Uudet verkkosivut!

Maanantai 3.6.2024 klo 11.33

Turun Vasemmistolla on nyt vihdoin uudet nettisivut!
Löydät ne osoitteesta: turun.vasemmisto.fi

Sivuja päivitetään ja hiotaan hiljalleen, mutta tärkeimmät asiat sieltä jo löytyvät. Vanhat sivut poistetaan käytöstä.

Tervetuloa vierailemaan sivuillamme!

Kulttuuri ja kuntalaiset edellä kohti autotonta kulttuurirantaa!

Tiistai 14.5.2024 klo 21.12

Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kertoo, että Turussa suunnitellaan Itäisen Rantakadun läpiajokieltoa välille Myllysilta — Aurasilta. Tarkoituksena on pyhittää Itäinen Rantakatu kulttuurille, oleskelulle ja kevyelle liikenteelle.

Linjaus on oikeansuuntainen. Turkua on liian kauan kehitetty ja kaavoitettu yksityisautoilijoiden ehdoilla, vaikka keskustan vetovoima kasvaa nimenomaan kaupunkilaisille suunnatuista kulttuuripalveluista ja viihtyvyydestä. Musiikkitalon rakennusprojektin myötä katu on ollut suljettuna jo pitkään, eikä se ole aiheuttanut suuria liikenneongelmia.

”Turun erityislaatuisuus kytkeytyy sen historiaan ja elinvoimaiseen kulttuurielämään, ei parkkipaikkoihin ja autoiluun. Kulttuurirantakonsepti on erinomainen kokonaisuus, joka tuo kulttuuritoimintaa yhteiseen kaupunkitilaan näyttävästi ja kokonaisvaltaisesti”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Kulttuurirannan alueella sijaitsee merkittäviä kulttuurilaitoksia kuten kaupunginteatteri ja Wäinö Aaltosen museo, sekä uutena tulokkaana Taiteen talo ja tuleva musiikkitalo Fuuga. Kulttuuriranta voisi ulottua aina Sibelius-museolle saakka, kuten aivan alkuperäisissä suunnitelmissa on linjattu. Kokonaisuus on joka tapauksessa komea, ja autoton katutila toisi lisäviihtyvyyttä alueelle.

Kaupunkilaisia pitää kannustaa kestävään liikkumiseen ja Fölin käyttämiseen. Jonkin verran parkkitilaa kulttuurirannan käyttäjille toki tarvitaan, mutta se pitää pystyä järjestämään niin, että Itäinen Rantakatu voidaan pitää pääosin autottomana.

Kaupunkitila tulee antaa kaupunkilaisille ja kulttuurille, ei autoille ja maanpäälliselle pysäköinnille. Kulttuuriranta kehittyköön - ilman autoja! 

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliitto ry., pj.
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
041 547 7556

Toisen asteen opiskelun oltava maksutonta Turussa myös jatkossa

Torstai 2.5.2024 klo 17.17

Tiedote, vapaa julkaistavaksi heti


Turun SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreä valtuustoryhmä jättävät yhteisaloitteen maksuttomasta toisesta asteesta – Toisen asteen opiskelun oltava maksutonta Turussa myös jatkossa


Orpon hallitus tiedotti kehysriihen yhteydessä maksuttoman toisen asteen rajaamisesta siihen vuoteen, kun nuori täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aiemmin maksuttomat materiaalit muuttuvat maksulliseksi kesken opintojen. Turun SDP, Vasemmistoliitto ja vihreä valtuustoryhmä vastustavat muutosesitystä, ja tulevat jättämään seuraavassa valtuustokokouksessa yhteisaloitteen, jossa vaaditaan maksuttoman toisen asteen turvaaminen.


“Päätös on toteuttamiskelvoton. Esimerkiksi oppikirjojen, erilaisten opetusvälineiden ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta sekä e-kirjalisenssien katkaiseminen kesken abiturienttivuotta tai opintojen loppurutistusta on arkijärjen vastaista ja erittäin haastavaa toteuttaa. Se myös lisäisi jo entisestään kuormittuneen opetushenkilöstön työkuormaa”, toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristiina Hellsten.


“Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti heikommassa asemassa olevilla opiskelijoilla, esimerkiksi perheissä, joissa vähintään toinen vanhemmista on työtön. Tämä päätös romuttaa vasta 2021 voimaan tulleen järjestelmän, jolla on merkittävällä tavalla korjattu koulutuksen tasa-arvoa”, kertoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen. 


“Toiseen asteen tutkinnon suorittamisella on myös selvä vaikutus myöhempään sijoittumiseen työmarkkinoille. Hallituksen esitys kohdistuu siis nimenomaisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin lisäten eriarvoisuutta kaikkialla Suomessa. Päätetyllä koulutusleikkauksella saavuttaisiin vain minimaalista julkisen talouden säästöä ja lisättäisiin kuntien kuluja epäreilulla tavalla”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sofia Engblom. 


Yhteisaloite jätetään seuraavassa Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5. Aloitteessa vaaditaan Turkua ottamaan toisen asteen maksuttomuuden puolustaminen edunvalvonnan kärkitavoitteeksi. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että mikäli valtio päättää toteuttaa maksuttomien materiaalien rajauksensa, tulee Turun ottaa vastuu maksuttomien materiaalien turvaamisesta.
LISÄTIEDOT 

Kristiina Hellstén
0405363217 


Sara Koiranen
040 5093363


Sofia Engblom 
040 1527699

 

Vaativan erityisen tuen oppilaat tarvitsevat lisää jatko-opinto- ja työskentelymahdollisuuksia Turussa

Torstai 11.4.2024 klo 8.44

Hyvinvointialueisiin siirtymisen jälkeen kuntasektorin suurin toimiala on varhaiskasvatus ja koulutus. Tärkeä koulutuksen osa-alue, joka usein unohdetaan, on perusopetuksen jälkeinen vaativan erityisen tuen oppijoille suunnattu ammatillinen koulutus.

Tämänhetkisessä tilanteessa kaikki perusopetuksen päättävät kehitysvammaiset eivät pysty käyttämään hyväkseen oppivelvollisuuden pidennystä, koska paikkoja on liian vähän. Turun kaupungin on kuitenkin osoitettava paikka kaikille opiskelijoille. Ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret siirretään päiväaikaiseen toimintaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan puolelle, missä opiskelijan pitäisi - muiden päiväaikaiseen toimintaan osallistuvien joukossa – pystyä opiskelemaan ilman opettajan lähiopetusta.

Vuoden 2023 yhteisvalinnassa ilman vaativan erityisen tuen jatko-opintopaikkaa jäi Varsinais-Suomessa 25 hakijaa. Paikkoja oli 106. Opetushallituksen antamien ennakkotietojen perusteella vuonna 2024 paikanhakijoita oli 186. Tämä opiskelupaikkojen puute mutkistaa näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oppivelvollisten koulupolkua.

”Turun kaupungin tulisi järjestää lisää jatko-opintopaikkoja vaativan erityisen tuen oppilaille. On ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys, että myös erityisen vaativaa tukea tarvitsevat oppilaat saavat opiskella itselleen sopivalla tavalla ja aikataululla”, linjaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Kehitysvammaisten työllistyminen työtoimintakeskusten ulkopuolelle on vähäistä. Avotyössä moni kehitysvammainen pystyisi työskentelemään, jos työvalmentajia olisi riittävästi. Työvalmentajia tarvitaan uusien työpaikkojen hakemiseen ja avotyössä olevien tukemiseen, jotta työnantajat ottaisivat enemmän kehitysvammaisia vastaan.

Itsenäiseen palkkatyöhön pystyviä kehitysvammaisia on työtoimintakeskuksissa ja avotöissä. Heidän palkkaamisensa työnantajan palkkalistoille tarvitsee lisää työvalmentajien osaamista.

”Turun kaupungin tulee näyttää esimerkkiä ja palkata kehitysvammaisia heille sopiviin tehtäviin. Näitä tehtäviä löytyy eri yksiköistä, kun vain on uskallusta ja työvalmentajan tukea”, sanoo Turun Vasemmistoliiton hallituksen jäsen Mikko Waltari.

Nykyisistä työtoimintakeskusten asiakkaista moni on suorittanut jonkin toisen asteen koulutuksen. Turun kaupungilla ei ole varaa jättää tätä voimavaraa hyödyntämättä.

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliitto ry:n pj.
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
p. 041 5477556

 

Suomalaiset työmarkkinat kehittyvät sopien, ei sanellen

Lauantai 16.3.2024 klo 15.48

Turun Vasemmistoliitto ry.
Kannanotto, Kevätkokous 16.3.2024

 

Suomi kulkee kohti lakkokevättä. Petteri Orpon oikeistohallituksen historiallisen kovat otteet pakottavat ammattiliitot puolustamaan työntekijöidensä etuja. Kun Suomea on aiemmin rakennettu sopimalla ja neuvottelemalla, Orpon hallitus on jääräpäisesti pitänyt kiinni rajuista heikennysesityksistään koskien esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvaa ja lakko-oikeutta.

“Oikeudenmukaista ja elinvoimaista Suomea ei rakenneta näin. Orpon hallituksen toimet työntävät Suomea kauemmas pohjoismaisesta työmarkkinamallista ja kohti työmarkkinoiden sekasortoa”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Orpon hallitus on esittänyt ennätyksellisen monta työntekijöiden asemaa heikentävää toimea, muun muassa "vientimallia", joka on käytännössä matalapalkka-alojen palkankorotuskatto. Lisäksi mainittakoon paikallisen sopimisen ongelmalliset muutokset, poliittisten lakkojen aikarajoitukset ja tukilakkojen kielto. 

“Lakko-oikeus kuuluu olennaisesti pohjoismaiseen demokratiaan. Työntekijöillä pitää olla oikeus ilmaista mielipiteensä niissä tilanteissa, joissa pyritään rajusti heikentämään oikeuksia lainsäädännöllä”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Claire Bell.

Luottamusta oikeistohallitukseen nakertaa myös tapa antaa toistuvasti julkisuuteen virheellistä tietoa Ruotsin työmarkkinamallista, johon hallitus toistuvasti viittaa etsiessään oikeutusta työelämän kurjistamiselle. Orpon malli poimii Ruotsin mallista itselleen sopivimmat linjaukset ja jättää huomiotta sen faktan, että muissa Pohjoismaissa on käytössä useita työntekijän asemaa turvaavia toimia, jotka tasapainottavat työmarkkina-asetelmaa.

Orpon hallitus ajaa uudistuksia, joiden vaikutukset tulevat olemaan valtavat ja jotka muuttaisivat suomalaista työelämää pysyvästi. Tuloerot lisääntyvät ja valtion velkaantuminen kiihtyy. Samaan aikaan toteutettavat sosiaaliturvan leikkaukset vielä syventävät vähävaraisten kansalaisten ahdinkoa. Leikkaamalla ja sanelemalla ei pelasteta hyvinvointivaltiota.

Neuvottelupöytään on vaikea palata, jos hallitusosapuolen viesti on, että mistään muusta kuin vientimallista ei ole mahdollista tinkiä. Rakentavia ehdotuksia on tehty, mutta hallitus on täysjarrutuksessa. Tätä taustaa vasten lakot ovat täysin oikea toimi. 

Suomalaista yhteiskunta rakennetaan sopien, ei repien. 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliitto ry:n pj.
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
p. 041 5477556

 

Turun Vasemmistoliitto: "Pormestarimallissa huomioitava paremmin kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet"

Maanantai 11.3.2024 klo 16.04

Turku siirtyi pormestarimalliin vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen poliittisen johtamisen vahvistamiseksi ja päätöksenteon sujuvoittamiseksi. Nyt valtuustokauden puolivälissä on aika arvioida mallin toimivuutta. 

Vaikka hyvinvointialueiden perustaminen siirsi kunnalta pois tehtäviä, Turulla on edessään vaikeita ja monimutkaisia kehityshaasteita. Esimerkiksi kaupunkirakenteen erilaistumiseen, nuorten pahoinvointiin tai ympäristön haasteisiin vastaaminen vaatii kaikkien hallinnonalojen kärsivällistä dialogia ja koordinoitua yhteistyötä.

Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että Turun uutta hallintomallia rakennettaessa kuntalaisten valitsemien päättäjien vaikuttamismahdollisuuksia ei heikennetä – valtuuston kokoa ei ole syytä pienentää. Valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten mahdollisuuksia perehtyä asioihin ja vaikuttaa niiden ratkaisemiseen tulee parantaa. 

"Päätöksenteon läpinäkyvyys, avoimuus ja demokratia ovat teemoja, joita täytyy väsymättä pitää esillä, kun Turkua kehitetään. Valta ei saa keskittyä vain harvojen käsiin. Osallisuutta tulee lisätä, ei vähentää", linjaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen. 

Turun Vasemmistoliitto ehdottaa käyttöön uusia menetelmiä osallistamisen edistämiseen ja aitoon kuulemiseen. Keskeisiä tekijöitä osallistamisprosessissa ovat asukasbudjetoinnin riittävä määrä, julkiset foorumit, avoimet kokoukset, kansalaispaneelit sekä riittävä ja selkeäsanainen tiedottaminen.

"Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ongelmien määrittelyyn ja toimenpiteiden suunnitteluun tulee lisätä", sanoo Turun Vasemmistoliiton hallituksen jäsen Jukka Oksa. 

