Turku auki ja kulttuuri kunniaan

Perjantai 11.6.2021 klo 9:28

Turku on rajoittanut kulttuuri-, musiikki-, liikunta-, teatteri-, elokuva- ja taidetilaisuuksien järjestämistä rajuimmin kaikista Suomen suurista kaupungeista. Tilaisuuksia ja tiloja ei ole avattu yleisölle, taiteilijoille, esiintyjille eikä freelancereille yli puoleen vuoteen. Rajoitusten purkaminen tapahtuu yhä Turussa äärimmäisen hitaasti, vaikka koronan kärki on jo taittunut ja kaikkialla muualla Suomessa edetään avaamisessa ja maan kansalaisten toiminnan vapauttamisessa ripeästi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Aloite kuurojen, kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien vahvistamisesta

Maanantai 24.5.2021 klo 8:49

Sisäkorvaistutteiden yleistymisen myötä yhä useampi syntymäkuuro kuulee, mutta ilman sisäkorvaistutetta lapsi on edelleen kuuro. Teknologian ja apuvälineiden edistymisen myötä samanaikaisesti on kuitenkin yhteiskunnassa tapahtunut kehitys, jossa kuurojen ja kuulovammaisten lasten oikeudesta viittomakieleen on tingitty, vaikka viittomakieli ei haittaa puheen oppimista. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Toimenpiteet terapiatakuun toteuttamiseksi Turussa

Perjantai 21.5.2021 klo 12:05

Turku on tehnyt kuluneena keväänä kipeästi kaivattuja panostuksia mielenterveyteen päättäessään perustaa matalan kynnyksen mielenterveystoimipisteen ja hyväksyessään nuortenpsykiatrian tukipaketin. Jo ennen koronaa ruuhkautuneiden ja koronan jäljiltä katastrofaaliseen tilaan joutuneiden mielenterveyspalvelujen kehittämiseen tämä panostus ei kuitenkaan vielä riitä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Päiväkotien pihat luonnonmukaisiksi

Torstai 20.5.2021 klo 9:47

Joidenkin päiväkotien pihojen päällysteissä (esimerkiksi turkulainen Tallimäen päiväkoti) on käytetty pääasiassa synteettistä materiaalia, eli pihapäällysteet ovat muovinurmikkoa ja -mattoa, eikä maata ole näkyvissä oikeastaan ollenkaan. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Humaliston silta saavutettavaksi

Keskiviikko 19.5.2021 klo 11:28

Samaan aikaan kun ikuisuusprojekti Logomon silta nielee rahaa, monet turkulaiset käyttävät Rautatieaseman vieressä olevaa Humalistonsiltaa. Silta on hyödyllinen reitti keskustaan Kähärin ja Pohjolan suunnasta. Valitettavasti se ei kuitenkaan palvele kaikki kulkijoita tasa-arvoisesti. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmistoliitto etsii KUNNALLISSIHTEERIÄ sijaisuuteen opintovapaan ajaksi 1.8.2021-30.11.2022

Perjantai 7.5.2021 klo 7:59

Kunnallissihteerinä mm. hoidat järjestön viestintää (some-kanavat, sähköpostilistat, mediatiedotteet), valmistelet kunnallisjärjestön kokoukset yhteistyössä työjaoston kanssa ja toimit kokousten sihteerinä, vastaat kunnallisjärjestön taloudenhoidosta ja kirjanpidosta, vastaat tilaisuuksien ja tapahtumien valmistelusta ja järjestämisestä, toimit kunnallisjärjestön jäsenyhdistysten apuna järjestötoiminnassa sekä tuet luottamustoimenhaltijoiden työtä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmistoliitto vaatii lisäresursseja terveyspalveluihin

Torstai 6.5.2021 klo 20:10

Kuntavaaleissa päätetään julkisten terveyspalveluiden resursseista vuosiksi eteenpäin. Oikeus laadukkaisiin terveyspalveluihin kuuluu kaikille, ei harvoille. Turun Vasemmistoliitto vaatii lisäkäsien palkkaamista pandemian jälkihoitoon terveydenhuollon jonojen ja hoitovelan purkamiseen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

VAPPU 2021

Maanantai 26.4.2021 klo 14:26

Vappua vietetään, vaikka pandemia juhlimista rajoittaakin! Tässä koottuna valtakunnallista sekä paikallista vappuohjelmistoa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Parkkilupa ruokaläheteille

Keskiviikko 21.4.2021 klo 12:34

Ruuankuljetuspalvelut (Foodora ja Wolt) työllistävät Turussa noin tuhat ihmistä. Suurin osa työntekijöistä on opiskelijoita ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joiden on todella vaikeata saada töitä vapailta markkinoilta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Aloite psykoterapiaosaamisen vahvistamisesta kunnan perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tiistai 20.4.2021 klo 15:16

HUS tarjoaa psykiatriaan erikoistuville lääkäreille mahdollisuuden opiskella työajalla psykoterapeutiksi. Työnantaja maksaa opinnot ja niitä saa tehdä työajalla. HUS:n Nuorisopsykiatrian linjajohtaja Laura Häkkisen mukaan opintojen kustantaminen lääkäreille toimii rekrytointivalttina ja tuo lisää psykoterapiaosaamista julkiseen terveydenhuoltoon. (Lääkärilehti 12.4.2021)

Lue lisää »

1 kommentti .

