevät kaupungista särmikkään ja persoonallisen. Historia, paikallinen kulttuuri, legendaariset keikkapaikat; näitä vetovoimatekijöitä ja kaupunkilaisten henkireikiä ei parane haudata elementtirakentamisen alle. Turussa ei ole kovin montaa keikkapaikkaa, Dynamo ja Bar Ö jättäisivät ammottavan aukon kaupungin kulttuurielämään,” toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Rakennusmateriaalien kallistuessa olisi myös taloudellisesti kannattavampaa panostaa korjausrakentamiseen. Vanhan rakennuskannan säilyttäminen on myös ilmastoteko.

”Arvioiden mukaan Kamera-aitan uusrenessanssitalo ja Dynamon hirsirunkoinen talo pystytään säästämään ilman massiivisia remontteja. Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmassa sijaitseva puutalo vaatii enemmän työtä, mutta sekin on tehtävissä”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Uuden ja vanhan yhdistämisestä on Turussa tuoreeltaan hyviä kokemuksia. Keväällä Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa toimintansa aloittanut Taiteen talo on tarjonnut kaupunkilaisille kesän mittaan hienoja kulttuurielämyksiä ja pienituloisillekin saavutettavaa maksutonta ohjelmaa. Julkinen valta voi omilla toimillaan joko rakentaa tai nakertaa historiallista rakennuskantaa ja paikallisen kulttuurikentän toimintaedellytyksiä.

---

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen, Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. +358 40 566 5439, joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen, Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. +358 41 5477556, mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

 

Turkulaisten toimeentuloa ja ostovoimaa on tuettava

Keskiviikko 8.6.2022 klo 21:06

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turun kaupunki tukee kaupunkilaisten toimeentuloa ja ostovoimaa korottamalla kaupungin työntekijöiden palkkoja, laskemalla joukkoliikenteen hintoja ja säilyttämällä nykyisen maltillisen hinnoittelun sähkön siirtomaksuissa ja vesihuollossa. Mahdollinen ylijäämä tulisi käyttää kaikkein pienituloisimpien ostovoiman vahvistamiseen esimerkiksi laskemalla terveyspalvelumaksuja. Nämä toimet helpottaisivat pienituloisten ahdinkoa ja samalla lisäisivät kulutusta paikallisten elinkeinonharjoittajien iloksi.

Ruoan ja sähkön hinnan odotetaan nousevan rajusti tänä vuonna Venäjän hyökkäyssodan, koronapandemiaan liittyvien globaalien vaikeuksien takia, sekä maatalouskustannusten ja energian hinnannousun takia. Hallituksessa vasemmistoliitto oli mukana toteuttamassa ylimääräisen indeksikorotuksen kansan- ja takuueläkkeeseen, työmarkkinatukeen, toimeentulotukeen ja opintorahaan, mutta elvyttäviä toimia tarvitaan myös paikallistasolla.

“Pahinta, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä, olisi palveluista leikkaaminen,” toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. “Se heikentäisi talouskehitystä entisestään ja toimisi hintojen nousun ohella ikään kuin kaksinkertaisena raippana keski- ja pienituloisille.”

Paras lääke inflaatioon ja perustarpeiden kallistumiseen on ostovoiman tukeminen yleisillä palkankorotuksilla ja säällisellä sosiaaliturvalla. Pitkällä aikavälillä Turun kaupungin tulee valmistautua energian hinnannousuun lisäämällä energiatehokkuutta ja kiihdyttämällä irtikytkentää fossiilisista polttoaineista mm. lisäämällä sähköbusseja ja raideliikennettä, sekä kokeilemalla kokonaan maksutonta joukkoliikennettä.

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
puheenjohtaja, Turun Vasemmistoliitto ry.
joonjorm@gmail.com
p: 040 566 5439

 

Vanhemmat kirjoitukset »