Pormestarimallin kehittämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena tulee olla, että kaikkien kuntalaisten ääni tulee kuulluksi, taustasta, iästä tai muista henkilökohtaisista tekijöistä riippumatta. 

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliitto ry:n pj.
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
p. 041 5477556

Perusopetuksen eriarvoistumiskehitykselle seis

Perjantai 16.2.2024 klo 17.17

Perusopetus on Suomessa järjestetty kaikille lapsille yhteisenä ja maksuttomana koulutuksena. Sen kulmakivi on kaikkien lasten tasa-arvoinen oikeus yhtäläiseen koulutuspolkuun riippumatta heidän taustastaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

“Suomalainen peruskoulutus on maamme ylpeyden aihe ja nyt on pidettävä huolta, että yhteiskunnassamme puhaltavat eriarvoistumisen tuulet eivät saa tasa-arvoista ja yhdenvertaista kasvatusihannettamme romutettua”, linjaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

2000-luvulla eriarvoistumiskehitys on ollut kasvussa. Yhteiskuntaluokkien erot ovat selkeitä, kun puhutaan painotetuille luokille - eli esimerkiksi liikunta-, kieli- tai musiikkiluokille - hakeutuvista lapsista. Vahvimmin erikoisluokkien ja painotetun opetuksen osalta kouluvalintamahdollisuutta hyödyntävät yläluokka ja ylempi keskiluokka. Harva maahanmuuttajataustainen lapsi hakeutuu erikoisluokalle.

Turussa kotitaustaan perustuva segregaatio erikoisluokkavalinnassa on Suomen suurin. Tämä aiheuttaa koulujen jakautumista “hyviin” ja “huonoihin” kouluihin ja eriarvoistaa lapsia. Turussa on tartuttu toimiin segregaation vähentämiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi, ja kasvatuslautakunta onkin helmikuussa hyväksymässä toimenpideohjelman, jossa mietitään keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

“Perusopetuksen kehittämissuunnitelman lisäksi pitää välittömästi käynnistää lisääntyneen segregaation ja eriarvoistumisen vähentämisen jatkosuunnittelu”, sanoo Turun Vasemmistoliiton hallituksen (kunnallistoimikunnan) jäsen Risto Rinne.

Tarkoituksenmukaista ei ole ajaa kaikkia erikoisluokkia ja painotetun opetuksen luokkia heti alas, vaan harkitusti ja asiantuntijoita kuunnellen tarkastella opetuskokonaisuuksia segregaation vähentämisen näkökulmasta. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä tulee lisätä painotettua opetusta kaikille. Tämä tulee toteuttaa tarjoamalla valinnaisaineita kaikkialla Turussa, myös lähiöissä. Lisäksi täytyy selvittää Helsingin ja Keravan laajempien mallien soveltavuutta Turkuun ja luoda tarveperustaiseen rahoitusmalliin perustuva, segregaation vähentämiseen tähtäävä lisärahoituskäytäntö. Tarvitaan myös tehokasta seurantaa. 

Koulut eivät yksinään pysty selättämään koko segregaation ongelmaa. Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka tarjoaa kuitenkin monia ratkaisun avaimia tähän koko Suomea ja sen tulevaisuutta koskevaan haasteeseen.

Tarjotaan laadukasta koulutusta ja laajat mahdollisuudet toteuttaa lahjakkuuttaan kaikille, ei harvoille.

 

Lisätiedot:

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton pj.
P. 0415477556

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Täysi tuki työtaisteluille - Turun oltava luotettava työnantaja ja tukea työssä jaksamista

Tiistai 13.2.2024 klo 8.13

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Turun kaupungilta vaikuttavampia toimia paremman henkilöstöpolitiikan edistämiseksi ja erityisen huomion kiinnittämistä työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen. 

“On päivänselvää, että valtakunnan tason politiikka heijastuu paikallisesti. Työntekijöillä on täysi oikeus ilmaista mieltään, kun heidän työehtojaan ollaan heikentämässä yksipuolisesti. Valtuustoryhmämme on työntekijöiden puolella tässä työtaistelussa. Turulla tulee työnantajana olla maamme hallitusta edistyksellisempi suhde työntekijöihin”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen. 

Turku on merkittävä työnantaja myös sote-uudistuksen jälkeisessä ajassa. Henkilöstöraportissa vuonna 2022 Turun kaupungin työpäivän rasituksista koki palautuvansa hyvin vain 36 % ja työstressiä koki 24 %. Raportissa luvataan, että henkilöstön palautumiseen tullaan kiinnittämään Turussa erityistä huomiota, mutta henkilöstrategiassa 2022-2025 kuormittumista ja palautumista ei huomioida omana kohtanaan lainkaan. ”Turun kaupungin on oltava työnantaja, jonka palvelukseen halutaan, ja työpaikka, jossa voidaan hyvin”, toteaa kaupunginvaltuutettu Anna Mäkipää.

“Strategiassa huomioidaan palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät, mahdollisuudet yksilöllisiin ratkaisuihin sekä paremman johtamisen merkitys, mutta kuormituksen yleisintä juurisyytä – liian suurta työmäärää – ei mainita, eikä siihen ole laadittu toimenpiteitä. Henkilöstöön kohdistuvat sopeutustoimenpiteet eivät saa heikentää ihmisten työssä jaksamista kohtuuttomasti. Vaadimme, että kaupungin tulee laatia oma toimenpidelista työkuormituksen vähentämiseksi ja palautumisen edistämiseksi”, kertoo Koiranen. 

Lisätiedot:

Sara Koiranen
Valtuustoryhmän pj.
sara.koiranen@turku.fi
0405093363

Turun talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään tänään valtuustossa. Turun Vasemmisto on mukana taloussovussa.

Maanantai 13.11.2023 klo 9.19

Turun talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään tänään valtuustossa. Turun Vasemmisto on mukana taloussovussa.

Ryhmän lähtökohtana neuvotteluihin oli turvata palvelut, erityisesti lasten ja nuorten palvelut sekä investoinnit. 

“Onnistuimme turvaamaan koulu- ja päiväkoti-investoinnit. Iloitsemme Karhunaukion koulun yhteyteen rakennettavasta lähikirjastosta, nuorten yökahvilan toteutuksesta ja ruoka-avun turvaamisesta. Meille keskeistä on, että palveluiden laatua tarkkaillaan sopeuttamistoimien keskellä, ja että myös muut ryhmät ovat sitoutuneet palvelutason puolustamiseen pormestariohjelman mukaisesti. Tätä työtä tukevat tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusmittaristot”, kertoo ryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen.

“Onnistuimme torjumaan palvelutason heikennykset esimerkiksi liikunnan palvelualalla. ARA-rahoitus saatiin nostettua kaupungin edunvalvontakärjeksi, ja pidimme huolta, ettei TVT:n tuloutustavoite nosta vuokria. Olemme johdonmukaisesti puhuneet kohtuuhintaisen asumisen puolesta, nyt sen tärkeys on tunnustettu kaupungin johdossa”, toteaa ryhmän neuvottelija ja kaupunginhallituksen jäsen Abdullahi Sultan. 

Neuvottelut eivät olleet helpot, eivätkä sopeutuspaineet ja kohdentamattomat säästöt pienentyneet Vasemmiston toivomalla tavalla. 

“Olisimme halunneet helpottaa sopeutuspainetta esimerkiksi veroprosentin noston avulla, ja vahvistuvan tulopohjan avulla poistaa kokonaan kasvatukseen ja opetukseen sekä nuorison ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset. Olisimme ohjanneet lisäresursseja pahoinvointia ennaltaehkäiseviin palveluihin, esimerkiksi tukemalla kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä reilulla rahasummalla”, kertoo Koiranen.  

“Sovun kipein kohta on henkilöstövähennykset. Vaikka onnistuimme pienentämään vähennystavoitetta useilla miljoonilla, näemme ongelmallisena, mikäli kaupungin henkilöstöä pienennetään aggressiivisesti”, toteaa Sultan. 

“Meidän on jatkossakin käytävä kriittisempää dialogia kaupungin tulopohjan vahvistamisesta. Tulemme pitämään yllä keskustelua veroprosentin maltillisesta korotuksesta, sillä vastuulliseen taloudenhoitoon kuuluu myös tulopuolen monipuolinen vahvistaminen. Olemme mukana sovussa, koska haluamme jatkossakin olla mukana päätöksenteossa puolustamassa hyvinvointia ja haastamassa kurjistuspolitiikkaa”, päättää Koiranen. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2024 huolehdittava lapsista ja nuorista sekä turvattava kestävän kaupunkikehityksen investoinnit

Keskiviikko 25.10.2023 klo 10.11

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että turkulaisten hyvinvointia, vakautta ja turvaa lisätään myös haastavina aikoina. Sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle, on erityisesti kasvatuksen ja opetuksen sekä muiden lapsille ja nuorille tuotettujen palveluiden merkitys kasvanut. On entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen resurssien riittävyyteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Tuore hallitusohjelma kurittaa pienituloisia kaupunkilaisia, ja Turun on huolehdittava omalta osaltaan sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämisestä.

Vasemmistoliitto on sitoutunut pormestariohjelmaan ja lähtee siitä, että näitä pormestariohjelman kirjauksia toimeenpannaan määrätietoisesti. Puolueiden kesken on sovittu pormestariohjelmassa, että Turku säilyttää aiemman palvelutason, purkaa segregaatiota ja rakentaa yhdenvertaisempaa kaupunkia. Epävarmuudesta ja sopeutustarpeesta huolimatta emme säästä hyvinvoinnista, vaan rakennamme vahvaa, vakaata ja sosiaalisesti yhdenvertaista sekä ekologisesti kestävää kaupunkia.

1.    Talous palvelee hyvinvointia

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa. Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä ja tulevaisuususkoa huolehtimalla palveluiden laadukkuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Priorisoimme investointeja, joilla rakennetaan ilmastoviisasta kaupunkia ja edistetään kestävää liikkumista. Kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Lähipalveluilla tuemme ihmisten arkea ja puutumme alueiden eriarvoistumiseen.    

 • Pormestariohjelman kirjaus “Toimintakatteen kasvua hillitään ensisijaisesti tuottavuutta parantamalla rakenteellisten uudistusten kautta palvelutasoa heikentämättä” toimii kaikkien sopeuttamistoimien lähtökohtana myös haastavassa taloustilanteessa
 • Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan nostamalla kuntaveroprosenttia 0,5 %
 • Kansliapäällikön lisäsopeutustarpeesta kohdistetaan suurempi osa konserniin palvelukokonaisuuksien sijaan
 • Turku edistää hyvää työnantajuutta: vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota työvoiman riittävyyteen, saatavuuteen sekä työntekijöiden kiinnittymistä työpaikkaan
 • Kaupunki huomioi omistajaohjauksen kautta asumisen kallistumisen yleisesti, ja hillitsee vuokran nousua TVT:llä (esimerkiksi tuottotavoitetta ja tonttivuokria tarkastelemalla)
 • Turvataan ruoka-apua jakavien toiminta ja jatketaan toimintakentän kehittämistä yhdessä Varhan ja kolmannen sektorin kanssa
 • Lisätään viestintään resursseja asukkaiden osallistamiseen, muutoksesta tiedottamiseen ja tarpeiden tunnistamiseen tarvittaessa myös monikielisesti, painopisteinä erityisesti tilapalveluiden alaiset muutokset ja väistötilaratkaisut
 • Edistetään lemmikkieläinten hyvinvointia perustamalla kunnaneläinlääkärin vakanssi
 • Tuetaan kolmatta sektoria tarjoamalla kokoontumistiloja yhdistystoiminnalle
 • Toteutetaan antirasismikirjausta ohjausryhmän tai projektikoordinaattorin avulla. Tämä henkilö tai ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi antirasismikoulutuksia Turun päättäjille sekä kasvatus- ja opetushenkilöstölle.

2.       Koulutuksen laatua ei heikennetä, lapsista ja nuorista ei säästetä

Varmistetaan laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut kaikille turkulaislapsille. Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Tarvitsemme työnantajana lisää veto- ja pitovoimaa. Lukioissa sekä opiskelijoiden että opettajien kuormittuneisuus on kasvanut. Pidämme tärkeänä, että oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi lisäksi satsataan henkilöstön hyvinvointiin. Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa, yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteet sekä rikoksilla oireilu ovat lisääntyneet. Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

 • Toteutetaan lautakunnan kirjaukset liittyen talousarviokäsittelyyn sekä Varissuon koulun väistötiloihin
 • Koulujen väistötilajärjestelyt yhdenmukaistetaan, joilla vapautetaan resursseja lähikoulujen vahvistamiseen
 • Henkilöstön vuokraamista vähennetään tavoitteellisesti luomalla sijaispankkijärjestelyjä tai vakinaistamalla sijaisia kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen
 • Vastataan varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden työajan käyttäminen kouluttautumiseen työajalla 
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja nostetaan lisäämään työn pitovoimaa
 • Koulujen, perheiden ja järjestöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisätään, mahdollistetaan asian edistämiseksi koordinaatioresursseja

3.      Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät vetovoimaa

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat Turun kaupungin keskeisiä palveluita, jotka myös ennaltaehkäisevät pahoinvointia. Liikunta- ja kulttuuripalvelut tuovat mielekästä sisältöä kaupunkilaisten arkeen. Panostamme liikuntapalveluiden saatavuuteen sekä lähiöiden liikuntapaikkoihin sekä kokoontumistiloihin. Arvostamme kaupungin taiteilijoita ammattilaisina ja vakinaistamme hyviä löytyneitä käytäntöjä kulttuurin edistämiseksi. Nuorisopalveluiden resurssit turvataan, etsivään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön panostetaan nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi. Yhteistyön rakentaminen Varhan kanssa jatkuu aktiivisena.

 • Toteutetaan nuorille suunnatun yökahvilan pilotointi vuoden mittaisena
 • Päätetään investoida moderniin skeittipuistoon ja varataan sen toteuttamiselle rahat
 • Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan lisäämällä kaupungin omaan toimintaan virkoja sekä vahvistamalla oman henkilöstön osaamista
 • Liikunnan Ihmemaan resurssit turvataan
 • Jatketaan kulttuurin välitilamallin kehittämistä ja vakiinnutetaan tyhjien tilojen hyödyntämistä yhteistyössä myös muiden kolmannen sektorin kumppaneiden kanssa
 • Jatketaan Taiteen talon kehittämistä ja varmistetaan rahoitus rakennuksen muutostarpeille
 • Kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen avustukset turvataan, mahdollistetaan avustuksiin indeksikorotukset kohonnutta hintatasoa kompensoimaan
 • Paavo Nurmen stadionin korjaus toteutetaan kaupunginhallituksen alaisista elinvoimavaroista, ei liikunnan palvelukokonaisuuden budjetista

 

4.       Kestävän kaupunkikehityksen investoinnit turvataan

Turusta rakennetaan kunnianhimoisesti hiilineutraalia kaupunkia. Vastataan ilmastokriisiin jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista. Liikennepäästöjen määrää vähennetään tukemalla kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä. Tunnistetaan jalankulun ja pyöräilyn edistämisen potentiaali liikkumisen lisäämiseksi. Puututaan eriytyneeseen kaupunkirakenteeseen kaavoittamalla ara-asuntoja aktiivisesti eripuolille kaupunkia, etenkin sellaisille alueille, joilla kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa on vähän.

 • Investointilistan kärjessä pidetään koulut, päiväkodit ja kunnalliset liikuntapaikat
 • Kehitetään uimarantoja: laaditaan Kansanpuiston kehittämissuunnitelma ja kartoitetaan uusia potentiaalisia uimarantoja tai uimalaitureita
 • Runkobussilinjasto toteutetaan ja otetaan käyttöön suunnitellussa aikataulussa
 • Hillitään joukkoliikenteen lippujen hintojen korotuksia ja mahdollistetaan ihmisille huokeahintainen liikkuminen opiskelun ja työnteon pariin, turvataan kaupungin työntekijöiden joukkoliikenne-etuus
 • Arvostetaan kaupungin merkittävää kulttuurihistoriaa säilyttämällä Österbladin tontin puu- ja kivitalot, Pukkilan massalaitos sekä Barkerin kutomo
 • Jatkamme ara-asumisen kaavoitusta systemaattisesti ja tasapuolisesti kaikkialla kaupungissa eriytyneen kaupunkirakenteen purkamiseksi
 • Jatketaan pyöräväyläohjelman toteuttamista ja laajennetaan pyöräteiden investointiohjelmaa: lisätään kokonaan uusia pyöräväyliä investointiohjelmaan, kuten Linnankadun pyörätie
 • Perustetaan pyöräilykoordinaattorin toimi ja pyöräilyn ohjausryhmä, panostetaan pyöräteiden talvikunnossapitoon
 • Vahvistetaan ilmastoarvoja kilpailutuksissa

 

Orpon hallituksen asuntopolitiikka kurittaa Turkua ja turkulaisia

Maanantai 9.10.2023 klo 11.07

Turun Vasemmistoliiton syyskokouskannanotto 7.10.2023

 

Orpon hallituksen asuntopolitiikka kurittaa Turkua ja turkulaisia

Turun Vasemmistoliitto vastustaa hallituksen suunnitelmia leikata yleistä asumistukea, vähentää ara-asuntotuotantoa ja lakkauttaa valtion tuki asumisoikeusasuntojen rakentamiseen. Turun kaupungin edunvalvontaa hallituksen suuntaan tulisi tehostaa leikkausten torjumiseksi. Kaikki mahdolliset keinot pitää selvittää asumistuesta riippuvaisten turkulaisten auttamiseksi; kaupungin vuokra-asuntoyhtiö TVT:n vuokrankorotuspaineita tulisi hillitä madaltamalla yhtiön tuottotavoitetta ja neuvottelemalla huokeampia sähkösopimuksia Turku Energian kanssa.

”Helsingin Vasemmistoliitto on vastikään esittänyt vuokra-asuntoyhtiö Hekan maksamien tonttivuokrien tilapäistä puolittamista”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen. ”Se hillitsisi lainakoroista, inflaatiosta ja energian hintashokeista johtuvia vuokrankorotuspaineita. Sama toimenpide pitäisi toteuttaa Turussakin ja harkita ylipäätään kaupungin vuokra-asuntotonttien vuokrien alentamista.”

Leikkaukset tulevat ajamaan tuhansia turkulaisia ahtaalle, hidastamaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa, lisäämään asunnottomuutta ja korottamaan vuokra-asumisen hintaa koko Varsinais-Suomen alueella. Yleistä asumistukea sai viime vuonna 37 674 turkulaista ja eläkkeensaajan asumistukea 8733, eli yhteensä lähes neljännes Turun väestöstä. Asumisoikeusasuntojen rakentamiseen tarkoitetun valtiontuen lakkauttaminen tulee iskemään raskaasti Turun kaupungin enemmistöomistaman Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n liiketoimintaan ja edellytyksiin rakentaa uusia asuntoja. Elämisen hinnan noustessa ja rakennusalan vajotessa konkurssiin olisi päinvastoin syytä korottaa asumistukea ja panostaa asuntotuotantoon entistä enemmän.

”Hallituksen toimintaa näyttää ohjaavan sokea ideologia, eikä vilpitön tahto korjata julkista taloutta, lisätä työllisyyttä ja kirittää talouskasvua”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. ”Vetoan turkulaisen pääministerin Petteri Orpon johtamaan hallitukseen: perukaa asumistuen leikkaukset ja jatkakaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukemista! Se olisi niin Turun kuin koko Suomen edun mukaista.”

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
puh. 040 566 5439

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
puh. 041 547 7556

Mervi Uusitalo-Heikkinen ja Claire Bell Turun Vasemmistoliiton johtoon

Lauantai 7.10.2023 klo 18.45

Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa lauantaina 7.10.2023. Kokouksessa valittiin puheenjohtajat sekä uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2024. Puheenjohtajaksi valittiin Mervi Uusitalo-Heikkinen (äänin 38-13) ja varapuheenjohtajaksi Claire Bell (äänin 34-17). Molemmissa vaaleissa vastaehdokkaana oli Taimi Linna.

Kunnallistoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin (aakkosjärjestyksessä) Nina Artesola, Joonas Jormalainen, Aarni Koivisto, Maija Lehmuslehto, Taimi Linna, Rauni Niinimäki, Otso Norblad, Risto Rinne, Marianne Uusaho ja Mikko Waltari. Varajäseniksi valittiin Otto Granqvist, Tauno Hovirinta, Jenni Jäntti, Jukka Oksa ja Joel Törrönen. 

Uusitalo-Heikkinen on 51-vuotias turkulainen luokanopettaja ja pitkänlinjan kuntapoliitikko. Hän toimii tällä hetkellä kaupunginhallituksen varajäsenenä ja varavaltuutettuna. Hän on ollut kaksi kautta Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana.

”Tarvitsemme aktiivista ja sitoutunutta työtä turkulaisten hyvinvoinnin eteen. Aion tehdä hartiavoimin töitä, jotta saamme saatettua kuntalaisten tietoon hyvät vasemmistolaiset tavoitteemme ja kuulemme kentän ääntä. Vasemmistoliitto kuuluu päätöksenteon keskiöön niin kunnallisjärjestönsä kuin valtuustoryhmänsä turvin. Kiitos luottamuksesta!” toteaa Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Claire Bell on 41-vuotias psykiatrinen koulusairaanhoitajaTurun alakouluissa. Hän toimii Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksessa ja on vastavalittu puolueosastonsa TerVas ry:n puheenjohtaja.

”Olen kiitollinen ja innoissani valinnastani Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Mielestäni kaikilla täytyy olla oikeus hyvään elämään ja osallisuuteen yhteiskuntaluokasta tai asuinalueesta riippumatta. Olen varma, että pääsemme nyt hyvässä yhteistyössä koko vasemmistoliiton kentän kanssa edistämään yhteisiä päämääriämme. Uskon, että yhteistyössä on voimaa!” sanoo Claire Bell.

Turun Vasemmiston valtuustoryhmä tukee korkeakoulujen valtauksia

Tiistai 26.9.2023 klo 18.59

Turun Vasemmiston valtuustoryhmä tukee opiskelijoiden laajalle levinneitä Orpon hallitusta vastustavia valtauksia eri korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat valtasivat korkeakoulujen yhteisen Aurum-rakennuksen viime keskiviikkona 20. syyskuuta. 

 

Opiskelijat ovat kokoontuneet osoittamaan mieltään erityisesti hallituksen kaavailemia leikkauksia vastaan. Leikkauksia kohdistetaan muun muassa asumistukeen, ja opintotuen indeksikorotukset aiotaan jäädyttää. Samalla hallitus nostaa opintolainan valtiontakausosaa, jotta opiskelijat voivat nostaa lisää opintolainaa. Lainojen korot ovat kuitenkin nousseet samaan aikaan tähtitieteellisiin lukemiin.

 

“Opiskelijat ovat maamme ainoa ryhmä, jonka oletetaan velkaantuvan elääkseen. Nyt valmistuvat opiskelijat ovat paitsi uupuneita, myös kantavat harteillaan valtavia opintolainataakkoja. On kohtuutonta, kuinka monin tavoin opiskelijan sosiaaliturvaa ollaan nakertamassa”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen toteaa.

 

Harva opiskelija on vain opiskelija. Hallitusohjelmassa ei huomioida, kuinka moninaisesta joukosta on kyse: nuorten aikuisten joukossa on esimerkiksi perheellisiä opiskelijoilla ja opiskelijoita, joilla ei ole turvaverkostoa tai tukea perheen puolesta. Opiskelijoiden jaksaminen on ollut poikkeusaikoina koetuksella, ja mielenterveyden ja jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet.

 

“Tiukentuvat vaatimukset valmistumisajoista yhdessä toimeentulon leikkaamisen kanssa ovat tuhoisa yhtälö. Työssäkäyvä opiskelija joutuu usein luopumaan joko päätoimisesta opiskelemisesta tai vapaa-ajastaan. Ei ole ihme, että maamme opiskelijat voivat historiallisen huonosti”, Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen sekä Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen summaa.

 

Joka viides turkulainen on korkeakouluopiskelija. Turun Vasemmiston valtuustoryhmä vaatii, että Suomessa tehdään sosiaalisesti kestävää ja sivistystä suojelevaa politiikkaa kaikilla päätöksenteon tasolla. Jokainen panostus koulutukseen on panostus tulevaisuuteen.

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen - valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sara Koiranen

Maanantai 12.6.2023 klo 10.33

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen kesäkuun vuosikokouksessaan. Uudeksi valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Sara Koiranen. Varapuheenjohtajana jatkaa kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Timo Furuholm. 

“Kiinnostukseni kuntapolitiikkaa kohtaan syttyi ennen kaikkea kulttuurialan ja opiskelijoiden asialla, ja nämä sisällöt ovat edelleen sydäntäni lähellä. Jatkossakin haluan tehdä kaikkeni kaikkien turkulaisten tasa-arvon ja hyvinvoinnin sekä puhtaan luonnon eteen. Menneet kaksi vuotta kuntapolitiikassa ovat olleet hedelmällisiä, ja kiitän valtuustoryhmää saamastani luottamuksesta tähän tehtävään”, Koiranen toteaa. 

Koiranen on turkulaislähtöinen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on Turun yliopiston yleisestä kirjallisuustieteestä valmistunut filosofian maisteri. Koiranen suorittaa parhaillaan toista tutkintoaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen oppiaineesta. Ennen valtuustoon valintaansa hän on toiminut aktiivisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, ja vaikuttaa nykyään opiskelijapolitiikassa Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajana. 

“Odotan innolla seuraavaa kahta vuotta kaupunginvaltuustossa. Vasemmistoliitto saa tärkeän ja odotetun apulaispormestarin paikan, ja pääsemme vaikuttamaan keskeisiin vasemmistolaisiin teemoihin, eli hyvinvoinnin, kulttuurin, nuorison ja liikunnan sisältöjen valmisteluun ja toimeenpanoon. Haluamme ryhmänä edistää eri alueiden palveluita, kuten uimahallia Itä-Turkuun. Itselleni erityisen tärkeitä päätöksentekoon tulevia kysymyksiä on muun muassa Österbladin tontin kohtalo”, kertoo Koiranen.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT:

Sara Koiranen
sara.koiranen@turku.fi
0405093363

Timo Furuholm
timo.furuholm@turku.fi

Vasemmistoliiton edustajaksi kaupunginhallitukseen Abdullahi Sultan

Maanantai 5.6.2023 klo 20.27

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta ja valtuustoryhmä päättivät luottamuspaikkojen kierrätyksestä yhteiskokouksessaan 5.6.2023.  Kaupunginhallituksesta eroa pyytäneen Timo Furuholmin tilalle valitaan Abdullahi Sultan. Furuholm on pyytänyt eroa tehtävästä tultuaan valituksi kansanedustajaksi ja hän perii Sultanin paikan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa.

 

Lisäksi kokouksessa päätettiin, että tarkastuslautakunnan Anna Funck ja kaupunkiympäristölautakunnan Leena Kaunislahti vaihtavat luottamustoimia päittäin. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsen Satu Aalto vaihtaa luottamustehtävää kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen Marianne Uusahon kanssa.

 

Vammaisneuvoston jäseneksi päätettiin valita Maisa Saloniemi.

 

Lisätietoja:

 

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton pj.
joonjorm@gmail.com
040 566 5439

 

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

 

 

Valtuustoaloite: Skeittarit kuuluvat Turkuun - Vasemmisto vaatii skeittaukselle nykyaikaisia puitteita ydinkeskustaan

Tiistai 18.4.2023 klo 8.08

Turun kaupunki on rakentanut skeittaamisen estäviä rakenteita kauppatorin uusille betonielementeille. Uudet rakenteet estävät skeittauksen, eikä korvaavista skeittauspaikoista ole tiedotettu. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii kaupunkia järjestämään ydinkeskustan alueelle skeittauksen mahdollistavia paikkoja ja elementtejä.

“Tiedotus asiasta on puuttunut kokonaan. Ei ole ensimmäinen kerta kuluneena vuonna, kun kaupunkitilojen kehittämisessä ei kuunnella kaupunkilaisia. Skeittarit kuuluvat Turkuun ja torille siinä missä muutkin turkulaiset. On tekopyhää valittaa nuorten yhteisöllisyyden puutteesta ja liikkumattomuudesta, jos omaehtoista harrastamista aletaan suitsia tällä tavalla”, toteaa kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Sara Koiranen. 

“Skeittaus on olympialaji ja monille nuorille tärkeä harrastus. On surullista, että vielä viime syksynä kaupungin edustaja on sanonut haastattelussa, että skeittaus saa näkyä katukuvassa. Kauppatorin toimet ovat ristiriidassa tämän sanoman kanssa”, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

Kaupunki on kehittämässä Telakkarannan skeittausolosuhteita yhteistyössä Turun rullalautailijoiden ja Turun alueen rotaryklubien kanssa. Vasemmisto huomauttaa, että Telakkarantaan on kauppatorilta lähes kolmen kilometrin matka. 

“Skeittaus kuuluu myös kaupungin ydinkeskustaan. Valtuustoryhmämme toivoo, että asia otetaan vakavasti. Keskustaan mahtuu kyllä rinnakkain kaikki kaupunkitilan käyttäjät. Vasemmisto sai myös uuden, saavutettavan skeittipuiston perustamisen osaksi viime vuoden talousarviokirjauksia. Lupaukset täytyy muuttaa teoiksi”, Muukkonen toteaa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Mirka Muukkonen, 0451144099
Sara Koiranen, 0405093363

Ei avointa piikkiä ratapihahankkeeseen

Torstai 13.4.2023 klo 7.40

Turun Vasemmistoliitto ei hyväksy 42 miljoonan euron sijoitusta ja kahdeksan miljoonan euron lainantakausta ratapihalle suunnitellun areenan kiinteistöyhtiöön.

Vasemmistoliitolle on tärkeintä alueiden tasavertaisuus. Se toteutuu parhaiten kiirehtimällä lähiöiden ja syrjäisempien alueiden päiväkotien, koulujen ja muiden palvelukiinteistöjen korjaamista ja lisärakentamista.

Ratapihan kaava herättää myös huolta kaupunkikuvan puolesta, kun suhteellisen pienelle alueelle on kaavoitettu mm. monitoimiareena, elämyskeskus, liiketiloja, toimistoja sekä peräti 15- ja 20-kerroksisia kerrostaloja 1 400 asukkaalle. Pohjolan puutaloalue jää piiloon valtavan rakennusmassan taakse ja alueen ruuhkaiset liikenneväylät kuormittuvat entisestään.

”Suhtauduimme kriittisesti hankkeeseen jo viime kaudella, kun valtuusto päätti sijoittaa areenayhtiöön 30 miljoonaa euroa. Areena ja sen oheen tuleva elämyskeskus tuovat Turkuun työtä ja vetovoimaa, mutta markkinaehtoisesti elinkelpoisen projektin ei pitäisi olla riippuvainen turkulaisten veronmaksajien kukkarosta. Kun kaupungin osuutta korotetaan näin paljon jo tässä vaiheessa valmistelua, ei se lupaa hyvää myöskään jatkon kannalta”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

”Minua ihmetyttää, miten esimerkiksi kunnallisten liikuntapaikkojen ylläpitoon ja rakentamiseen ei meinaa millään löytyä rahaa, mutta yksityisten tahojen lobbaamalle projektille myönnetään avoin piikki turkulaisten laskuun”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.  

Kaupungin omistaman Turkuhallin tulevaisuus on edelleen ilmassa, vaikka asiaan on toivottu ratkaisua Areenaa koskevan päätöksen yhteydessä. Jo valmiiksi tappiollisen hallin säilyttäminen jääurheilukäytössä olisi hintavaa ja sen kehittäminen toisiin käyttötarkoituksiin vielä kalliimpaa. Myynnistäkin on puhuttu, mutta ostajan löytyminen suuria taloudellisia riskejä sisältävälle kohteelle on hyvin epätodennäköistä. Todennäköisin vaihtoehto on, että käyttökelpoinen ja hyväkuntoinen jäähalli joudutaan purkamaan kaupungin laskuun.  

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton pj.
puh. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapj.
puh. 041 5477556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Turkulaisten ääni kuuluviin virkavalmistelussa

Torstai 16.3.2023 klo 19.12

Turun Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa turkulaisten tehokkaampaa ja ennakoivampaa osallistamista kaupungin tiloja koskevassa virkavalmistelussa. Keväällä on uutisoitu useista tapauksista, joissa kaupunkilaisten kuuleminen ja heidän toiveiden huomioiminen on jättänyt rutkasti toivomisen varaa. TVT:n Kurjenmäen asukkaiden osallistaminen asuntojaan koskevan remontin valmistelussa on ollut puutteellista. Paattisten aluetalo tullaan näillä näkymin purkamaan, eikä talossa toimivalle uimahallille tai yhdistystiloille ole löydetty lähistöltä korvaavia tiloja. Steiner-koulun vuokrasopimus Mestarinkadun koulutalossa meinattiin puolestaan irtisanoa varoituksetta ilman mitään tietoa väistötiloista tai mahdollisuudesta jatkaa vuokrasopimusta kiinteistön peruskorjauksen jälkeen.

“Onneksi Steiner-koulun vuokrasopimuksen irtisanominen peruttiin asiasta heränneen julkisen keskustelun jälkeen ja valmistelussa otettiin aikalisä. Kaupungin viranhaltijoilla on siis valmiutta reagoida kaupungin vuokralaisten ja asukkaiden tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla, mutta ennakoivampi kuuleminen ja osallistaminen kasvattaisi luottamusta ja olisi kaikin puolin kestävämpää”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Paattisten aluetalon ja Mestarinkadun koulutalon kohdalla on kyse turkulaisittain valitettavan yleisestä ilmiöstä, jossa kaupungin omistamien kiinteistöjen annetaan rapistua sellaiseen kuntoon, että ne vaativat pitkän ja kalliin peruskorjauksen tai peräti purkamisen. Kiinteistöjä poistetaan käytöstä ikään kuin yllättäen lyhyellä varoitusajalla, joskus täysin ilman väistötilaratkaisuja, kuten TVT:n Kurjenmäen asuntojen kohdalla. 

“Meillä on välineitä tilanteen parantamiseen; kaupungin strategiassa ja pormestariohjelmassa on vahvoja kirjauksia asukkaiden kuulemisen ja osallisuuden lisäämisestä päätösten valmistelussa, nämä kirjaukset on vaan vietävä käytäntöön. Kaupungin rakennusinvestoinneissa Vasemmistoliitto pyrkii priorisoimaan korjauksen tarpeessa olevia kouluja, päiväkoteja ja muita palvelukiinteistöjä ja kuluneella valtuustokaudella olemme onnistuneet lisäämään tämänkaltaisia investointeja”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Uutteraa työtä kaupungin asukkaiden ja vuokralaisten osallisuuden lisäämiseksi päätöksenteossa on jatkettava kaikilla hallinnon tasoilla. Tehtävät päätökset ovat demokraattisempia ja laadukkaampia, kun ne ihmiset, joihin päätökset kohdistuvat, tulevat kuulluiksi jo varhaisessa vaiheessa valmisteluprosessia.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Saaristomeren suojelu ei odota - Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo Turulta konkreettisia toimenpiteitä saariston suojelussa

Keskiviikko 15.3.2023 klo 8.24

Saaristomeri on Itämeren huonoiten voiva osa. Maatalouden ravinnekuormitus Varsinais-Suomessa on suhteellisesti suurinta kaikista Suomen rannikkoalueista. 

"Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen tekemän selvityksen mukaan Varsinais-Suomessa vain viisi kuntaa sisällyttää Saaristomeren suojelun strategiaansa. Saaristomeren suojelu on keskeinen osa Turun kaupungin strategiaa, mutta selvityksessä todetaan, että esimerkiksi voimassaolevasta pormestariohjelmasta ei löydy konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren suojeluun. Tämä on harmillista, onhan Saaristomeren suojelu keskeisiä maakunnallisia intressejä", toteaa kaupunginvaltuutettu Koiranen.

“Turulla on ollut keskeinen rooli esimerkiksi Itämeri-toimenpideohjelman käynnistämisessä. Myös kaupungin hulevesiohjelma eli jätevesikuormituksen vähentäminen on ollut onnistunutta vesien suojelua. Selvityksessä nostettiin esiin, että erilaisten Saaristomeren suojeluun tähtäävien hankkeiden vaikuttavuusseuranta on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

“Turulla on Varsinais-Suomen suurimpana kaupunkina vastuu olla edelläkävijä – niin ympäristönsuojelussa kuin koko maakuntaa koskevissa raidehankkeissa. Turun johdolla on jatkettava aktiivista Varsinais-Suomen kuntien ja maanviljelijöiden välistä vuoropuhelua, jolla nostetaan Saaristomeren suojelu jokaisessa kunnassa keskiöön ja tuetaan maatalouden toimijoita ravinnekuormituksen vähentämisessä”, toteaa kaupunginvaltuutettu Sara Koiranen. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo, että tekeillä olevassa luonnon monimuotoisuusohjelmassa Saaristomeren tilanne huomioidaan vahvasti. Lisäksi valtuustoryhmä toivoo, että Saaristomeren suojelutoimenpiteet näkyvät konkreettisemmin kaupungin päätöksenteon arjessa ja siten, että päätöksentekijät voivat seurata niiden vaikuttavuutta.

LISÄTIEDOT

Mirka Muukkonen, p. 045 1144099

Sara Koiranen, p. 040 5093363

Turun Vasemmistoliiton kevätkokouksen 4.3.2023 julkilausuma: Koulutuspanostuksia jatkettava vaalien jälkeen

Lauantai 4.3.2023 klo 15.09

Turun Vasemmistoliitto esittää, että koulutuksen kunnianpalautusta jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Koulutuksen perusrahoitusta on vahvistettava entisestään päiväkotitasolta korkeakouluihin saakka. Lisäksi tarvitaan erityistoimia koulujen eriytymisen ehkäisemiseksi ja koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi, esimerkiksi sitova henkilöstömitoitus opinto-ohjaajille.

“Kuluneella hallituskaudella on viety maaliin merkittäviä koulutusuudistuksia Vasemmistoliiton johdolla; mm. maksuton lukio- ja ammatillinen koulutus, oppivelvollisuuslaajennus, koulujen tasa-arvoraha ja satsaukset henkilöstöön. Mutta pandemian ja edellisen perusporvarihallituksen aiheuttamia tuhoja oppimiselle ja opiskelijoiden hyvinvoinnille ei korjata yhdessä hallituskaudessa, puhumattakaan vuosikausia jatkuneesta koulutuksen aliresursoinnista “, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja peruskoulun opettajana työskentelevä Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Koulutusinvestointeja on tehtävä myös kuntatasolla. Turun pormestariohjelmassa on vahva kirjaus siitä, että koulutuksen ja opetuksen laadusta on pidettävä kiinni. 

“Turkulaisen koulutuspolitiikan kunnianhimo jättää kuitenkin toivomisen varaa. Tämän vuoden talousarvioprosessissa Vasemmistoliitto tavoitteli panostuksia ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutuksen laadun parantamiseen, mutta jäi tavoitteineen valitettavan yksin”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Varmin tapa edistää koulutuksen kunnianpalautusta on äänestää eduskuntavaaleissa Vasemmistoliittoa, joka on uurastanut koulutuksen eteen pitkäjänteisesti niin eduskunnassa kuin kunnanvaltuustoissa kautta maan.

 

Lisätiedot:
Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
0405665439

Vanhemmat kirjoitukset »