Valtuustoaloite: Turussa otettava käyttöön Etelä-Karjalan malli koulukiusaamisen ja -väkivallan estämiseksi

Tiistai 20.4.2021 klo 9:16

Koulukiusaaminen on herättänyt jälleen viime aikoina paljon huolta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja aikuisten ja yhteiskunnan on tehtävä kaikkensa tämän varmistamiseksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Rikas Turku säästää palveluistaan ja tuhlaa turhuuksiin yhtaikaa

Torstai 8.4.2021 klo 19:58

Turku on rikas kaupunki. Se teki vuoden 2020 tilinpäätöksessään ylijäämää yli 10 milj. euroa ja lisäksi 36 milj. euroa yhtiöidensä osalta. Pääosin nämä toki johtuivat hallituksen kunnille jakamista korona-avustuksista eikä turkulaisesta porvaripolitiikasta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Viherpunainen vasemmisto ja Itä-Turun Vasemmistoliitto: Kenen ehdoilla Turkua rakennetaan?

Keskiviikko 31.3.2021 klo 10:57

Viherpunainen vasemmisto ry ja Itä-Turun Vasemmistoliitto ry järjestivät maanantaina 29.3. etätilaisuuden Kenen ehdoilla Turkua rakennetaan. Kysymys on näinä päivinä entistä ajankohtaisempi, kun Turku suunnittelee vanhankaupungin  modernisointia, jatkaa lähiöiden täydennysrakentamista ja vie eteenpäin useita uusia mittaluokaltaan suuria kaava- ja rakennushankkeita.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Risto Rinne valittiin Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi

Torstai 25.3.2021 klo 21:36

Turun Vasemmistoliiton kevätkokous valitsi kunnallisjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi Risto Rinteen. Rinne voitti Taimi Räsäsen äänestyksessä lukemin 40 - 33 (1 tyhjä).

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Turun Vasemmistoliiton kevätkokouskannanotto: Jälleenrakennus on aloitettava panostuksilla työllisyyteen, terveyteen, koulutukseen ja joukkoliikenteeseen

Torstai 25.3.2021 klo 21:14

Kesäkuun vaaleissa valittava valtuusto saa kontolleen koronakriisin jälkeisen jälleenrakennusurakan. Leikkausten tie on kuljettu loppuun ja nyt tarvitaan satsauksia kriisin runtelemien turkulaisten hyväksi. 

Lue lisää »

1 kommentti .

Turun Vasemmistoliitto vaatii lisäresursseja etsivään nuorisotyöhön

Torstai 18.3.2021 klo 19:52

Suomessa on kasvava joukko nuoria, joiden pahoinvointi on lisääntynyt ja joiden ongelmat ovat moninaistuneet ja sukupolvistuneet. Korona on kärjistänyt tilannetta entisestään: Etäkoulunkäynti ja sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ovat lisänneet nuorten ahdistusta ja mielen järkkymistä; alle 25-vuotiaiden työttömyys on noussut (Varsinais-Suomessa n. 35 %), ja korkeakouluopiskelijoiden lähetteet mielenterveyspalveluihin ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana 18 %. Turun alueella on noin 4 000 nuorta vailla työ- tai koulutuspaikkaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Koirankakkaroskiksia ja -pusseja Marttiin ja Mäntymäkeen

Keskiviikko 17.3.2021 klo 9:17

Martissa ja Mäntymäessä on paljon koiria lemmikkeinä, mikä näkyy runsain mitoin lumen alta paljastuvina jätöksinä katujen varsilla, puistoissa ja aukioilla. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Luottamushenkilöiden kaksoisroolit kiellettävä

Tiistai 16.3.2021 klo 17:50

Turussa voi luottamushenkilö olla tällä hetkellä sekä kaupunginhallituksessa ja/tai konsernijaostossa että toimia kaupungin omistaman yhtiön hallituksessa. Tämä ei ole laitonta, mutta vähintäänkin kyseenalaista, koska valvoja ja valvottava on sama henkilö. Kaksoisroolissa toimiminen aiheuttaa sekä jääviysongelmia että mahdollisia eturistiriitoja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Aurataan Turun kadut feministisesti

Tiistai 16.3.2021 klo 13:45

Tilastojen mukaan naiset kävelevät, pyöräilevät ja käyttävät joukkoliikennettä miehiä enemmän. Miehet puolestaan autoilevat naisia enemmän.

Katujen liukkaudesta johtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu kolme kertaa enemmän jalankulkijoita kuin autoilijoita. Naiset loukkaantuvat näissä liukastumisissa miehiä useammin. (lähde: Kuntaliitto)

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite: Nuorten työttömyyden poistoon lisää resurssia

Tiistai 16.3.2021 klo 13:08

Huoli Turun nuorista on jo pitkään ollut todellista. Eläminen epävarman tulevaisuuden ja kasvavan yksinäisyyden tunteen kanssa rasittaa monia ja nuoret vetäytyvät yhteiskunnan ulkopuolelle. Huonosti ja hyvin voivien nuorten välinen kuilu kasvaa vauhdilla. Kuntien tulisi satsata resurssia tilanteen korjaamiseen. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »